ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENA KIERUNKOWA to:

antena promieniująca prawie całą moc w jednym wyróżnionym kierunku lub odbierająca sygnał z jednego określonego kierunku (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.413

ŻYWOT, TĘSKLIWOŚĆ, TILAKA, PLECIONKA, AGRESOR, DYSZKANCIK, AQUAFABA, WIĆ ROŚLINNA, MOCHWIAN, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PRZYSTAŃ MORSKA, KOSZT BEZPOŚREDNI, WOLANT, PIÓROSZ PIERZASTY, KOMAT, BENEFIS, ZAWISAK, WAMPIREK, DIATRYBA, IZOMORFICZNOŚĆ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, USZKO, ŁADOWNICA, GRUCZOLAKORAK, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, GIMBAZA, APOLOGIA, KOLORYT, PARKIET, ROZJAZD, EKOLOGISTYKA, ZBIÓR GĘSTY, FILOLOGIA POLSKA, BURDA, CAPSTRZYK, ODRĘTWIENIE, PRECESJA, KIEŁZNO, ROŚLINA KOPALNA, STEROLOTKA, OCZAROWIEC, MASZYNA PROSTA, WYBIEG, NIESPAW, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, WSPÓŁPRACOWNIK, AOJDA, ALMANACH, OKŁADKA, ROZDŹWIĘK, PAJĘCZAK, KAWOWIEC, ARABESKA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, STYLO, INDIANKA, POSIADACZ ZALEŻNY, WYNAGRODZENIE, PRANIE PIENIĘDZY, KARL, GŁOWA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KAPLERZ, AMARANT, SER, CHIP, SZNAPS, ŁATA, PRZEWRÓT, RZUT, PRAWO, KOLUMBARIUM, KRÓLEWICZĄTKO, REJESTR, INTELIGENCJA WERBALNA, STACJA POSTOJOWA, NACZYNIE, FIGURA RETORYCZNA, CZEBUREK, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, TRZYDZIESTKA, KATEDRA, POTÓWKA, KASETKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, WYSŁUGA LAT, LIGAND, ŁAWNIK, KORUPCJA, MONOGAMISTKA, OPASŁOŚĆ, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, AKREDYTACJA, STOJAK, NEGATON, JUMPER, SUTANELA, EŁK, POŁYKACZ, SKRZYDŁO, GRANAT, SZAMBELAN PAPIESKI, SZNUR, TURECKI, KABOTAŻOWIEC, SEKWENCJA PALINDROMOWA, WERSJA LEKTORSKA, ZARYS, WCISTEK, PIEGUSEK, TINGEL, SZPONA, RELIGIA MOJŻESZOWA, MOTET, KLAUZULA, WYRAZ, SKALNICZEK SIWY, PRZEJŚCIE FAZOWE, PRZYDANKA, FROTTOLA, ALERT, TWARDY RESET, PRAWO CURIE-WEISSA, LESZCZYNA, PAWĘŻ, PAJACYK, KLUZA, DWORAK, PEPICZEK, FORMACJA, LIST GOŃCZY, TARPAN, RAKI, TANGO, BYSTRZE, NAMASZCZENIE CHORYCH, KANAŁ, BRZYDACTWO, SZKUTNICTWO, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, MAŁPA, MECENASKA, RĘKAWICA, BEZPIECZEŃSTWO, ROWER POZIOMY, PODBIERACZ, ODBIJACZ, HERBATA, SZAGRYN, KIEŁ, OBRZMIENIE, WIR PIASKOWY, PANNEAU, NASTAWA, WYSEPKA, PROMENADA, DUBELTÓWKA, ZAPRAWA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KARP PO POLSKU, GLIKOLIPID, OWAD, RADŹPUT, AGENT, RACJONAŁ, SYGNAŁEK, JĘZYK ALEUCKI, RENÓWKA, KRYJÓWKA, CZERWONE ŚWIATŁO, AGROWŁÓKNINA, TRAŁ, WIELONARODOWOŚĆ, PODPIS CYFROWY, MEDALION, POCZWARA, HALON, DRYBLAS, KOOPERATOR, OBRZĄDEK, MAJĄTEK, SIEDZIBA, PRZEMOC, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, ALTOCUMULUS, SKRZYDŁA, NIENORMATYWNOŚĆ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KANONIERKA, PALINGENEZA, CHŁODNIK, DETAL, ZWIJARKA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, AFISZ, JEZIORO KOSMICZNE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ŁADUNEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MASŁO, KONWENANS, RUDEL, HORMON, HALO, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, DOPING, TANIEC, MIEJSCE KULTU, ZAĆMIENIE, BACH, ANTABA, LEGITYMACJA PROCESOWA, CIĄG GEOMETRYCZNY, OKULAR, SZEJK, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, REDUKTOR, PORT MORSKI, ZESPÓŁ CHOROBOWY, LIFTING, HYDROFIT, PLANETOIDA, ANONS, KOSZÓWKI, KRÓTKA KOŁDRA, BOK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, GOSPODARKA, ODSKOK, PIRACTWO, ROŚLINA DWUPIENNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, BRUMBY, FANTOM, JEDEN, ROSTBEF, ESCALIVADA, ASTROTURFING, KARTKA, LEGENDA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, MIKROFON LASEROWY, RZUTKA, POCHODNA FORMALNA, SPEAKER, KRATKI, ŁEBEK, SEZAM, GOMÓŁKA, SKUPIENIE, DYSOCJACJA TERMICZNA, HEL, KORNIK, KOMISUROTOMIA, PYŁ, FLIGELADIUTANT, POMIAR, PRYMARIUSZ, ŚCIANKA, SMERF, ZIEMNIACZEK, TUNIKA, WITAMINA, TRĄBA POWIETRZNA, PARADOKS OLBERSA, CYGANKA, KOJEC, ANIOŁ STRÓŻ, SUKIENKO, TEUTOŃSKI, PION, ANTRESOLA, POPULACJA MENDLOWSKA, GRANICA CIĄGU, PANOCZEK, FIGURA, AKADEMIA, ELEKTROIZOLACJA, GIRLANDA, ADMINISTRATYWISTA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, IMPULS, IMPLIKACJA LOGICZNA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ZAZNAJOMIENIE, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, CHOMĄTO, DWUNASTY, PÓLKO, PIONEK, PIGMEJ, OKUPNIK, WYBUCH, TABLETKA, UDŹWIG, TRIADA, DOMENA PUBLICZNA, JAMA, ?MAKATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.413 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENA KIERUNKOWA antena promieniująca prawie całą moc w jednym wyróżnionym kierunku lub odbierająca sygnał z jednego określonego kierunku (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENA KIERUNKOWA
antena promieniująca prawie całą moc w jednym wyróżnionym kierunku lub odbierająca sygnał z jednego określonego kierunku (na 16 lit.).

Oprócz ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - ANTENA PROMIENIUJĄCA PRAWIE CAŁĄ MOC W JEDNYM WYRÓŻNIONYM KIERUNKU LUB ODBIERAJĄCA SYGNAŁ Z JEDNEGO OKREŚLONEGO KIERUNKU. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast