ZUPA ZAPRAWIANA, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ BURAKI, KAPUSTA ŚWIEŻA, ZIEMNIAKI POKROJONE W SŁUPKI ORAZ CZOSNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARSZCZ UKRAIŃSKI to:

zupa zaprawiana, w której skład wchodzą buraki, kapusta świeża, ziemniaki pokrojone w słupki oraz czosnek (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZUPA ZAPRAWIANA, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ BURAKI, KAPUSTA ŚWIEŻA, ZIEMNIAKI POKROJONE W SŁUPKI ORAZ CZOSNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.772

SYSTEM DEDUKCYJNY, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, SZACHY AKTYWNE, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, KUTAN, ATRYBUCJA GLOBALNA, DUR POWROTNY, SERWITUT, LENTYSZEK, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, SUBSTANCJA AKTYWNA, DRAPACZ, GWASZ, GRUPA PRZEMIENNA, PENIS, PERTA, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, URODYNAMIKA, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, UKŁAD TRAWIENNY, ETER, KOREAŃCZYK, COKÓŁ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, LIPICAN, PORÓD NATURALNY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, INKAS, WYGŁOS ABSOLUTNY, MACIERZ KWADRATOWA, FILOZOFIA PRZYRODY, MELDUNEK SYTUACYJNY, TEORIA GEOCENTRYCZNA, BETACYZM, FITOCENOZA, TLENOWODÓR, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, KOALOWATE, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, AMINEK ZĘBODŁUBKA, WOLTAMPEROMETRIA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ODTLENIACZ, BEZPLANOWOŚĆ, WIETRZENIE CHEMICZNE, DRUON, SZKAPLERZ, GAŚNICA ŚNIEGOWA, WYRAJ, OSTRA AMUNICJA, HULANKA, CHOROBA KAWASAKI, LISZAJ BIAŁY, ZANOKCICOWATE, DIKSONIOWATE, STARY WYGA, WALEŃ, STARORUSKI, TAR HIMALAJSKI, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, OTĘŻAŁKOWATE, SUWEREN, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, SŁONIOWATE, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, ZATAR, CZUWAK AKTYWNY, SZYBER, PAWIAN SENEGALSKI, OKADIA PRĘGOWANA, ŁUPEK MIKOWY, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, PŁASZCZYZNA S, ŁACINA, JAGODA, BURAK, BEREK KUCANY, SŁOWO, ZUPA, TOŃ WODNA, POLENTA, FUNKCJA ACKERMANNA, FOLIARZ, FILOZOFIA RELIGII, GORĄCZKA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PAKERNIA, SZYB NAFTOWY, DŁAWICA PRINZMETALA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PAŁANECZKA MAŁA, HAGIOGRAF, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PRĄCIE, KOCZKODAN, DIKDIK, STREFA CISZY, MORAWY, RYLSKI, KOŚCIEC, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ANALIZA PORTFELOWA, RYTUAŁ, GŁUCHY TELEFON, ANALIZA FINANSOWA, NAWALANKA, OPŁATA SKARBOWA, UKŁAD SAMODZIELNY, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, KRYZYS FINANSOWY, POSTĘP TECHNICZNY, PAPROTNICA SUDECKA, GALICYJSKI, PRZESTRZEŃ BANACHA, SUCHUM, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, TEATR, ZWIĄZEK RZĄDU, GOLIZNA, PAŃSTWO, KONIUGACJA BAKTERII, LISTOPAD '89, PAZIOWATE, TONIK, PRYSZNIC, PAMPA, GRODZA, CZAKUELA, KOLAGENOZA, ZIOMKOSTWO, ZASTAWA STOŁOWA, HARD PORNO, LAMUS, BROŃ LUFOWA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, SALADA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, ZUPA OGÓRKOWA, KALAFIOROWA, BOGOMILIZM, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, BIONIKA, NARYS KWIATOWY, CHOROBA PLUMMERA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, TOR, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, HUMANISTYKA, ORLEANIZM, SHOUJOAI, ŻABA MOCZAROWA, CHOMIK EVERSMANNA, KLASTER, HASTATUS, BALON RADIOSONDA, KK, BARSZCZ, TOCZEŃ, ORGANOLOGIA, PODKŁAD, NAKŁAD POŁOWOWY, BYTOMIANKA, GÓRA PODWODNA, BORECZNIK, BOTWINKA, STRAŻ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ARTYKUŁ WIARY, MACIERZ ZEROWA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, SERBSKO-CHORWACKI, KOMPANIA HONOROWA, REWIA MODY, UKŁAD RĄBKOWY, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, KAPUSTA PEKIŃSKA, RADIOLOGIA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, POLESIE, MISZNA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, GROMADA, ŚLEPE RYBY, CENTRUM URAZOWE, GRAFIKA KOMPUTEROWA, LIBERALIZM SOCJALNY, MUFLA, FAKOMATOZA, KEKANIE, POŁOZ ZIELONY, WAZONKOWCOWATE, SYSTEM PARTYJNY, UCHYB, ARCHEOLOGIA, BISIOR, ÓSEMKA, SULFAFURAZOL, DZIESIĄTA MUZA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, RACHUNEK BIEŻĄCY, REPUBLIKA JAKUCKA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, FILTR POWIETRZA, MIESZACZ, SYNERGIZM, IZBA NIŻSZA, KOŃ APPALOOSA, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, KAŁKAN, SZKODNIK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, FOTOGRAFIKA, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ŻŁÓB LODOWCOWY, ODPROMIENNIK, CASSINI, PISMO WĘZEŁKOWE, BIAŁA ŚMIERĆ, D, NOCEK ORZĘSIONY, MOTYLICA WĄTROBOWA, CHEMIA JĄDROWA, WIDŁOZĘBOWCE, KANAŁ, REJESTRATOR, MATAMATOWATE, BIODOSTĘPNOŚĆ, CZOSNEK WIELKOLISTNY, FOTOKSIĄŻKA, MLECZAJ LEPKI, NUTRIOWATE, KRÓLOWA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PADWAN, CHANAT, WOMBAT TASMAŃSKI, SABOT, UKŁAD BRZEŻNY, CHŁODNIK, SAMOGŁOSKA OTWARTA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, LEGAT, SPRZEDAŻ, GĄGOŁ, JELENIOWATE, SMUŻKA LEŚNA, UKŁAD POKARMOWY, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, POROST, JASZCZUR, SZKODA MAJĄTKOWA, DROGÓWKA, KANAŁ HAVERSA, STEROWANIE OPTYMALNE, SAWANNA, CHŁOPAK DO BICIA, AMINOKWAS, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, WOŁYNIANIN, GRUPA ADDYTYWNA, PAS, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, TRAMONTANA, POPELINA, ITALIANISTYKA, RADIOFARMECUTYK, MAGNES, SUŁTANAT, ADLER, ARYTMOMETR, PIKA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, BIELAK, LEZGINKA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, TAPIRY, LEBERWURSZT, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, HAFT, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KIT, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, GRACIARNIA, BURAKI, ZUPINA, KANAŁ, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, PROTEST SONG, TAPIR INDYJSKI, DRAKON, ŁAPA, MADŻONG, DYSPOZYTYWNOŚĆ, CZOSNEK BULWIASTY, KRWIOPIJCA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, ?MORTAL KOMBAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZUPA ZAPRAWIANA, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ BURAKI, KAPUSTA ŚWIEŻA, ZIEMNIAKI POKROJONE W SŁUPKI ORAZ CZOSNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZUPA ZAPRAWIANA, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ BURAKI, KAPUSTA ŚWIEŻA, ZIEMNIAKI POKROJONE W SŁUPKI ORAZ CZOSNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARSZCZ UKRAIŃSKI zupa zaprawiana, w której skład wchodzą buraki, kapusta świeża, ziemniaki pokrojone w słupki oraz czosnek (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARSZCZ UKRAIŃSKI
zupa zaprawiana, w której skład wchodzą buraki, kapusta świeża, ziemniaki pokrojone w słupki oraz czosnek (na 16 lit.).

Oprócz ZUPA ZAPRAWIANA, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ BURAKI, KAPUSTA ŚWIEŻA, ZIEMNIAKI POKROJONE W SŁUPKI ORAZ CZOSNEK sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZUPA ZAPRAWIANA, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ BURAKI, KAPUSTA ŚWIEŻA, ZIEMNIAKI POKROJONE W SŁUPKI ORAZ CZOSNEK. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast