UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYLEW to:

udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYLEW

WYLEW to:

krwiak, siniak - lokalne nagromadzenie się krwi, opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, w obrębie różnych struktur tkankowych (na 5 lit.)WYLEW to:

powódź - okresowe wystąpienie rzeki z jej koryta (na 5 lit.)WYLEW to:

w geologii: erupcja - wylewanie się magmy lub wydostawanie się innego materiału wulkanicznego na powierzchnię ziemi (na 5 lit.)WYLEW to:

nagłe uzewnętrznienie często niespodziewanych uczuć, zwykle serdecznych (na 5 lit.)WYLEW to:

... rzeki, czyli powódź (na 5 lit.)WYLEW to:

wystąpienie rzeki z brzegów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.156

MASZKARA, WSCHÓD, PATOGENNOŚĆ, ŚWIATŁO, GUZ KULSZOWY, PSYCHIATRYK, PRZEMYSŁ, SMOKING, TANIEC, WISZER, SZLAMIEC, MARSREJA, WYCIĄG, PROTEKCJONIZM, MASELNICZKA, MIERNICZY, OKRĘT, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, AEROZOL SIARCZANOWY, TEGOROCZNOŚĆ, DENIALIZM, MELUZYNA, FAGOCYTOZA, KWINTET, RATYSZCZ, SIWAK, EBOLA, ERAZMIANIZM, SILNIK CZTEROTAKTOWY, FIZYKA TEORETYCZNA, UCHLANIE SIĘ, KEKSÓWKA, ÓSEMKA, SZKIELET OSIOWY, RAJTUZY, PRZYGOTOWALNIA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, SYSTEM POWIERNICZY, OBWAŁ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WIELKA CHOROBA, LISTA, PALMA KRÓLEWSKA, OTRZEWNA, RYBA DRAPIEŻNA, PARANOJA PRAWDZIWA, ASOCJATYWNOŚĆ, TRYBUT, SEPSA, WŁAMANIE, ZWÓJKI, FASOWANIE, OKUPACJA, DREN, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, KARTA MOBILIZACYJNA, METALOPROTEINA, BRANIE PRZYKŁADU, BAREŻ, HARDTOP, PRZEDMIOT, ADVOCATUS DIABOLI, ELASTIK, TABLICA STEROWNICZA, RÓJ, BIRIANI, MOST, ISTOTA, BLISKOŚĆ, KIJ, POJAZD ZABYTKOWY, FLET PROSTY, KONFISKATA, ZGNILIZNA DREWNA, SEKCJA, ZŁOTODESZCZ, CHOROBA STRÜMPLLA, SEKRETARZ, CIAŁO, OLEJE ŚWIĘTE, MROZEK, STRZELEC WYBOROWY, KARTOTEKA, OKŁAD, HEMATOLOGIA, RUSKI, NAPIĘCIE DOTYKOWE, UCHWYT ŚLIZGOWY, PAPROĆ DRZEWIASTA, OLEJ MIGDAŁOWY, MECHOWCE, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, DOKTOR HABILITOWANY, HUTA, FIŻON, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, GRUNGE, ZEFIR, MAKART, WSTĘŻNIAKI, OBŁO, CHRUPKOŚĆ, WENEROLOGIA, BLACKOUT, METODA AGLOMERACYJNA, LIGATURKA, ŁOTEWSKOŚĆ, MIGRACJA, FILOLOGIA KLASYCZNA, KONWENT, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, GEODEZJA OGÓLNA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, STOLARKA OTWOROWA, RAGDOLL, ZAPARZACZKA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, RAK PRĘGOWANY, JEHOLOPTER, MALARSTWO TABLICOWE, STECZKA, MUNGO, FILM WOJENNY, MARUDERSTWO, ALT, KABINA RADIOWA, FUSY, FANTOM, DORADA, PROGRAM WYBORCZY, HISTORYCYZM, OTWARTOPĘCHERZOWE, BOCZNICA, SYRENA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GENDER, KLAKSON RĘCZNY, JARZMO, ELASTYL, STOSUNEK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, SIEROTA ZUPEŁNY, OŚWIETLENIOWIEC, OCET WINNY, HYBRYDA, IZBA ROZRACHUNKOWA, GALAKTOLIPID, MISTERIUM PASYJNE, TOCZKOWCE, TRÓJKROK, SKALAR, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, OSŁONOWOŚĆ, NUWORYSZ, KABEL, GIERASIMOW, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ROGER, MECHANIK POKŁADOWY, STYGOFIL, PANEL ADMINISTRACYJNY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KRONIKARZ, CNOTA KARDYNALNA, WSTYD, PRINCESKA, MAŁPA, ROSZPONKA, MAGNES, KRYSZTAŁ MIESZANY, ŚWIATŁO ZIELONE, DOKUMENTALIZM, LOKAL SOCJALNY, GYROS, KOLET, STATYKA, WYDERKA, ŚWIADEK KORONNY, ŁUSKA, FACHOWIEC, WILK, SUNDAJCZYK, MŁYNEK, GALICJA, DROGA KOŁOWA, TARLATAN, PUCHLINA WODNA, RAK NEUROENDOKRYNNY, FARBA, NAWALENIE SIĘ, ZGNIŁY KOMPROMIS, ELFICKI, PIES RODZINNY, FREAK, BRUZDA CIEMIENIOWO-POTYLICZNA, HEJT, NAJEM, MONETYZACJA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, OSOWATE, AŁMATY, SZEJK, PATOMORFOLOGIA, PRUSY, ŚWIATŁA, MILTON ERICKSON, PILON, ZATOR, SZRANKI, DOBRO, SZALKA, ODSKOK, MOST, DWA OGNIE, TETRAPTYK, ŻEGLARZ, ASPOŁECZNOŚĆ, TAG, AWAL, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA, FIOLET GENCJANY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, KOŁECZEK GOLFOWY, DEKANTER, GRAFIKA RASTROWA, PRZEDPOLE, REWOKACJA, SKLEP, DŹWIGNIA FINANSOWA, LITEWSKI, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ZAMIENIALNOŚĆ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PODMIOT LOGICZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KANIKUŁA, FURAŻER, OKTET, ŁUPINA, DYPTYK, SZEREG NEPTUNOWY, EPIZOOCJA, POZYCJA, SŁOWACYSTYKA, DZBANECZEK, RUBIN, BAJDA, LALKA, MOLESKIN, ZRZĘDLIWOŚĆ, ZAPORA WODNA, DZIUPLA, DOJŚCIE, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KOŃ ARABSKI, PRZYNĘTA, PROLIFERACJA, OTWARTOŚĆ, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PRZEPRÓCHA, RZEZALNIA, BEZPARDONOWOŚĆ, GRUBY ZWIERZ, JAD PSZCZELI, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, SZKLARKA, PRACOWNIK NAUKOWY, ADŻANTA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, ANTYNOMIA, FOTOGRAFIKA, JANKOWSKI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KNAGA, WARTOŚĆ MODALNA, KRAWĘDŹ, KUPEREK, ARCHEOLOGIA PODWODNA, FASKA, DŻINN, NASTAWA OŁTARZOWA, KANWA, MANDAT, PRZECHOWALNICTWO, EKSPANDER, MATERAC, SMOCZEK, KOSZÓWKOWATE, NAPAD, BAJKOWOŚĆ, SYNGIEL, MOCHWIAN, KARETA, DOM JEDNORODZINNY, KSIĘGOWA, ?STRZAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYLEW udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYLEW
udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.).

Oprócz UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast