DZIEDZICZNA ZMIANA ZACHODZĄCA W GENIE, NA POZIOMIE KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA), GDZIE NASTĘPUJE ZAMIANA SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW, W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJE NOWY ALLEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUTACJA GENOWA to:

dziedziczna zmiana zachodząca w genie, na poziomie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), gdzie następuje zamiana sekwencji nukleotydów, w wyniku której powstaje nowy allel (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZICZNA ZMIANA ZACHODZĄCA W GENIE, NA POZIOMIE KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA), GDZIE NASTĘPUJE ZAMIANA SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW, W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJE NOWY ALLEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.398

OBIEKT WESTCHNIEŃ, POZWANY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, INTENSJA, MŁODZIEŻÓWKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, WĘZEŁ ZARODKOWY, HARAS, CHAOS, LICZNIK ISKROWY, TOR WODNY, SYGNIFIKATOR, BOHATER LIRYCZNY, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, BIOTRANSFORMACJA, SZCZĘŚCIARA, PANEWKA, KRZEW OWOCOWY, PŁETWA BALASTOWA, OSAD DELUWIALNY, PRZESIEWACZ, WYLĘGARNIA, ZMIERZCH CYWILNY, WYŻYNY, STARY WYGA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, UDAR MÓZGOWY, BIODYNAMIKA, ALLOSTERIA, KASA CHORYCH, SZPIGAT, STOPA, KLIMAT STEPOWY, CIĘGI, NEGATYWNA SELEKCJA, NAWALANKA, PUZON, WRZÓD WENERYCZNY, AUDYTORIUM, SAMOLEJ, SKLEROTYZACJA, STACJA TRANSFORMATOROWA, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, BINARYZM, MIGOTANIE GWIAZD, BEZPIEŃKA, KARB, KATEGORIA PIÓRKOWA, POLIMER WINYLOWY, CHMURA KŁĘBIASTA, ANTROPOSFERA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, TELEFON ZAUFANIA, MACIERZ KORELACJI, KOTWICOWISKO, RAMKA ODCZYTU, PIŁKA RĘCZNA, KRYZYS GOSPODARCZY, MUTACJA, LIBERALIZACJA, KOSZT INWESTYCYJNY, BLACK METAL, HETEROGENEZA, RODANEK, UCZULACZ, CHOROBA OGUCHIEGO, CHOROBA KOSTMANNA, ANALIZA KOSZTÓW, SUBSTYTUCJA, JĘZYKI IROKESKIE, BOASZKOWATE, RUDA, GŁUPEK, CLAUSULA, MONOCHROMATYZM, KRAJALNIA, PIJALNIA, MODELARSTWO LOTNICZE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, TIOSÓL, CHŁOPAK DO BICIA, JODAN(V) SODU, TERRINA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PUB, TEMPERATURA ZAPŁONU, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, START NISKI, KRUSZYNKOWATE, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, WRZÓD TWARDY, BYSTRZYCA, SZACHY 960, ŻUBR NIZINNY, BLACKJACK, CHOROBA KUSSMAULA, CYFRYZACJA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, GEN LETALNY, MATA GRAWITACYJNA, CHONDRA, MĄKA, ZASADA KOMPENSATY, SYMULACJONIZM, CHLOREK MIEDZI(I), ROPOWICA KŁĘBU, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SEKTOR, SPIĘCIE, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, TEMPERATURA KELVINA, GÓRNICTWO MORSKIE, PROMOCJA, NIDA, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, AZOTAN POTASU, RYNEK FORMALNY, LEKTORIUM, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, WODOROSÓL, POŻAR, PARA ZASAD, BUFET, BALANTIDIOZA, MODEL AKTANCJELOWY, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, JEZIORO BIOGENICZNE, CHLEB PSZCZELI, EWOLUCJA KASKADERSKA, WĄTEK, KOMORA NABOJOWA, ZGUBA, CHLOREK RTĘCI(I), PALATALIZACJA, KANCONA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ALLOPURYNOL, INTERWIZJA, KONTRALT, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, PISARZ, WIERZCHOŁEK KORZENIA, FOTOGALERIA, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, NITROESTER, INGRESJA MORSKA, CHROMIAN SODU, PREDESTYNACJA, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, ÓSEMKA, GETTO TRANZYTOWE, HUK, GRA W KARTY, BEZKLASOWOŚĆ, DOMINACJA NIEPEŁNA, BRUDNA BOMBA, AKCJA IMIENNA, OSTEOFIT, RIGAUDON, GÓWNOZJADZTWO, TLENEK KWASOWY, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, PROBENECYD, WIEŻA HEJNAŁOWA, STRZELNICA, EKTENDOMIKORYZA, GLUTYNA, NIKOTYNAMID, MACIERZ JACOBIEGO, SICZ, REGRESJA PROBITOWA, HIPOSTYL, MODYFIKACJA, CHALLENGE, SKOKOWOŚĆ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, PRZEGRUPOWANIE, PLAŻÓWKA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, METAJODAN(VII) SODU, PODRYG, ROPUCHA ZŁOCISTA, BLOCKERS, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MSZYCZNIK, ZNAMIĘ BECKERA, WĘZEŁ, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, GAPA, ZAKRĘT, HAMULEC CIERNY, EROZJA EOLICZNA, WIERZCHOŁEK, BEZWODNIK KWASOWY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, RESTRYKTAZA, RAJA GWIAŹDZISTA, KWASÓWKA, DEOKSYADENOZYNA, MASZYNA WYPOROWA, JODAN(VII) SODU, CHOROBA TARUI'EGO, PRZEWRÓT, CIĄG, SZACHY SZYBKIE, LOSOWANIE WARSTWOWE, KLIRING, OSUWISKO PODMORSKIE, ZASADA DOMINA, WIENIEC, OSCYLACJA LODOWCA, MONOPOL NATURALNY, PETROCHEMIKALIA, ODJEMNA, ATMOSFERA, SPORT WODNY, CZEKOLADZIARNIA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, BASEN OCEANICZNY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, CZEMPIONAT, PRZODEK, OBWINIONY, RÓŻANKA, ŁAŃCUSZEK, ZAKŁADKA, AZOTAN(V) STRONTU, GAZ KOPALNIANY, BACZKA, WEKTOR GENETYCZNY, MEGATSUNAMI, MAKROMOLEKUŁA, START ZATRZYMANY, ASFODELOWA ŁĄKA, PAMIĘĆ, ORLEAN, SIARCZAN, SPADKOBIERCA, BOŻYSZCZE, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, EN GRISAILLE, CHOROBA OLLIERA, ROZCIEŃCZALNIK, SADOWNICTWO, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, CHAMÓWA, SPÓŁKA POWIĄZANA, TWARDZINA, BBS, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PODAŻ ELASTYCZNA, HORYZONT CZĄSTEK, TEROCEFALE, TEMPERATURA BARWOWA, KLAUZULA HORNA, DEOKSYNUKLEOTYD, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, KOPIEC, SHORT TRACK, TEMPO, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, OWOC SZUPINKOWY, ISTOTA BIAŁA, EKTOMIKORYZA, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, VOLKSDEUTSCH, TARAS WIDOKOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NARYS KWIATOWY, WILK Z GÓR MONGOLLON, BUTYL, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WORECZKOWY, OSOBA TRZECIA, UMOWA BUKINGOWA, JEDYNE, ZAPAŁKA, DUPCIA, GARNA, WYGŁAD TEKTONICZNY, NOWY, ŁUPEK MIKOWY, RYTM, SUMA KONTROLNA, PIERWOMSZAKOWCE, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, CYPRYS GOWENA, PODNÓŻEK, CIERNIOGŁOWY, CHLORAN, DOM DZIECKA, FANDANGO, BIAŁY TRĄD, ?ETER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZICZNA ZMIANA ZACHODZĄCA W GENIE, NA POZIOMIE KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA), GDZIE NASTĘPUJE ZAMIANA SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW, W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJE NOWY ALLEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZICZNA ZMIANA ZACHODZĄCA W GENIE, NA POZIOMIE KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA), GDZIE NASTĘPUJE ZAMIANA SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW, W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJE NOWY ALLEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUTACJA GENOWA dziedziczna zmiana zachodząca w genie, na poziomie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), gdzie następuje zamiana sekwencji nukleotydów, w wyniku której powstaje nowy allel (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUTACJA GENOWA
dziedziczna zmiana zachodząca w genie, na poziomie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), gdzie następuje zamiana sekwencji nukleotydów, w wyniku której powstaje nowy allel (na 13 lit.).

Oprócz DZIEDZICZNA ZMIANA ZACHODZĄCA W GENIE, NA POZIOMIE KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA), GDZIE NASTĘPUJE ZAMIANA SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW, W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJE NOWY ALLEL sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DZIEDZICZNA ZMIANA ZACHODZĄCA W GENIE, NA POZIOMIE KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA), GDZIE NASTĘPUJE ZAMIANA SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW, W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJE NOWY ALLEL. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x