CHOROBA, U KTÓREJ PODŁOŻA LEŻY REAKCJA IMMUNOLOGICZNA POMIĘDZY PRZECIWCIAŁAMI KLASY IGG, WYTWARZANYMI PRZEZ MATKĘ A ANTYGENAMI KRWINEK PŁODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFLIKT SEROLOGICZNY to:

choroba, u której podłoża leży reakcja immunologiczna pomiędzy przeciwciałami klasy IgG, wytwarzanymi przez matkę a antygenami krwinek płodu (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA, U KTÓREJ PODŁOŻA LEŻY REAKCJA IMMUNOLOGICZNA POMIĘDZY PRZECIWCIAŁAMI KLASY IGG, WYTWARZANYMI PRZEZ MATKĘ A ANTYGENAMI KRWINEK PŁODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.469

SZWABSKI, POSTRACH, KOŃ LUZYTAŃSKI, PIŁSUDCZYZNA, KLUCZ, POŁYSK, KAPALIN, METAPLAN, OŚWIADCZENIE, OCZYSZCZANIE, SKRYPT, OBEDIENCJA, PÓŁKOLE, NEBULIZACJA, SPOWIEDŹ, JEŻ WSCHODNI, KRZYWICA, GRA CYLINDRYCZNA, WSPOMNIENIE, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, DŻYGITÓWKA, CHOROBA HORTONA, POSTSCRIPT, METALOGIKA, MAJAR, TEBY, BANKRUT, NEUTRALIZM, ARENDA, WIĄZANIE PODWÓJNE, DZIAŁANIE, NOŚNA, ODPUST, DRAGA, NOLDOR, DZIEWIARNIA, ROZBIERANKA, KOKCYDIOZA, IRANISTAŃSKI, FLAK, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, REGULACJA KASKADOWA, BIAŁA MAGIA, ŻEREMIA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, CHOROBA MOTYLICZA, WIECZORÓWKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, KORMORAN JAPOŃSKI, ALGORYTM ITERACYJNY, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, WYWIETRZNIK, SERIA, BIOGRAFIZM, KÓŁECZKO, MILCZĄCA ZGODA, WYPRAWKA, MUŁOWCOWATE, EUGLENOWCE, PODZIAŁKA, PŁYTA, KLASY, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, PANNA, TWIERDZENIE CEVY, OSET KĘDZIERZAWY, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, KRYZA, CHOROBA ZAWODOWA, GŁADZIZNA, PUNKT WĘZŁOWY, WYSZOGRÓD, SANKCJA, LEW SALONOWY, ŚMIECH, POPRAWKA, MARYNISTYKA, CHOROBA FORESTIERA, MASA SPOCZYNKOWA, BŁĄD STATYSTYCZNY, GŁOWICA, DRAGONADA, ELIMINACJA, REFERENDUM GMINNE, NA PIESKA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, MAŁY SZLEM, REDINGOT, RETRANSMISJA, CHOROBA KESONOWA, OPERACJA, RAFA, MECENAT, SPLOT SZYJNY, KOKSARTROZA, PACHWINA, KOCIE OKO, SZKOŁA ŚREDNIA, PROSZEK, GNIOTOWCE, WYKOTY, STW, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, ŁUT, TRAWOŻERNOŚĆ, DOBRO KONSUMPCYJNE, DIODA OSTRZOWA, KRWIOPIJCA, FAMOTYDYNA, WIDMO, KONWEJER, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, HYBRYD, NIKAB, FILIPIN, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SCENEDESMOWATE, ENUMERACJA, PIENIĄDZ REZERWOWY, KOLEŚ, KANCLERZ, EROZJA GLACJALNA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, SNICKERS, POSIŁEK REGENERACYJNY, PARCH, WLAN, BALSA, OPTYKA, SUBSTYTUCJA, FLAGRUM, CHAMEFIT, INFILTRACJA, KESON, KARDIOMIOPATIA, MURZYŃSKI, KŁOBUK, DYREKCJA, SZYK ANTENOWY, DEWALUACJA, MIKOZA, C.O, GAZA, IMMUNITET KONSULARNY, WŁOSIENICZNIK, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, HRABSTWO, WETTER, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, KAPIBARA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, MIKROFON KONTAKTOWY, SAMOGŁOSKA OTWARTA, BANANA SPLIT, SONDA, ŻYŁA MACICZNA, STEROL, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, IRREALIZM, TEMPERATURA MROZU, KOMISJA, MONOGENEZA, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, OBJAWIENIE PRYWATNE, DEKALOG, SZLACHAR, MONOGENIZM, DOSTĘP, MERMOZ, IMIR, BATERIA ALKALICZNA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PSZCZOŁA INDYJSKA, RODZINA KONTRAKTOWA, WIĄD