FAKT, ŻE COŚ JEST JAPOŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z JAPONII, NALEŻY DO JAPONII, PRZYNALEŻY DO JAPOŃSKIEJ KULTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAPOŃSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest japońskie, zwłaszcza: pochodzi z Japonii, należy do Japonii, przynależy do japońskiej kultury (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAPOŃSKOŚĆ

JAPOŃSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Japonii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Japończykom (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT, ŻE COŚ JEST JAPOŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z JAPONII, NALEŻY DO JAPONII, PRZYNALEŻY DO JAPOŃSKIEJ KULTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.997

PATYCZAK, PÓŁPĘTLA, BEZAN, WYTWÓRCA, FILTR BESSELA, ETIOPSKI KLASYCZNY, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, ŻYRAFA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, NIEAKTUALNOŚĆ, PODPARCIE, SZYBKOZŁĄCZKA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, NIEWZAJEMNOŚĆ, OSTRIA, SYSTEMIK, PRÓG, SEZAM, SUROWOŚĆ, BLOK, RUS, MAPA FIZYCZNA, DAWCA, MOMENT PĘDU, PRĘDKOŚĆ, INFORMACJA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, PARASYMPATYKOLITYK, KUGLARSTWO, NALEŻNOŚĆ, PROTEGOWANY, LIRA KORBOWA, SIMOLESTES, NIESZLACHETNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, AUTOBUS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ATRYBUCJA, WIDOWNIA, SKUNKS, CYPRYS GOWENA, BEZSENSOWNOŚĆ, MIKSTURA, WIELKOGŁOWOWATE, KOLORKI, PROTOROZAUR, PAKA, SZCZAWIÓWKA, EISEGEZA, GALERIA SŁAWY, PATENT, TEOLOGIA NEGATYWNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, OSTROŚĆ, WŁAM, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, MADREPORA, ELEKTROFON, CYGAN, WSPOMINKI, PRASA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SKAŁA LUŹNA, EKSŻONA, SUSPICJA, KORONATOR, OGIEŃ OLIMPIJSKI, GIMNASTYKA, OGŁOSZENIE, CHIŃSZCZYZNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, CIĄG NIESKOŃCZONY, WSZETECZNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, SATYRA, WTAJEMNICZONY, TELEWIZORNIA, MELFALAN, ODBICIE, POLIMODALNOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, DROGOCENNOŚCI, MEDIALNOŚĆ, WYCINKOWOŚĆ, WIERNY, DEASEMBLACJA, MRÓWKA FARAONA, UROJENIE KSOBNE, PIERWSZOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, ONIRYCZNOŚĆ, ORDYNARNOŚĆ, IMAGE, GOL SAMOBÓJCZY, KODOWANIE PREFIKSOWE, WSTAWKA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, CENOBIORCA, ROZDZIAŁEK, LAJKRY, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, MYRMEKOFIL, ANTAGONISTA, MUZYKA PROGRAMOWA, WĘZEŁ, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, PODKŁADACZ, OSTROGONY, AEROFON, PRZEKAŹNIK, SYLWESTER, PIASECZNICA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PARKINSONIZM, UKRZYWDZONY, CHCIWSTWO, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ATRAKCYJNOŚĆ, KALIPSO, ZADZIORNOŚĆ, KODEKS, PONURNIK, ŚMIECH, NUMER KIERUNKOWY, OTWARTOŚĆ, NAIWNOŚĆ, PASZCZĘKA, OSTROŻNOŚĆ, TRZECIA NERKA, PRZEBÓJ, NIEJADALNOŚĆ, PODEJRZLIWIEC, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, WYRAKI, ROTUNDA, WYKLUCZENIE, MAKABRYCZNOŚĆ, OPRAWKA, AMERYKANIZM, POPRZECZKA, BOŻE NARODZENIE, NIEROZUMNOŚĆ, GŻEL, TELESKOP ZWIERCIADLANY, BUKOWIANIN, FLEGMA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, CHOMIK TURECKI, TEORIA, PIRAMIDA, OSOBA, SROGOŚĆ, CZUWAK AKTYWNY, PIRYDOKSAMINA, MAGNES, KOZIOŁ OFIARNY, SZYMPANS, TEST ZDERZENIOWY, ZAJOB, MUR, DYNAMIZM, KOLORY, TWIERDZENIE PETTISA, GRUPA ABELOWA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, KLEZMER, NADOBNOŚĆ, OKNO KROSNOWE, UNIKALNOŚĆ, TRAWERS, RĄBANKA, PRZYMIOTNIK, PODPORA, KRYKIET, ESPERANTYDA, OGNISKO, ATORWASTATYNA, PLACEK PO WĘGIERSKU, MONOCENTRYZM, KRĘGOWCE, BIELMO, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, OWRZODZENIE PIERWOTNE, POJEDYNKA, WIĄZADŁO, GETTER, POPRZEDNICZKA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, PĘCZYNA BŁOTNA, OCZODÓŁ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BAJCA, AZT, KLĘKANY, BYDLAK, WYCZUWALNOŚĆ, PIĘCIORNIK, FUNKCJA MIERZALNA, KONSERWACJA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, TKAŃCOWATE, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, BADANY, ALPAKA, FREESTYLE, PRAWA MIEJSKIE, MIERNIK CYFROWY, HIEROGAMIA, DZIECINNOŚĆ, PORTFEL, PATOGENNOŚĆ, POLEPSZACZ, CZĄSTKA ALFA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, ŁAMACZ LODU, MARMUR, SENSACJA, KRĄGLIK, KIERUNEK, NIECHLUBNOŚĆ, CANON, CACHE, OSAKA, MŁOT, ŻYWOKOST, PANSEKSUALIZM, KOŃ TRAKEŃSKI, PODRYWKA, GŁUPKOWATOŚĆ, KULTURA POPULARNA, KOMPLETNOŚĆ, SŁODZIAK, SIEDMIOMILOWE BUTY, LATEN, PRZESŁUCHANIE, NATARCZYWOŚĆ, UKRAINISTYKA, PROMIENNOŚĆ, OPASANIE, WAZONKOWCE, KMIOT, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BETONOWE BUTY, ARMEŃSKI, SZKIC, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, ANTROPOLOG KULTURY, TWIERDZENIE MAYA, PROGRAM TELEWIZYJNY, NÓW, ZNACZNIK, POSYBILIZM, CUDZOŚĆ, WIRTUOZ, ŁUG, LUSTRZEŃ, KARAMBOLA, ANTYHITLEROWIEC, ZIÓŁKO, AGREGATOR, SZAMA, WYMIANA, DOCIEPLENIE, ITR, OSA DACHOWA, KOSIARKA ROTACYJNA, REGUŁA GLOGERA, PŁACA ZASADNICZA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, WIOSKA TEMATYCZNA, WARTOWNIK, NEUROPROTEKCJA, REFLEKSYWNOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, WYSMUKŁOŚĆ, SZABOTA, KIERUNKOWOŚĆ, PIERDOLNIK, SETKA, ROŚLINA SOLNISKOWA, PANECZEK, OSŁABIACZ PODRZUTU, SZCZYT SZCZYTÓW, KATEGORIA FLEKSYJNA, KOLBA, NIEBO W GĘBIE, OKAYA, BEZCELOWOŚĆ, WIRTUOZERIA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, BEZSENSOWNOŚĆ, KORYTO, PLASTYKA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ?STRONNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT, ŻE COŚ JEST JAPOŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z JAPONII, NALEŻY DO JAPONII, PRZYNALEŻY DO JAPOŃSKIEJ KULTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAKT, ŻE COŚ JEST JAPOŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z JAPONII, NALEŻY DO JAPONII, PRZYNALEŻY DO JAPOŃSKIEJ KULTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAPOŃSKOŚĆ fakt, że coś jest japońskie, zwłaszcza: pochodzi z Japonii, należy do Japonii, przynależy do japońskiej kultury (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAPOŃSKOŚĆ
fakt, że coś jest japońskie, zwłaszcza: pochodzi z Japonii, należy do Japonii, przynależy do japońskiej kultury (na 10 lit.).

Oprócz FAKT, ŻE COŚ JEST JAPOŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z JAPONII, NALEŻY DO JAPONII, PRZYNALEŻY DO JAPOŃSKIEJ KULTURY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - FAKT, ŻE COŚ JEST JAPOŃSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z JAPONII, NALEŻY DO JAPONII, PRZYNALEŻY DO JAPOŃSKIEJ KULTURY. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x