NIECHĘĆ - BRAK OCHOTY NA COŚ, CHĘCI DO CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPORNOŚĆ to:

niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIECHĘĆ - BRAK OCHOTY NA COŚ, CHĘCI DO CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.396

BRANIE POD WŁOS, WYMÓG, ZAWADA, OKREŚLONOŚĆ, PĘTLA, WYKRZTUSZANIE, WĄTŁOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, ALBAŃSKOŚĆ, WIDZENIE, ODBICIE, OBLATANIE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BEZSTYLOWOŚĆ, POSPOLITOŚĆ, LOKUCJA, NACISKANIE, SAJGON, CAŁOŚĆ, BRAK, WŁOSKOŚĆ, MARGINES, KARTA WIZYTOWA, ZAKŁAD, ZARYSOWANIE, DNO, MOTYWACJA, ANSA, NIEMRAWOŚĆ, ZASKOK, PLUS DODATNI, MĘŻNOŚĆ, ZARZEWIE, CHIŃSZCZYZNA, LENIWOŚĆ, SROM, CIĘŻAR, WYKONAWCA, PRZEDŁUŻACZ, MACIERZYSTOŚĆ, RECEPTA, WYCINKOWOŚĆ, REJON, MELANCHOLIA, PRAKTYCZNOŚĆ, CZWÓRKA, SUBSTYTUT, FUNDA, STAWKA, PROJEKCYJNOŚĆ, SZAROŚĆ, DAWNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, ZAĆMIENIE, BEZRUCH, INSZA INSZOŚĆ, ŚCIANA, KRANIEC, DOŻYWOCIE, KAPRYS, WŁADZA, ROZŁAM, OCENA, OTWARTOŚĆ, WYBIERACZ, PYCHOTKA, PIĄTKA, FETYSZ, PYSZOTA, REGULARNOŚĆ, KSERÓWKA, CUDACZNOŚĆ, MIT, SUPERNOWA TYPU IC, SUKCESYWNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, INSPIRACJA, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, STRÓŻKA, KOŁNIERZ, OFIARA, TAMA, CIEMNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, ZSYP, IMPRESYWNOŚĆ, ACENA ARGENTYŃSKA, PARA, PETRYFIKACJA, DROGOCENNOŚCI, BEZDNO, PORYWISTOŚĆ, CUDO, DESKRYPCJA, SKINIENIE, SŁABOŚĆ, OPERATOR, WYPRZEDAŻ, BAŁWOCHWALCZYNI, PRAKTYCZNOŚĆ, DWUNASTKA, DYSTANS, OBRZYD, ROZBRAT, ZBIEG, PIRAT, BEZAWARYJNOŚĆ, TRZECIORZĘDNOŚĆ, KONFIDENCJONALNOŚĆ, POSZUKIWACZ, FELERNOŚĆ, ZŁOTY RYŻ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, PREDYSPOZYCJA, WSPARCIE, WYJAŚNIENIE, SAMOCZYSZCZENIE, ZNAKOMITOŚĆ, SYMPTOMAT, UWAGA, SZPETNOŚĆ, SZATA DEJANIRY, CUDA, WYMIENIACZ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, BEZSZKODOWOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, PŁATECZEK, BRĄZOWNIK, LUŹNOŚĆ, CHRZEST, HANIEBNOŚĆ, PRZESŁUCHANIE, PLUGAWOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, OTWARTOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, IMPROWIZATOR, FILOZOFIA, FORMA, KRWIOPIJCA, ODNAWIACZ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NORMA, DROBIAZGOWOŚĆ, CIERŃ, WOLNOŚĆ, WYPALANKA, WOAL, PUNKT, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NIEBYWAŁOŚĆ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, POSTAWA, PODZIAŁKA, SZTUKA, NIEDOSTĘP, REPREZENTACJA, EGOISTYCZNOŚĆ, OBRAZOWANIE, OBROŃCZYNI, RADZIECKOŚĆ, DIAGNOSTA, OBJAW, CZUB, KUGLARSKOŚĆ, USŁUGOWOŚĆ, CZŁOWIEK, SPRZECZNOŚĆ, TĘPICIEL, STRÓŻÓWKA, OBŁĄKANIE, CZŁOWIEK, DZIURAWE RĘCE, SZKARADNOŚĆ, NAKŁAD, NACIĄG, SŁÓWKO, RATING, PRZEDSIONEK, PIĘKNY WIEK, WSTĘP, NIESTOSOWNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, PRZESZKODA, BANK, ZNACZENIE, PODEJŚCIE, WYŻYNY, NIEDOZWOLONOŚĆ, TEST, CZĘŚĆ, NIEZAWODOWIEC, NIEŚCISŁOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, PROSTOLINIOWOŚĆ, ZAWIESZKA, PRYMITYWIZM, PATOGENNOŚĆ, BUJOWISKO, SIEDEMDZIESIĄTKA, WSOBNOŚĆ, WARIANTOWOŚĆ, SKARGA, ZBAWCZYNI, CIĄGOTY, WYRAZISTOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, LINA, OGRANICZNIK, PRAKTYCZNOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, BULION, PRZECIWNIK, WNIKLIWOŚĆ, SENSACJA, ROZMIAR, CHLEB POWSZEDNI, TYTULIK, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, NOTACJA, OBSERWACJA, MALOWANIE, ZWÓJ, WZGLĄD, MŁOT, POWAŻNY WIEK, UPOWAŻNIENIE, ISTNOŚĆ, OBDZIERCA, SZARZYZNA, ENERGIA, KLOPS, GŁUPOTA, RYWALIZACJA, DONIESIENIE, UDZIAŁ, MODERATOR, ALKALIZACJA, DYSKONTYNUACJA, ZAPŁATA, NIECIERPLIWOŚĆ, KSZTAŁCICIEL, KONTUR, PRZYPŁYW, OPIESZAŁOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, SPISYWACZ, SLOGAN, MISZCZU, MAKABRA, EDYCJA, NATRYSKIWANIE, WARKOCZ, WĄTŁOŚĆ, AFIRMACJA, UBOŻENIE, ANALFABETYZM, TEREN, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ROKIET, NALEGANIE, IMPRESYWNOŚĆ, NABYTEK, ZGNIŁOŚĆ, POMROKA, ISKRA, DARMOCHA, PROGRAM, ZDROWIE, ZARYSOWANIE, GOTOWIEC, WYMUSZONOŚĆ, WAMPIR, MIOTEŁKA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GĘSTOŚĆ, IKAROWE SKRZYDŁA, POWTÓRKA, POTRÓJNOŚĆ, FAKTYCZNOŚĆ, NARYBEK, STEMPEL, KONIECZNOŚĆ, NIEOBEZNANIE, PODPORA, FINAŁ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, IZOTERMICZNOŚĆ, RACJA, IRRADIACJA, ZESKROBINA, POWIERZCHNIA, SZMATA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ?SKRZYDEŁKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.396 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIECHĘĆ - BRAK OCHOTY NA COŚ, CHĘCI DO CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIECHĘĆ - BRAK OCHOTY NA COŚ, CHĘCI DO CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPORNOŚĆ niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPORNOŚĆ
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś (na 8 lit.).

Oprócz NIECHĘĆ - BRAK OCHOTY NA COŚ, CHĘCI DO CZEGOŚ sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - NIECHĘĆ - BRAK OCHOTY NA COŚ, CHĘCI DO CZEGOŚ. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast