LEPTOPLEURON - RODZAJ NIEWIELKIEGO ZAUROPSYDA NALEŻĄCEGO DO GRUPY PROCOLOPHONIDAE, ŻYJĄCEGO W PÓŹNYM TRIASIE NA TERENIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; JEGO SKAMIENIAŁOŚCI ODKRYTO W DATOWANYCH NA KARNIK LUB NORYK OSADACH FORMACJI LOSSIEMOUTH SANDSTONE W PÓŁNOCNEJ SZKOCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEPTOPLEURON to:

Leptopleuron - rodzaj niewielkiego zauropsyda należącego do grupy Procolophonidae, żyjącego w późnym triasie na terenie współczesnej Europy; jego skamieniałości odkryto w datowanych na karnik lub noryk osadach formacji Lossiemouth Sandstone w północnej Szkocji (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEPTOPLEURON - RODZAJ NIEWIELKIEGO ZAUROPSYDA NALEŻĄCEGO DO GRUPY PROCOLOPHONIDAE, ŻYJĄCEGO W PÓŹNYM TRIASIE NA TERENIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; JEGO SKAMIENIAŁOŚCI ODKRYTO W DATOWANYCH NA KARNIK LUB NORYK OSADACH FORMACJI LOSSIEMOUTH SANDSTONE W PÓŁNOCNEJ SZKOCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.526

CENA ADMINISTRACYJNA, SMREKUN, TEUTON, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, KECALKOATL, ESENCJA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, FIOŁEK KANADYJSKI, TORBACZE, RAMFORYNCHY, SEKSTET, PARAFASZYSTA, STAROGRECKI, PEPIK, ODSYŁACZ, STRAJK, ULGA, MASZYNA ENERGETYCZNA, SZTUKA, IGOR, KOLOR LUKOWY, WYŚCIGI, DROŻDŻE, TRIADA, LIWISTONA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, BROKAT, KLIMAKS, ZBROJOWNIA, PAKIET, SAWANNA, SUWANY, PROCES DECYZYJNY, LIDER, SPALINY, BRUSCHETTA, TROJAN, FOLIA, BOGACTWO, TYBELARKI, KARABIN PLAZMOWY, LABIRYNT, SZARPAK, WAPIEŃ MUSZLOWY, KURZYSKO, WINA UMYŚLNA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, DYKTATURA, KOMPENSACJA WERBALNA, SŁONINA, SUROGATOR, ZIĘCIASZEK, KOMPOZYCJA ZAMKNIĘTA, PŁYTKA, DUJKERY, DŁUGOSZYJ, GRENADIER PANCERNY, JĘZYK ARAMEJSKI, FRANKISTA, FILET, KORAKL, ŻÓŁW NOROWY, ASCEZA, TAMARINY, JĘZYCZNIK, KREACJA, OGNIK, DRĄŻEK, PRYSZNIC, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PRZEDZIAŁ, HUBKA, PRYMULA, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, REPETYCYJNOŚĆ, ZAKŁADZINY, MENZURKA, WAGA, WSPOMAGACZ, KORZEŃ, MASŁOSZ, KASABA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ACETYLENEK MIEDZI, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, NASIONNICE, OSET SINY, OBLĘŻENIE, DELIBERACJA, ANHYDRYT, GORĄCY PIENIĄDZ, KRZYŻYK, KSIĄŻECZKA, TENDER, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, REGUŁA, BIELISTKA, REAKCJA JĄDROWA, SKÓRZAK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, STEMPEL, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PRZYTULIA, KING, ROSOLIS, EDYCJA, STWARDNIENIE GUZOWATE, WEJŚCIE, ROZWÓJ WSTECZNY, OBRYWAK, SIEĆ KOLEJOWA, AKINEZJA, BASZKIRSKI, MOBIL, TROJACZEK, GLIZA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, KWAS, KIT, PRAGNIA, PANORAMA, JĘZYK ANGIELSKI, CHÓRZYSTKA TRÓJPASIASTA, PRZENOŚNOŚĆ, CERATOZAUR, NOTOHIPSYLOFODON, AMPUTACJA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, OKLUZJA, POLIGAMIA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ANALIZA, JĘZYK PERMSKI, CEMBROWANIE, LIST GOŃCZY, OPUSZKA PRĄCIA, WELWET, PODGLĄD, DIAMENT, PRACA, WYSOKI KOMISARZ, PAKLAK, SYNANTROP, OPASKA, MROCZEK PÓŹNY, KONFEDERACJA KANADY, ESMAN, KONTRAKT TERMINOWY, SCHEDA, OKALECZENIE, CHONDRYT WĘGLISTY, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PISTACJA, KOLOKWIUM, PUKNIĘCIE, MAGNETON BOHRA, SOSNA CZERWONA, PRZYDZIAŁ, ZAGRANICZNOŚĆ, STARA MALEŃKA, KRÓWKA, KRAAL, UTRILLO, ATLASKOPKOZAUR, LAGER, BRUSONECJA, REFLEKTOR, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, PSYCHOTEST, GORE-TEX, GŁOWA, BAS-RELIEF, KOZACY, FISHARMONIA, IRENA, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, TRAWERS, TURGOR, ALGORYTM ITERACYJNY, ADIUTANT, TREK, HIPSYBEMA, SKIP, BURZA, PRZEPRAWA, DIMETRODON, STATYW, KUNA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, ALIANT ZACHODNI, GARBARSTWO, PŁONNIK WŁAŚCIWY, STAROLUTERANIN, PUCHAREK, OCHRA, FRANCUSKI, WALABIA PARRY’EGO, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, POPOZAUR, LUBASZKA, EMAKIMONO, BAMBUS, NOS, VIOLA DA BRACCIO, ADORACJA, ZRAZOWA, GABLE, SYNAPSYD, WOJEWODA, JAMNIK, ZABUDOWANIA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, TRACZ DŁUGODZIOBY, SUSEŁ WASHINGTONA, ŁUSKOWIEC, SZYBKOŚĆ, BARCZATKA, CIENISTKA, LANDSZTURM, CYGAŃSKI, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, NALEŚNIK, IMPEDIMENTA, SMALEC, KAFKA, ABLACJA, BISSEKTIPELTA, KWAS OLEINOWY, WŁADZUCHNA, SILNIK NAPĘDOWY, NIESAMOWITOŚĆ, ZNACHOR, PRZYLEPNOŚĆ, POMOST, KADISZ, ODTWÓRCA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, TARCZA, MARSZ, NIEWAŻNOŚĆ, FARBA OLEJNA, ATREZJA ODBYTU, LEKARZ DOMOWY, SUCHORYT, POLKA TRZĘSIONKA, PRĄTNIKOWCOWE, AGREGACJA, LEGENDA, ŚWIADEK KORONNY, FORMA, FILM KATASTROFICZNY, LITERATKA, ASTRAGALOMANCJA, KRA LODOWCOWA, NOK, METR, ROGATKOWATE, MEDALION, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, TORREJA, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, ALBERTONYK, PIÓRO, PRODUCENT, BABULA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KOLOKACJA, NAZWA KODOWA, PROMIEŃ, LEK, SKOK, UDERZENIE, REWERS, KOREK, SZPERACZ, KONSUMENT, DŻIG, PRZYJEZDNY, BESZBARMAK, PODMIOT LOGICZNY, PLEŚNIAK, GALOTY, PUNKTACJA KANADYJSKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, TRYPTYK, BORDO, KROPIELNICA, UDAWACZKA, PŁOW, PROFIT, OPONA, KOREK, ZUELLE, LEZGIN, GENERALISSIMUS, UMYWALNIA, ?PIASKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.526 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEPTOPLEURON - RODZAJ NIEWIELKIEGO ZAUROPSYDA NALEŻĄCEGO DO GRUPY PROCOLOPHONIDAE, ŻYJĄCEGO W PÓŹNYM TRIASIE NA TERENIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; JEGO SKAMIENIAŁOŚCI ODKRYTO W DATOWANYCH NA KARNIK LUB NORYK OSADACH FORMACJI LOSSIEMOUTH SANDSTONE W PÓŁNOCNEJ SZKOCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEPTOPLEURON - RODZAJ NIEWIELKIEGO ZAUROPSYDA NALEŻĄCEGO DO GRUPY PROCOLOPHONIDAE, ŻYJĄCEGO W PÓŹNYM TRIASIE NA TERENIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; JEGO SKAMIENIAŁOŚCI ODKRYTO W DATOWANYCH NA KARNIK LUB NORYK OSADACH FORMACJI LOSSIEMOUTH SANDSTONE W PÓŁNOCNEJ SZKOCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEPTOPLEURON Leptopleuron - rodzaj niewielkiego zauropsyda należącego do grupy Procolophonidae, żyjącego w późnym triasie na terenie współczesnej Europy; jego skamieniałości odkryto w datowanych na karnik lub noryk osadach formacji Lossiemouth Sandstone w północnej Szkocji (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEPTOPLEURON
Leptopleuron - rodzaj niewielkiego zauropsyda należącego do grupy Procolophonidae, żyjącego w późnym triasie na terenie współczesnej Europy; jego skamieniałości odkryto w datowanych na karnik lub noryk osadach formacji Lossiemouth Sandstone w północnej Szkocji (na 12 lit.).

Oprócz LEPTOPLEURON - RODZAJ NIEWIELKIEGO ZAUROPSYDA NALEŻĄCEGO DO GRUPY PROCOLOPHONIDAE, ŻYJĄCEGO W PÓŹNYM TRIASIE NA TERENIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; JEGO SKAMIENIAŁOŚCI ODKRYTO W DATOWANYCH NA KARNIK LUB NORYK OSADACH FORMACJI LOSSIEMOUTH SANDSTONE W PÓŁNOCNEJ SZKOCJI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - LEPTOPLEURON - RODZAJ NIEWIELKIEGO ZAUROPSYDA NALEŻĄCEGO DO GRUPY PROCOLOPHONIDAE, ŻYJĄCEGO W PÓŹNYM TRIASIE NA TERENIE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; JEGO SKAMIENIAŁOŚCI ODKRYTO W DATOWANYCH NA KARNIK LUB NORYK OSADACH FORMACJI LOSSIEMOUTH SANDSTONE W PÓŁNOCNEJ SZKOCJI. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast