JEDNO- LUB WIELOKOMÓRKOWY NARZĄD W FORMIE WYROSTKA, KTÓRY SŁUŻY DO PRZYTWIERDZANIA ORGANIZMÓW DO PODŁOŻA ORAZ POBIERANIA Z GLEBY WODY I ZWIĄZKÓW POKARMOWYCH; WYTWARZANY PRZEZ MSZAKI, GLONY, GRZYBY, PAPROTNIKI I NIEKTÓRE GĄBKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHWYTNIK to:

jedno- lub wielokomórkowy narząd w formie wyrostka, który służy do przytwierdzania organizmów do podłoża oraz pobierania z gleby wody i związków pokarmowych; wytwarzany przez mszaki, glony, grzyby, paprotniki i niektóre gąbki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHWYTNIK

CHWYTNIK to:

element w maszynach i urządzenia, który służy do chwytania i przenoszenia różnych materiałów (na 8 lit.)CHWYTNIK to:

urządzenie mechaniczne służące do zatrzymania kabiny lub przeciwagi dźwigu w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości jazdy spowodowane spadkiem swobodnym; chwytacz (na 8 lit.)CHWYTNIK to:

imadełko, szczypczyki, bardzo precyzyjne narzędzie służące do chwytania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO- LUB WIELOKOMÓRKOWY NARZĄD W FORMIE WYROSTKA, KTÓRY SŁUŻY DO PRZYTWIERDZANIA ORGANIZMÓW DO PODŁOŻA ORAZ POBIERANIA Z GLEBY WODY I ZWIĄZKÓW POKARMOWYCH; WYTWARZANY PRZEZ MSZAKI, GLONY, GRZYBY, PAPROTNIKI I NIEKTÓRE GĄBKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.160

CICHY WSPÓLNIK, ALGI, KOBIETA SPOD LATARNI, HODOWLA PIERWOTNA, FORSOWANIE, STYGON, IMPLEMENTACJA, WIELORASOWOŚĆ, RZĘSISTEK, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, MOTYLEK, OBIEKT, SABATARIANIN, PREZYDENTKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, WODNOŚĆ, WYWROTOWIEC, PAWĘŻ, CHRYZELEFANTYNA, POŁUDNIK ZEROWY, TONIK, DRĘTWA PAWIK, TRYGONOMETRIA, SZPAK, DYNAMIKA, JĘZYK TELUGU, ANION, LIRNIK, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, PERSPEKTYWA, CHODZIARSTWO, SKIALPINIZM, RURA GŁOSOWA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, SZKOŁA, KOMITET, TURYSTYKA SEKSUALNA, MELUZYNA, POTENTAT, WYLINKA, KAPTUR, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, DUCHOWY PRZYWÓDCA, PANOCZEK, TYFLOPEDAGOGIKA, POGODNOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, WULKAN CZYNNY, KANAPA, HADŻAR, SZABAŚNIK, GMT, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, NOWICJAT, MAŹNICA, WAŁ DZIĄSŁOWY, KIEŁBAŚNICA, FITOCENOLOGIA, OBUCH, BUŁAWA, PAPROTNIKI, MINIMALIZM, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KWAS, RAJA SIWA, GLORIA, AZJATA, POWIEŚĆ SF, ŚWIDOŚLIWKA, ZĘBOWCE, RDZEŃ GRAFU, PENTIMENTO, DYFUZOR, FUNT IRLANDZKI, KOPUŁA LODOWA, WAZOWIE, ASEKURANTKA, GRANULOCYT, MONITOR, WSPOMNIENIE, SZLAM, MONETA OBIEGOWA, RÓŻA BARYTOWA, KOMISJA SKRUTACYJNA, DARNIA, SPOJLER, PRANIE MÓZGU, DŻEMIK, OBSERWATORKA, PLACÓWKA NAUKOWA, ANOMALIA, WYPEŁNIENIE, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PLANETA, BAKTERIA ŚLUZOWA, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, WYDZIELINA, LEJ KRASOWY, OSPAŁOŚĆ, GĘBA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, DOROBEK, NIEDODMA PŁUC, ZŁY GONIEC, MITRA, ALKILACJA, POŁYKACZ, PUNKT OKOSTNOWY, MANDARYŃSKI, BENTO, POTOP, CEWKA, POSTOŁ, UKŁAD MIĘŚNIOWY, KOK, BALOT, GLIZA, TĘCZA, WALKA, TUBULOPATIA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, RAJA BIAŁOPLAMA, JAMA NOSOWA, WKŁAD MIESZKANIOWY, PSZCZOŁA MIODNA, BARYCENTRUM, KOMISJA, STARZEC, TIPI, CYWIL, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PASTA CURRY, OSIEDLE, OBJAWIENIE, KATANA, ATRYBUCJA, PRACOWNIK BUDOWLANY, DĘTKA, TEORIA DOWODU, OFIARA, MOTET, BLOKHAUZ, DEPESZOWIEC, POWSZECHNOŚĆ, RETORSJA, DZIÓB, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, KOŁO POŁUDNIKOWE, GWIAZDA WIELOKROTNA, KRĄŻENIE OGÓLNE, TRYGON, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, POZYTYWIZM, BANDAŻ, ŁUSKA, POWŁOCZKA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ZNAK, WZW D, SZRAPNEL, PASJA, HERMAFRODYTYZM, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, RAKIETA, BROŃ NUKLEARNA, WAŁ, KURHAN, ANAMORFOZA, BABOCHŁOP, MIÓD EKSPRESOWY, MAKABRA, KOLOR OCHRONNY, SKUNKS, GÓRNICA, ŻÓŁW NOROWY, HIW, PODZIEMIE, KAWALKADA, PRAWO MOJŻESZOWE, GORĄCA KREW, CIAŁKO MRÓWCZE, BRZYDOTA, ODCZYN, MOTYWACJA, KORNIK, ZAWÓR REGULACYJNY, LISTOPAD '89, PUNKT DYMIENIA, LOBELIA, KOLCZAKOWATE, SZTYLPY, FECHTUNEK, WYRZUT, TEOLOGIA APOFATYCZNA, DOKTOR HONORIS CAUSA, UCIĄG, KURATOR, KOLORYT, WZNOWICIEL, CHWALCA, ANTAGONISTA, NARZĄD CIEMIENIOWY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, PRZEMYSŁÓWKA, TERMOTRANSFER, SIATKA, DELFIN AMAZOŃSKI, KIJ, BRZEŻANIN, GORSET GIPSOWY, PROFIL LIPIDOWY, CZASZA, RETARDACJA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MOBBING, LATARNIA UMARŁYCH, TORRENT, TYP, HASTA, WCIĄGARKA, REGESTRATOR, CENA DETALICZNA, KRATER WULKANICZNY, RAMIENICA KOSMATA, KIT, SEMKOW, SAMOCHODZIARZ, PUNKT WYJŚCIA, ANTAŁEK, OPTYKA KWANTOWA, PREZENTACJA, MAKATA, STYMULATOR, KONTROLA SKARBOWA, TORPEDA LOTNICZA, CANZONETTA, KOMIK, SZUWAR KŁOCIOWY, GOCKI, OWIJARKA, NIESPAW, ŻYRAFA BARINGO, JĘZYK HUROŃSKI, WYPŁUCZYSKO, FETYSZYZM, PARSZYWOŚĆ, BUTLONOS, FUJARKA, SAMOGONKA, POPLECZNICTWO, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, PRĄD STAŁY, LOTNISKO, MISIO, SPRYCIARKA, HYDROMETEOR, KAWOWIEC, KONTRABANDA, PRESKRYPTYWIZM, WYKŁAD, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, GALARETKA, DZIURA, JEŻOWCE, CZAS UNIWERSALNY, SZKRAB, DŁUGI WEEKEND, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PRZEWOŹNIK, PRAWO BUDOWLANE, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PAŃSZCZYŹNIAK, PŁYTA DETONACYJNA, PŁYN CHŁODNICZY, AMORFIK, SIKORY, BROŃ RADIOLOGICZNA, NACIOS, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, MAKRON, NAUCZYCIEL MIANOWANY, PAIŹA, AMBASADOR, STANICA, OPOŃCZA, HORYZONT, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, OŚLA CZAPKA, KĄT PROSTY, FUTURE, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, PLASTYKA, POCISK BALISTYCZNY, LWIE GŁOWY, CZEREŚNIA, ŚCIĄGACZKA, CYMETYDYNA, ?KRATA PODGRUP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO- LUB WIELOKOMÓRKOWY NARZĄD W FORMIE WYROSTKA, KTÓRY SŁUŻY DO PRZYTWIERDZANIA ORGANIZMÓW DO PODŁOŻA ORAZ POBIERANIA Z GLEBY WODY I ZWIĄZKÓW POKARMOWYCH; WYTWARZANY PRZEZ MSZAKI, GLONY, GRZYBY, PAPROTNIKI I NIEKTÓRE GĄBKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO- LUB WIELOKOMÓRKOWY NARZĄD W FORMIE WYROSTKA, KTÓRY SŁUŻY DO PRZYTWIERDZANIA ORGANIZMÓW DO PODŁOŻA ORAZ POBIERANIA Z GLEBY WODY I ZWIĄZKÓW POKARMOWYCH; WYTWARZANY PRZEZ MSZAKI, GLONY, GRZYBY, PAPROTNIKI I NIEKTÓRE GĄBKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHWYTNIK jedno- lub wielokomórkowy narząd w formie wyrostka, który służy do przytwierdzania organizmów do podłoża oraz pobierania z gleby wody i związków pokarmowych; wytwarzany przez mszaki, glony, grzyby, paprotniki i niektóre gąbki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHWYTNIK
jedno- lub wielokomórkowy narząd w formie wyrostka, który służy do przytwierdzania organizmów do podłoża oraz pobierania z gleby wody i związków pokarmowych; wytwarzany przez mszaki, glony, grzyby, paprotniki i niektóre gąbki (na 8 lit.).

Oprócz JEDNO- LUB WIELOKOMÓRKOWY NARZĄD W FORMIE WYROSTKA, KTÓRY SŁUŻY DO PRZYTWIERDZANIA ORGANIZMÓW DO PODŁOŻA ORAZ POBIERANIA Z GLEBY WODY I ZWIĄZKÓW POKARMOWYCH; WYTWARZANY PRZEZ MSZAKI, GLONY, GRZYBY, PAPROTNIKI I NIEKTÓRE GĄBKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JEDNO- LUB WIELOKOMÓRKOWY NARZĄD W FORMIE WYROSTKA, KTÓRY SŁUŻY DO PRZYTWIERDZANIA ORGANIZMÓW DO PODŁOŻA ORAZ POBIERANIA Z GLEBY WODY I ZWIĄZKÓW POKARMOWYCH; WYTWARZANY PRZEZ MSZAKI, GLONY, GRZYBY, PAPROTNIKI I NIEKTÓRE GĄBKI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast