BRAK SIŁ FIZYCZNYCH, OSŁABIENIE CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁABOŚĆ to:

brak sił fizycznych, osłabienie ciała (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁABOŚĆ

SŁABOŚĆ to:

skłonność, upodobanie (na 7 lit.)SŁABOŚĆ to:

wada, słaby punkt (na 7 lit.)SŁABOŚĆ to:

nietrwałość, niesolidność (na 7 lit.)SŁABOŚĆ to:

brak sił duchowych, uległość (na 7 lit.)SŁABOŚĆ to:

oznaka czyjejś słabości fizycznej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK SIŁ FIZYCZNYCH, OSŁABIENIE CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.436

WORECZEK, JAMA CIAŁA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ORBITA, SOCJOBIOLOGIA, PUCHLINA WODNA, ZATOR, SÓWKI, WAHADŁO, MASA SPOCZYNKOWA, ROPNIAK, DRAPIEŻNOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, STATYKA, SYSTEM PRZYPOROWY, SKLERYT, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PRZÓD, HONGSZANOZAUR, APTERYGOTY, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, NOTOHIPSYLOFODON, BAŃKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, RÓWNOŚĆ, SEKSUOLOGIA, ZASADA MACHA, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, NIEDOPASOWANIE, RENONS, LENIWE OKO, ŁASKOTKI, ZADEK, SUMIK KORALOWY, LIKORYN, PIERWOTNIAK, ZGRZEBNOŚĆ, BÓBR ZWYCZAJNY, PYKNIK, TEMPERATURA, SZCZEPONOGI, MÓŻDŻEK, NIEOKRZESANIEC, BEZSTYLOWOŚĆ, REKRYSTALIZACJA, SATELITA METEOROLOGICZNY, PŁEĆ, IDIOTYZM, FEBRA, WĄTŁOŚĆ, TWÓR SIATKOWATY, BEZCZUCIE, PRECESJA, PARA, MIECZOGONY, WUEF, GRZYBY ANAMORFICZNE, TYP ANTROPOLOGICZNY, NIERÓWNOŚĆ, POPRZECZNOZĘBNE, SZWADRON ŚMIERCI, OBRÓT SYNCHRONICZNY, ANALIZA WYMIAROWA, ZAGOŃCZYK, EFEKT JOJO, BEZUCZUCIOWOŚĆ, EWIDENCJA LUDNOŚCI, ANATOMIA, PÓŁTUSZA, ZMĘCZENIE, SŁABOŚĆ, CHITYNA, OPUSZKA PRĄCIA, REKONWALESCENCJA, GŁOWOTUŁÓW, PRZEPROST, OMDLAŁOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, NIOBRARAZAUR, KOŃ HANOWERSKI, DRIBLING, ABLUCJA, KONIKI MORSKIE, OGRANICZNIK, SZUANGMIAOZAUR, KOTWICZNIKOWCE, UKŁAD PIRAMIDOWY, SZYJA, OBLĘŻENIE, NIESKRĘPOWANIE, ODLEŻYNA, ZIMNO, NIEUCTWO, POTERNA, SEGMENT, NOCEK DUŻY, SWOBODA, BIEGUN, KROK, REFLEKS, KARNACJA, FALA, BEZCIELESNOŚĆ, BODY PAINTING, NIMFA, NIEMOC, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, PŁYN SUROWICZY, CIOS, ŁAMANIEC, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PANCERNIK, TECHNICZNOŚĆ, OBRÓBKA, CIEMNOŚĆ, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, TRANZYCJA, SIWERT, CZERWIOCH, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, ENDODERMA, BEZSENS, WYGIBAS, PERYASTRON, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, ODDZIAŁ WYDZIELONY, HIPERALGEZJA, NIEPEWNOŚĆ, DATOUZAUR, UBRANIE OCHRONNE, UMIAR, MIĘSO, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, ROZSZERZENIE CIAŁA, NUŻENIEC LUDZKI, PRZECZULICA, SZKIELET, AMEBA, ROZWÓRKA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, DEZAKTYWACJA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, FIKOŁEK, WANNANOZAUR, UPORCZYWA TERAPIA, ERYTROZUCH, NUŻENIEC BYDLĘCY, OSTROGONY, TRAGIZM, NEOHUMANIZM, BIOMETRIA, BUGENAZAURA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, FIZYKA STATYSTYCZNA, POSTAWA, APATIA, STRZYKWY, WOJSKA RAKIETOWE, BOZON CECHOWANIA, LABORANT, PUPINA, ODRĘTWIENIE, MASZYNA SYNCHRONICZNA, OGON, TATIZAUR, NIEDOBÓR, NACZYNIE, SINICA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, WÓZEK INWALIDZKI, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, SZYJKA, APARAT KIPPA, GATUNEK KRYPTYCZNY, SUROWOŚĆ, FIGURA, LOT BALISTYCZNY, CZERWONE BERETY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, DREN, AMATORSZCZYZNA, KANGNAZAUR, ŻABA SZTYLETOWATA, ALGOAZAUR, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, PILATES, MASZYNKA DO GOLENIA, CHŁÓD, BEZWŁADNOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, NIEPOKÓJ RUCHOWY, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, NIESYSTEMATYCZNOŚĆ, LETARG, BIEDA, SPRZECIW, LAMACERATOPS, DRĘTWOTA, PODUSZKA POWIETRZNA, ATONALNOŚĆ, NUŻENIEC PSI, NOSOROŻEC INDYJSKI, SZMATA, OPRYSZCZKA, DAWKA, KATASTROFA NATURALNA, ŁUSKA, WEHRMACHTOWIEC, KOCZKODAN RUDY, KRATER, DUPKA, STYGOFIL, ODPÓR, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, NIEMOŻLIWOŚĆ, OGÓRCZAK, KOŁOWRÓT, BIEGUN ANIMALNY, KOHEZJA, JĘZYK, ZERO, ŁASKOTKI, GAMBIT VILLEMSONA, ACEFALIA, STEPÓWKA, CIEMNIA, EPIZAUR, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, NAPÓR, UŚPIENIE, KOŃCZYNA DOLNA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, NIECZYNNOŚĆ, LICZBA, FAZA, ROZLEWNOŚĆ, WYPAD, ĆMA, PROPORCJA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, BRACHYPODOZAUR, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, SOMATOTOPAGNOZJA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, KOKON, TAGUAN, NIEREGULARNOŚĆ, OPÓR, NIEKARNOŚĆ, TERMINATOR, MIKSTURA, FLAUTA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NIEDBALSTWO, URNA KANOPSKA, TERMOMETR OWULACYJNY, MOTYL DZIENNY, NIEDOSTĘP, DRĘTWOTA, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, TYŁEK, FIZYKA MOLEKULARNA, LASONOGI, ALASKACEFAL, BIAŁY ŚPIEW, ZASTÓJ, JONOFOREZA, SZOGUN, PERYSELENIUM, GEST, GRÓB SZKIELETOWY, DĘTKA, SŁABOŚĆ, NASYCANIE, TASIEMIEC UZBROJONY, WIBRACJA, CIARKI, BEŁKACZEK POSPOLITY, TYP MEZOMORFICZNY, OMOMIŁEK, MAŁŻORACZKI, LOTNICTWO, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MIKROHADROZAUR, AKT, PRZEWROTKA, ELASTOMER, INWALIDA WOJSKOWY, SIŁA ODŚRODKOWA, NIEWYPARZONY JĘZYK, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, TROFEUM ŁOWIECKIE, BŁONKA, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, ?NIEDOZÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK SIŁ FIZYCZNYCH, OSŁABIENIE CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAK SIŁ FIZYCZNYCH, OSŁABIENIE CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁABOŚĆ brak sił fizycznych, osłabienie ciała (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁABOŚĆ
brak sił fizycznych, osłabienie ciała (na 7 lit.).

Oprócz BRAK SIŁ FIZYCZNYCH, OSŁABIENIE CIAŁA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - BRAK SIŁ FIZYCZNYCH, OSŁABIENIE CIAŁA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x