BRAK DELIKATNOŚCI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, MÓWIENIE BEZPOŚREDNIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WCZUCIA SIĘ W CZYJEŚ POŁOŻENIE, DOSADNOŚĆ, WULGARNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEWYPARZONA BUZIA to:

brak delikatności, gruboskórność, mówienie bezpośrednie, nieumiejętność wczucia się w czyjeś położenie, dosadność, wulgarność (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK DELIKATNOŚCI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, MÓWIENIE BEZPOŚREDNIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WCZUCIA SIĘ W CZYJEŚ POŁOŻENIE, DOSADNOŚĆ, WULGARNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.747

UCIECZKA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PRĄD GALWANICZNY, SIEĆ, UNIŻENIE, AMFIUMY, KRATA VICHY, KOKSOCHEMIA, EWEŃSKI, SOK, STADIALNOŚĆ, WYSŁUGA LAT, GRZEBIEŃ BIODROWY, APATIA, NIEREGULARNOŚĆ, DOBB, NIEDYSKRETNOŚĆ, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, STARY WYŻERACZ, PRZEPRÓCHA, ISLAMISTA, STOPA, UKŁAD HORMONALNY, DZIEWIĄTKA, KROTOCHWILA, PERYFERYJNOŚĆ, PRZECIWNAKRĘTKA, MIĘSOŻERSTWO, BUTERSZNYT, ŚCIANA OGNIOWA, AZOT AMONOWY, TRANSPOZYCJA, BULDOG, TEKST REZULTATYWNY, ARDEN, PIJAR, JASZCZURKA WĘŻOWATA, LITEWSZCZYZNA, CISZA, FIGURA, KRĘGOWIEC, SZARLATAN, CHARLESTON, NAMOLNOŚĆ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, INFORMATYKA KWANTOWA, LAWONICHA, KĄT, KOLOKWINTA, FAETON, CENTRUM KONFERENCYJNE, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, KAPOTAŻ, JAMA STAWOWA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, STRZELEC, WIELOETAPOWOŚĆ, SOCZEWKA, ODKRYTY ATAK, CUKIER LODOWATY, NASOSZNIK TRZĘŚ, WYRÓB CUKIERNICZY, POJAWIENIE SIĘ, MECHANIK SAMOCHODOWY, TRÓJKĄT, POWIJAKI, ROTATOR, SKRZYDLATE SŁOWO, ALEGORYCZNOŚĆ, KONTRGAMBIT WINAWERA, STRETCH, KOTWICA, PILON, ALLEL DOMINUJĄCY, OKULARY, EPKA, KOŃ, PISMO GRECKIE, OLEJ ARACHIDOWY, KONSERWA, PRAWO PIĘŚCI, JAMA OTRZEWNA, GINEKOMASTIA, WINNICA NABOTA, OKOT, KRASNAL, TWÓRCZOŚĆ, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, SYSTEM WBUDOWANY, SOSJERKA, UKRYCIE, SPIĘCIE, POTWIERDZENIE, FILOZOF, JĘZYK, JADOWITOŚĆ, KOLORYSTYKA, MIKROFALÓWKA, CIĘTOŚĆ, LATAWIEC, KULCZYBA, REGIONALISTA, CZUJNIK GENERACYJNY, GIMBOPATRIOTA, KRZTUSIEC, PLANKTON, ZOOLOGIK, DEBIUT ZAMKNIĘTY, MULTIPLEKS, KAPLIN, POLSKI, SYRENA OKRĘTOWA, WICIOWCE, CZTEROTAKT, ANUCZIN, NIECHLUJNOŚĆ, ODRĘBNOŚĆ, PARZONKA, FARMAKOGENETYKA, PIRACTWO, SŁUPEK, EROZJA ŚNIEŻNA, ANTENA REFLEKTOROWA, INWESTYCJA, NADZIEWARKA, SOS MALTAŃSKI, MATECZNIK, PROWENIENCJA, SOBÓR, ICHNOLOGIA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, GRA CASUAL, MROCZEK POSREBRZANY, SIODEŁKOWCE, CETOLOGIA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, POSTĘPOWANIE, RELIGIA, LINOWIEC, TYKA, RAK, JAŁOWNIK, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, IRAŃSKI, PRZYBŁĘDA, SZCZUR POLINEZYJSKI, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, BAS, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, SSAKI WŁAŚCIWE, PATYK, ZSYP, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, ZAPITA, PIAST, CHOROBA STRÜMPLLA, CZIRLIDERKA, ZESPÓŁ CAPLANA, IMMUNOHEMATOLOGIA, SZKŁO Z MURANO, KRZYK, MINIALBUM, PROGRESJA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, LOGIKA FILOZOFICZNA, FAŁ, ŻYWOTOPIS, TRAPER, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PARAFRAZA, ŻELAZNE PŁUCO, FIŃSKI, ULM, SEKRET, OFIAKODONTY, POSPOLITOŚĆ, PŁAST BRZOZOWIEC, BIAŁA DIETA, SKUPYWACZ, FRAZA, PIŁKARZ, STATYKA, GONGORYSTA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, KĄKOL, MYSZ WERTYKALNA, MRÓWNIKI, KRANIOLOGIA, OCZKO W GŁOWIE, VOTUM SEPARATUM, ALBUMIK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BALZAK, RANA, TRIADA CHARCOTA, OKRES INTERGLACJALNY, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ŚPIWÓR MUMIA, KLEKOTKA, PRAWO RUSKIE, OBSUWISKO, SKURCZ, CHWILÓWKA, ASD, ZUBOŻENIE, AHISTORYCZNOŚĆ, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, BABA-JĘDZA, SZKOŁA WYŻSZA, MAKAK JAPOŃSKI, WIDOWISKO, AMH, SZEW PODNIEBIENNY, PODUSZKA KURTYNOWA, WERBOWNIK, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, KURDUPLOWATOŚĆ, NAWŁOĆ, WODOROST, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, GNIOTOWNIK, POŻYWIENIE, EKSPANSYWNOŚĆ, GARKOTŁUK, NIENOWOCZESNOŚĆ, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, BILDUNGSROMAN, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PIŻMOWIEC, PADWAN, ROCZNIK, PERIODYK, PUSTYNNICA KATOLICKA, WADLIWOŚĆ, STATEK, JANUSZ, MARUDA, ANKIETOWANY, TEORIA ESTYMACJI, SELENODEZJA, GEKON PAZURZASTY, JĘZYK EZOPOWY, GOSPODARKA RYNKOWA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, CIEMNOTA, SEKTOR PUBLICZNY, LINIA BRZEGOWA, GROMADA, PEPINIERA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, BABIZM, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, KOLEGIUM, NASTROSZEK BRUCHA, MIKROWELA, GRACKA, UKŁAD SAMODZIELNY, ATOPINA, ŹRÓDŁO, LIZOFORM, JĘZYK ANGIELSKI, DOJŚCIE, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, ZANIK MIĘŚNI, ODPYLNIA, INTERGLACJAŁ, ERA AFITYCZNA, NIEPORZĄDNOŚĆ, TANAGRYJKA, ŁADUNEK BOJOWY, MADŻONG, CZASZA, PÓŁMISEK, EOZYNOCYT, AFRODYZJE, NIERELIGIJNOŚĆ, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, OSŁONKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ANATOMIA KLINICZNA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, SEMITA, EDYKUŁ, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, ELEMENT, KOMEDIANT, KRYZA, PEREŁKA, LAWENDA, UCZEŃ, PRECESJA, NOMADYZM, BOBROWISKO, ANIOŁEK CHARLIEGO, ?ZAPAŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.747 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK DELIKATNOŚCI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, MÓWIENIE BEZPOŚREDNIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WCZUCIA SIĘ W CZYJEŚ POŁOŻENIE, DOSADNOŚĆ, WULGARNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAK DELIKATNOŚCI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, MÓWIENIE BEZPOŚREDNIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WCZUCIA SIĘ W CZYJEŚ POŁOŻENIE, DOSADNOŚĆ, WULGARNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEWYPARZONA BUZIA brak delikatności, gruboskórność, mówienie bezpośrednie, nieumiejętność wczucia się w czyjeś położenie, dosadność, wulgarność (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEWYPARZONA BUZIA
brak delikatności, gruboskórność, mówienie bezpośrednie, nieumiejętność wczucia się w czyjeś położenie, dosadność, wulgarność (na 17 lit.).

Oprócz BRAK DELIKATNOŚCI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, MÓWIENIE BEZPOŚREDNIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WCZUCIA SIĘ W CZYJEŚ POŁOŻENIE, DOSADNOŚĆ, WULGARNOŚĆ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - BRAK DELIKATNOŚCI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, MÓWIENIE BEZPOŚREDNIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ WCZUCIA SIĘ W CZYJEŚ POŁOŻENIE, DOSADNOŚĆ, WULGARNOŚĆ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast