SKALA TEMPERATURY, W KTÓREJ ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM, TZN. TAKĄ NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĄ, W KTÓREJ OBIEKT CZY UKŁAD FIZYCZNY MA MINIMALNĄ ENERGIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY to:

skala temperatury, w której zero jest zerem absolutnym, tzn. taką najniższą możliwą temperaturą, w której obiekt czy układ fizyczny ma minimalną energię (na 31 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKALA TEMPERATURY, W KTÓREJ ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM, TZN. TAKĄ NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĄ, W KTÓREJ OBIEKT CZY UKŁAD FIZYCZNY MA MINIMALNĄ ENERGIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.476

PAPROĆ DRZEWIASTA, RADA DUSZPASTERSKA, TON, GRZYB STROJNY, FUNKCJA BORELOWSKA, WŁAŚCIWOŚĆ, PIRUETKA, KARKÓWKA, TAJEMNICA ADWOKACKA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, PIEC MUFLOWY, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, CHCIWSTWO, OBIEGNIK, URZĄD, RONDELA, CYWIL, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, PRYMITYWNOŚĆ, HEDONIZM, CZYSTOŚĆ, SZCZĘKA, TRIAL ROWEROWY, PINGWINY, SERIA, POPYT PROPORCJONALNY, SENSYBILIZATOR, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, TOWAR AKCYZOWY, CHRUPKOŚĆ, POSTĘPOWANIE KARNE, ZNACZENIE, KOMENTARZYK, DYCHOTOMICZNOŚĆ, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, PRZEWROTNIK, WIDZIMISIĘ, PROCES FIZJOLOGICZNY, SILNIK BOCZNIKOWY, KOMISJA SKRUTACYJNA, AUTOPARODIA, ZADYSZKA, ULICA, ANALIZA FRAZOWA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ODDZIAŁ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, NEFROLEPIS WYSOKI, TWINNING, DŁUGOSZOWE, AMIDEK, KANKAN, FILTR GĄBKOWY, AUTENTYCZNOŚĆ, ZAŁOGANT, MANDALA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, WRAK, AKTYWNOŚĆ, ATORWASTATYNA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, GENERATOR FUNKCJI, ZGORZKNIAŁOŚĆ, BURRITO, KONTRMANIFESTACJA, LIST PRZEWOZOWY, WSTĘŻNICE, SPÓŁKA PUBLICZNA, ORLICA, KWAS PRÓCHNICOWY, ZWROTNOŚĆ, WZNIOS, ŚLĄSKOŚĆ, GWICHT, PANIKA BANKOWA, JASNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, ESENCJA, CZEREŚNIAK, KLUSKI ŚLĄSKIE, RYSUNKI, KASZANA, WYJĄTKOWOŚĆ, ORDYNARNOŚĆ, CHOROBA GÓRNIKÓW, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, DEGRAS, OBIEKT SPORTOWY, DZIECINNOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, NAZWA ZWYCZAJOWA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, KARENCJA, POCIĄG EKSPRESOWY, SZTUKI PIĘKNE, FALKA, UNIWERSYTECKOŚĆ, WSPOMAGANIE, KLIMAT KONTYNENTALNY, JELITO PROSTE, ZDROWAŚKA, KLIMAT, TEREN OTWARTY, ZAKRĘT, ŚLEPY NABÓJ, ZEBRA, POŚWIST, POMARAŃCZA, ŁYŻECZKOWANIE, AMIDYZM, JĘZYK FLEKSYJNY, ŚWIETLÓWKA, KECZ, ROZBIERANKA, JUDAIZM, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, KUC SZETLANDZKI, KILKUNASTOLATKA, CNOTLIWOŚĆ, WIRTUOZERIA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, WYSPIARSKOŚĆ, CZAS MIEJSCOWY, ROZKŁAD MAXWELLA, BAWEŁNA, BLISTR, UKŁAD PARASYMPATYCZNY, PERYSKOP ODWRACALNY, KOSZYK, DYSKRECJA, RELACJA PEŁNA, ŁONO, GARDA, ROZDŹWIĘK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, DETAL, POUCZENIE, FILTR ŚRODKOWOPRZEPUSTOWY, ZDRADZIECTWO, LUK ŁADUNKOWY, SZCZAWIOWA, WOS, ZNAK LICZBY, KLASYFIKACJA, SOWIZDRZALSTWO, HELIOFIZYKA, GRZYB MODRZEWIOWY, KWAS TŁUSZCZOWY, SZPADA, KOŚĆ MIEDNICZNA, WAŻNOŚĆ, PŁOZA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, BEZDENNOŚĆ, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, UNDERGROUND, KWADRATURA KOŁA, OJCZYZNA, WEKSYLOLOGIA, GÓRNICZKA, TYSIĄC, POŁĄCZENIE CIERNE, REALIZM, MATERIA, ANOKSYBIOZA, BIEDA, TOTEM, BIELMO, FILM KATASTROFICZNY, ŁAGODNOŚĆ, GAL, MIĘKKOSKÓRKOWATE, ULUBIENIEC, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WANIENECZKA, GRUPA ADDYTYWNA, OUTLIER, SPRAWNOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, SIŁA, PALENISKO RETORTOWE, STONOGA MUROWA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, SLOW-FOX, MUZYKA PROGRAMOWA, HAMULEC CIĘGNOWY, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, OŚZIEMI, PÓŁZAWODOWIEC, LITERATURA WAGONOWA, GRUNTÓWKA, CHOROBA MORGELLONÓW, RZEP, ŻABA KRZYKLIWA, CENT, KRETYŃSKOŚĆ, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, TUBUS, PŁYTA DETONACYJNA, BOCZEK, DOZOROWIEC POGRANICZA, PRAWO HUBBLE'A, MANSZETA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, MARSZ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, TRADYCJA LITERACKA, PERFUMA, ŚREDNIACTWO, KARLIK WIĘKSZY, MINIATURA, FLEGMA, STYGOKSEN, CHODNIKOWIEC, PACZKA, NIEUWAŻNOŚĆ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, WROTKARNIA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, KRWIOBIEG, TERRINA, HERBATA BIAŁA, BEKON, KASA CHORYCH, BROŃ GŁADKOLUFOWA, PODRÓŻNA, GRZECZNOŚĆ, SZARA MYSZKA, WŁÓKNO, KOSTIUMERNIA, CYWIL, CUDACZNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, IKRA, SNIFFER, BARYCENTRUM, BOROWIK DUPAINA, PRAWO HOOKE’A, PRZYBYSZ, PLACEK PO WĘGIERSKU, KRAKOWIAK, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, DOKUMENT, KUPEREK, NASIADÓWKA, SNOWIDZ, UŁAMEK PROSTY, DONICZKOWCE, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, MONOLOG LIRYCZNY, KREATYZM, NIEOCZYWISTOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, STRUKTURA MACIERZOWA, ZEBRA STEPOWA, PEŁNOROŻCE, DOLAR NOWOZELANDZKI, MATERIALNOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, KUBIZM ORFICZNY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, WAR, WIDŁY, LAWONICHA, DRASTYCZNOŚĆ, AMALGAMAT, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, HAMILTONIAN, NERW BŁĘDNY, PRÓG BÓLU, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, SOCJOLOGIA OGÓLNA, PARPOSZ, STRUNA, POŻAR, TRWAŁOŚĆ, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, CIEKAWSKOŚĆ, SZPERACZ, HYDROFIT, POMUCHLA, BERYL, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, TYSIĘCZNIK, WIECHEĆ, PIĘCIORNIK SIWY, SUPERPRZEBÓJ, WARTOŚCIOWOŚĆ, NASTOLATKA, KIEŁKOWNIK, BRYŁA, ?PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.476 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKALA TEMPERATURY, W KTÓREJ ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM, TZN. TAKĄ NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĄ, W KTÓREJ OBIEKT CZY UKŁAD FIZYCZNY MA MINIMALNĄ ENERGIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKALA TEMPERATURY, W KTÓREJ ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM, TZN. TAKĄ NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĄ, W KTÓREJ OBIEKT CZY UKŁAD FIZYCZNY MA MINIMALNĄ ENERGIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY skala temperatury, w której zero jest zerem absolutnym, tzn. taką najniższą możliwą temperaturą, w której obiekt czy układ fizyczny ma minimalną energię (na 31 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY
skala temperatury, w której zero jest zerem absolutnym, tzn. taką najniższą możliwą temperaturą, w której obiekt czy układ fizyczny ma minimalną energię (na 31 lit.).

Oprócz SKALA TEMPERATURY, W KTÓREJ ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM, TZN. TAKĄ NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĄ, W KTÓREJ OBIEKT CZY UKŁAD FIZYCZNY MA MINIMALNĄ ENERGIĘ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SKALA TEMPERATURY, W KTÓREJ ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM, TZN. TAKĄ NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ TEMPERATURĄ, W KTÓREJ OBIEKT CZY UKŁAD FIZYCZNY MA MINIMALNĄ ENERGIĘ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast