DOKUMENT STANOWIĄCY ODTWORZENIE W DUŻYM ZMNIEJSZENIU PIERWOTNEGO DOKUMENTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKRODOKUMENT to:

dokument stanowiący odtworzenie w dużym zmniejszeniu pierwotnego dokumentu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT STANOWIĄCY ODTWORZENIE W DUŻYM ZMNIEJSZENIU PIERWOTNEGO DOKUMENTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 491

GWOŹDZIAK CZARNOKUTNEROWATY, POWAGA, INDULGENCJA, FOTOPOWIELACZ, POLISA UBEZPIECZENIOWA, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, KOMPLANACJA, REGESTR, KAMERA FILMOWA, NAZWA PATRONIMICZNA, ANNAŁ, DOM JEDNORODZINNY, LEKTA, PAPIER DZIEŁOWY, PRZEMIANA MATERII, TEREN ZALEWOWY, ZAŚWIADCZENIE, DOKUMENT, ESKORTA, WALUTA MIĘKKA, CYPRYSOWCE, KOSMOGRAFIA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, GOSPODARKA RABUNKOWA, LODOWIEC PIEDMONTOWY, HIPERMEDIA, EFEKT WYPIERANIA, TEREN PRZEMYSŁOWY, STRATEGIA, STRONA, ANTROPOFAG, RACHUNEK, METRYKA, ANNAŁ, KRATKA ODPŁYWOWA, POLIOLEFINA, TĘSKNICA, LUDOŻERCA, WYPIS, ODSYŁACZ, BULLA, BĄKOJAD, PRAWO JAZDY, ASKARYSI, ŚLEDZIOKSZTAŁTNE, DOKUMENT LOKALIZACYJNY, METAMORFIZM WSTECZNY, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, DYPLOMAT, STRZAŁKA, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, LIST ŻELAZNY, KONTRAKT, ALTERNAT, BATERIA, LICENCJA PRAWNICZA, CREDENCIAL, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, CZEK PALIWOWY, BURDON, GLEJT, PERGAMIN, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, DREDNOT, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, OPINIA, PLAKAT, DEKLARACJA, STRUNOGŁOWE, DIAGNOZA SPOŁECZNA, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, METRYKA, BRUDNA BOMBA, TOGA, PROJEKT, ALASKAN HUSKY, METRYKA, EPOKA, MRUKOKSZTAŁTNE, PURYZM, WOJSKO KOMPUTOWE, ŻACHWY, MIKROFILM, LASONOGI, BILET PERONOWY, ODCINEK, TKANKA TWÓRCZA, PATENT KONSULARNY, ZNAK LEGITYMACYJNY, PALIWO SILNIKOWE, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, KONOSAMENT, PAPIER, SZCZEPONOGI, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, WARSTWA ZIARNISTA, KRĄŻOWNIK, KOZŁOWATE, CYKORIA KORZENIOWA, KROPKA, METRYKA, KOMPUT, PAS, DERENIOWCE, PAPIEREK, KRĄŻOWNIK, SYSTEM POMIAROWY, BLOK ENERGETYCZNY, KONSTYTUCJA, ANEKS, MAPNIK CAGLE'A, ZIELENICA, KATANA, REZYDENCJA, UPOWAŻNIENIE, ALGIERSKI, ŚCIANA PRZEWIESZONA, KOŁO ZAMACHOWE, LIST PROWIZYJNY, ZAJĄC WIELKOUCHY, FILM DOKUMENTALNY, MIKROFORMA, CZATA, TOM SUPLEMENTOWY, BRZUCHAL, MINUTA, KODEKS PRACY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, ZNACZEK, BAJADERA, MIKROREPRODUKCJA, JABŁKO, WEZWANIE, DOGI, DEKLARACJA, LUDOJAD, GWOŹDZIAK KUTNEROWATY, DIAGNOZA, STREFA RYFTU, APOKATASTAZA, NAKARCZNIK, MOROWE POWIETRZE, TUKAN, GORSET, BARBARYZM, TOMIZM, NUMERYCZNY MODEL TERENU, ŚWISTEK, TYTUŁ WYKONAWCZY, POTWIERDZENIE, BULLA, MANIFEST, SŁONIARNIA, WIZA, REKOGNICJA, NORMA PRAWNA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, KSIĘGA METRYKALNA, NEGACJONIZM, PARGAMIN, RAWELIN, DOKUMENT, KWAŚNICA, TARCZKA, LIST APOSTOLSKI, KSIĘGA LITURGICZNA, ATESTAT, MOCNIK, MINERAŁ SKAŁOTWÓRCZY, DOWÓD, ŻÓŁW CHIŃSKI, ADHORTACJA APOSTOLSKA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, FLINT, CHOROBA KOSTMANNA, ZAWŁASZCZENIE, PROJEKT TECHNICZNY, LICENCJA, WKŁAD, ODPIS, K.K, ŁBISKO, ŚWIADECTWO SZKOLNE, KIESZONKA SKRZELOWA, ŚWIADECTWO, METRYKA, SKRYPT DŁUŻNY, EFEKT LENSE-THIRRINGA, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, CARTRIDGE, FILOZOFIA POLITYCZNA, LEGWAN KAMELEONOWATY, WYSZCZEGÓLNIENIE, ŻACHWA, SPLOT ODBYTNICZY, KSIĘGA, WATKOWCE, ANTA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PSI ŁEB, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, BON PALIWOWY, POMPA SZLAMOWA, KSIĄŻECZKA, PAPIERZYSKO, AKT EREKCYJNY, WODZE, MAŁPOLUD, DRUK SENACKI, CZOŁÓWKA, MOCNICA, PIPA, ROZŁOŻYSTOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, PATENT ŻEGLARSKI, KOPALINA PODSTAWOWA, KIT, KODEKS KARNY, TAJNOPIS, REPRINT, PRZYDZIAŁ, AKROBACJA, AKT NOTARIALNY, KALKA, CERTYFIKAT OKRĘTOWY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, WEDY, AKT PRAWNY, KROWIAK AKSAMITKA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, DZIOBOROŻEC, AKROBATYKA SPORTOWA, FINAŁ, ROŚLINNOŚĆ, BOOGIE-WOOGIE, ŹRÓDŁO, JASKINIOWIEC, PROSPEKT EMISYJNY, KORYTKO, NOTA PROTESTACYJNA, STAN DEPRESYJNY, OLBRZYM, HIBERNACJA, AFISZ, ZĄB, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, BUTLA GAZOWA, REPRODUKCJA, SPRAY, PARAGON, PODANIE, KARTA MOBILIZACYJNA, CIĘŻKI BOMBOWIEC, DEPESZA GRATULACYJNA, BRYGADA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PRODUKCJA, CERTYFIKAT, KREDYT INWESTYCYJNY, PAPUGA, MAPA AKUSTYCZNA, DRUK SEJMOWY, WIEŻA ZEGAROWA, REMIX, WTÓRNY ANALFABETA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, DOWÓD KSIĘGOWY, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PAPIER WARTOŚCIOWY, KONCEPT, DYPLOM, ŻELAZO, KSIĘGA, DIAFTOREZA, BYSTRZE, ZIELONA KARTA, JIG, DOWÓD REJESTRACYJNY, PIÓRO, DRUK ULOTNY, SANIE, PISMO PROCESOWE, ZEZNANIE, PRZEWIESZKA, ŁBISKO, ZBIORÓWKA, KSIĄŻKA, PASTWA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, DIAGONAL, CHAMEOFIT, KALKA, KOLCZAK ŁOSZAK, NERW PROMIENIOWY, ?TOTEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 491 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT STANOWIĄCY ODTWORZENIE W DUŻYM ZMNIEJSZENIU PIERWOTNEGO DOKUMENTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT STANOWIĄCY ODTWORZENIE W DUŻYM ZMNIEJSZENIU PIERWOTNEGO DOKUMENTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKRODOKUMENT dokument stanowiący odtworzenie w dużym zmniejszeniu pierwotnego dokumentu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKRODOKUMENT
dokument stanowiący odtworzenie w dużym zmniejszeniu pierwotnego dokumentu (na 13 lit.).

Oprócz DOKUMENT STANOWIĄCY ODTWORZENIE W DUŻYM ZMNIEJSZENIU PIERWOTNEGO DOKUMENTU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - DOKUMENT STANOWIĄCY ODTWORZENIE W DUŻYM ZMNIEJSZENIU PIERWOTNEGO DOKUMENTU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x