GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM SĄ HALONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŚNICA HALONOWA to:

gaśnica, w której środkiem gaśniczym są halony (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM SĄ HALONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.517

GNIAZDO NASIENNE, PRZEWRÓT PAŁACOWY, SPÓŁKA PUBLICZNA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, FASKA, KUPEREK, SIODŁO, POTŁUCZENIE, ZAŚLUBINY, FEBRA, ŻARÓWKA, SKALA KELVINA, BUZKASZI, WROTA WĄTROBY, ZWIĄZEK RZĄDU, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, TARANTELA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ARYTMETYZACJA, SADOWNICTWO, PARANOJA PASOŻYTNICZA, PIECHOTA WYBRANIECKA, SWAP PROCENTOWY, REGRESJA PROBITOWA, PEJZAŻ, FILOLOGIA SERBSKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, PRZETWÓRCZOŚĆ, GRUPA ELIMINACYJNA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, PENDYNKA, KASKADA TROFICZNA, WARSTWA KOLCZYSTA, JASZCZUR, DYSOCJANT, OBSZAR GÓRNICZY, UCZULACZ, ROZPRAWKA, BOSS, HOMOSFERA, SYNTEZA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, TREPAK, OTRUPKA WESTWOODA, PRODUKCJA PIERWOTNA, SZAMOTANINA, JELENIOWATE, PRZEDSZKOLE, RURA OGNIOWA, KALORMEN, LUFA, FUNKCJA DODATNIA, KOCZKODAN, PASTORAŁKA, KABAŁA, KREDKA OŁÓWKOWA, FAB LAB, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, GMINA GÓRNICZA, BAR MICWA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, PLAŻÓWKA, WALUTA MIĘKKA, BALET, TUBUS, SERBISTYKA, BUŁGARYSTYKA, TRAIL, CHOROBA DÜHRINGA, STACJA TRANSFORMATOROWA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, TENDENCJA ROZWOJOWA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KOMÓRKA MATECZNA, ZAZDROŚĆ, PADACZKA ODRUCHOWA, MATERIAŁ, TWINNING, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, ŚCIANA SZKIELETOWA, POLONEZ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PODWIELOKROTNOŚĆ, MACIERZ SKALARNA, BERGAMOTA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, KASZANKA, KULTURA LATEŃSKA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, ROZDANIE, MŁOT, KREWETKI, TAKSON MONOTYPOWY, GITARA, SLOW-FOX, STADNIAKI, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, WĄTPLIWOŚĆ, KONTRAKT MENEDŻERSKI, EKTENDOMIKORYZA, RATOWNICTWO, COLESLAW, BIOTRANSFORMACJA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, EKRAN, SŁOWO, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, EN GRISAILLE, KANALIK NERKOWY, TAUTOCHRONA, INWERT, RZEŹBA, CHAOS, RPG, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SZABLA, TEMAT, SONANT, OSIEMDZIESIĄTKA, WZW G, TOR WODNY, IMPAS, OWCA CZTEROROGA, BOM, WOREK, WIELKI WYBUCH, CELA ŚMIERCI, FRANCZYZA KONWERSYJNA, ŚLEPY ZAUŁEK, MAPA FIZYCZNA, MASZYNA INFORMACYJNA, RAFA, ZAWIKŁANIE, GAŚNICA, SEGREGACJA RASOWA, CZTERDZIESTKA, EROZJA WIATROWA, OSTRA AMUNICJA, KOTLINA KŁODZKA, WYRZEKANIE, MUTACJA GENOWA, DYSCYPLINA PARTYJNA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, WUJ SAM, DZIAŁANIE, CENA PROGOWA, BINARYZM, HISZPANKA, FUNKCJA TOTALNA, MINUTA CISZY, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, BIEGŁOŚĆ, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, ASNYK, PAMIĘĆ ULOTNA, ZAPŁON, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PREPARAT CHEMICZNY, TENIS, ROŚLINA JEDNOPIENNA, SZACHY SZYBKIE, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, WAR, PATRONKA, WERSJA BETA, WIATRÓWKA, TEMPERATURA CURIE, KISZKA, PIERWOMSZAKOWCE, WITRYNA, MARYNISTYKA, PRODUKCJA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, REMISIK, GRZBIETORODY, HOKEJ, DRZEWORYTNIA, POLITYKA DYSKONTOWA, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, OBROTNICA, HAKATA, ZAPISOBIORCA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, GRAMATYKA GENERATYWNA, SZTUKA ZIEMI, OLIGOPOL, PRASA, NOTACJA MENZURALNA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, SAŁATKA CEZAR, SIODLARNIA, RZEŹBA, PACHISI, REDUKCJA, PODNÓŻEK, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, KATEGORIA OPEN, WYRAŻENIE, TYTOŃ, RURA WYDECHOWA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KATEGORIA FLEKSYJNA, KÓŁECZKO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, DOM KULTURY, MIARA, CYNKOGRAFIA, EDYKUŁ, GOŁĘBICA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, FORMACJA, INTERWIZJA, GEOFIT KORZENIOWY, TEMACIK, BIEG PŁOTKARSKI, REAKCJA SPRAWCZA, PROTEKTORAT, TURBINA PROMIENIOWA, KONSERWA TYROLSKA, ROŚLINA BULWIASTA, SZTUKI PIĘKNE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PŁOZA, LINIA, STORCZYKARNIA, SZTUKA NAIWNA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, UMOWA BUKINGOWA, WSTECZNICTWO, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, RZUT STEREOGRAFICZNY, KUMOTER, GAŚNICA ŚNIEGOWA, QUICKSTEP, WILCZE STADO, ZAPORA MINOWA, CZARNY LUD, TURBINA POWIETRZNA, PIANA, JELITO PROSTE, KRÓLOWA, PASYWIZM, CIECZ WYCZERPANA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, PRYSZNIC, REMIZA, RADIACJA ADAPTACYJNA, GRUPA PRZEMIENNA, DIODA OSTRZOWA, KLINIKA ODWYKOWA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, GONDOLA SILNIKOWA, SZACHOWNICA PUNNETTA, ZUPA OGÓRKOWA, SPRAWCZOŚĆ, ORCZYCA, ŁOMOT, HAOMA, CHOROBA DUHRINGA, FIFKA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, KRUPNIK, MASZT, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, POWŁOKA KONWERSYJNA, GRUPA TORSYJNA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, ANTYLITERATURA, TEMPERATURA MROZU, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, BOSTON, GATUNEK, WODA POZAKLASOWA, ŁUPEK MIKOWY, DRUK OFFSETOWY, PROSTNICA, SYMULATOR, HUMANIORA, TEOLOGIA PASTORALNA, JACHT ŻAGLOWY, KATASTROFIZM, UKROP, PRINCESSA, LASONOGOWATE, ?SUWNICA BRAMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM SĄ HALONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM SĄ HALONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŚNICA HALONOWA gaśnica, w której środkiem gaśniczym są halony (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŚNICA HALONOWA
gaśnica, w której środkiem gaśniczym są halony (na 15 lit.).

Oprócz GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM SĄ HALONY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM SĄ HALONY. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x