KREDYT BANKOWY PRZEZNACZANY NA FINANSOWANIE REALIZOWANYCH PRZEZ KREDYTOBIORCĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYCH CELEM JEST ODTWORZENIE, MODERNIZACJA LUB POWIĘKSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO, JAK RÓWNIEŻ ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH BĄDŹ NABYCIE UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH LUB DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREDYT INWESTYCYJNY to:

kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KREDYT BANKOWY PRZEZNACZANY NA FINANSOWANIE REALIZOWANYCH PRZEZ KREDYTOBIORCĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYCH CELEM JEST ODTWORZENIE, MODERNIZACJA LUB POWIĘKSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO, JAK RÓWNIEŻ ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH BĄDŹ NABYCIE UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH LUB DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.296

SKRYTKA, REKWIZYCJA, PORZĄDEK, PRZEDSTAWIENIE, POKREWIEŃSTWO, WIERSZ, PREIMPLANTACJA, MĘDRZEC, PRZERYWACZ BLOKADY, NIEKONKRETNOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PŁACA, DOBRA POŚREDNIE, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, HALA, DOBRO POZYCJONALNE, KANTOR, KANAŁ ENERGETYCZNY, IRONICZNOŚĆ, KAUCZUK BUTYLOWY, KULT SOLARNY, KAWALERIA, MATERIAŁ, KOMUNIKACJA, PRZEDAWCZYK, DYREKCJA, RESPIRATOR, ZAPACH, ŚMIECIARZ, GRODZA, KABINA, JĄDRO, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, BELKA, KIŚCIEŃ, BIEG, DRGANIA HARMONICZNE, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, GASTRO, WARTOŚĆ KATASTRALNA, KOMORA CIŚNIENIOWA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, CYGARNICA, ORLĘ, OBRÓT PRAWNY, KORMORAN BRUZDODZIOBY, AHISTORYZM, SREBRNY EKRAN, CENTRALNE, STWARDNIENIE GUZOWATE, PĘTO, SZESNASTKA, KET, KONTENER, ANALIZA, RYBA UKWIAŁOWA, DESER, SUFRAGANIA, WKŁAD, LEKTURKA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, SŁONINA, KOMISANT, PSZCZOŁA INDYJSKA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, OPINIA, KMIOTEK, ROZTWÓR IZOTONICZNY, ZAPARCIE, KREATYZM, SERWIS, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KARTUZ, NAZGULE, TANIEC BRZUCHA, FILM TRAGIKOMICZNY, PUNKT ROSY, ZBIÓRKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, RZEZALNIA, MARKETING POLITYCZNY, STACJA, KLAMOTY, KARP PO KRÓLEWSKU, AMBASADOR, BUTELKA, BROSZURA, WZORZEC UMOWNY, NOWELIZACJA, WYŚCIG, RUTENIZACJA, SYBERYJSKI, MAKRELOWE NIEBO, SUCHOWIEJ, POWŁOKA, PAJAC, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, KUC WALIJSKI, KULT ŚWIĄTYNNY, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, MANIFA, USTONOGIE, ORBITA PARKINGOWA, ODBYTNICA, UŚCISK, MELUZYNA, PRZĘDZA, WYRAZ POCHODNY, TARTINKA, REEDUKATOR, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, OSIEMDZIESIĄTKA, KUGLARZ, AKCJA NIEMA, INDEKS, PRZESUWALNOŚĆ, ZNAK LEGITYMACYJNY, WEKTOR ZACZEPIONY, KOLUMNA, POCIĄG DROGOWY, ŁĄCZNICA, AKSAMITKA, TYNKTURA, MOL, TRYSKAWKA SZKLANA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, JEDEN, ROGALIK, MLEKO, TRANSLOKACJA, IROKEZ, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, DRUGI PLAN, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ANDROPAUZA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, ANALIZA WARIANCJI, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, MATOLA, SODOKU, PREFEKTURA MIEJSKA, BUT NARCIARSKI, STOPA DOCHODU, PIEKARNIK, WĘGLÓWKA, GEN SPRZĘŻONY, MIESIARKA, SYMULTANA, DOS, SOCJALIZM NAUKOWY, LOTERIA PROMOCYJNA, BENCHMARKING, RYFT, DEPESZA EMSKA, PALUDAMENTUM, LOG, RODZINA ZASTĘPCZA, FUNKCJA CIĄGŁA, WOLT, SZACHOWNICA, TABLICA, OPIEKUN FAKTYCZNY, KULCZYBA, F, PODUSZKOWIEC, FUNKCJA SCHODKOWA, FARBKA, MYKOTOKSYNA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, EKSPERYMENT KLINICZNY, DELEGOWANY, POKARM, TŁUSTE LATA, SŁUŻKA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, EKSPOZYCJA, JEDNOSTKA NAUKOWA, POŻYTEK, KARTAUN, ROPUCHA PANTEROWATA, SUPERPOZYTYW, KASKADER, BEFSZTYK, SUPERTOSKAN, PASAŻ, FILET, ZASADA POMOCNICZOŚCI, KORZONEK, GINEKOMASTIA, KOWALENCYJNOŚĆ, EKRAN, WYDATEK INWESTYCYJNY, LOPOLIT, KASA, FORSOWANIE, MOST POWIETRZNY, MORDOKLEJKA, KREDYT BUDŻETOWY, KOHABITACJA, BIAŁKO, KLERODENDRON, ARKUSZ DRUKARSKI, ENUMERACJA, COPYPASTA, REGRESJA LINIOWA, SEKSOWNOŚĆ, TOPENANT, KĄPIEL, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ATREZJA JELITA GRUBEGO, TOKSYNA SINICOWA, RAMKA ODCZYTU, TAG, PARAMENTY, HUMMUS, MORENA POWIERZCHNIOWA, AFTERPARTY, KOD PRZEDROSTKOWY, PROFIL KAUZALNY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, EMERYTURA POMOSTOWA, NEOGNATYCZNE, SZCZEGÓLNOŚĆ, ETOLOGIA, KNEDLIK, RUCH PRZYSPIESZONY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, KOZERA, ALFABET PUNKTOWY, KASZTAN, NAZWA OPISOWA, ROZROST, LIGATURA, MASER GAZOWY, ODMIENNOŚĆ, SIECIARZ JASKINIOWY, KWEF, NIESTABILNOŚĆ, KOŚĆ OGONOWA, POLE ELEKTRYCZNE, THRILLER, ARGENTYŃSKOŚĆ, PRYSZCZARKI, RENKLODA, DYRYGENTURA, EGIPSKI, PRZEWIĄSŁO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, OKAP, KĄT UJEMNY, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, KOPUŁA PANCERNA, ZIARNIAK, ZAKURZENIE, POLITYKA LEKOWA, CHICHA, CHOW-CHOW, OPAŁ, AEROFON, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŚLEPA PRÓBA, WĄSY, NALEPKA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, MIKROTRON, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, TIRET, NASADKA, PASZTET, HELMINTOLOGIA, POPIELNIK, DULKA, KORDONEK, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, DEKREMENT TŁUMIENIA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, UCHWYT, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, BIAŁY TRĄD, ŚWIATŁO, LITURGIA, PRZEMYSŁÓWKA, DIODKA, ZAWIKŁANIE, WIELOMIAN UNORMOWANY, KUMOTER, IMINA, ŁUSKA, JUDASZ, KOZAK, FALA, INTERWENCJA POSELSKA, REGUŁA SAVAGE'A, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, TYGRYSIE OKO, DOWÓD REJESTRACYJNY, ?KONSERWACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KREDYT BANKOWY PRZEZNACZANY NA FINANSOWANIE REALIZOWANYCH PRZEZ KREDYTOBIORCĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYCH CELEM JEST ODTWORZENIE, MODERNIZACJA LUB POWIĘKSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO, JAK RÓWNIEŻ ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH BĄDŹ NABYCIE UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH LUB DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KREDYT BANKOWY PRZEZNACZANY NA FINANSOWANIE REALIZOWANYCH PRZEZ KREDYTOBIORCĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYCH CELEM JEST ODTWORZENIE, MODERNIZACJA LUB POWIĘKSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO, JAK RÓWNIEŻ ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH BĄDŹ NABYCIE UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH LUB DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREDYT INWESTYCYJNY kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREDYT INWESTYCYJNY
kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych (na 18 lit.).

Oprócz KREDYT BANKOWY PRZEZNACZANY NA FINANSOWANIE REALIZOWANYCH PRZEZ KREDYTOBIORCĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYCH CELEM JEST ODTWORZENIE, MODERNIZACJA LUB POWIĘKSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO, JAK RÓWNIEŻ ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH BĄDŹ NABYCIE UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH LUB DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KREDYT BANKOWY PRZEZNACZANY NA FINANSOWANIE REALIZOWANYCH PRZEZ KREDYTOBIORCĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRYCH CELEM JEST ODTWORZENIE, MODERNIZACJA LUB POWIĘKSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO, JAK RÓWNIEŻ ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH BĄDŹ NABYCIE UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH LUB DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x