UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYLEW to:

udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYLEW

WYLEW to:

krwiak, siniak - lokalne nagromadzenie się krwi, opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, w obrębie różnych struktur tkankowych (na 5 lit.)WYLEW to:

powódź - okresowe wystąpienie rzeki z jej koryta (na 5 lit.)WYLEW to:

w geologii: erupcja - wylewanie się magmy lub wydostawanie się innego materiału wulkanicznego na powierzchnię ziemi (na 5 lit.)WYLEW to:

nagłe uzewnętrznienie często niespodziewanych uczuć, zwykle serdecznych (na 5 lit.)WYLEW to:

... rzeki, czyli powódź (na 5 lit.)WYLEW to:

wystąpienie rzeki z brzegów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.156

TARCZA, ŚPIWÓR MUMIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, JASNOWIDZ, STRONA CZYNNA, CYNGIEL, PRZEWIELEBNOŚĆ, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, RAKARZ, FECHTMISTRZ, SPRAWDZIAN, CIĄŻA, PADOK, JEŻ MORSKI, OPÓR, DROGA KROPELKOWA, HIPOTEZA POMOSTOWA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, DETAL, CEPISKO, BUJAK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, ELF, KORONA, MONTOWNIA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, ZMARŹLAK, IMPREGNATOR, GŁOWA, PAGINATOR, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, POTĘPICIEL, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ANION FOSFORANOWY(V), KATAPULTOWANIE, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, LATERAN, TROLEJBUS, CZARCIK, UŻYTEK, KARATE, GODZ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, EFEKT FISHERA, SZYFON, SZKIELET, TECHNIKA GRAFICZNA, ZAPAŁKA, OPERATOR, KOŁYSANIE, PRAWO AUTORSKIE, REWANŻ, BAŁYK, HACKER, WIERTNIK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, EKSYKATOR, NASOSZNIK TRZĘŚ, BRODAWKA STÓP, BOCZNICA, PIŁA CZOPOWA, POMYŁKA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PRZEWODNICZKA, CZAS GRAMATYCZNY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, ZŁOTY RYŻ, STEMPEL, AKCEPTOR, RAKSOLOTY, SZARPANINA, CIOS PROSTY, ALLEGRO, HISTERYK, PRÓBA, STULENIE USZU, MEDALION, METAL CIĘŻKI, STATYSTA, PIĄTA WODA PO KISIELU, DOCHODZĄCA KOBIETA, OPIEKA SPOŁECZNA, MARABUT, RZAZ, KALKA JĘZYKOWA, ŚCIANA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, ŻAGIEL REJOWY, KICZ, NEUROPRZEKAŹNIK, SUKIENKO, TROLL, METODYKA, ŁOTEWSKOŚĆ, INWERT, UJĘCIE WODNE, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, ZASILANIE, BUJANIE, OPIS, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PIĘĆDZIESIĄTKA, WSTECZNICTWO, KOMUNIA, BARSZCZ, OBCHODOWY, PĄCZEK, ŻABKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, HASŁO, BER, BADYLARZ, CZUMAK, REGUŁA ALLENA, JAŚMIN, WZORNIK, PODGLĄD, WARTOŚĆ NOMINALNA, PUSZKA MÓZGOWA, JEDYNY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, WYCZUCIE, DYSZKANCIK, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, ORBITOWANIE, KONTRAPUNKT, PODWIĘŹ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SIEĆ CIEPŁOWNICZA, ASZKENAZKA, SSAKI, LAUDATOR, EKSPAT, BADYL, BETONOWE BUTY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZAWŁOKA, ZMORA, LUZAK, SLEGA, OBUSTRONNOŚĆ, SZANIEC, SUBREGION, DYWDYK, KLIMAKS, OSOWATE, AKROCYJANOZA, KARTA TYTUŁOWA, BAGATELA, ŚLIZG STAWOWY, ŁOWCA, BLUZG, TWIERDZENIE RAMSEYA, RANA SZARPANA, GNIAZDO PROCESOROWE, OPAŁ, ELIKSIR ŻYCIA, SIŁACZ, TRZYMAK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PRZEDJĄDRZE, RÓG, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ŚLUZAK, EV, PANEKLA, PUCHAREK, TOCZYSKO, FLORYSTA, FLAK, EKRAN, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, APTAMER, POLICJA POLITYCZNA, GIERASIMOW, INTELEKTUALIZM, MORS, DALEKOWZROCZNOŚĆ, BERŻERETKA, OPONA, LANCRET, CZARNA SOTNIA, FAHRENHEIT, TEMAT, OFICJALNOŚĆ, HEGEL, GŁĘBINA, PROROCTWO, CEWKA NERWOWA, WYSPA WULKANICZNA, REGULARNOŚĆ, OBIEG PIERWOTNY, TANGO, REWIR, TYNTA, PROCES DECYZYJNY, KRUPNIK, AGNOZJA CZUCIOWA, PIKIETA, PÓŁKULA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, DOMINACJA PEŁNA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, DRAM, UKŁAD PIASECKIEGO, ROŻEN, ZABIEG KOSMETYCZNY, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, BAŃKA, CZAPRAK, KRATER, SKORPIONY, UPADŁOŚĆ, ADMINISTRACJA SKARBOWA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, KAMIENNIK, WYCHOWAWCZYNI, WĘGIERKA, PÓŁKULA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ŻAGIEL, KONCEPTUALIZM, KAMIEŃ OBRAZY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, LEMONIADA, NORMANDZKI COB, LAWENDA, KALCYFIKACJA, KAPUCHA, ZAPLECZE SANITARNE, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, SAŁATA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, TEATR, ALFABET GRECKI, GARDA, FAZA, OBWIĄZKA, DEMONSTRACJA, POPĘDLIWOŚĆ, ROGER, ZBOCZENICA, WIELKI PIEC, DZIURA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KILOMETRAŻ, ONELINER, PAPRYKA, FELINOLOGIA, OZDOBNICA MNIEJSZA, OPTYKA KWANTOWA, KARDYNAŁ, WETKA, SKAFANDEREK, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, BOMBRAMREJA, MILLET, DACH POGRĄŻONY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KRYZYS OTOLITOWY, BŁYSTKA OBROTOWA, CYKL METONA, TUBA, GOTÓWKA, OBIEKTYWIZM, PŁASZCZ WODNY, UKROP, PINGWIN BIAŁOOKI, FIFKA, DYFUZJA, PĘTLA, ŻWACZ, MONARCHIA ELEKCYJNA, KALCEOLARIA, PODKŁAD, HAŁASOWNIK, KROK, STRZAŁOWY, RYBY, PRĄD ZMIENNY, OŚWIECICIEL, MIEDNICZKA, ROŚLINA KOPALNA, BOCZEK, RACICA, MECH JAWAJSKI, OBUCH, WOREK, KOALA, RAJZA, SZACHOWNICA PUNNETTA, KONIEC, KREDYT KUPIECKI, ?TELEBINGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYLEW udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYLEW
udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.).

Oprócz UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - UDAR MÓZGU - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x