WARIANT ZAPISU LITERY LUB WYRAZU ALBO GŁOSKI, FUNKCJONUJĄCY W DANYM JĘZYKU W WYNIKU JEGO WEWNĘTRZNEGO ZRÓŻNICOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODMIANKA to:

wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODMIANKA

ODMIANKA to:

wariant tekstu występującego w różnych wersjach (na 8 lit.)ODMIANKA to:

wariant, wersja, typ (na 8 lit.)ODMIANKA to:

najniższa jednostka w systematyce organizmów (na 8 lit.)ODMIANKA to:

przemiana, zmiana (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARIANT ZAPISU LITERY LUB WYRAZU ALBO GŁOSKI, FUNKCJONUJĄCY W DANYM JĘZYKU W WYNIKU JEGO WEWNĘTRZNEGO ZRÓŻNICOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.799

TRĄBKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, PEWNOŚĆ, ALKIERZ, ODNIESIENIE, GRAFIKA RASTROWA, BYDLĘ, OKŁAD, ZAWIKŁANIE, FREON, BARWA OCHRONNA, PUSZKARZ, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, NAŚLADOWNICTWO, NIEWYPAŁ, MROZOODPORNOŚĆ, WIKARY, TYMIANEK, JELEŃ WIRGIŃSKI, KRWIŚCIĄG, MATRYKUŁA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, PODCAST, WYMÓG, IZOPRENOID, PROSTOSKRZYDŁE, KLIN, GALAS, PERCHA, BIAŁE MIĘSO, ADWOKAT DIABŁA, PALISADA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, EKSPANDER, GWAJAKOWIEC, ZAKOLE, BETON, JAPOŃSKI, HUTNIK, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, GALERIA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TURMA, CHOROBA ALPERSA, KWAS GIBERELINOWY, ŚWINIARKA, CHWYTNIK, LAMPA ŁUKOWA, WIDEOKASETA, BIZA, BRYZOL, KORNIJSKI, SKAŁA ILASTA, MLEKO, ANGUSTINARIPTERUS, OSOWIAŁOŚĆ, DWUNASTKA, SPRZĄCZKA, PLAMICA, ZASILANIE, ROŚLINA PASTEWNA, SENIOR, OBSADA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, OTTO, KOTERYJNOŚĆ, PIERWSZY, AUDYCJA, LUZAK, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, MYŚLIWIEC, MORENA DENNA, NACISK, DOPŁYW, DYFUZJA CHEMICZNA, WIELORAK, JAMRAJ BRUNATNY, ASYGNACJA, SPRZĘT, SALWA BURTOWA, MIMEOGRAF, DZIAŁ, DZ, BOCIANIE GNIAZDO, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PRAKTYCZNOŚĆ, OSZCZĘDZACZ, PRZEPAŚĆ, WIDOWISKO, INDEKS, EMPIREUM, RUSZT, RZUTKA, RESORT SIŁOWY, NIECZUŁOŚĆ, KUPAŹ, CHOROBA GENETYCZNA, RZEP, GIROSKOP, CIĘŻKIE DZIAŁA, RÓŻNICA, SANDAŁY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, EMALIA, GIMBAZA, WŁÓKNO, KONWERSJA, TROLLKONTO, WAGA, TRANSLACJA, POSTĘPOWANIE KARNE, AUSZPIK, KOSTKA, OLDBOJ, OBERWANIE CHMURY, PEPICZEK, ATRYBUCJA, ZAWARTOŚĆ, PODJAZD, RUCHANKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, TRYSKAWKA SZKLANA, RAJOKSZTAŁTNE, ELEW, ELUWIUM, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PATENA, IRGA POSPOLITA, LUD, CHIŃSKI, MUNDŻAK CHIŃSKI, KLAUZURA, WIZA POBYTOWA, ZIARNO, OBIEKT, APRETURA, ŁOBUZIAK, KATALOG DZIAŁOWY, PIECZONKA, DOM WCZASOWY, CYGANECZKA, UKŁAD KIEROWNICZY, OMYŁKA PISARSKA, TORF, KOŁO PODBIEGUNOWE, PIÓRO, SPÓD, MAŁA OJCZYZNA, GRAB, MAPA NUMERYCZNA, NULLIPARA, AJENCJA, LOGOFET, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, BAGIENNIK OBŁY, MELASA, DOM, MENU, MAKAK, INTERNACJONAŁ, SALSA, PŁYTA KORKOWA, WŁOSKI, KLAMRA, PRZEROST, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, GOSPODARZ, DYKTATORSTWO, STUDNIA, DYKTAT, MIECHERA, INWENTARZ ŻYWY, ZJAWISKO JĘZYKOWE, ZATRACENIE, REDA, RÓŻE, PŁATEW, PŁAWKA, REKOMPILACJA, CIOS, PŁATEK, ACEFALIA, KOCZOWNIK, NIĆ, MIĘSOŻERNOŚĆ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, PRĄTNIKI, POLISYNDETON, AWIONETKA, OSTRZAŁ, KAPUŚCIANA GŁOWA, ORBITA PARKINGOWA, IDIOSYNKRAZJA, KOŁNIERZYK, TEOWNIK, STERYLNOŚĆ, DYSJUNKCJA, NAPAŚĆ, BILING, BLUSZCZ, BLOKADA ALKOHOLOWA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RODZICIEL, ZJAWISKO BARKHAUSENA, PRACOWNIK FIZYCZNY, SYGNAŁÓWKA, POSKROMICIEL, WAFELEK, GIMBOPATRIOTA, MAGNETON BOHRA, NUROGĘŚ, STATUS SPOŁECZNY, PRZEWIDYWANIE, KWACZ, NIEDOKŁADNOŚĆ, PALIA, ŻAGIEL, PAS DROGI GRANICZNEJ, MONOPOL, ALTOCUMULUS, GORĄCY PIENIĄDZ, POCISK ODŁAMKOWY, OKULANT, ANTYCYPACJA, SPRZĘCIOR, NAWÓZ SZTUCZNY, KIEŁZNO, FLOTA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, NOWOWIERCA, DOROTA, TAŚMA, ROZBÓJNIK MORSKI, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, MORFOGENEZA, NASTAWA OŁTARZOWA, BOTY, MYSZOSKOK WIELKI, BANK DOMICYLOWY, WULKAN BŁOTNY, NIALA, KRWINKA, WÓZEK SZPITALNY, BENCHMARK, WIESZAK, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ŚLIWA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, POLITYCZNY, PANEGIRYSTA, PŁATECZEK, WSPÓŁKRÓL, TEOGONIA, ŚLUZA WAŁOWA, DWUSTRONNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, ŻĄDZA, CECHA PSYCHICZNA, MAGIEL, AUDIOBOOK, BADANIA SYSTEMOWE, FACIO, RÓŻA, SZEWRON, GORSET, WIZERUNEK, PEŁNA GRUPA LINIOWA, PUŁAP, TRAGICZNOŚĆ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, RĘKODAJNY, CHODŻA, ROZBUDOWA, LEGAT PAPIESKI, CANZONETTA, DEMON, PIESZCZOCH, KĄDZIEL, LEADER, SZARPANKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NISKOŚĆ, ALERGIA PYŁKOWA, OTĘPIENIE, DOMEK DLA LALEK, RAK KALIFORNIJSKI, IDIOM, OKUPACJA, BURLESKA, MGŁA, DUPLEKS, PROWENIENCJA, KAPLICZKA, KAMIEŃ, ?LANDO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.799 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARIANT ZAPISU LITERY LUB WYRAZU ALBO GŁOSKI, FUNKCJONUJĄCY W DANYM JĘZYKU W WYNIKU JEGO WEWNĘTRZNEGO ZRÓŻNICOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARIANT ZAPISU LITERY LUB WYRAZU ALBO GŁOSKI, FUNKCJONUJĄCY W DANYM JĘZYKU W WYNIKU JEGO WEWNĘTRZNEGO ZRÓŻNICOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODMIANKA wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODMIANKA
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania (na 8 lit.).

Oprócz WARIANT ZAPISU LITERY LUB WYRAZU ALBO GŁOSKI, FUNKCJONUJĄCY W DANYM JĘZYKU W WYNIKU JEGO WEWNĘTRZNEGO ZRÓŻNICOWANIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WARIANT ZAPISU LITERY LUB WYRAZU ALBO GŁOSKI, FUNKCJONUJĄCY W DANYM JĘZYKU W WYNIKU JEGO WEWNĘTRZNEGO ZRÓŻNICOWANIA. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x