CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARŁOWATOŚĆ to:

cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.)KARZEŁKOWATOŚĆ to:

cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARŁOWATOŚĆ

KARŁOWATOŚĆ to:

zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 11 lit.)KARŁOWATOŚĆ to:

w przenośni: cecha czegoś, co nie posiada wielkiej wartości, jest marne i nijakie (na 11 lit.)KARŁOWATOŚĆ to:

cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.823

CHLUBNOŚĆ, RZADKOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, KOPARKA ZBIERAKOWA, KUCE, WARTOŚĆ BILANSOWA, WAŁ, STRZECHWOWCE, ŚNIEŻNIK, POJAZD SPECJALNY, KĄPIEL, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BUS, NITINOL, ODLEGŁOŚĆ, PARA HOMOLOGICZNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PALENISKO RETORTOWE, KSIĄŻĄTKO, PRZEBRZYDŁOŚĆ, OFFTOP, NIEGUSTOWNOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, SPÓŁKA PUBLICZNA, SOKOLE OKO, PARASYGMATYZM, ZNAKOMITOŚĆ, RYNEK NIEFORMALNY, UMOWA KONTRAKCYJNA, BOROWIK DUPAINA, PROBLEM BAZYLEJSKI, RĘKAW, BEZAN ŻAGIEL, REGUŁA TINBERGENA, GEN SKACZĄCY, LYGODIUM PALMIASTE, BYLICA POSPOLITA, SUPERNOWA TYPU IB, HARTOWNOŚĆ, PODTRZYMKA, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, PROCES KARNY, WIERNY, PARSZYWOŚĆ, KETOZA, AEROFON, POJEDYNKA, PENDŻABSKI, ROLNIK, AKT MOWY, KANGUR OLBRZYMI, KARTOTEKA, OZNAJMIENIE, POSŁUCH, MAKROPLATA, POLEMICZNOŚĆ, FORMACJA, PEJZAŻ, NUR, ARTYKUŁ WIARY, BIUROKRACJA, USZYSKO, MISKA, DIORAMA, MINÓG JAPOŃSKI, SUBSYSTENCJA, SYNDYKAT, ILUZJONIZM, DUSZNICA, FORMA, ORZEŁ JASTRZĘBIOWATY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZACHŁANNOŚĆ, PIJAWKA, FARMAKODYNAMIKA, VALYRIA, NARAMIENNIK, PADWAN, SUBSTYTUCJA, KAZARKA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, KOMBATANCKOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, BOMBA BURZĄCA, MODRASZEK ORION, CAMRY, GOLAS, TRÓJKĄT, BEZSZELESTNOŚĆ, SUCHAR, GRUPA, KRUCZOŚĆ, AGERAZJA, KOD PRZEDROSTKOWY, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, GRAF DOSKONAŁY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WALEC ELIPTYCZNY, PSI GRZYB, GENIALNOŚĆ, ENERGIA, NEPOTYSTA, KALKA TECHNICZNA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, AGREGAT POMPOWY, SYSTEM, POLATUCHA OLBRZYMIA, STATYSTYKA OPISOWA, HIPERALGEZJA, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, GRAF MIESZANY, DRAPIEŻNIK, UNDERGROUND, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, LINIA MELODYCZNA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, HUMMUS, ANTYKLINA, HARFA EOLSKA, ŻERDZIOWINA, BOURBON, DODAJNA, EGOISTYCZNOŚĆ, JARZĘBINA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ANDORA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, BLISTR, NASOSZNIKOWATE, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, FILM SZPIEGOWSKI, PRODUKCJA PIERWOTNA, KAKAO, NIZINNOŚĆ, IMMUNOLOGIA, ANIMALIZM, GRA NA ZWŁOKĘ, TEST ZDERZENIOWY, TŁUSTE LATA, PLUSKWA, KREOL, FASUNEK, ETAT, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ENERGETYKA WODNA, BODARZ, POTULNOŚĆ, FIZYK, MERZYK GROBLOWY, ANTYHITLEROWIEC, FINITYZM, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, NAZWA RZETELNA, ZAŁOGANT, UŁAMEK WŁAŚCIWY, KONCERT ŻYCZEŃ, VOLKSDEUTSCH, WANIENKA, KWAS AZOTOWY, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, SORBENT, AKT OSKARŻENIA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ANALIZA, PRĘŻNOŚĆ, WSTECZNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, TAUTOCHRONA, REZEDA, WIATRAK HOLENDERSKI, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, FRANTOSTWO, KOMIN WULKANICZNY, PIOŁUN, POŻYTECZNOŚĆ, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, MONUMENT, NOWICJUSZ, ZŁOŚLIWOŚĆ, AUTSAJDER, KONTYNGENT TARYFOWY, BLIŹNIAKI, ANTYKWA, BIAŁY DZIEŃ, LAMNOWATE, TYKWA, POŚLEDNIOŚĆ, CHLORYN, POSŁUCH, HYZOP, ROZMAMŁANIE, MAGAZYN, KLAUSTROFOBIA, JER SŁABY, MĄKA PSZENNA, KOMPARYCJA, PAL, STANOWISKO ROBOTNICZE, ZDARZENIOWOŚĆ, AKATOLIK, KOLEJ, MANDAT, NEKTARYNKA, TAJEMNICZOŚĆ, DREWNO LETNIE, WIRTUOZERSTWO, PODRYWKA, PROGRESJA PODATKOWA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, WIDZENIE, POPRZECZKA, KÓŁKO, SINUS, SMORODINÓWKA, ZABAWIACZ, RADYKALNOŚĆ, ANTRESOLA, CZERNICA, PRZECHÓW, WSPÓŁUCZEŃ, TRANSKRYPCJA, BALSAMOWIEC, JUDASZ, CHOLINOLITYK, DYWETYNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, HIPOSTYL, GRUPA, KŁOPOTLIWOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, MAJKA, KOHEZJA, WIETRZNOŚĆ, PRZYROSTEK, ŻARTOWNIŚ, WIŚNIA, SUKCESYWNOŚĆ, SUROWOŚĆ, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, ARCHEOLOGIA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PIĘKNOŚĆ, WIELKA JEDNOSTKA, FASOLA ADZUKI, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, ZABAWA, WESOŁOŚĆ, PATYCZAK, POLIGYNANDRIA, SUCHAREK, FANPEJDŻ, ARMEŃSKI, OWOC ZBIOROWY, HABIT, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, KICZ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, PRZEDZIAŁ, SZATAN, NIELITOŚCIWOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, MERITUM, ELEMENT ODWRACALNY, PŁASZKA, KULA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KREDKA ŚWIECOWA, HYGROPSAMMON, DUPERELA, CAŁUSEK, FRYWOLNOŚĆ, MONILOFITY, GADATLIWOŚĆ, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, WOOD, GŁOWA DOMU, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, LEJ KRASOWY, METKA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, NIEPRAWOŚĆ, OBCHODOWY, ANTYWESTERN, SZLAK METABOLICZNY, POZIOM, SIERPODUDEK, CHIP, ZAIMEK, ZBIORKOM, JON KARBONIOWY, MAŁY, ŻART, DWUWARSTWOWOŚĆ, SALWINIA, ZARAZA, ?KOLONIJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARŁOWATOŚĆ cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.)
KARZEŁKOWATOŚĆ cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARŁOWATOŚĆ
cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.).
KARZEŁKOWATOŚĆ
cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 14 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CECHA TEGO, CO JEST MAŁE, NISKIE, MNIEJSZE NIŻ INNE, TYPOWE OBIEKTY TEJ SAMEJ KLASY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x