OSOBA NAJBLIŻEJ SPOKREWNIONA W LINII BOCZNEJ, CÓRKA TYCH SAMYCH RODZICÓW LUB JEDNEGO RODZICA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIOSTRA to:

osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica (na 7 lit.)SIOSTRZYCZKA to:

osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIOSTRA

SIOSTRA to:

osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica (na 7 lit.)SIOSTRA to:

członkini zakonu żeńskiego (na 7 lit.)SIOSTRA to:

'pielęgniarka' w rodzinie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA NAJBLIŻEJ SPOKREWNIONA W LINII BOCZNEJ, CÓRKA TYCH SAMYCH RODZICÓW LUB JEDNEGO RODZICA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.490

PRZĘSŁO, STROIK, LUK ŁADUNKOWY, ODKRYWCA, ZSYP, NERW, WEŁNA, RING, RESTRYKCJA, ZWODZICIEL, CHOINKOWOŚĆ, IDIOSYNKRAZJA, PEŁNOMOCNICTWO, MORWA, KWAS, WISKOZA, SCIENCE FICTION, ZŁOTÓWKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, WYŻYNKA, GANC POMADA, RYSIK, AKADEMIA, PRZEWODNIK, TRZĘSIDŁA, TABU, PLOMBA, GRANAT, MIGAWKA CENTRALNA, BIOBIBLIOGRAFIA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, TERCET, GLORIA, ABORCJA, EPIZOOCJA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, POKRĘTKA, KWAS, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, MŁOT, PYZY, PATOGENNOŚĆ, SZCZYT, KRYZA, CHRYZOFITY, GĄSZCZAKI, MÓWNICA, SZAROWIPTERYKS, MOLINO, SIOSTRA KRWI, REMONT BIEŻĄCY, ZNAMIĘ BECKERA, ZBLIŻENIE, MULTIGAMIA, SER, OSPA, ZŁOCIENICE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ROK ŚWIETLNY, SYNAPSYD, TRANSFER, GAPA, POBRATYMSTWO, OKA, REPERTUAR, ROZWÓJ WSTECZNY, ZŁĄCZE, PUNKT WĘZŁOWY, PASTEL, ADRES, ŁOTEWSKOŚĆ, BĄK AMERYKAŃSKI, ZEBROID, PORTAMENTO, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, PROCES, KOCHAŚ, KOMŻA, CHŁOPOWINA, CEWKA PUPINA, POJEMNOŚĆ POLOWA, KOMIK, STEK, BUTWA, KARABIN AUTOMATYCZNY, TKANKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, CIAMAJDA, BOLA, GATUNEK INWAZYJNY, RINFORZANDO, APSYDA, ORGIA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SERWETKA, PIEPRZYK, EKSYKATOR, ZŁOCISZ, KRWIŚCIĄG, AMINOKWAS, ZŁA PRASA, SIŁY, DWUPŁCIOWOŚĆ, SILNIK SPALINOWY, ANONEK, RZEKA ROZTOKOWA, BUTELKA, GRYMAŚNIK, NABIERKA, IZBA, DZBANEK NA KWIATY, GERYLASI, LIRNIK, AKREDYTACJA, GRABIEŻCA, ŚWINIARKA, SERECZNIK, DOKUMENTALISTA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, DOGODZENIE SOBIE, JAMRAJ, SZYDLARZ, AUTOMOBIL, PACHT, POMROK, RAKIETKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, LUSTRO TEKTONICZNE, EKSPANDOR, IMPLEMENTACJA, INSTAGRAMER, DUSZA, GRZEBIEŃ, SKAŁA WAPIENNA, NIEBIOSA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PLASTYKA, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, GASTRONOM, TARYFA ULGOWA, SYRENA, MĄKA, UROBEK, MIRAŻ, WYNAJEMCA, KOŁEK, ADWOKAT, POLE, OTĘPIAŁOŚĆ, PUNKT ODNIESIENIA, OSOBA BOSKA, KOPROFIL, MAH JONG, ASTRONOMIA, CUGANT, OKRĘT DESANTOWY, PRZEPIĘCIE, OLEJ JADALNY, LATARNIA MORSKA, WIBRATO, STACJA, OPŁATA PROLONGACYJNA, ORGANIZATOR, MNISZEK, DENAT , WELWET, ŁOPATA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, GRA, OBIEKT, WYCHOWAWCZYNI, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, CÓRKA, ROZWIDLACZ, OBIEG, KORZYŚĆ, SPECJALISTA, WIATR, PHISHING, PRZEMYT MRÓWKOWY, DROBIAZG, RURA, PRZYLĄDEK, ŚLEPE WROTA, DEZINSTALACJA, MARCIN, EMIRAT, WKŁADKA, WYWIAD, CYGANECZKA, STEROWNIK, WOKABULARZ, KOTLET, CZĄBER, DRYBLING, CIAPATY, ZACHOWANIE, HANGAR, BARONIĄTKO, ŻUREK, LOGIKA ZDAŃ, KONEW, MUESLI, ROLNIK RYCZAŁTOWY, STATEK, NIEBO, PODBIERACZ, PIERSIÓWKA, DEMOBILIZACJA, ŻOŁNIERZ LINIOWY, TOUROPERATOR, MYŚLISTWO, BROKAT, KULTURA STARTEROWA, PODGATUNEK, FALA MORSKA, SAMOOKALECZENIE, PUCHAR, OBIEKTYW, ŁATKA, BRAT, PRZEKŁADOWCA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, PŁYCINA, GNAT, ORION, SZARA MYSZ, OJCIEC CHRZESTNY, KLASTER, SYFON, CZARODZIEJKA, RZEZALNIA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, KLIKOWOŚĆ, CAL KWADRATOWY, BURŻUJSTWO, PANIKA BANKOWA, SEMAFOR, PORCELANKA, PERUKARNIA, PUSZKARZ, CINGULUM, FINAŁ, UPOLITYCZNIENIE, ŚLEDZICIEL, SŁONIOWATE, BOHATER POZYTYWNY, RATING, PIĘKNODUCH, NERD, FISZUTKA, OPADY, ZDROJEK POSPOLITY, REGISTER, PULPIT, KAMIENIARZ, LEJBIK, FAGAS, PLECHA, AFILIACJA, SKWAPLIWOŚĆ, PODSKARBI KORONNY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, DERYWAT, AGAT MSZYSTY, POŻYTECZNY IDIOTA, KOZACZKA, ROZDZIAŁEK, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, BIEGUN, SZCZELINA, GOLF, POTRÓJNOŚĆ, AZOTAN, NIECKA BASENOWA, REWITALIZACJA, SYMFONIK, PIKIETA, ROK SYDERYCZNY, BARWNIK SPOŻYWCZY, PANORA, TRAWERS, WAGNER, USTNIK, NISZA, PION ŻYROSKOPOWY, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, BARONÓWNA, KRUPNIK, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, DEZERTER, WIELOPIĘTROWIEC, NERWIAK, POGROM, ŚLĄSKOŚĆ, LEK, DELUWIUM, PAPROĆ WODNA, TREPY, ?DEKLARACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA NAJBLIŻEJ SPOKREWNIONA W LINII BOCZNEJ, CÓRKA TYCH SAMYCH RODZICÓW LUB JEDNEGO RODZICA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA NAJBLIŻEJ SPOKREWNIONA W LINII BOCZNEJ, CÓRKA TYCH SAMYCH RODZICÓW LUB JEDNEGO RODZICA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIOSTRA osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica (na 7 lit.)
SIOSTRZYCZKA osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIOSTRA
osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica (na 7 lit.).
SIOSTRZYCZKA
osoba najbliżej spokrewniona w linii bocznej, córka tych samych rodziców lub jednego rodzica (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA NAJBLIŻEJ SPOKREWNIONA W LINII BOCZNEJ, CÓRKA TYCH SAMYCH RODZICÓW LUB JEDNEGO RODZICA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OSOBA NAJBLIŻEJ SPOKREWNIONA W LINII BOCZNEJ, CÓRKA TYCH SAMYCH RODZICÓW LUB JEDNEGO RODZICA. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x