MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALIZA FRAZOWA to:

model analizy języka naturalnego, w którym struktura zdania jest przedstawiona za pomocą zagnieżdżonych składników, oznaczonych przez swoją syntaktyczną kategorię (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.025

BEZKLASOWOŚĆ, IPP, DOBÓR SZTUCZNY, OBŁO, HAFT ŁAŃCUSZKOWY, LYGODIUM, SYNSET, OKAZAŁOŚĆ, NUNCJUSZ, EUROPEJSKOŚĆ, OKULTACJA, KRETOWISKO, AKROCYJANOZA, BROCHE, CHLEB POKŁADNY, ROZBIÓR, PERGAMON, ŚLEPY STRZAŁ, NATURALNY SATELITA, ZŁOTA PŁYTA, OBUDOWA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, SZORSTKOŚĆ, LOPOLIT, PÓŁSANATORIUM, PLATFORMA SATELITARNA, SPÓJNIK, SŁUPEK, ULEGŁOŚĆ, DWA OGNIE, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZWÓJKI, PORZĄDEK PUBLICZNY, EFEKT WPIERANIA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MAŁY FIAT, MIĘKKOŚĆ, MUTACJA ZMIANY SENSU, ROGAL, GRUPA KAPITAŁOWA, ELEKTROKINEZA, STOP DRUKARSKI, WOLNA AMERYKANKA, KOŁO WERTYKALNE, ŁAZIK, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, EROZJA RZECZNA, STRONA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MIASTO POWIATOWE, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, BLADZIUCH, CUDZOŁOŻNOŚĆ, WIELKA LITERA, TRYNITARIANIZM, KESON, OSTROŚĆ, ZBIORNIK RETENCYJNY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ODBITKA, PORA, OKNO ATMOSFERYCZNE, KOŃ POZNAŃSKI, OKUPOWANIE, RONDELA, GAMBIT VILLEMSONA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, NORNIK BURY, MIHRAB, PĘCHERZ MOCZOWY, PODATEK MAJĄTKOWY, ROZWAŻNOŚĆ, ZWIERZĘ, STRONNOŚĆ, RAMDYSK, OPINIA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, MODEL KRIPKEGO, WOLNY ZAWÓD, PACKA, BIBLIOTEKA, UWAŻNOŚĆ, TANIEC, OBOWIĄZEK WIZOWY, OKNO AKTYWNE, ZAGRODA, NEGATYW, RELA, ZNAK, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, NAGOŚĆ, MIÓD SZTUCZNY, TOREBKA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, ALLEL DOMINUJĄCY, MARTWA WODA, DOBRE RZĄDZENIE, JĘZYK MIGOWY, GODŁO PROMOCYJNE, ELEATYZM, ANALIZA FILOGENETYCZNA, PARSĘTA, SŁODKA IDIOTKA, LACROSSE, CHWIEJNOŚĆ, SZUWAR TATARAKOWY, MODRASZEK ALKON, GÓWNIARA, KLOPIDOGREL, ORKUS, OSTROSŁUP FOREMNY, KOMIN, POŻYTECZNOŚĆ, DEFICYT BUDŻETOWY, GEN PODZIELONY, MIKROTUBULA, ZNAK, SYMBOL TERMINALNY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, TUNEL MORRISA-THORNE'A, LEK PRZECIWWIRUSOWY, FRANCUSKOŚĆ, WIENIEC, STRUKTURA LINIOWA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, WETERAN, LOT ŚLIZGOWY, TRYB, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, MERMOZ, LIZAWKA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, BAR TLENOWY, GLIGLIŃSKI, KOKLUSZ, BRUDNA BOMBA, MOWA PISANA, ANTYKWARNIA, TOWARZYSTWO, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, KRYNICZYSKO, ŚWIĘTOKRADZTWO, PIASEK SANDROWY, AFIRMACJA, TELLURIUM, SEJM ROZBIOROWY, JUFERS, DRAGONADA, CZAS WOLNY, SZALOTKA, USŁUGI NIEMATERIALNE, APOKRYFICZNOŚĆ, CUCHA, KOPARKA CHWYTAKOWA, GARDA, SKOŃSKI, FUTRO, STEP AMERYKAŃSKI, ANGLISTYKA, JĘZYK SZKOCKI, VIBRAM, WYANDOT, BATIK, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ROŚLINA UPRAWNA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, DOSTĘP, IZOMORFIZM, DELIKATNOŚĆ, STAROPOLSKI, NIEOSTROŻNOŚĆ, PROFIL TOPOGRAFICZNY, BANACH, MONOGENIZM, DŹWIGNICA LINOTOROWA, MORENA DENNA, WŁAŚCIWOŚĆ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, OFIAKOMORFY, KARTA, ZAPALCZYWOŚĆ, MURZYŃSKI, KOMPETENTNOŚĆ, JĘZYK LONGOBARDZKI, INSTRUKCJA, PODRÓŻ, KANAŁ JONOWY, NIEODZOWNOŚĆ, FIZA, ZNAK MUZYCZNY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, OSOBOWOŚĆ ANALNA, TEKA, ERGOTERAPEUTA, GWAJAK, NACHALNOŚĆ, ARMILA, MASZYNOWNIA, EKSPOZYCJA, PĘCHERZYK, FRENOLOGIA, ZAWIERUCHA, TEMPLUM, ASTRA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, STREFA NUMERYCZNA, MLECZKO, RAMIENICA POSPOLITA, STRÓJ, DORATORHYNCHUS, ZGNIŁY KOMPROMIS, KANAŁ WENTYLACYJNY, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, SZEKEL, CECHOWNIA, ODMIENNOŚĆ, JĘZYK RETOROMAŃSKI, DRZEWOŁAZOWATE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ROZDZIELCZOŚĆ, DAWNOŚĆ, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, KOD SYGNAŁOWY, DOBRO PUBLICZNE, STRZAŁKA, SYRENA OKRĘTOWA, JEŁOP, TYRALIERA, SIMO, BASZTAN, RZEŹNIK, DEKREMENT TŁUMIENIA, MEDGYES, TELEFOTO, KOŚCIÓŁ, DUR PLAMISTY, PRYMITYW, STRUNA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, INTERWENCJA POSELSKA, MIKROCYSTYNA, KOT DOMOWY, KUTER TRAŁOWY, BRACHYCEFALIA, OKAP, KREDKA WOSKOWA, ZAGRANICZNOŚĆ, CZARNA SKRZYNKA, BANKSTER, JANKESKI, GŁUPKOWATOŚĆ, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, UDZIAŁ, JONOFOR, PODSIEĆ, UCHO, EHDV, WALEC HIPERBOLICZNY, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, BYSTRZACHA, PRÓŻNIA, NALTREKSON, WÓZ SKARBNY, STAROORMIAŃSKI, PUCHLINA WODNA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, DOJRZAŁOŚĆ, ZAPPING, OJCZYZNA, PAPROTNICA, INFIKS, KLASYFIKACJA, ZACHYLNIK, STRADIVARIUS, ZAWÓR, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, MNOŻENIE MACIERZY, KLEZMER, DRUK OFFSETOWY, PIERWSZY, KONIDIUM, LEK ANKSJOLITYCZNY, WYWIAD RZEKA, HALSZTUK, KREDKA ŚWIECOWA, NOCEK KOSMATY, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SKARBNICA, PRZEWÓD, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, ZLECENIE PŁATNICZE, DRIBLER, ARSENAŁ, ATRYBUCJA GLOBALNA, ?JEŁGAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.025 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALIZA FRAZOWA model analizy języka naturalnego, w którym struktura zdania jest przedstawiona za pomocą zagnieżdżonych składników, oznaczonych przez swoją syntaktyczną kategorię (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALIZA FRAZOWA
model analizy języka naturalnego, w którym struktura zdania jest przedstawiona za pomocą zagnieżdżonych składników, oznaczonych przez swoją syntaktyczną kategorię (na 14 lit.).

Oprócz MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - MODEL ANALIZY JĘZYKA NATURALNEGO, W KTÓRYM STRUKTURA ZDANIA JEST PRZEDSTAWIONA ZA POMOCĄ ZAGNIEŻDŻONYCH SKŁADNIKÓW, OZNACZONYCH PRZEZ SWOJĄ SYNTAKTYCZNĄ KATEGORIĘ. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast