Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIESZANINA KWASÓW KARBOKSYLOWYCH POSIADAJĄCYCH W SWOJEJ STRUKTURZE PIERŚCIEŃ CYKLOPENTANOWY LUB CYKLOHEKSANOWY O MASIE MOLOWEJ OD 120 DO 700 G/MOL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS NAFTENOWY to:

mieszanina kwasów karboksylowych posiadających w swojej strukturze pierścień cyklopentanowy lub cykloheksanowy o masie molowej od 120 do 700 g/mol (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANINA KWASÓW KARBOKSYLOWYCH POSIADAJĄCYCH W SWOJEJ STRUKTURZE PIERŚCIEŃ CYKLOPENTANOWY LUB CYKLOHEKSANOWY O MASIE MOLOWEJ OD 120 DO 700 G/MOL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.099

REGENERACJA, PETRYFIKACJA, KOLORYMETRIA, OCIEKACZ, LODOWIEC NORWESKI, KONSULTANTKA, CMOKIER, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SMAK, DRACENA, CIECZ WYCZERPANA, ISKIERNIK, BYTOWNIT, SKALA, GRANAT, GODZINA, AZOLLA, SYLWETKA, KROPKA, PEDAGOG, PRZEDSZKOLE, ACID WESTERN, SKORUPA, KLINIEC, POCHODNIK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, BETON, PREDYKCJA, JONIZACJA, ŁOŻE, PIKOTKA, TRYSKAWKA, DRĄG, KAPITANA, NIEZDARSTWO, ZASADA, AUTOBUS CZŁONOWY, ALLELOPATIA, KWAS CHLEBOWY, CERKIEW, STWORZENIE, PRYMITYW, RÓŻNOWICIOWCE, MOST POWIETRZNY, ODPRAWA POŚMIERTNA, BENEDYKCJA, OBRAZ, SIEKANKA, PLAC APELOWY, SZALONA GŁOWA, ANTYCYPACJA, PUSTAK STROPOWY, SEKS ORALNY, INSTRUMENT, PORTUGALSKI, DYKTATORSTWO, LINIA SPEKTRALNA, MAZER, POLISYNDETON, MIĄŻSZ, DZIECINKA, KOLEGA, MEDIANTA, KWAS MELISOWY, DRŻĄCZKA, TECZKA PERSONALNA, BARYKADA, TAHITAŃSKI, KOSZTORYS INWESTORSKI, KARAFECZKA, TYGIEL, MUCHINA, PAROWANIEC, KOZAK, DEPORTOWANY, MŁOT, PARAMETR, KANTONISTA, PASJA, OPĘTANIE, TANIEC, BAŁYK, TYRAŃSTWO, PRE-PAID, ROZPUSZCZALNIK, JEDYNY PIERŚCIEŃ, KLINKIER, KORDIAŁ, MIŁOŚĆ, MATERIAŁ, APLA, KONTUAR, PIERŚCIEŃ WŁADZY, PŁOMYCZEK, METODA PORÓWNAŃ, GĘBA, ARANŻACJA, ODSKOK, OPERETKA, KARTA, AKCENT, BLACHOWNIA, SZKLIWO CERAMICZNE, LODÓWKA, PANICZ, SÓL, PLECHA, OPĘTANY, HARCAP, WIZYTÓWKA, POZIOM, CIĄGUTEK, OBMUROWANIE, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, MULTIKULTURALIZM, BRYTYJSKOŚĆ, DŹWIG, RESKRYPT, GALWANOSTEGIA, BRONA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, FAŁ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, CZĘŚĆ ZDANIA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, TKANKA MIĘKKA, DWUKROTNOŚĆ, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, FACHOWIEC, SZLACHCIURA, KABEL, GOŚCIU, MIESZANINA, OCZAROWIEC, ADHEZJA, PAMIĘĆ, MASZYNOWNIA, KARTOTEKA, OKREŚLENIE, OBIEKTYWIZM, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, DYSTRYKT, NAPPA, DYMA, KWAS DICHROMOWY, WYTRZESZCZ, WYSTĘPOWANIE, PLECIONKA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KONWOLUCJA, STRYCH, OKRĘT SZPITALNY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ACHTERPIK, ANEUPLOIDALNOŚĆ, INTELEKTUALISTA, ZENDRA, DYSPEPSJA, IMPOST, PŁOMIEŃ, POCZEKALNIA, AZOLLA DROBNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, TARCZA, KURTYNA, GATUNEK ZBIOROWY, IZBA, PÓŁKOLONIE, RUG, PRZYRODNIA SIOSTRA, REFLEKS, SZLAMIEC, BIEDACZKA, HYBRYDA, KONKURENCJA, PASSEPIED, KOKTAJL, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, BECZKA, GALASÓWKA, IZBA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, KAMYCZEK USZNY, KRÓLEWIĘTA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, WIHAJSTER, WAFELEK, KAMIZELKA KULOODPORNA, BEZŻENNOŚĆ, REWERS, PROSZEK DO PIECZENIA, LISTWA, GAZOLINA, SERCÓWKA, WĘZEŁ, BUŁA, NABRZEŻE, FILTR POWIETRZA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, HYDROFIT, MIMEZJA, DÓŁ, AKCJA IMIENNA, WESTFALKA, NIEMIASZEK, KOMPLEKS ŻYTNI, KULT LUNARNY, ZALEWA, S.Y, POPELINA, LAKIER, MECENASKA, ROZGRZEWACZ, PŁATEW, POPLECZNICTWO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, MAJDANIARZ, RÓJKA, NOGA, POCHLEBSTWO, WYŻYNKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PIERNIK LUBELSKI, PARTNERKA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, HETERIA, KOMPARYCJA, IMIONISKO, WYŻYNKA, KOLIMATOR, KAPITAŁOWOŚĆ, INTRATA, TAŚMA FILMOWA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, KONCERN, ANON, ROZDZIAŁKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PIKA, BROŃ BIOLOGICZNA, WŁOSIE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SIEDEMNASTY, SIEĆ, BORDER, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KOLCOROŚL, KLAMOTY, EDAMMER, KASZTELAN, POLIGAMICZNOŚĆ, RUBASZNICA, ŁATKA, NAKAZ, MAKATA, DEPUTAT WĘGLOWY, NADAWCA PUBLICZNY, OSZCZĘDNOŚĆ, KOZŁOWANIE, DIADOCHIA, PLEŚNIAK, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, POSZKODOWANA, GUZIK, ARMILLA, KRAŃCOWOŚĆ, KARIOLKA, RELIKWIE, ETYKIETKA, FINAŁ, MELIORACJA WODNA, KĘPA, BLUES, MÓR, PRYSZNIC, OGNIWO, BITWA, MYJKA, JEZIORO GLACJALNE, CINGULUM, KWAS HUMINOWY, ROZGAŁĘŹNIK, WIEŻA SZYBOWA, POMPA INFUZYJNA, ASYSTA GRAWITACYJNA, KWAS ASKORBINOWY, RADIANT, KARTAUNA, KROKIEW, ANTAŁ, OPIEKUN, PRZYBYTEK, KRATER UDERZENIOWY, GRANAT, NĘCISKO, MASZKARA, SZYPUŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mieszanina kwasów karboksylowych posiadających w swojej strukturze pierścień cyklopentanowy lub cykloheksanowy o masie molowej od 120 do 700 g/mol, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANINA KWASÓW KARBOKSYLOWYCH POSIADAJĄCYCH W SWOJEJ STRUKTURZE PIERŚCIEŃ CYKLOPENTANOWY LUB CYKLOHEKSANOWY O MASIE MOLOWEJ OD 120 DO 700 G/MOL to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kwas naftenowy, mieszanina kwasów karboksylowych posiadających w swojej strukturze pierścień cyklopentanowy lub cykloheksanowy o masie molowej od 120 do 700 g/mol (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS NAFTENOWY
mieszanina kwasów karboksylowych posiadających w swojej strukturze pierścień cyklopentanowy lub cykloheksanowy o masie molowej od 120 do 700 g/mol (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x