RODZAJ TYNKU, KTÓRY MA SWOISTĄ NIEGŁADKĄ FAKTURĘ I JEST KŁADZIONY W CELACH OZDOBNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARANEK to:

rodzaj tynku, który ma swoistą niegładką fakturę i jest kładziony w celach ozdobnych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARANEK

BARANEK to:

biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 7 lit.)BARANEK to:

zdrobniale: baran - samiec owcy (na 7 lit.)BARANEK to:

przen. człowiek o potulnym, zgodnym charakterze, cichy i grzeczny (na 7 lit.)BARANEK to:

fryzura, krótkie loczki (często: wynik trwałej ondulacji) (na 7 lit.)BARANEK to:

kożuch, wyprawiona jagnięca skóra (na 7 lit.)BARANEK to:

powszechna nazwa rasy królika domowego o opadniętych uszkach (na 7 lit.)BARANEK to:

w żeglarstwie: rodzaj prowadnicy liny w postaci krążka drewnianego z otworem pośrodku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TYNKU, KTÓRY MA SWOISTĄ NIEGŁADKĄ FAKTURĘ I JEST KŁADZIONY W CELACH OZDOBNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.060

EDUKATORKA, ZESTAWIK, KORZEŃ, ŻYWY KAMIEŃ, UBOGOŚĆ, PIGWA, HELIOTROP, PORÓD NIEWCZESNY, KISZONKA, MIOTACZ OGNIA, GRĄD SUBATLANTYCKI, LATYNIZATOR, KOŃ KLADRUBSKI, BUŁAWINKA, KAMUFLAŻ, POMOC, BOCZEK, PŁAWICA, PIERDU-PIERDU, KAWON, BYSTRZACHA, BUFOR, MIKROFON CEWKOWY, REPETYTYWNOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TRANSKRYPCJA, OPACZNOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, SYRENI ŚPIEW, PASKUDZTWO, ANIMALIZM, KILOTONA, JINLONG, TAKKA, CZEK BEZ POKRYCIA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, METABOLIT WTÓRNY, HANSUEZJA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ENANCJOMER, KUCHNIA MOLEKULARNA, PODKÓWKA, TENDENCJA ROZWOJOWA, DOWOLNOŚĆ, PATENT, DROŻDŻE, INKASKA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, ROKAZAUR, GŁOWNIA, PASSIVUM, OCTAN, KUZYNKA, RYGIEL, KRAV MAGA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, GŁODÓWKA, BREAKDANCE, CZYREŃ, MÓZG MATRIOSZKA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, WIOSKA TEMATYCZNA, PAPROTKA, REFERENDUM LOKALNE, METANOGENY, DROBNIACZEK, ZIMÓWKA, MARMUREK, GAZIARZ, SPRAWA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, KODOWANIE PREFIKSOWE, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, PAREJAZAUR, POLÓWKA, WARDZANKA, ANTYCYPACJA, PLAGIOZAUR, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, TWARDY OŁÓWEK, SZYDLICA, AKTYWNOŚĆ, NIŻSZE NACZELNE, AHISTORYCZNOŚĆ, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, BRODZIK, PRAWO PUBLICZNE, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PRZYGRYWKA, SZTOS, CZĄSTKOWOŚĆ, KUPA, RECITATIVO, MARONI, KORKOWIEC, CHLEBOWIEC, KONWIKCJA, UCIECZKA, PRYMITYW, CYWILIZACJA, TUZ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, KOTLINA KŁODZKA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, CALL GIRL, PRZĘŚLIK, REEDUKATOR, REDLER, MASZYNA SYNCHRONICZNA, PATOLOGIA NARZĄDOWA, SHAMISEN, PODSADNIK, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, POSZYCIE KLINKIEROWE, REEDUKATOR, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, OHYDZTWO, JEZIORO DYSTROFICZNE, OGNIK SZKARŁATNY, PRZECIWDOWÓD, PODATEK LINIOWY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KOŚĆ OGONOWA, NIEKOMPLETNOŚĆ, CZYTANKA, NIEMIECKOŚĆ, FORMA PRZESTRZENNA, IZOMER OPTYCZNY, PRAPŁETWIEC, TANCERKA BRZUCHA, POCHWIAK OKAZAŁY, PASTERNAK, CZAS MIEJSCOWY, PARTYJNY, AEROZAUR, UMOWA BUKINGOWA, WYSOKI KOMISARZ, KRZYŻ KOMANDORSKI, REGRESJA LINIOWA, TEKSTYLNY, DŁAWIDUDA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, NIEKLAROWNOŚĆ, BARWA OCHRONNA, HALMA, EKSPEDYTOR, TOINA, PŁÓTNO INTROLIGATORSKIE, ŚWIDER, CIASTO BISZKOPTOWE, JAJOWNIK, SOFA, SULFON, SEKSOWNOŚĆ, ASTER LANCETOWATY, ZAPAŁECZKA, ŻONGLERKA, SKOCZE, PODOKARP, PODAŻ JEDNOSTKOWA, DAGLEZJA, KACZENICA, REALNA GOSPODARKA, PODNOSKA, STOSUNEK, ZAŁAM, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, PISZCZAŁKI, OSIEC, RELACJA LOGICZNA, WLEWKA, PEJZAŻ, PRZESZYCIE, ANONEK, PRZEDROSTEK, MARKER, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, OBSESJA, PIEC MUFLOWY, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, REKIN, ROZSTRZYGALNOŚĆ, BURGER, KATALPA, GAJOWIEC, WYPAD, BAMBUS, RUDBEKIA, OWCA CZTEROROGA, FOTOPOWIELACZ, BRUTALIZM, DOBRO PUBLICZNE, TRWAŁOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, POKOJOWOŚĆ, CIĄG NIESKOŃCZONY, TABORET, NOTARIUSZ, KOMANDYTARIUM, METAL KOLOROWY, INDETERMINIZM, ĆWICZENIA, PANEL, CIEMNOGRÓD, METAL NIEŻELAZNY, INDIAŃSKI, WITAMINA B6, ROKIETNIK, TWIERDZENIE MAYA, JEDNOSTRONNOŚĆ, LOGOGRAF, WYBUCHOWA ATMOSFERA, BEZSENSOWNOŚĆ, KOUTALIZAUR, KORONA, FACHOWOŚĆ, ZAPARZACZKA, ABSORBANCJA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, BENEFIS, WCZORAJ, ŻABKA, AROGANT, GŁUPKOWATOŚĆ, GAZA, PARAMETR, SÓWKA, ZESTAW, TEATR TELEWIZYJNY, OKRUTNOŚĆ, SĄD OGÓLNY, LATIMERIA, RACJONALNOŚĆ, BOM, DELFIN DŁUGONOSY, DOGRANA, SPRZEDAWCZYK, PODGRZYBEK, KANEMEJERIA, GĘSTOŚĆ, TRZYKROTNOŚĆ, KINKAN, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, FIGA, SZÓSTKA, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, KOTO, ILUZYJNOŚĆ, MINIMALIZM, REALISTA, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, MECH JAWAJSKI, SIERPNICA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, BEZWODNIK, ARCHEOWENATOR, FILTR BARWNY, CHŁONNY RYNEK, FIOŁEK, KRYPTOZAUR, AKTYWNOŚĆ, IGLICÓWKA, WSPANIAŁOŚĆ, MINIA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, MOLTON, ASPIRYNA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DYNAMICZNOŚĆ, EKRAN, SILNIK DOLNOZAWOROWY, MAKABRYCZNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, BIOSFERA, METAJĘZYKOWOŚĆ, ODDANIE, ODKRYTY SZACH, ŚWIADECTWO SZKOLNE, KOLAMINA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, CHORĄŻY, MANUFAKTURA, WYZWOLICIEL, ZAKOLE, WRAK, TEKSASET, STUPAJKA, TURBINA GAZOWA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, PISCHINGER, BETON TROCINOWY, MELISA, TYKWA, ORYGINALNOŚĆ, ZASKARŻENIE, STROIGŁA, ?KARPLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.060 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ TYNKU, KTÓRY MA SWOISTĄ NIEGŁADKĄ FAKTURĘ I JEST KŁADZIONY W CELACH OZDOBNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TYNKU, KTÓRY MA SWOISTĄ NIEGŁADKĄ FAKTURĘ I JEST KŁADZIONY W CELACH OZDOBNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARANEK rodzaj tynku, który ma swoistą niegładką fakturę i jest kładziony w celach ozdobnych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARANEK
rodzaj tynku, który ma swoistą niegładką fakturę i jest kładziony w celach ozdobnych (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ TYNKU, KTÓRY MA SWOISTĄ NIEGŁADKĄ FAKTURĘ I JEST KŁADZIONY W CELACH OZDOBNYCH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - RODZAJ TYNKU, KTÓRY MA SWOISTĄ NIEGŁADKĄ FAKTURĘ I JEST KŁADZIONY W CELACH OZDOBNYCH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast