PODGORZELEC, KACZKA NOROWA, TADORNA TADORNA - GATUNEK ŚREDNIEGO, WĘDROWNEGO (POZA SKRAJNIE ZACHODNIMI I POŁUDNIOWYMI POPULACJAMI) PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ: WYBRZEŻA MORZA PÓŁNOCNEGO, BAŁTYKU I MORZA ŚRÓDZIEMNEGO ORAZ PAS OD MORZA CZARNEGO DO PÓŁNOCNO-WSCHODNICH CHIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OHAR to:

podgorzelec, kaczka norowa, Tadorna tadorna - gatunek średniego, wędrownego (poza skrajnie zachodnimi i południowymi populacjami) ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję: wybrzeża Morza Północnego, Bałtyku i Morza Śródziemnego oraz pas od Morza Czarnego do północno-wschodnich Chin (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OHAR

OHAR to:

PODGORZELEC; ptak z rzędu blaszkodziobych, tzw. 'kaczka norowa', w Polsce rzadki, chroniony (na 4 lit.)OHAR to:

podgorzelec, ptak z rzędu blaszkodziobych, w Polsce rzadki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODGORZELEC, KACZKA NOROWA, TADORNA TADORNA - GATUNEK ŚREDNIEGO, WĘDROWNEGO (POZA SKRAJNIE ZACHODNIMI I POŁUDNIOWYMI POPULACJAMI) PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ: WYBRZEŻA MORZA PÓŁNOCNEGO, BAŁTYKU I MORZA ŚRÓDZIEMNEGO ORAZ PAS OD MORZA CZARNEGO DO PÓŁNOCNO-WSCHODNICH CHIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.305

KOZIOŁ SKALNY, SAMARIN, NAWAŁNIK BURZOWY, ŹRÓDLISKOWIEC ZMIENNY, ŁUSZCZAK, ŻABA POŁUDNIOWOBRAZYLIJSKA, ANDOKOLIBEREK, SUM, LIMBA, WARZYWO KAPUSTNE, HAJSTRA, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, WIDŁOZĄBEK WŁOSKOWY, SNAJPER WYBOROWY, MIODALEK BRĄZOWY, EDREDON OKAZAŁY, ZAJĄC SZARAK, ALGEBRA LINIOWA, DŁUGOSZPAR, OBSKA, KULT PRZODKÓW, ŚWIERK HIMALAJSKI, JARZĘBINA, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, DROGA RZYMSKA, KARELIA, NEON CZARNY, UHLA ZWYCZAJNA, NISZCZUKA DŁUGONOSA, MOLINEZJA GÓRSKA, SOSNA RUMELIJSKA, WRÓBLICZKA, MAMON, PANCERNIK KULOWATY, JESIOTR, CZERWIEC KOSZENILOWY, PSZENICA DURUM, FILEMON BIAŁOKARKOWY, BIZON, LEWOSKRĘT, LIMIA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, BICZOGON OCZKOWANY, NISZCZUKA KRÓTKONOSA, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, NIEDŹWIEDŹ, SOŚNICA, AGAPANT, TRÓJLIST GOVANA, ŻABA STRUMIENIOWA, WIELKIE MOCARSTWO, RYJÓWKA AKSAMITNA, SINIACZKI, ŚWINIA, BŁĘKITNY DELFINEK, MODRASZEK BAGNICZEK, GARLICA MAORYSKA, BARWICA DREWNA, KOSZATNICZKA NABRZEŻNA, ŚWIERZBOWIEC PĘCINOWY, GŁADYSZ KRUCHY, ART BRUT, REKINY, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, ARTA, BYDŁO DOMOWE, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, STOPOFUNT, CEBULA PERŁOWA, DACH MANSARDOWY, MIODOJAD ZŁOTOLICY, REZEDA, ZINJANTROP, POMIDOR DRZEWIASTY, OSTROBOKI, MATIAS, MUFLON EUROPEJSKI, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, INNES, ROSTBEF, LISZAJ BIAŁY, KRYPTOPS, FLAMING ANDYJSKI, TRZMIEL GAJOWY, KOTIK, WRÓBEL SUAHILIJSKI, NASOSZNIK, ALE, WĄŻ, PIES LATAJĄCY, KATECHEZA, PETRELEK CIENKODZIOBY, SĘPNIK CZERWONOGŁOWY, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, GÓRALEK ZAROŚLOWY, ANTYLAK PURPUROWY, GATUNEK KLUCZOWY, OPOŃCZYK KRĘTOZARODNIOWY, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, KAWĘCZYN, TENREK PRĘGOWANY, IBIS PŁOWY, FARBKA, WĄŻ OSTROGŁOWY, MIODOWNIK, ZBÓJNIKOWATE, KRUCZYNA SUNDAJSKA, PAS, CIENISTKA, NUŻENIEC KRÓLICZY, GNIAZDO OGNIOWE, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, KRAŚNIK PURPURACZEK, PALUSZNIK AFRYKAŃSKI, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, NOCEK RYBACZEK, SROKATNIK, RYBAKÓWKA, KIEŁŻ ZDROJOWY, SZURPEK NIERÓWNY, LAPUNDER, RAMBUTAN, MEWY, MODRASZEK BLADY, PAPROTNICA, DZWONEK, ORZEŁ POŁUDNIOWY, GOŁYSZEK MAŁY, DEKLARACJA PODATKOWA, POLE BITOWE, CZAPLA RDZAWOSZYJA, SŁONECZNICOWE, BIALORZYTKA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, ŻUWNA KATECHU, CEDAROZAUR, BAGNIK ZDROJOWY, ŁYCZOGA, PIĘTNÓWKA, LAS DESZCZOWY, PIŻMOWÓŁ, TAŚMA, SARDYNELA MADERSKA, ZORZYNEK, KOSTRZEWA POCHWIASTA, SKALNIK DROBNY, KUSACZ, CZAPLA MASKOWA, TIGA, DYLĄŻ, SPLOT SKRZYDŁOWY, KAGU, HESPEROZAUR, RYDZ SMACZNY, DZIERZYK RÓWNIKOWY, PALMICZKA, KĄTNIK, WIEWIÓRKA GAMBIJSKA, OKRĘT DESANTOWY, ANTYMILITARYSTA, DZIERZYK CZARNY, SKABIOZA, GEPARD, KOLEŃ KEWACZO, TUKANIK GUJAŃSKI, ZWINNIK, UHLIG, TACOS, WALABIA PASMOWA, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, SARNA EUROPEJSKA, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, ZAKON RYCERSKI, PUCHACZ ZWYCZAJNY, MANNICA ODSTAJĄCA, MEWA KAMCZACKA, MINÓG GRECKI, SUMATRZAK NAGYA, MOSZENKI POŚREDNIE, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, HUBA TRWAŁA, SĘPNIK ŻÓŁTOGŁOWY, FREGATA MAŁA, CANNON, SREBRNIKI JUDASZA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, JELEŃ WSCHODNI, CYKL PALIWOWY, KATALPA, MAGELANKA SKALNA, WOJOWNIK, POŁOZ PSIOGŁOWY, SOPLICA AUSTRALIJSKA, PRĄTNIK BRODAWKOWATY, PETRELEK GRUBODZIOBY, LASONÓG ZACHODNI, WYCHWYT, PONTYJSKI, POZIOMKA WIRGINIJSKA, NIEŁAZOKSZTAŁTNE, EDREDON ZWYCZAJNY, DROZD MODRAK, ŚWIDOŚLIWKA, SZCZUROJEŻ FILIPIŃSKI, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, BĄCZEK CYNAMONOWY, AKSAMITNA REWOLUCJA, HIOLSKI, ŚWIERK VEITCHA, CHWOSTKA, BOROWIK, RADIOAKTYWNOŚĆ, JAŚ, ANTYLOPA KOŃSKA, KOMPLET, ZŁOTLIN JAPOŃSKI, CZERWONKA, AZALIA, MURENA GWIAŹDZISTA, TRAWA MORSKA, HETERODONTOZAUR, OSNUWEK OKAZAŁY, DUJKER CZARNOCZELNY, MIODOJAD ATOLOWY, MYSZ PANCERNA, DZIERZBA CZARNOCZELNA, FIKUS, KNAP, WĘŻÓWKOWATE, KITTA, KORALÓWKA ATLANTYCKA, TITI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KOZICA PIRENEJSKA, AMBYSTOMA KRECIA, GRA STRATEGICZNA, MISIÓWKA KASTA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, RÓŻA, KOSOLIMBA, KOWAL, BIELINEK KAPUSTNIK, BOROWIK WILCZY, WODZINCZYN, MAWOREK POMARSZCZONY, KUSACZ CZARNY, NOCEK DUŻY, LORI POTTO, PRZĘDZIOREK AGRESTOWY, KOPER WŁOSKI, KULTURA TRZCINIECKA, SCYNK KARŁOWATY, SPICZAK, IBIS ZIELONY, WARNSTORFIA PŁYWAJĄCA, KOEL, PŁYWACZ, IRGA DAMMERA, ELOPSOPODOBNE, WODNA WSZA, KORMORANOWATE, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, KOTIK, MEZON, KARMAZYN, HEŁMODZIÓB, SIDARA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, LAKONIZM, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, DOLAR NOWOZELANDZKI, CHLEBOWIEC, TECHNOKRATA, KNASTER, SZUFLODZIOBEK ŻÓŁTOBREWY, KRWAWNIK PANNOŃSKI, ECCHI, PIASKOWIEC, KAPTURNIK, RĄCZNIK POSPOLITY, GEKON KONCERTOWY, SĘDZIOŁ CZARNOSZYI, ADIANTUM, MROCZEK BRUNATNY, DELFIN LA PLATY, POWIEŚĆ SCI-FI, TROGON KRASNODZIOBY, SIEDMIOKROPKA, ALBATROS ATLANTYCKI, AZARA, KROKODYL AUSTRALIJSKI, KONGIJSKI, LAMACERATOPS, SZKOŁA ZAWODOWA, UMOCNIENIE, MORECAMBE, ?CZERWONAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODGORZELEC, KACZKA NOROWA, TADORNA TADORNA - GATUNEK ŚREDNIEGO, WĘDROWNEGO (POZA SKRAJNIE ZACHODNIMI I POŁUDNIOWYMI POPULACJAMI) PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ: WYBRZEŻA MORZA PÓŁNOCNEGO, BAŁTYKU I MORZA ŚRÓDZIEMNEGO ORAZ PAS OD MORZA CZARNEGO DO PÓŁNOCNO-WSCHODNICH CHIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODGORZELEC, KACZKA NOROWA, TADORNA TADORNA - GATUNEK ŚREDNIEGO, WĘDROWNEGO (POZA SKRAJNIE ZACHODNIMI I POŁUDNIOWYMI POPULACJAMI) PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ: WYBRZEŻA MORZA PÓŁNOCNEGO, BAŁTYKU I MORZA ŚRÓDZIEMNEGO ORAZ PAS OD MORZA CZARNEGO DO PÓŁNOCNO-WSCHODNICH CHIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OHAR podgorzelec, kaczka norowa, Tadorna tadorna - gatunek średniego, wędrownego (poza skrajnie zachodnimi i południowymi populacjami) ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję: wybrzeża Morza Północnego, Bałtyku i Morza Śródziemnego oraz pas od Morza Czarnego do północno-wschodnich Chin (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OHAR
podgorzelec, kaczka norowa, Tadorna tadorna - gatunek średniego, wędrownego (poza skrajnie zachodnimi i południowymi populacjami) ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję: wybrzeża Morza Północnego, Bałtyku i Morza Śródziemnego oraz pas od Morza Czarnego do północno-wschodnich Chin (na 4 lit.).

Oprócz PODGORZELEC, KACZKA NOROWA, TADORNA TADORNA - GATUNEK ŚREDNIEGO, WĘDROWNEGO (POZA SKRAJNIE ZACHODNIMI I POŁUDNIOWYMI POPULACJAMI) PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ: WYBRZEŻA MORZA PÓŁNOCNEGO, BAŁTYKU I MORZA ŚRÓDZIEMNEGO ORAZ PAS OD MORZA CZARNEGO DO PÓŁNOCNO-WSCHODNICH CHIN sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PODGORZELEC, KACZKA NOROWA, TADORNA TADORNA - GATUNEK ŚREDNIEGO, WĘDROWNEGO (POZA SKRAJNIE ZACHODNIMI I POŁUDNIOWYMI POPULACJAMI) PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ: WYBRZEŻA MORZA PÓŁNOCNEGO, BAŁTYKU I MORZA ŚRÓDZIEMNEGO ORAZ PAS OD MORZA CZARNEGO DO PÓŁNOCNO-WSCHODNICH CHIN. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast