GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GATUNEK AGAMICZNY to:

gatunek, który rozmnazą się w sposób agamiczny - bez wytwarzania gamet lub (w przypadku organizmów roślinnych) bez zapłodnienia (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.851

KOKORYCZ SYBERYJSKA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, KONSULTANTKA, STREFA CZASOWA, KOMEDIA NISKA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, NIHILIZM, LENA, SOCZENICZEK WRZOSOLISTNY, SZAROTA NISKA, RÓWNIANKA, BRATEK POLNY, SOSNA DŁUGOWIECZNA, SREBRZANKA CZERWONODZIOBA, LEKCJA POGLĄDOWA, JER SŁABY, DEKOMPENSACJA, BĄBELKI, TOPLESS, CHŁOPAK DO BICIA, REKONWERSJA, ZMARZLUCH, OSTEOTOMIA, KARBIDKA, HUMANIZM, MONOCYT, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, WIERCENIE, NARCIARSTWO NORWESKIE, OSADNIK, MYSZ KOLCZASTA, KETOKSYM, MIODOPOIK WIELODZIOBY, SZUFLODZIOBEK ŻÓŁTOBREWY, KINDERBAL, SERPENTYNA, ROSZPUNKA KORONIASTA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, OŚWIECICIEL, DZIERZYK AKSAMITNY, ZADRZECHNIA, WYCHWYT, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, TUBING, ORYNNOWANIE, KALIKO, JĘZYK ROSYJSKI, ŻARŁACZ BRUNATNY, BĘBNICA, PLUS, REPETYTYWNOŚĆ, POLIFONIA, ŻÓŁW SZCZELINOWY, MASA KAJMAKOWA, SYSTEMATYKA, KARTA TYTUŁOWA, NOWOŻYTNIK, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, SPOT, WIDELEC, PARTIA ANGIELSKA, PUNKT ASEKURACYJNY, KATAKUMBY, MUCHA SUCHA, UTRATNIK, NIEZBĘDNOŚĆ, OSIEMNASTY, KOŁOWY, POGROBOWISKO, KRUCZYNA WIELKA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, WODA, REAKTYWACJA, DWUSTUMETROWIEC, STOKŁOSA UNIOLOWATA, SAMOWOLNOŚĆ, PSZCZOŁOJAD DŁUGOSTERNY, NEKROPOLA, WĄŻ OSTROGŁOWY, CYKL PERYGLACJALNY, SZKIELET, WAŁKARZ, ANTYHITLEROWIEC, INGUSZ, ARANŻACJA, DROGA KOŁOWA, CHOROBA REUMATYCZNA, LANGUR WSPANIAŁY, BYDLAK, KUSOKURKA PLAMISTA, SPUSZCZENIE, GULASZ, RYNKA, PĄK, TROGLODYTA, KIJEK, DUSZA TOWARZYSTWA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, EMBRIOGENEZA, OAZA SPOKOJU, KĘPKA, ARABIKA, PETRELEC WIELKI, PĘCHERZYK, WŁÓCZĘGA, SZYFON, BON VIVANT, ESKORTA, KROWA, CENTRUM, NORMA KONSTYTUCYJNA, GROŃ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, FIRMÓWKA, PRZÓD, GAPA, ĆWICZENIE, STÓŁ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, NIEMRAWOŚĆ, KOSZER, MENISK, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, WSKAZ, OBSZAR WIEJSKI, POSTERUNEK, TOPIALNIA, CIASTECZKO, WARIACJE, IMPAS, MIKROMACIERZ DNA, MÓR, RÓŻA, MODYFIKACJA, NURNICZEK KRASNODZIOBY, PRZYKWIATEK, SIATECZKA, ANALIZA, ABSOLUT, ZWINNIK JEDNOPRĘGI, PIANO, SEKWOJADENDRON, STRUKCZASZY, ZJADLIWOŚĆ, STULIK PASIASTY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, OSTRY DYŻUR, FILET, WSPÓŁRZĄDCA, GENEZA, MUSZLA KLOZETOWA, LIST PASTERSKI, WILK WORKOWATY, DŻINSY, SALAMANDRA KORSYKAŃSKA, AKREDYTOWANIE SIĘ, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, REDAKTOR NACZELNY, BALANS, STARA MALEŃKA, PŁYNNOŚĆ, WYJĄTEK, SŁUPOZĘBNE, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, LIBELLA, PASKUDNIK, ROGOWACENIE, ŚWIATŁO, KARTACZOWNICA GATLINGA, DZIANET, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, DESOCJALIZACJA, JAŚ, GLORIETA, WŁADZUCHNA, SZARPANKA, CHIMICHANGA, SPRAWICIEL, KONDOTIER, DEWALUACJA, GAR, STROIK PODWÓJNY, PONCZ, TOREBKA BOWMANA, KROKIET, KOIKS ŁZY HIOBA, MONOFAGI, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, DOCHÓD PASYWNY, DWUDZIESTY ÓSMY, SADÓWKA, OSSUARIUM, KOŻUSZYSKO, SIATKA CENTYLOWA, CHOCHOŁEK, PIEPRZYCA GĘSTOKWIATOWA, PARATHA, SZLACHTA CHODACZKOWA, GRACA, ŻYŁA, NORMALIZACJA, PROSTOZĄBEK WICIOWATY, MINÓG JAPOŃSKI, WIESZAK, USTNIK, INICJATYWNOŚĆ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, KOMPLEKS PSZENNY, INSTALATOR, BATERIA ANODOWA, IRYGATOR, CYFOMANDRA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, SZEŚCIAN, SQUAW, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, DYNAMICZNOŚĆ, ZEWŁOK, SUCHORYT, KLĘSKA URODZAJU, HORYZONT ZDARZEŃ, OSTRĘŻYNA, PODCAST, ASYRYJSKI, SFERA NIEBIESKA, KAPITUŁA GENERALNA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ANAKONDA BOLIWIJSKA, PLUSZCZ ZWYCZAJNY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, DOKŁADNOŚĆ, DEALER, MAGNESIK, KORALNIK MODROPŁATKOWY, SUWNICA POMOSTOWA, KAPRYŚNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, NANERCZ, NIETZSCHEANISTA, TRERON ZŁOTOGŁOWY, ANOLIS ZIELONY, PRÓCHNO, SERDECZNIK SYBERYJSKI, CHODZĄCY TRUP, BALON, ADHD, TERAPIA BEHAWIORALNA, KOLEGA, LICZARKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, CUDOTWÓRCA, WAMPIREK, STREFA PODKOSZOWA, OGNISKO, KOTLINA, STAN, KUSACZ RDZAWOSKRZYDŁY, NEUROFIBROMATOZA, MINIMALISTA, ZAJĄCZEK BŁOTNY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, MORDOKLEJKA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, BROKAT, PRZYJACIEL, KOMPLEKS ŻYTNI, HARUSPIK, POPULACJA, KWAS, HAŁAŚNIK, KNAGA, PORĘCZE, CENA MAKSYMALNA, STARA DUPA, KULTYSTA, KOZIOŁ, GRZYBIENIE PÓŁNOCNE, JĘZYK SFORMALIZOWANY, PAŁANKA BOBUK, WIZYTÓWKA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, LÓD MARTWY, RADIOTECHNIK, NABÓJ ĆWICZEBNY, SPIRALA ARCHIMEDESA, LOGOGRAM, MARCOWY DOCENT, NIBYPRĄTNIK TORFOWY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, BUŃCZUK, SPACJA, ŻWAWIK CZERWONY, DROBINA, ?MAKAK MAGOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GATUNEK AGAMICZNY gatunek, który rozmnazą się w sposób agamiczny - bez wytwarzania gamet lub (w przypadku organizmów roślinnych) bez zapłodnienia (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GATUNEK AGAMICZNY
gatunek, który rozmnazą się w sposób agamiczny - bez wytwarzania gamet lub (w przypadku organizmów roślinnych) bez zapłodnienia (na 16 lit.).

Oprócz GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - GATUNEK, KTÓRY ROZMNAZĄ SIĘ W SPOSÓB AGAMICZNY - BEZ WYTWARZANIA GAMET LUB (W PRZYPADKU ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH) BEZ ZAPŁODNIENIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast