Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYLEW to:

udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYLEW

WYLEW to:

krwiak, siniak - lokalne nagromadzenie się krwi, opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, w obrębie różnych struktur tkankowych (na 5 lit.)WYLEW to:

powódź - okresowe wystąpienie rzeki z jej koryta (na 5 lit.)WYLEW to:

w geologii: erupcja - wylewanie się magmy lub wydostawanie się innego materiału wulkanicznego na powierzchnię ziemi (na 5 lit.)WYLEW to:

nagłe uzewnętrznienie często niespodziewanych uczuć, zwykle serdecznych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.365

CHOROBA ODZWIERZĘCA, GARDEROBIANA, BŁONICA GARDŁA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, TYTUŁ PRASOWY, ZLEWNIA, BRUDNICA MNISZKA, MROCZEK POSREBRZANY, BATERIA, PROCES FIZYCZNY, KOMUNIA, ULEGŁOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, PLOMBA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ERA MEZOZOICZNA, STACJA TRANSFORMATOROWA, PRZEMYT MRÓWKOWY, LISOWCZYK, ANTYSZTUKA, EURYBIONT, TERMIN PREKLUZYJNY, NAGRZEW, ROZPAD SKAŁ, WETERYNARZ, CZASZA, LENIWIEC PSTRY, ARANŻACJA, KREWNY, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, PROPAGANDA, SURREALIZM, IGŁA, ŚLIWKA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, DEOKSYADENOZYNA, RZEKA EPIZODYCZNA, KRĘG SZYJNY, WYKRĘCANIE, OPTYKA ELEKTRONOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DERESZ, MAKIAWELISTA, MICHAŁEK, KONDOR, CZĄSTKA ALFA, WIKTORIA, TELEROBOTYKA, AWANS, SUPORT, KONFIGURACJA, PIEPRZYK, SZKOŁA, NEUROEKONIMIA, PIEKARNIK, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, TRANSPORTOWIEC, HIPOTERAPEUTA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ANALIZA FUNKCJONALNA, DROGA GRUNTOWA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, PODMIOT DOMYŚLNY, WODZIK, ZŁOTA KSIĘGA, RUDZIK, CHOROBA SCHILDERA, PRZELICZNIK, AMEN, GRZEBIEŃ, PIĘTA, ZWIERAK MIKROFALOWY, KAPOTAŻ, PELA, GAWĘDA SARMACKA, BYK, SOLARZ, WNĘTER, BODZIEC, KSIĘŻULEK, ROSZCZENIE REGRESOWE, FILTR WĘGLOWY, NOWOWIERCA, BĘCNIĘCIE, ROZŁUPKA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, CZUŁEK, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, MORELÓWKA, ZAPOJKA, RZĄD, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, DYPTYCH, OSADNIK, WÓR, MIKROFON DYNAMICZNY, ZAWARTOŚĆ, PONDERABILIA, PRODUKT UBOCZNY, BUZIA, STARÓWKA, ZAPALENIEC, ZASIŁEK OKRESOWY, BRYKLA, ATALIA, DRAMATOPISARSTWO, DOROSŁOŚĆ, MAZER, RETOROMANIN, PIERWSZY PLAN, VERTIKAL, PRZYSPOSOBIENIE, SZTUBA, FLISAK, IDIOSYNKRAZJA, LORA, REDUKTOR, PRZĘSŁO, STRATEGIA, FORTE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NIEREGULARNOŚĆ, EPOKA LITERACKA, LUDA, OSTRA AMUNICJA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, TENUTA, PIES GOŃCZY, RAMA, HOLTER EKG, NUŻENIEC LUDZKI, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KOMBAJN GÓRNICZY, MAKIMONO, ODWSZAWIANIE, TRZPIEŃ, GLIZA, PARADOKS, DEZABIL, KURS, REOLOGIA, ALBAŃSKOŚĆ, KARTA MOBILIZACYJNA, PATENA, TŁUSZCZYK, GALARETA, RYBA MASŁOWA, MIESZEK, SAKRAMENT, GANGSTER, FIZJOGNOMIA, WEŁNIAK, RUCH PROSTOLINIOWY, OSTRZE TRZONECZKOWATE, WINIARZ, RURKA INTUBACYJNA, SZMALCÓWKA, KRYPTODEPRESJA, SKÓRKA, AKCELERATOR LINIOWY, KOSZATNICZKA, DEMOLUDY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, KONTO, ZAPRAWA, BULIONÓWKA, BETONKA, MASZYNOWNIA, DZIEWIĄTA FALA, ELEKTRONIKA, NAPAD, MASZYNA PROSTA, GOŁĄBECZEK, RECESJA LODOWCA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, STRZAŁA, ASOCJACJE, MIEJSCE, ZŁOŚLIWOŚĆ, LOTNOŚĆ, SKARYFIKACJA, OGNIWO, EUTEKTOID, LITOBENTOS, NIEŻYT, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, MIRIN, NAUKI O POZNANIU, MECHANIK POKŁADOWY, RYGIEL, OTWÓR, PAGON, CZAS GRAMATYCZNY, BLOKADA, POŻEGNANIE, DROGA, ODPRAWA POŚMIERTNA, STACJA, BYLICA POSPOLITA, KROPKOWANIE, WŁOSY TETYDY, PUSTAK STROPOWY, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, LAMPA LUTOWNICZA, MIMOZA, WYRĄB, ŻÓŁW LEŚNY, MIS, OŚWIETLACZ, ZRAZ, STOŻEK USYPISKOWY, PIECHOTA, ORZEŁ, OPERA, LUK, STROIK, WULKAN, MĄKA, NATURA, DRAPIEŻNIK, PRIMADONNA, CHELAT, TEMPERATURA MROZU, STRZAŁECZKA, SAWANTERIA, HORYZONT, TEOGONIA, WILCZY BILET, PRZEKŁADNIA CIERNA, CHEKKER, KARTA RABATOWA, DĘBIANKA, PROLIFERACJA, CHODZĄCY TRUP, MARGINESOWOŚĆ, SIWAK, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, CHRZAN, KALCEOLARIA, SPINACZ, KOORDYNACJA, PAPRYKARZ, ROŚLINA PASTEWNA, PRĄD, ODSZCZEPIEŃSTWO, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BAND, MACKI, BEZDNO, NOCEK BECHSTEINA, POSZKODOWANA, JĘZYK OBCY, HIPHOP, TROLL, EDYKUŁ, CHOROBA FONGA, STRONA BIERNA, OPIEKUN FAKTYCZNY, RECEPCJA, BROKAT, STATUS SPOŁECZNY, ADRES, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, WODA GEOTERMALNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, BELKOWANIE, GMINNOŚĆ, AUSCHWITZ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ZBOCZENIEC, EDYKUŁ, KONWERTER, TEMACIK, ŁOWCA TALENTÓW, PRZEJEMCA, ODSKOK, CZESKI BŁĄD, KURATOR, POETA LAUREATUS, STROIK, PREFEKT, RELIGIOZNAWCA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, USUWISKO, TWIERDZENIE ZERMELO, OBIJACZ, WATERPROOF, CHOROBA WERLHOFA, SZAGRYN, SZCZĘK ORĘŻA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, DZIENNIKARZ PRASOWY, BRYCZKA, KOŻUSZYSKO, MĄKA SITKOWA, INFLACJA UKRYTA, ZGORZELINA, ADBLOCK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wylew, udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYLEW
udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x