ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENA KIERUNKOWA to:

antena promieniująca prawie całą moc w jednym wyróżnionym kierunku lub odbierająca sygnał z jednego określonego kierunku (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.413

PUSZYSTOŚĆ, JUMPSALING, WYCIĄG TALERZYKOWY, KÓŁKORODEK, ODPŁYW, ZEKS, KROKIET, DZIKA KARTA, BOKS GARAŻOWY, ETERYCZNOŚĆ, GRZĘDA, TOTEM, RAMA, POZIOMNICA, BAŁAMUTNICA, ODRĘBNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ŁAWA, KRĄG POLARNY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ORNAMENT, WÓDKA, SPADOCHRONIARKA, OGRANICZENIE WIEKOWE, KHMER, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PATRONKA, KAPRALSTWO, MIRABELKA, BADACZ POLARNY, WRZECIONO, IRRADIACJA, REZERWA, POMPA ODŚRODKOWA, CERATA, UROBEK, ZIELENIEC, KOMPOTIERA, KRUCHTA, ROLA, ŻÓŁW KROPKOWANY, MALUCH, GRANATNIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KB, ZŁĄCZE, WISKOZA, GORSET ORTOPEDYCZNY, GRANULACJA, KAZAMATA, WRÓG, DROGA BEZPRZETARGOWA, KOP, MARK, KLASTER, CZYSTKA, ROZSZCZEP, KOMISUROTOMIA, MIESZANKA, ŁUPEK MARGLISTY, STOMIA, ŚWIECZKA, PASER, PRZYWILEJ LOKACYJNY, DEFICYT, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, LAMPA LUTOWNICZA, GAŁĘZATKA, SUBDOMENA, KOSZ, CIĘGNO NAPĘDOWE, ROZPAD, FERMATA, ALGA, AWANTURA, KOREK, OPERATOR, NIKIELINA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, TŁUK PANCERNY, HALBA, KRUŻGANEK, POMOST, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, PIRAT, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PAPIER WELINOWY, MELIORACJA WODNA, TONAŻ, AGNOZJA TWARZY, JANKA, SEK, INFILTRACJA, WYCIĄG, PEREŁKA, GONG, SUKCESIK, INTERGLACJAŁ, BUTLA, CZECZOTKA, RELACJA BINARNA, WYBRYK NATURY, RENTA INWALIDZKA, BERŻERKA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, INTERLUDIUM, METRESA, AKWEN, SMREKUN, LEPTOPLEURON, PORNOGRAFIA, OMAR, ZJAWISKO THOMSONA, SÓL, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ŁAMANY DACH POLSKI, WANIENKA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, APARAT REGENERACYJNY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, MUSZKA, TRAGIZM, KRAKOWIAK, RURA OGNIOWA, PROTETYKA, SZCZI, PRĄTNIK ALPEJSKI, OGIEŃ KRZYŻOWY, TRESA, ŚCIGAŁKA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, TREPANACJA, STEROWANIE OPTYMALNE, KOSZMAR, ROZDŹWIĘK, ALDEHYD, KLASA, GOŹDZIANKA, ROSZPONKA, KIESZEŃ, SOPRANISTA, CIEMNA KARTA, KOPIA, KOMBAJN, KLASTER DYSKOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, MÓŻDŻEK, KILOMETR ZEROWY, STATYW, TRYSKAWKA, LEJ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, FUTURE SIMPLE, OBUSTRONNOŚĆ, PŁYTKA POSADZKOWA, NAPPA, TIOSÓL, TYGIELEK, CERKIEW, GNIOT, APSYDA, STATEK, GRAJCAR, WCINKA, PIEKŁO, SIŁA, PIEPRZÓWKA, GABINET, MADZIARKA, WYCHÓD, PAJACYK, CZADRA, STATYSTA, AWAL, WĘZEŁ, WIĄZ, SZCZEĆ, ANTRESOLA, PEDOFILSTWO, GALARETA, AGENDA, WIGILIA, SIŁA, SĄSIEDZKOŚĆ, TREND ROZWOJOWY, WŁOSY TETYDY, DONIESIENIE, POLEWACZKA, KALWARIA, CZWOROLIST, TACA, ALEUCKI, KIT, DWUPŁCIOWOŚĆ, IKONA, LEJ, RUBEL, CHANSON, TEATR, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, KARTA, CUGOWIEC, PASCHA, WIELONARODOWOŚĆ, PASKUDA, PLAKAT, CIOCIA, MAMAŁYGA, JEDNOWŁADZTWO, DWUDZIESTY PIĄTY, RUBELIT, DWUNASTY, SZALKA, WYROŚLE, DYSTANS, ŁACINNIK, POMORSKI, POTWÓR, CENZURA, KAMIEŃ, FILM KATASTROFICZNY, UDRĘKA, PRZEZNACZENIE, RAJSKI PTAK, SALTARELLO, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, WDZIĘK, PUSZEK, DYFERENCJA, PRZENOS, STATYWIK, MCHY WŁAŚCIWE, CZASOWNIK FRAZOWY, BEZPANCERZOWCE, DOKUMENT, STATYKA, GALWANOSTEGIA, PARAGRAF, SEKRECJA, BYLINA, ŁADUNEK, ROZUM, WYZWANIE, BEZGŁOWOŚĆ, PROGRAMOTWÓRCA, WYCHÓD, TRESER, NAPĘD HYBRYDOWY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KOJARZENIE, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, POKŁAD STATKU, WIELKI PORZĄDEK, PIELGRZYM, PIEROGI, GRZEBIEŃ FALI, WNĘKA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, ZAWIKŁANIE, SAMOPOMOC, NAZWA SYSTEMATYCZNA, BIEGUN MAGNETYCZNY, MITENKI, PISTOLET, KONSYGNATARIUSZ, WRAK CZŁOWIEKA, BANDYCTWO, RZEMIOSŁO, OTWÓR, REGRES, PODUSZKA POWIETRZNA, CHWYTNIK, REFORMISTA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, SATELITA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, POMPA OBIEGOWA, ROLNIK INDYWIDUALNY, PRÓBNIK, PATYCZAK, DZIEŁO ROGOWE, OPŁATA KONCESYJNA, BOMBIARZ, BYK, AWARIA, CZAS PÓŁTRWANIA, ZIARNO, LINIA TELEFONICZNA, STYMULATOR, SZPERACZ, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, DRAMATURGIA, ALKIERZ, MACICA, RAJDER, SZLACHAR, WYPALANKA, TUŁACZ, ?ŻURAWIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.413 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENA KIERUNKOWA antena promieniująca prawie całą moc w jednym wyróżnionym kierunku lub odbierająca sygnał z jednego określonego kierunku (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENA KIERUNKOWA
antena promieniująca prawie całą moc w jednym wyróżnionym kierunku lub odbierająca sygnał z jednego określonego kierunku (na 16 lit.).

Oprócz ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x