CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARŁOWATOŚĆ to:

cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.)KARZEŁKOWATOŚĆ to:

cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARŁOWATOŚĆ

KARŁOWATOŚĆ to:

zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 11 lit.)KARŁOWATOŚĆ to:

w przenośni: cecha czegoś, co nie posiada wielkiej wartości, jest marne i nijakie (na 11 lit.)KARŁOWATOŚĆ to:

cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.823

MIĘTA PIEPRZOWA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PIERDU-PIERDU, WSTĘP, NIESTOSOWNOŚĆ, ŻRONKOWATE, KRWIOŻERCZOŚĆ, WYCINKOWOŚĆ, UNIŻENIE, DZIWOŻONA, PUCHAR, BARBARZYŃCA, PIWIARZ, WSZECHMOCNOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, ŚWISTAK CZERWONY, HYDROŻEL, ZDZIERSTWO, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, BARWA DŹWIĘKU, ROZRZUTNIK, BROŃ TERMOJĄDROWA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, GRZYB ZAJĘCZY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BEZSENS, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, OSTATECZNOŚĆ, BIAŁA NĘDZA, PŁONINA, EMISJA PIENIĄDZA, CZERWONA KRWINKA, FASOLA ADZUKI, ASYSTENTKA, NAROŻNIK, ROZSZERZENIE CIAŁA, FORMACJA ROŚLINNA, NIEKOMPLETNOŚĆ, KREWETKA NAKRAPIANA, CETIOZAUR, PASSIVUM, AZJATYCKOŚĆ, BUREK, BEZPROBLEMOWOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, MĘŻNOŚĆ, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, JĘZYK ARABSKI, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, BARBARZYŃSKOŚĆ, TRANSPOZON, MIĘSO, NIEPRZYJAZNOŚĆ, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, WAŁ BRZEGOWY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, MONOBLOK, STAROISLANDZKI, INKOHERENCJA, FIŻON, NIECIĄGŁOŚĆ, BENZYNÓWKA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, GEREZA ANGOLAŃSKA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, JADOWITOŚĆ, TEATRZYK, BICZ SZKOCKI, NIEOFICJALNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, FREATOKSEN, USTONOGIE, RAK PRĘGOWANY, MĄKA JĘCZMIENNA, SUSEŁ WASHINGTONA, TUNELOWANIE, COMBER, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, BIODOSTĘPNOŚĆ, LUBASZKA, LIST OKÓLNY, PŁYWACZEK, ANGIOLOGIA, PÓŁOKRĄG, STRAŻ, CHUDOŚĆ, ATU, BEZPANCERZOWCE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BRZOST, ABFARAD, SPORTÓWKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, EFEKT SNOBA, POWYWRACANIE, KUBEK, BEZUCZUCIOWOŚĆ, BYSTROŚĆ, TILAPIA WIELKOGŁOWA, MANIERA, CWANIACTWO, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, KOZIBRÓD, TRIAL ROWEROWY, ŻURAWINA, BAKTEROID, FIGURA WYPUKŁA, CHYTROŚĆ, SUSZARKA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, TUJA, NIESAMOWITOŚĆ, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ŻEBRO, LEUKOCYT, ROZBÓJNIK MORSKI, KRZYŻ MALTAŃSKI, ELFKA, BALANSJER, DEGRESJA PODATKOWA, TRYLMA, POLIGYNIA, SAMODZIELNOŚĆ, BRZYDACTWO, DEPRESYJNOŚĆ, SYGNIFIKATOR, POSŁUCH, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, MAPA FIZYCZNA, TYBETAŃCZYK, RAD, KANDYZ, FELERNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, WIELKODUSZNOŚĆ, MAŚLAK CZERWONY, BENIAMINEK, AKCJA, OSZUKANIEC, SYMPOZJUM, ŚMIESZKA, SZCZEROŚĆ, IMAGE, NERCZYŁUSK, SALWINIOWATE, ELEKTROLIT, WICELIDER, MAŚLAK, UWERTURA, NUMER KIERUNKOWY, NOWOBOGACKI, STREFA PERYGLACJALNA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ANAPSYDY, CZUŁOŚĆ, POWRÓT, WYGASZACZ, APOZYCJA, WSTECZNOŚĆ, PIKAP, REKIN, WIDŁAK, MIEDZIOWIEC, MIĘSIEŃ WDECHOWY, HARMONIKA SZKLANA, ELIPSOIDA OBROTOWA, SĘKACZ, ULENA, STEP, ZRÓWNOWAŻENIE, OBUPŁCIOWOŚĆ, FOTOREALIZM, SPRAWNOŚĆ, BEZECNOŚĆ, MELANCHOLICZNOŚĆ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, DOLNOSASKI, KOMÓRKA, BEZNADZIEJNOŚĆ, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, TRASZKA GÓRSKA, SKWAPLIWOŚĆ, SATELITA, METALICZNOŚĆ, CZEK BEZ POKRYCIA, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, UMIAR, POMYŁKA, NIEWZAJEMNOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, IMPULSYWNOŚĆ, KARBON, KOLEJKA, AGRESOR, KRAŃCOWOŚĆ, OŚLIZGŁOŚĆ, WALUCIARZ, AFIRMACJA, PROSTACKOŚĆ, CZERSKA, IDENTYCZNOŚĆ, ŻÓŁW CHIŃSKI, DELIKATNOŚĆ, CECHA, SALCEFIA, HYPERODAPEDON, MONOGAMIA, RAJD OBSERWOWANY, TYLCZAK, FAJANS, ŻOŁĄDKÓWKA, OLBRZYM, KASA CHORYCH, KOZIOŁ OFIARNY, SARONG, PIANA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, MAKARON, MASOŃSKOŚĆ, LEASING OPERACYJNY, MARGINES, EKSPRES PRZELEWOWY, IZOCHRONA, SERŻA, CYTADELA, KOCIE OKO, ONIRYCZNOŚĆ, SKALA RANKINE'A, REKTYFIKACJA, MAŚLANY RYNEK, BOBO, WIELKA JEDNOSTKA, NERECZNICA, CZTERNASTKA, RECEPTYWNOŚĆ, ROKOKO, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, ENKODER PRZYROSTOWY, SŁODYCZ, LEJNOŚĆ, PORZĄDNIŚ, PĘPAWA, DEBILNOŚĆ, WRAK, SREBRNY EKRAN, KOLEKTYWIZM, GNIAZDO, ŁAGODNOŚĆ, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, OBRZEŻKOWATE, CZUŁOŚĆ, ŚWIADECTWO SZKOLNE, PRAWORZĄDNOŚĆ, ŁASKAWCA, IZOLACJA, GARDA, HELING, RETENCJA, BRZUSIEC, GÓWNIARA, LUDZIK, WIECHEĆ, RODZICIELKA, NARZECZONY, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, GWAJAKOWIEC, CZEREŚNIAK, ASTATYZM, HISZPAŃSKOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, PLIOCEN, BIAŁOCZÓŁKA, PODWIECZÓR, KOŃ MAŁOPOLSKI, WIELOSTYLOWOŚĆ, WIZERUNEK, PASKUDA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, CZEKOLADA, STELLARATOR, AUTOKRATYCZNOŚĆ, BALET, ROZPRAWKA, ŚLUB CYWILNY, ŚWIADEK JEHOWY, WSPORNIK, GRĄD SUBATLANTYCKI, PSOTA, BAJOS, GULASZ, PROGRAMOWALNOŚĆ, ANTYDATOWANIE, MEDALOWOŚĆ, TAKTYCZNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, GOOGLE, ?EDIAKAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARŁOWATOŚĆ cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.)
KARZEŁKOWATOŚĆ cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARŁOWATOŚĆ
cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.).
KARZEŁKOWATOŚĆ
cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 14 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast