GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GATUNEK AGAMICZNY to:

gatunek, który rozmnazą się w sposób agamiczny - bez wytwarzania gamet lub (w przypadku organizmów roślinnych) bez zapłodnienia (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.851

BŁĄD METODY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, ZAPUSTY, DELFIN KRZYŻOWATY, PALATOGRAFIA, KOSMATKA KONICZYNÓWKA, ZMIANA WSTECZNA, METODY, METODA TERMICZNA, KURKA ŻÓŁTA, BŁONICA KRTANI, SYSTEM, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, JASKINIA LODOWA, BIEGUN POTYLICZNY, HOMARY, JUDASZ, PIERWSZAK, AMEBA, HASŁO, SERCÓWKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, MELODRAMAT, OWADOŻERNE, PUNKT KOPULACYJNY, UTYLITARYZM, ALGONKIN, PIĄTY, OWCA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PROSEKTORIUM, RENTIER, BŁĘDNY OGNIK, LOGOPEDA, ŁYSAK, KRĘPACZEK BIAŁOSZYI, GRZYB SIARKOWY, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, KORALÓWKA ATLANTYCKA, OWCA DZIKA, PĘTAK, ODŁAMKOWY, BILBIL OGRODOWY, PERCZOWIEC, METANIARZ, INSTALLER, GATUNEK ANHOLOCYKLICZNY, FAŁDÓWKA BLEDNICA, LABORATORIUM, PRZYSTANIOWY, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, CYWILNOŚĆ, JAŚ WĘDROWNICZEK, STYLING, NAGRANIE WIDEO, UKŁAD HAMULCOWY, FAKTOR, AEROLOGIA, BEZAWARYJNOŚĆ, KLESZCZ POSPOLITY, DUJKER ABBOTTA, REPREZENTACJA, CENA SKUPU, OKNÓWKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, KRZEW KAWOWY, AZYL, SAMIEC, LOT CZARTEROWY, PRYNCYPIALISTKA, STRZAŁKA, LAWA PODUSZKOWA, BEZSZPARKOWCE, MIOPATIA ALKOHOLOWA, TWARDZIEL, EKIPA, TRANSURAN, SZCZEĆ, KIELICH, WŁADZUCHNA, PODKAST, ESKADRA, KOCHANEK, MADISON, GONIEC BIAŁOPOLOWY, ORGAN PROMULGACYJNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, REKIN LAMPARCI, DZIEŃ REKTORSKI, AVIZO, PLAN OGÓLNY, KARAFECZKA, TUTOR, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, SEMINARIUM, PRĄD BŁĄDZĄCY, ROGI, DEWOCJONALIA, PEDOFILSTWO, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, INDIANKA, UMOWA SPONSORSKA, ĆWICZENIA, LIEBIG, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, OSTRY DYŻUR, TŁUMACZ, CIAŁKO, BRANIE POD WŁOS, MECHANIKA GÓROTWORU, WYMYK SZARAWY, MARAKUJA, TYTUŁ, DZIAD, SEKS, ŻARŁACZ SZARY, BOCIAN CZARNY, RAJGRAS NIEMIECKI, WYDATKI, KOMEDIA ROMANTYCZNA, AKLAMACJA, DYPTYK, PULPA, STAWKA, TETRAMER, ZBRODNIA, ANTYDOGMATYZM, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, DZIWOLICZEK OKAZAŁY, BRANIE ROZWODU, OSĘKA, SZPIEGÓWKA, IMPLANTACJA, ZSYP, BAT, DOMEK, SZALE, DELFIN CZARNOGŁOWY, KROKIET, PIEC GRZEWCZY, DRAMAT SATYROWY, PODATEK IMPORTOWY, PRZEDZIAŁ, WŁOSIANKA, KAWALER, ŚWIATŁODRUK, PŁYTA GŁÓWNA, SKAŁA MACIERZYSTA, WELON, IRREALIZM, PIEPRZYCA GRUZOWA, CHASZCZAK OLIWKOWY, ODKŁAD, CZECZOTKA, ANGLISTA, KARTA, TRAWERS, STUDNIA, RÓŻA BARYTOWA, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, MEFLOCHINA, TOKSEMIA, ANTURIUM SCHERZERA, CIĄG, REGLAN, HALA PERONOWA, HERBATA PARAGWAJSKA, MOKKA, OBSŁUGIWANIE, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, AMUR BIAŁY, PEAN, ANKUS, MINÓG JAPOŃSKI, RESZTKA, PSTROKACZKA, POLIGYNANDRIA, JURYSLINGWISTYKA, TATAR, GĄSKA, KUKLIK RÓŻNOOWOCKOWY, KUKIEŁKA LESSOWA, HM, MUCHOMOR MGLEJARKA, DZIERZYK ŻÓŁTOŁBISTY, KWADRANS AKADEMICKI, ADAGIO, WOLUMEN OBROTU, STRAJK GŁODOWY, SUBREGION, ORĘŻ, KLINOPIROKSEN, PSEUDOPAŁANKOWATE, MOSTEK, FRAMUGA, KWARTALNIK, CHOROBA REUMATYCZNA, KURTYNA WODNA, WAGON TAROWY, SCENKA, SIATKA, KOSZYKARSTWO, JEDWABNICA CIEMNA, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, OSTROGA PIĘTOWA, LASÓWKA PSTRA, GRZEBIENIOPALCZYK LAMPARCI, TRAMWAJ, FILOLOGIA POLSKA, BAGNIK ZDROJOWY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, BYCZEK, ZIĘCIASZEK, PRIORYTET, KOMAT, TŁOK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, USKOK, CHEMIA, ROBAK, ROPA, ŁUSKOWCE, KUSACZ KARŁOWATY, SKRZYDŁOLIST WALLISA, CZŁON NADRZĘDNY, RYNEK PRACY, SKRĘTNICA, SATYRYCZNOŚĆ, RANA SZARPANA, ORKA FAŁSZYWA, LOTERIA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, BACHMISTRZ, AKCENT OSTRY, TYGRYSIE OKO, GRUSZKA ZIEMNA, NALEWAK, NARKOTYZER, KOLORYT LOKALNY, GRA CASUAL, GARMAŻERNIA, STREFA BUFOROWA, OPUCHLIZNA, SWAWOLNIK, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, RUTYNIARZ, SALSA, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, WIRKI, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, BRZĘKADŁO, FILC, TOKSYNA SINICOWA, OMIEG WSCHODNI, NIERÓWNOŚĆ, SADŹ, ODSKOK, KLEŚNICA, WYPADEK PRZY PRACY, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, PIEPRZ GWINEJSKI, PREORIENTACJA, SŁUŻBA, RODZICIEL, DYWIZ, KIELON, RAKOWATOŚĆ, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSOWA, ZIEMIA, BARWA OCHRONNA, SZKOŁA, MOKRADŁOSZ WIELKOLISTNY, STRATEG, BARIATRA, PIĘCIORNIK KRWISTY, KORSARZ, KUKAWCZYK POPIELATY, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, JĘZYK PIDŻYNOWY, TRAGANEK DUŃSKI, OSTATNI MOHIKANIN, GRUSZA ŚNIEŻNA, ZAMEK, ŚWIERZBOWIEC KOCI, POSIADŁOŚĆ, KIRPAN, ZANOKCICA CIEMNA, SEWEL, ULEGŁOŚĆ, SADNIK, GAJA, PASZTETNIK, EDUKATORKA, OFICER NAWIGACYJNY, ALBATROS BIAŁOCZELNY, STRZECHWA DARNIOWA, ?FLAGRUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GATUNEK AGAMICZNY gatunek, który rozmnazą się w sposób agamiczny - bez wytwarzania gamet lub (w przypadku organizmów roślinnych) bez zapłodnienia (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GATUNEK AGAMICZNY
gatunek, który rozmnazą się w sposób agamiczny - bez wytwarzania gamet lub (w przypadku organizmów roślinnych) bez zapłodnienia (na 16 lit.).

Oprócz GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x