CLUPEIDAE - RODZINA RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES), GŁÓWNIE MORSKICH, OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI ŚLEDZIE, SZPROTY, SARDYNKI, SARDYNELE I SARDYNOPSY; SĄ TO RYBY O BARDZO DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM, ZAJMUJĄ CZOŁOWE MIEJSCE W ŚWIATOWYM RYBOŁÓWSTWIE, ZAMIESZKUJĄ WODY CAŁEGO ŚWIATA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLEDZIOWATE to:

Clupeidae - rodzina ryb śledziokształtnych (Clupeiformes), głównie morskich, obejmująca między innymi śledzie, szproty, sardynki, sardynele i sardynopsy; są to ryby o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, zajmują czołowe miejsce w światowym rybołówstwie, zamieszkują wody całego świata (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CLUPEIDAE - RODZINA RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES), GŁÓWNIE MORSKICH, OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI ŚLEDZIE, SZPROTY, SARDYNKI, SARDYNELE I SARDYNOPSY; SĄ TO RYBY O BARDZO DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM, ZAJMUJĄ CZOŁOWE MIEJSCE W ŚWIATOWYM RYBOŁÓWSTWIE, ZAMIESZKUJĄ WODY CAŁEGO ŚWIATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.579

LEJKOGĘBCE, BRACHIOZAURY, JUGA, SZAFRAN, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, STYLIKOWCE, REKINY, CERTA, OFIARNIA, GRONOWSKI, WAR, GALWANIZACJA, BATAGURY, PROCES STOCHASTYCZNY, LEBERWURSZT, DELFIN CHILIJSKI, MARNOŚĆ, JONIA, MROCZKOWATE, MIEDZIK OBRZEŻONY, ODMULACZ, DRASTYCZNOŚĆ, ALT, FOMALHAUT, FIGURA SŁÓW, ELEMENT, DOK PŁYWAJĄCY, MIDI, OWCA KAMERUŃSKA, JEZIORO POLITROFICZNE, ZANURZENIE, MAŁŻORACZEK, ANASTOMOZA, SOS SOJOWY, CUDACTWO, MUŁ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, SUHAK, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, LOTY NARCIARSKIE, ZAPALENIEC, PRYNCYPAŁ, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, OSOWATE, NARWALOWATE, MENISK, PAPUGA, BLUETOOTH, PLATYKLADUS WSCHODNI, ZWIĄZEK RZĄDU, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, KOCIOŁ EWORSYJNY, BANDINELLI, NORNICA, ZRYWKA, SZPRINGBOK, WIELOPŁETWIEC, ŚWIĘCONE, KRÓTKIE SPIĘCIE, CYKL KOSMICZNY, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, TORFOWIEC OBŁY, REKTASCENCJA, JESIOTR KRÓTKONOSY, NIBYŁOPATONOS AMUDARYJSKI, NIKCZEMNOŚĆ, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, SSAK, JOB, LEHMANN, CHILI, CYNGIEL, PRZYŁĄCZE, KORMORANY, KOLENIOWATE, TENDER, SOS NELSOŃSKI, MAJEWSKI, MANNA, CHAKAS, DRAMAT GROTESKOWY, STAN ALARMOWY, OKTAEDRYT, POLEWA, JESIOTROWATE, CZERPACZ PATALASA, TUR, STOPIEŃ, PŁYWAK, SCYMNOWATE, OSZCZĘDZACZ, DROZD, OKRĘT-BAZA, GIBONOWATE, WAGA MUSZA, RAJA PLAMISTA, SZAFARZ, TEREN ZALEWOWY, ROGOWACENIE, DRIBLER, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, KOREKTA, MIKROWAGA, PIWO, CYPRYSOWATE, PARLAMENT, FAJDEK, LEGOWISKO, ZGLISZCZE, WENDAT, MAGICZNA GÓRKA, WORYNA, BŁONA LOTNA, JEŻOWATE, COTELE, ŁĄCZNIK, TELIGA, ZUPA Z GWOŹDZIA, ZWINNIK BLEHERA, POŁĄCZENIE, CHARLTON, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PODJAZD, KĄTOWNICA, BYSTRZYK CZERWONY, AREKOWATE, NARZĄD ŚWIETLNY, FRAZIER, START, EUFAZJE, RUDERA, DZIEKAN, OSTROGONY, KORNET, ZWÓJKOWATE, GRANAT, CHRYSTIANIA, PODRYDZYK OSTRY, TRUP, SUMIK KORALOWY, OWADOŻERNE, KUROBRODY, WŁÓCZNIKOWATE, ROZKŁAD MAXWELLA, CETIOZAURY, MŁOTKOWY, ANTROPOIDY, BENTOS, EUROPA, ESKIMOSKI, SZYBKOZŁĄCZE, CHRONOMETR, AREN, NOGALE, PRZESYP, KARELKA, GATUNEK ZWORNIKOWY, WYŻSZE NACZELNE, AZOTEK, HELIOMETR, DROBNICOWIEC, DRZEWO ŚWIATA, KOLEŃ KOLCOBRODY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, CHARAKTERYSTYKA, PŁONNIKOWATE, PANTERA, CZERPACZ, GAMELAN, MENZURA, TOKI, MATUZALEM, LOGIKA ZDAŃ, RYSAK, CHONDRYT, SPLOT, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, AMFIBIA, MRÓWKA RUDNICA, UPUST, ZAKRES DYNAMIKI DŹWIĘKU, WIĄŚLOWATE, OSADNIK, KOMORA GORĄCA, ŻYWIENIE, JĘZYKI LAPOŃSKIE, SPŁUKIWACZ, NEON INNESA, HURMOWATE, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, KANGUROSZCZUROWATE, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, ASPIRANT, ROZDANIE, PASZTETÓWKA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, KONDYGNACJA, SZERSZEŃ AZJATYCKI, WIELORYB, PŁASKOBOK CZARNOOBRZEŻONY, GANASZE, TARCZA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, MIĘKISZ DRZEWNY, KABINA, KRZYKLIWE, PRYSZCZARKI, LATERALNY TRANSFER GENÓW, GENIUSZEK, METROPOLIA, ORLEŃ CĘTKOWANY, TERMINAL PROMOWY, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, SZCZECIŃCE, JĘZYK IZOLUJĄCY, PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY, LOKATA PROGRESYWNA, WLAN, MROŻONKA, SYSTEM WIELOAGENTOWY, PORONIENIE NAWYKOWE, KAMPANIA ŻNIWNA, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, SPOT, KOTONINA, BURGER, WIETNICA, KRUKOWATE, PARLER, POJEMNIK, SARDYNELA KAMERUŃSKA, FORUM, BUŹKA, BOCZEŃ NASTROSZONY, GROT, KREDYT LOMBARDOWY, POTENCJAŁ BŁONOWY, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, KAOLIN, MAPNIK CAGLE'A, RYBA AKWARIOWA, BATY, ABFARAD, HAKONOS, SKALAR, TRAWERS, WALGINA RDESTNIAK, DINAR CHORWACKI, INFORMACJA, HANIEBNOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, WIDMO ROTACYJNE, PROKSEMIKA, BARBARYZM, KULTURA WIELBARSKA, BADZIEWIE, FAZA, BAKARAT, KORPUS NAWOWY, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ZANZA, PERKOZ GRUBODZIOBY, TRZĘSICOWATE, ADHORTACJA APOSTOLSKA, GEEZ, PIĘTNO, ODSŁONIĘCIE, WYŁAWIACZ, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, DIAGRAM VENNA, RYBOŁÓW, MAKROREGION, NAPALENIEC, ZAPŁOTKI, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, ARESZT TYMCZASOWY, MIKROPOWIEŚĆ, PARWOWIROZA, WĘŻOWNIK, MIEJSCE, OGOŃCZA, MISO, SZLAUF, AGENT ROZLICZENIOWY, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, FAMILIA, FILM FABULARNY, MELINA, PORÓD PRZEDWCZESNY, KUTER TRAŁOWY, PRZEDSTAWIENIE, WSPÓŁKRÓL, KORZEŃ NERWOWY, CHMIELOGRAB, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, ?KRÓLIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CLUPEIDAE - RODZINA RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES), GŁÓWNIE MORSKICH, OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI ŚLEDZIE, SZPROTY, SARDYNKI, SARDYNELE I SARDYNOPSY; SĄ TO RYBY O BARDZO DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM, ZAJMUJĄ CZOŁOWE MIEJSCE W ŚWIATOWYM RYBOŁÓWSTWIE, ZAMIESZKUJĄ WODY CAŁEGO ŚWIATA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CLUPEIDAE - RODZINA RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES), GŁÓWNIE MORSKICH, OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI ŚLEDZIE, SZPROTY, SARDYNKI, SARDYNELE I SARDYNOPSY; SĄ TO RYBY O BARDZO DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM, ZAJMUJĄ CZOŁOWE MIEJSCE W ŚWIATOWYM RYBOŁÓWSTWIE, ZAMIESZKUJĄ WODY CAŁEGO ŚWIATA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLEDZIOWATE Clupeidae - rodzina ryb śledziokształtnych (Clupeiformes), głównie morskich, obejmująca między innymi śledzie, szproty, sardynki, sardynele i sardynopsy; są to ryby o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, zajmują czołowe miejsce w światowym rybołówstwie, zamieszkują wody całego świata (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLEDZIOWATE
Clupeidae - rodzina ryb śledziokształtnych (Clupeiformes), głównie morskich, obejmująca między innymi śledzie, szproty, sardynki, sardynele i sardynopsy; są to ryby o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, zajmują czołowe miejsce w światowym rybołówstwie, zamieszkują wody całego świata (na 11 lit.).

Oprócz CLUPEIDAE - RODZINA RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES), GŁÓWNIE MORSKICH, OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI ŚLEDZIE, SZPROTY, SARDYNKI, SARDYNELE I SARDYNOPSY; SĄ TO RYBY O BARDZO DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM, ZAJMUJĄ CZOŁOWE MIEJSCE W ŚWIATOWYM RYBOŁÓWSTWIE, ZAMIESZKUJĄ WODY CAŁEGO ŚWIATA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CLUPEIDAE - RODZINA RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES), GŁÓWNIE MORSKICH, OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI ŚLEDZIE, SZPROTY, SARDYNKI, SARDYNELE I SARDYNOPSY; SĄ TO RYBY O BARDZO DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM, ZAJMUJĄ CZOŁOWE MIEJSCE W ŚWIATOWYM RYBOŁÓWSTWIE, ZAMIESZKUJĄ WODY CAŁEGO ŚWIATA. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x