Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); BARWNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLOROWOŚĆ to:

cecha czegoś, co ma jakiś kolor (inny niż biały i czarny lub inny neutralny); barwność (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLOROWOŚĆ

KOLOROWOŚĆ to:

barwność, atrakcyjność, różnorodność (na 10 lit.)KOLOROWOŚĆ to:

różnokolorowość, wielobarwność (na 10 lit.)KOLOROWOŚĆ to:

technologiczna możliwość użycia większej palety kolorów (na 10 lit.)KOLOROWOŚĆ to:

wesołość, pozytywność, przyjemność (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); BARWNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.268

MROŻONKA, NAJEŹDŹCA, GOL SAMOBÓJCZY, NÓŻKA, ZAINTERESOWANIE, ZĄB, KAMERALNOŚĆ, ŚWIECKOŚĆ, SÓL ORGANICZNA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, GŁĘBSZY, POBIAŁKA, CHRZEST BOJOWY, KARTOTEKA, CYRKOWIEC, WRZÓD TRAWIENNY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KOPIA FOTOGRAFICZNA, SZLACHETNOŚĆ, WIGONIA, PÓŁPUSTYNIA, KREOLKA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, WYŻYNKA, WNIOSEK, JONIZACJA, BLADA TWARZ, DOSŁOWNOŚĆ, MINIATURA, STACJA TELEWIZYJNA, WSZECHWŁADNOŚĆ, ELEW, SILNIK CZTEROSUWOWY, ŁUPEK WĘGLOWY, NAGOŚĆ, NACHALNOŚĆ, ENAMINA, GRUNT POROLNY, OKRAJKA, POPARZENIE, DYSHARMONIA, WOLT, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, DOSTOJEŃSTWO, SEKWENCJA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ZARADNOŚĆ, PANTEON, KOMENTARZ, SATYRYCZNOŚĆ, SKORUPA, DUKLA, CZUPRYNA, TEKSASY, KONTRETYKIETA, OZONEK, MODULACJA SKROŚNA, CHLAJNA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, KOMPLEMENTARIUSZ, NIEJEDNOLITOŚĆ, ELEGIA, OBJAW ZASŁONOWY, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, ZASIĘG, PRĘDKOŚĆ, PRYMITYW, TUNIKA, SPRYTNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, BARIERA TECHNICZNA, SZCZERBA, ŻORŻETA, SZKANDELA, MARUDZTWO, CZARNA KARTKA, NASZYWANIE, PORĘCZYCIELSTWO, ROZWIĄZŁOŚĆ, KURS, PALINGENEZA, ROZMODLENIE, NIEŚCISŁOŚĆ, URODZAJ, TŁUMIK, WIELOETAPOWOŚĆ, FIGÓWKA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, WSZARZ, ZNAK TOWAROWY, PAL, WRÓBEL POLNY, KAMIZELKA KULOODPORNA, PRĘŻNOŚĆ, PODZIELNOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, HORMON LOKOMOCYJNY, MUSZTARDA SAREPSKA, MANDARYŃSKI, PISZCZEK, NIEMIECKOŚĆ, SMOŁA DRZEWNA, KOLOKACJA, MAPA MENTALNA, ŹREBAK, TRANSGRESJA, DNO, DACH HEŁMOWY, ŚCISŁOŚĆ, POLEWKA, PŁASKORYT, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, TURGOR, REGALE, PRZEDZIAŁ, DROGA, GENEZA, CZARNY SZLAK, OSŁONOWOŚĆ, SZELKA, DACH POGRĄŻONY, ZAPALENIE, LWIA CZĘŚĆ, KLEJÓWKA, SKRYBA, KULT, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, OPASŁOŚĆ, PIESZEK, RESTRYKCJA, SPOILER, ETERYCZNOŚĆ, GÓWNOBURZA, OBRAZEK, ILOCZAS, PORTUGALSKOŚĆ, BURZA, ZAPORA, PRANIE MÓZGU, ZBIOREK, HIPSOMETRIA, SERDAK, WARSZTAT, JAŁOWIEC CHIŃSKI, REWALORYZACJA, GWARA LUDOWA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KWASEK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, FOTOGRAM, BOMBERKA, SROMOTNIK WOALKOWY, DZIECIĘCTWO, MOC, MROZIWO, ZDANIE, BAŃKA, MATNIA, OBOWIĄZEK, PATRON, SAMPEL, BÓG, STRONA, PRZEBIEG, LUKA STRATYGRAFICZNA, KINO DROGI, CHUDOŚĆ, WSPOMINKI, BIAŁE CIAŁKO KRWI, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KONFIGUROWANIE, ŚCIANKA, REGIMENT, DIVA, DZIEŁO, OKNO, DUM-DUM, ASNYKOWIEC, POWIĄZANIE, ZESPÓŁ, MISIEK, KRWIŚCIĄG, PEPICZKA, ZAPAS, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MUŚLIN, PODSYP, PROWINCJA, TURECKOŚĆ, POPITKA, AMPUŁA, KATAPULTA, FASCYNATOR, PRZERYWACZ BLOKADY, MAMAŁYGA, KARTOFELEK, SŁUŻEBNIK, MONOPOL, MONETKA, OSTROŻNOŚĆ, ANASTYLOZA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, WZIERNIK, PREJUDYCJALNOŚĆ, CHODY, ANTYCYPACJA, SULFON, JĘZYK URZĘDOWY, BEZLIST, GALAS, SKUPIENIE, STRAŻ POŻARNA, ROZGRZEWACZ, OCZKO, KELT, PODPINKA, PORZĄDNOŚĆ, PODATEK IMPORTOWY, FAB LAB, ROŚLINA OKOPOWA, STYLISTKA, ODJAZD, BAK, PATENCIK, MAŁOWODZIE, KATEGORYCZNOŚĆ, POWIERNICTWO, RÓWNOLATEK, BALIA, ODPOWIEDŹ, KREACJA, KASZYCA, CIELĘCINKA, KRATER WULKANICZNY, OBSZAR WODNY, ZGRED, BRODZIK, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PARAFARMACEUTYK, BIERWIONO, USYPISKO, RPG, PIES DO TOWARZYSTWA, LINIA, ŚLIZG, ANATOMIA, HYDROFIT, LIGATURKA, RISOTTO, BAZYLISZEK, ZWYROL, OŚLE UCHO, CHOROBA UHLA, MŁYNEK, ROGI, ANASTOMOZA, PRZEDMIOT, KAPKA, PIERÓG KARELSKI, ŚWIATŁO POSTOJOWE, MIMOZA, ŚWIADEK KORONNY, ANGOL, PRZECHODNIOŚĆ, KRATER, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, OPERACJA LOGICZNA, PRZESMYK, NIEOFICJALNOŚĆ, DRESZCZ, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, POŁOŻENIE, MARCHWIANE RĘCE, DWUWARSTWOWOŚĆ, PEDAŁÓWKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, BASKINKA, ZGRZEBŁO, ELUWIUM, PRZEMIANA ODWRACALNA, SYMBOL, ANIOŁECZEK, MULTILATERALIZM, APLIKACJA, KARKÓWKA, GALÓWKA, SZCZERBA, PRZEPRAWA, HAMULEC, ALPAKA, SMAROWNICA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, DAKTYLOGRAFIA, PALEC, NEPER, POLER, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, FRONTYSPIS, PŁYWAK, MARTWOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.268 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha czegoś, co ma jakiś kolor (inny niż biały i czarny lub inny neutralny); barwność, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); BARWNOŚĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kolorowość, cecha czegoś, co ma jakiś kolor (inny niż biały i czarny lub inny neutralny); barwność (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLOROWOŚĆ
cecha czegoś, co ma jakiś kolor (inny niż biały i czarny lub inny neutralny); barwność (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x