LALKA LUB SKAKANKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZABAWKA to:

lalka lub skakanka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZABAWKA

ZABAWKA to:

to, czym ktoś się bawi, służy czyjejś przyjemności, np. o drogim sprzęcie, samochodze; przedmiot służący do zabawy najczęściej dzieciom, ale także dorosłym lub zwierzętom (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LALKA LUB SKAKANKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.224

WYCHODŹSTWO, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, SSAK MORSKI, METALICZNOŚĆ, TEST, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, BARANEK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PRZYWILEJ EMERYTALNY, RENA, BLASTODERMA, WOLE, ŚCIEŻKA, OSOBNIK, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ODSYP, KREOL, KAPOTAŻ, PRACOWNIK NAUKOWY, TEST, OSEŁEDEC, CYBORIUM, KANTOR, PRÓBKA, SZPONA, TENUTA, SZLAM, ZAPŁATA, REJESTR, KATAFALK, BUDKA, HADIS, DANA, LUWERS, TORTILLA, KRÓWSKO, KULT LUNARNY, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, OZONEK, MEDALIK, INTERCEPCJA, WAGNER, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, RAKSOLOTY, OBROŻA, DEMONSTRACJA, IMMUNOSUPRESOR, MANIERA, OBLĘŻENIE, ANAGLIF, LUNETA, ANOMALIA POLANDA, HETEROMORFIZM, KONSERWACJA, KANAŁY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, PŁUCZKA, WITRYNA, PRAGNIENIE, ŁUPEK MARGLISTY, KOK, OBSERWATOR, RYM NIEPEŁNY, PIEROGI, KWARTET, GŁOSKA NOSOWA, WOLUNTARIAT, PRAGMATYKA, OBSERWATORKA, DIABEŁEK, IMAGE, KOŁNIERZ, SKANER, ŁUPEK SAPROPELOWY, SKŁADKA, REGENERAT, EDYCJA, GRZBIET KSIĄŻKI, TABLICA, CUDOWRONKA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SEJSMIKA, KLAMOTY, DUJKERY, TABOR, OBI, AEDICULA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, FOLIA, OBSERWACJA, KREACJA, ALARM SZALUPOWY, JEDYNKA, BANK DOMICYLOWY, BIRET, DOBRO INWESTYCYJNE, PISEMKO, NADZORCA SĄDOWY, BURGER, PINGWINARIUM, NEFROSTOMIA, ZŁODZIEJKA, KONSULTANTKA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, DOSTAWCA, CHRZEST, NAWAŁNICA, SESJA POPULARNONAUKOWA, WINO ZIOŁOWE, ORZECHÓWKA, ANONEK, AUTSAJDER, WSPÓŁKRÓL, POLEPA, WYRĄB, WYPALENISKO, WIR PIASKOWY, SKRĘT, WOREK, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PRAKTYCZNOŚĆ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, SIATKA, OGÓR, KANALIZACJA KABLOWA, FOCH, TAROK, WOLTAŻ, KOMPENSATOR CIEPLNY, TERAKOTA, KINKAN, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KABINA, WYKRZYKNIENIE, DZIENNIK URZĘDOWY, KOŁTRYNA, ZABIEG KOSMETYCZNY, KRYSZTAŁEK, POCISK ODŁAMKOWY, KOŃ TROJAŃSKI, ELANA, BRZYDOTA, OBCY, KORDIAŁ, TRYBUNAŁ, TRIANGULACJA, RĘKAWICA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, OKRAJKA, CIS, SYMETRIA FIGURY, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, WÓŁ, RURA OGNIOWA, NARKOTYZER, KARŁOWATOŚĆ, OPERA, TROL, KAKEMONO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, LODOWIEC FIELDOWY, MŁODZI, BAZA, NIEREZYDENT, POLER, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ATREZJA POCHWY, ZMOTORYZOWANY, GAJ, KOŃ CUGOWY, BAN, WÓZEK, CERKIEW, SPRAWA, OBSESJA, ZIOŁO, DOPŁATA EKSPORTOWA, ŁUPACZKA, SAJETA, BLENDA SMOLISTA, GASTROFAZA, KOLOKACJA, NOWALIA, ŻONA LOTA, ANTENA, KOSZT BEZPOŚREDNI, ADMIRACJA, PUDER, KACZKA DZIENNIKARSKA, ORNAMENT, MOSTEK, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, GRANDA, PŁYTA PILŚNIOWA, REFEKTARZ, GRANAT, SER PODPUSZCZKOWY, SEMESTR LETNI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, WYRAZ BLISKOZNACZNY, ELEMENT, ZATRUCIE, ŁUPEK WĘGLISTY, ZŁOTOKAP, KREPA, ODGAŁĘZIACZ, TALERZ, MAJĘTNOŚĆ, ZNAMIĘ BECKERA, OŚWIECICIEL, KISZKA ZIEMNIACZANA, DEMOT, DZIKA KARTA, ZATOKI, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, DWUDZIESTY ÓSMY, RUBASZKA, OKLUZJA, KICAJ, MAŁPOLUD, KREMOGEN, DIRT, SEANS, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, GRÓD, BAGGALA, WŁÓCZĘGA, KLON, EWOLUCJA, TOUROPERATOR, MIESZACZ, KWADRAT, BYCZEK, RYKSZA, TEUTOŃSKI, ANTURAŻ, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, REAKCJA SPRAWCZA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TAJEMNICA, STONÓG MYSZATY, SZLAUF, PŁUCZKA WIERTNICZA, FRONTON, SYSTEMATYKA, ADRESAT, OWRZODZENIE, SYFON, ZANIECZYSZCZENIE, ANIMIZM, BROŃ MIOTAJĄCA, DROMOS, SKRAJNOŚĆ, TROP, POLIKRYSZTAŁ, SKATING, WENTYLACJA MECHANICZNA, DRUK ULOTNY, OLEJ LNIANY, KREDYT HANDLOWY, WAGONIK, GUMKA, MAKSIMUM, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, PŁOZA, REGIMENT, CYGANKA, PODMIOT, KRZYŻYK, SKŁADAK, NOK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, BYDLAK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, CHWYTNIK, KRAWĘDŹ, BOM, WARTOWNIK, PRZEPITA, KANU, PIANKA, BOBIK, OWOC, STYMULACJA ODWIERTU, KRAKWA, OPIEKUN, PORA, TRYBUT, BEŁT, ADOPCJA, BANDOLIER, KWAS, LASKA MARSZAŁKOWSKA, AGREGAT, ZBIORNIK, MINERALIZACJA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ?RAGDOLL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.224 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LALKA LUB SKAKANKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LALKA LUB SKAKANKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZABAWKA lalka lub skakanka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZABAWKA
lalka lub skakanka (na 7 lit.).

Oprócz LALKA LUB SKAKANKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - LALKA LUB SKAKANKA. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast