PLACÓWKA SPEŁNIAJĄCA PODOBNĄ FUNKCJĘ JAK APTEKA, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ USYTUOWANA JEDYNIE NA TERENIE WIEJSKIM, O ILE NA TERENIE DANEJ WSI NIE JEST JUŻ PROWADZONA APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT APTECZNY to:

placówka spełniająca podobną funkcję jak apteka, która może zostać usytuowana jedynie na terenie wiejskim, o ile na terenie danej wsi nie jest już prowadzona apteka ogólnodostępna (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLACÓWKA SPEŁNIAJĄCA PODOBNĄ FUNKCJĘ JAK APTEKA, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ USYTUOWANA JEDYNIE NA TERENIE WIEJSKIM, O ILE NA TERENIE DANEJ WSI NIE JEST JUŻ PROWADZONA APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.098

REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, NOOB, PLUGAWOŚĆ, TRĄBOWIEC, NEPOT, BBS, PASTA, SUBWOOFER PASYWNY, TELEMARK, GAŚNICA PIANOWA, PERSKIE OCZKO, KUJON, SUBSYSTENCJA, DZIAŁANIE, AMIDEK, OSADY DENNE, OSTATNIA, STYGMAT, BENEFIS, TUBA, CHARAKTERYSTYKA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ROZRZĄD, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SEKWENCJA KODUJĄCA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, MARKETING INWAZYJNY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WIELORDZENIOWOŚĆ, POWYWRACANIE, ŁĄCZNIK, SROKACZ CZARNOGARDŁY, KORYTARZOWY, BATALION RADIOTECHNICZNY, HISTORIA, RYZYKO INWESTYCYJNE, ŁAPACZ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, TOWARZYSTWO, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, CZESTER, CZUPURNOŚĆ, RYBA KOPALNA, JĄDRO, KILKUNASTOLATKA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, NUMERANT, PASYWIZM, SPOWALNIACZ, CHOROBA DUCHENNE'A, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, CHŁOPCZYCA, GOSPODARZ, UPARTOŚĆ, POŻYTEK, PEGAZ, AFTERPARTY, GEN LETALNY, KOGUT, MERYTERIUM, RODZAJ GRAMATYCZNY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, NALTREKSON, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, POPYT, RODZICIELKA, BANIAK, TELECENTRUM, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, SIMO, LEŚNY DZIADEK, PIRYDOKSAMINA, PARAMETR, TUBKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, NIEAKTYWNOŚĆ, PODLIZYWACZ, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, ZOOLATRIA, PŁATEW, ARTYLERIA JĄDROWA, ZALEŻNOŚĆ, SYSTEM REPARTYCYJNY, MODRASZEK REBELA, RODZAJ, HAMULEC BĘBNOWY, CZERPAK, ROZUMIENIE, ZAGĘSZCZACZ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SITO, WARTOWNIA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ANTYSEPTYK, LINIA PRZEMIANY, TOCZEŃ, NORNICA RUDA, PAPA MOBILE, WYCHOWANICA, ARTYSTKA, FOKUS, ANARCHISTA, PRZYSADKA, UŚMIECH LOSU, PUNKT, RAK SZLACHETNY, WIZYTÓWKA, WRAK, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, LOTNICZKA, KOCANKA WŁOCHATA, PARADOKS RUSSELLA, TKANKA MIĘKKA, UNIONISTA, RAK SZEWC, ZASTRZALIN TOTARA, MAKATKA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, NEK, PIERDU PIERDU, SOK, DUCH CZASU, BETA TESTER, SPÓD, LICZBA DOSKONAŁA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, LUDEK, DOBUDÓWKA, ZŁOTÓWA, DODATEK SZKOLENIOWY, NIEZWARTOŚĆ, DROGA, CYLINDEREK, NIEZASKARŻALNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, KOORDYNATA, EWANGELICYZM, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, FALA NOŚNA, CIĘCIE WARSTWICOWE, WYDERKA, DEMONSTRACJA, DODAJNA, OPŁATA PRODUKTOWA, KILOKALORIA, DWUKROTNOŚĆ, KABRIOLET, AGAT, REKINEK PSI, ROŚLINA KSEROFILNA, SUBSTANCJA AKTYWNA, UKRZYWDZONY, ROLADA, STRAŻ LEŚNA, MIKROKROPKA, PIKIETA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, PUSTA STRUNA, NIEDOPUSZCZENIE, LEŻNIK, KOLEGIATA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, GRASANT, METAJĘZYKOWOŚĆ, NARÓW, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, THRILLER, DIALIZA, POZYCJONOWANIE, GŁUCHOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE, DROBNICOWIEC, DEIKSA, FINEZYJNOŚĆ, ŁUSKWIAK ZMIENNY, JAŁOWNIK, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, MIESZACZ, KRZYKACZ, ZAMROŻENIE PŁAC, NIEGUSTOWNOŚĆ, BOJAŹŃ BOŻA, NAPASTNICZKA, TYTANOZUCH, DAMA DO TOWARZYSTWA, KUMOSZKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, KANAŁ ŻEGLOWNY, ZERÓWKA, NIEDOROZWÓJ, AMPUŁKA, OKRZYK, PRZEDSTAWICIEL, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, LANDARA, WĘŻOOCZKA STROJNA, NIENORMATYWNOŚĆ, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, ARSENEK, KWAZIKRYSZTAŁ, PRZESYP, NIESTABILNOŚĆ, CYJANEK, ZANOKCICOWATE, RZECZOWNIK POSPOLITY, TRANSAKCJA TERMINOWA, MŁODOGRAMATYCY, ODCIEK, KOMPUTER KWANTOWY, MERYSTEM, RYCINA, OTTO, FRANCUSKOŚĆ, KRYL PÓŁNOCNY, RAMA, GOL, MISKA, OLDBOY, PUNKT MECZOWY, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, KONTYNGENT, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, JONATAN, RAFA, RAIS, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, BUŁKA Z MASŁEM, GNIOTOWNIK, KAPITULANT, WYŻSZE NACZELNE, OPERETKA, SKOCZNIA MAMUCIA, BEDŁKA MUCHOMOR, TURBINA PAROWA, HYDROŻEL, MEGAMARKET, TACHION, NIEZBĘDNOŚĆ, JASZCZURKA SARGANTANA, SATYRA, HERBATA BIAŁA, SZWARCCHARAKTER, RELATYWIZM MORALNY, PRZEGRA, JUGOSŁOWIAŃSKI, ASKEPTOZAUR, SEZON REGULARNY, JEDNOSTKA INFORMACJI, DNO, KNAJPA, OSIEMNASTKA, MODELOWOŚĆ, PIANA, DROGA APIJSKA, GRZEBIEŃ, DRZEWOŁAZOWATE, PRAWOMOCNOŚĆ, GRA W CIEMNO, CIAŁKO BIAŁAWE, MIŚ, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, NASŁUCHOWIEC, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, APSYDA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, GRUPA ALGEBRAICZNA, BĄBELEK, AZTREONAM, KOLEKTURA, ANIMALNOŚĆ, ŚLEPY NABÓJ, JAPOŃSKOŚĆ, NAGANIACZ, ELUWIUM, WYBRYK NATURY, HUMANISTYKA, OSIEDLE, ROZBRATEL, INTRUZJA, NIEOBROTNOŚĆ, BIAŁE NOCE, CHLEBOWIEC, MINOCYKLINA, SROGOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, ZARZĄD, STREAMER, STAROISLANDZKI, PRECYZJA, ?PUKAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.098 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLACÓWKA SPEŁNIAJĄCA PODOBNĄ FUNKCJĘ JAK APTEKA, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ USYTUOWANA JEDYNIE NA TERENIE WIEJSKIM, O ILE NA TERENIE DANEJ WSI NIE JEST JUŻ PROWADZONA APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLACÓWKA SPEŁNIAJĄCA PODOBNĄ FUNKCJĘ JAK APTEKA, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ USYTUOWANA JEDYNIE NA TERENIE WIEJSKIM, O ILE NA TERENIE DANEJ WSI NIE JEST JUŻ PROWADZONA APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT APTECZNY placówka spełniająca podobną funkcję jak apteka, która może zostać usytuowana jedynie na terenie wiejskim, o ile na terenie danej wsi nie jest już prowadzona apteka ogólnodostępna (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT APTECZNY
placówka spełniająca podobną funkcję jak apteka, która może zostać usytuowana jedynie na terenie wiejskim, o ile na terenie danej wsi nie jest już prowadzona apteka ogólnodostępna (na 13 lit.).

Oprócz PLACÓWKA SPEŁNIAJĄCA PODOBNĄ FUNKCJĘ JAK APTEKA, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ USYTUOWANA JEDYNIE NA TERENIE WIEJSKIM, O ILE NA TERENIE DANEJ WSI NIE JEST JUŻ PROWADZONA APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PLACÓWKA SPEŁNIAJĄCA PODOBNĄ FUNKCJĘ JAK APTEKA, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ USYTUOWANA JEDYNIE NA TERENIE WIEJSKIM, O ILE NA TERENIE DANEJ WSI NIE JEST JUŻ PROWADZONA APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x