RDZENIA, CEDUŁA, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, RISOTTO, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, SILNIK INDUKCYJNY, BRAMKA LOGICZNA, RESTART, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, KOMUNIA, BIGBIT, KĄPIEL GAZOWA, OKLEPIEC, ILOCZYN MIESZANY, CHOROBA TAKAYASU, OGNIWO BUNSENA, KRĘTARZ DUŻY, MAZEROWANIE, WYDATKI, JAMAJSKI, CZEPIEC, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, TRWAŁOŚĆ, OPASKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ŁUSKA, AKCJA NIEMA, DEPESZA EMSKA, GRZYBICA CZARNA, CZUCIE SKÓRNE, DERMATOGLIF, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, GŁOWNIA KUKURYDZY, GRA RPG, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PRZETWÓRCZOŚĆ, TWIERDZENIE STOKESA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ZYDWESTKA, HERETYK, INFUŁA, BABESZJOZA OWIEC, ŚWIADCZENIE, PAZIOWATE, UREID, DWÓJKA PODWÓJNA, SOCZEWKA FRENSELA, GRAF KOMÓRKOWY, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, PRZEDSTAWIENIE, ZDANIE WZGLĘDNE, REAKCJA KSANTOPROTEINOWA, TANIEC BRZUCHA, POLE WIDZENIA, TYRANIA, GENERACJA ROZPROSZONA, NABIEŻNIK, FESTMETR, BAWOLEC, ANGIELCZYK, OBRONA STREFOWA, FERRIMAGNETYK, MONITOR, KOŃ LIPICAŃSKI, EKSTRUZJA, ROHATYNA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, SZARY RYNEK, BIBLIA HEBRAJSKA, UKŁAD DYNAMICZNY, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, MACA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, OKULTACJA, TUBIETIEJKA, ŚWIEGOT, PATENA, CZŁON PODRZĘDNY, TRYSKAWKA SZKLANA, PRZEGLĄDARKA, ANGINA PRINZMETALA, GRA MIESZANA, STOSUNEK UMOWNY, KONFEKCJONER, CHOROBA DWORSKA, GRA W KARTY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, TYFUS PLAMISTY, GŁOWNIA PYŁKOWA, KOPARKA CHWYTAKOWA, KONTRAKT REGIONALNY, ZDERZENIE, DZIELNICA, ZANOKCICOWATE, CZEKOLADA MLECZNA, PRAWO, ODBIÓR, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, TUSZ, SKALA RICHTERA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, CLIO, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ZAGĘSZCZARKA, GRÓD, MONOPTERES, POPULACJA STACJONARNA, EFEKT, KOMPARYCJA, CHOROBA HEMOROIDALNA, POSZUKIWANA, PLETYZMOGRAFIA, CZARNA OSPA, HADŻAR, KABAŁA, WIĘZIENIE, NAUKA HUMANISTYCZNA, IMMUNITET FORMALNY, WYRZUT, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, ?LEKTURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA, U KTÓREJ PODŁOŻA LEŻY REAKCJA IMMUNOLOGICZNA POMIĘDZY PRZECIWCIAŁAMI KLASY IGG, WYTWARZANYMI PRZEZ MATKĘ A ANTYGENAMI KRWINEK PŁODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA, U KTÓREJ PODŁOŻA LEŻY REAKCJA IMMUNOLOGICZNA POMIĘDZY PRZECIWCIAŁAMI KLASY IGG, WYTWARZANYMI PRZEZ MATKĘ A ANTYGENAMI KRWINEK PŁODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFLIKT SEROLOGICZNY choroba, u której podłoża leży reakcja immunologiczna pomiędzy przeciwciałami klasy IgG, wytwarzanymi przez matkę a antygenami krwinek płodu (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFLIKT SEROLOGICZNY
choroba, u której podłoża leży reakcja immunologiczna pomiędzy przeciwciałami klasy IgG, wytwarzanymi przez matkę a antygenami krwinek płodu (na 20 lit.).

Oprócz CHOROBA, U KTÓREJ PODŁOŻA LEŻY REAKCJA IMMUNOLOGICZNA POMIĘDZY PRZECIWCIAŁAMI KLASY IGG, WYTWARZANYMI PRZEZ MATKĘ A ANTYGENAMI KRWINEK PŁODU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CHOROBA, U KTÓREJ PODŁOŻA LEŻY REAKCJA IMMUNOLOGICZNA POMIĘDZY PRZECIWCIAŁAMI KLASY IGG, WYTWARZANYMI PRZEZ MATKĘ A ANTYGENAMI KRWINEK PŁODU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x