Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALIZA FRAZOWA to:

model analizy języka naturalnego, w którym struktura zdania jest przedstawiona za pomocą zagnieżdżonych składników, oznaczonych przez swoją syntaktyczną kategorię (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.854

HORYZONT, NIESTATECZNOŚĆ, JASKINIA LODOWA, KONWOJER, PRACOHOLIK, ANALIZA LITERACKA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, FUNKCJONALIZM, ASFALT, INGRESJA MORZA, KOŃ POZNAŃSKI, REDUKTOR CIŚNIENIA, GAWIALOWATE, NERW POŚRODKOWY, WĘŻÓWKA, KULT PRZODKÓW, ZEN, PROMIENIOWANIE BETA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, DOBRO, JOGURCIK, POJAZD JEDNOŚLADOWY, ULEGŁOŚĆ, PAPILOTEK, BIOPOLIMER, MUTACJA, MURZYŃSKI, VECTRA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, MIARECZKOWANIE, BIEDNY, GOSPODARKA RYNKOWA, ORZESZEK ZIEMNY, ISTAR, GARNEK, TRZYKROTNOŚĆ, PODATEK LINIOWY, PALATALIZACJA, PASTICCIO, PŁOZA, MIMETYZM, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, MIT, SZPITALNICTWO, ROŚLINA UŻYTKOWA, PRZEBIEG, RETENCJA, KROWIENIEC, SKRYTOBÓJSTWO, BOLOMETR, NIEKLAROWNOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, OBIEG SYDERYCZNY, GATUNEK MIESZANY, STENWANTA, LOSOWANIE PROSTE, MISTRZYNI, ZBIÓR BERNSTEINA, NONA, SERNIK, ŚMIECIOWISKO, POMPA TŁOKOWA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, STADION OLIMPIJSKI, PŁASKLA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, USTERZENIE PŁYTOWE, MACIERZ KOWARIANCJI, ODWSZALNIA, CZYNNOŚĆ INTELEKTUALNA, MELODIA, BRAMKA LOGICZNA, AKCELERATOR CYKLICZNY, WYTWÓRSTWO, LÓD, MIÓD PSZCZELI, KURIER PODHALAŃSKI, ASPOŁECZNOŚĆ, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, STACJA POMP, CZEK BANKIERSKI, PROCES HYDROTERMALNY, KOMÓRKA, SKLEPIENIE, UKRAIŃSKI, CZUCIE TRZEWNE, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ORMIAŃSKI, DANE TELEADRESOWE, MRÓWKA PÓŁNOCNA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, KONCYLIACJA, FILM KOSTIUMOWY, ONIRYCZNOŚĆ, OMIEG WSCHODNI, WERSJA KINOWA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, DEASEMBLER, MENAŻKA, SYGNAŁÓWKA, LOT CZARTEROWY, POŁĄCZENIE CIERNE, KANCELARIA NOTARIALNA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, AKLAMACJA, FILOLOGIA SERBSKA, ŁUK KLASYCZNY, ANAEROBIOZA, GRAF MIESZANY, CESARSTWO, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PIK, ANTYKWA, KĄT POZIOMY, MODUŁ SERWISOWY, ODDZIAŁ, ALTERNAT, BAGDE, OSET KĘDZIERZAWY, BŁYSK, SENSACJA, PRAWO FIZYKI, PAPILOTKA, PARANDŻA, DELFINOWATE, MYŚL, DRAMAT SĄDOWY, KĄT DOPISANY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PROSTA, MŁYN, HARCERKA ORLA, GEN HIPOSTATYCZNY, ZALICZENIE POCZTOWE, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, CHANSON, DORATORHYNCHUS, PRZEJRZYSTKA, DEPESZA EMSKA, ZŁO, WIELKOŚĆ, PERLICA CZUBATA, LIDO, FLUITA, JĘZYK EZOPOWY, NERWICOWOŚĆ, IDIOTYCZNOŚĆ, PLAZMA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, ŁOTROSTWO, NIEJASNOŚĆ, OZDOBA, TANCERZ, PASYWNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SILNIK PRZELOTOWY, BON PIENIĘŻNY, PRZYCZYNA FORMALNA, TAKIFUGU, KECZ, FAZA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, NADAWCA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, WARTOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, BIBLIOGRAFIA MUZYCZNA, TWIERDZENIE MENELAOSA, PISMO MUZYCZNE, NIEOBROTNOŚĆ, TARCZA, AWANGARDA, WYTAPIALNIA, DŹWIĘCZNIK, NIESTEROWNOŚĆ, RARYTASIK, ŚLEPA PRÓBA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, NAMIESTNICTWO, MATERIA AUTOCHTONICZNA, GOLKIPER, CHOROBA PLUMMERA, MERYTERIUM, TABLICZKA MNOŻENIA, EPKA, DYDAKTYCZNOŚĆ, SUCHA IGŁA, WODNICA, KOMPRESJA DYNAMIKI, CZERPARKA, PIGWA POSPOLITA, ANTYFUTBOL, NAWIETRZAK, SUSEŁ PEREŁKOWANY, KĄPIEL LECZNICZA, GENIALNOŚĆ, JEŻOZWIERZOWATE, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, RAFA KORALOWA, VOTUM, STREFA RYFTU, OBCIĄŻENIE, INTROSPEKCJONIZM, ZASPA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ZAWÓR REGULACYJNY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KOLOSTOMIA, SILNIK OBCOWZBUDNY, TRAWLER, MASKA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, MAŚLANY RYNEK, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, PODGRZYBEK, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, PRZESŁANIE, BRAMKA KONTAKTOWA, HIPOSTYL, DOM BLIŹNIACZY, JARZMO, HOMERYDA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, GHOUL, NITROZOBAKTERIA, NAGANIACZ, GÓRKI, PODMIOT DOMYŚLNY, WANIENKA, POŁAWIACZ MIN, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, NEFELIN, SPÓŁKA PARTNERSKA, AHISTORYCZNOŚĆ, TANK, HAFT, BRACHYCEFALIA, GLOBUS, WYROSTEK RZĘSKOWY, SPRZĘŻNICE, ODMIENNOŚĆ, TARCZA NIPKOWA, TARLISKO, STRUKTURA DRAMATYCZNA, ZAWIEW, MARUNA NADMORSKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SKŁAD PODATKOWY, ENUMERACJA, ODBIORNIK RADIOWY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KUC CONNEMARA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, DOM BOŻY, PUNKT ROSY, BRYTYJSKI, GNUŚNOŚĆ, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, OFERTA WARIANTOWA, PRZYSPOSOBIENIE, TRANSLATOR, LUDY TURAŃSKIE, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, REGIMENTARZ, OGRZEWANIE KAFLOWE, DŹWIGACZ DACHOWY, HYDROTRANSPORT, DOM, KOMPENSATOR CIEPLNY, WOK, PTASIA GRYPA, PREPROCESOR, SHOJO-AI, QUIZ, HODOSKOP, OBJAWIENIE, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, AUTONOMICZNOŚĆ, NEXIA, ODKUWKA, STYLISTA, TABLICA CAYLEYA, METAFIZYCZNOŚĆ, TELEGRAFIA, LOKALIZACJA, WYPAD, BERA, MASZYNOWNIA, SOS, DOMENA PUBLICZNA, KURDYJSKI, CHOROBA BOSTOŃSKA, BOROWODOREK LITU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.854 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: model analizy języka naturalnego, w którym struktura zdania jest przedstawiona za pomocą zagnieżdżonych składników, oznaczonych przez swoją syntaktyczną kategorię, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
analiza frazowa, model analizy języka naturalnego, w którym struktura zdania jest przedstawiona za pomocą zagnieżdżonych składników, oznaczonych przez swoją syntaktyczną kategorię (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALIZA FRAZOWA
model analizy języka naturalnego, w którym struktura zdania jest przedstawiona za pomocą zagnieżdżonych składników, oznaczonych przez swoją syntaktyczną kategorię (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x