SKONKRETYZOWANA WERSJA ALGORYTMU, JĘZYKA PROGRAMOWANIA LUB STANDARDU POD POSTACIĄ KODU KOMPUTEROWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPLEMENTACJA to:

skonkretyzowana wersja algorytmu, języka programowania lub standardu pod postacią kodu komputerowego (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMPLEMENTACJA

IMPLEMENTACJA to:

proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania (na 13 lit.)IMPLEMENTACJA to:

część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKONKRETYZOWANA WERSJA ALGORYTMU, JĘZYKA PROGRAMOWANIA LUB STANDARDU POD POSTACIĄ KODU KOMPUTEROWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.670

TELEMARK, DYWIZ, SALA, HABANERA, SERPENTYNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LINIA CZYSTA, MOLESKIN, ISTOTA ŻYWA, KLEJ, IMITATOR, TYCZKA, KAPSUŁA POWROTNA, ŁADUNEK, CECHOWNIA, DERESZOWATA, SKRZYDLATE SŁOWO, WYCIERACZKA, ANATOMIA, PARAFIA, FRONTON, GUMKA, DYWIZJON RAKIETOWY, STARZEC, NAGRANIE WIDEO, NORZYCA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, WTYCZKA, STROLLER, FERMA, RING, FUGA, KARZEŁEK, GALICYJSKI, SILNIK UNIWERSALNY, PRODROM, FRYZ, PRZEPIS, SYSTEM, KOMPETYCJA, NOC, WIBRATO, ANARCHIA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PUSZKA, DÓŁ, ZAJĘCIE, CERKIEW, ŻAGIEW, DEPORTOWANY, TOKSEMIA, ROSOŁEK, PUNKT ROSY, SEJSMIKA, PUNKT SPUSTOWY, RZECZY OSTATECZNE, EGZEKUTYWA, AWANS, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, KIPA, PIEPRZÓWKA, HRABINA, TOPIELISKO, KARMEL, ROWER, FAKTURA, OBYWATEL, POMPA POŻARNICZA, ROZKŁAD, ZAPIS, ORGIA, NOMINAŁ, LAMINAT, POSADZKA, KLUCZ, INWENTARZ ŻYWY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PIERŚCIEŃ, AKCJA, NADAWCA SPOŁECZNY, DOKTOREK, ROBOTY DROGOWE, CZAS TERAŹNIEJSZY, DOMINANTA, DZIELNIK, HALOGENOALKAN, PAWĘŻ, GEHENNA, ZAWÓR, KOLOR LUKOWY, ZORZA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, CEWKA, BARSZCZ, WIR, DZIEDZINA EUKLIDESA, ZROZUMIAŁOŚĆ, CIOTECZNY DZIADEK, TABLICA, OKSYDAZA, DYSTANS, WYCHOWAWCZYNI, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KONTROLER, NADBITKA, CHLOREK HEMATYNY, ZBROJA PEŁNA, JANTAZAUR, SZTABSOFICER, RAMA KOMUNIKACYJNA, CZŁONEK RODZINY, NERWY, RYNEK, SZUM, TARCZA, PREMIA GÓRSKA, NIEISTOTNOŚĆ, KORD, PUNKT WĘZŁOWY, DZ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, MAKINTOSZ, KARTA RABATOWA, BRAHMS, BICIE CZOŁEM, AURA, REPLIKA, ZABURZENIE UROJENIOWE, PUNKT DYMIENIA, CZUB, STANOWISKO, LOTNISKO, METAMORFIZACJA, BANDAMKA, GŁOSKA, DOMICYL, ARTYKUŁ, CHWYTNIK, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, CIOCIA, BIAŁA SALA, UDERZENIE, KASZKIET, PLENER, DWURURKA, GODZINA, OBRZYD, BACYTRACYNA, ARABESKA, PASTEL, GALAKTYKA, STRATEGIA, KAPUSTA KISZONA, GRYZIEL ZACHODNI, KLESZCZE, ARCHIKONFRATERNIA, TUBING, WYGIĘCIE, CHRYJA, CIOS, KIL, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KOLOR, WÓZEK, KĄPIEL OŁOWIANA, PLOMBA, INDUKTOR, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, ŁATA, SIECZKA, MECHOWCOWE, SPIRYTUS, FIGURA, KET, SSAK, HAMULEC NAJAZDOWY, ŚMIERDZIEL, DESER, ADIANTUM DELIKATNE, WIATROWNICA, AMBONA, OSTEOTOMIA, MOTOR, GIMNASTYKA MÓZGU, KRĄŻNIK, STANDING FINANSOWY, ANILANA, ŚCIEŻKA, FUS, DAMA, OGRÓDEK, POLARNA CZAPA LODOWA, LATARNIA, KONCERT, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WSZYSTKOŻERCA, DOSTAWCA, MEDYCYNA SPORTOWA, SKALA, PTASZEK, DRELICH, OPONA PNEUMATYCZNA, JEDWAB, BAZYLIA, WARIACJA, LIDER, GŁÓWKA, SZNAPS, SÓL, RABAT, PASKUDA, PROMIEŃ, INSTYTUT, KOMIZM, UCHWAŁA, MACHINACJA, SPORT ZIMOWY, LEJTNANT, FLOTA, SZKLIWO, BASENIK, ZAPARZACZ, BALUT, CYKL PERYGLACJALNY, MEMORIAŁ, PĘCHERZYCA, POŚWIĘCENIE, PRAWO MAJĄTKOWE, RÓŻDŻKARZ, CIĄGUTEK, PŁYTA KORKOWA, STATUS, SUMATOR, PIROELEKTRYK, KRUPNIK, PENDŻABSKI, DRZEWOSTAN NASIENNY, UBARWIENIE OCHRONNE, PIEZOELEKTRYK, ROZTOCZE, CHLAPA, SZARPANKA, BĄK, PRZYTULIA, PŁOMIEŃ, PREPARAT, PASER, WYSEPKA, LEON, LOT KOSZĄCY, KONTO DEPOZYTOWE, KUTIKULA, LUZAK, STACJA HYDROLOKACYJNA, WAGA, PLACUSZEK, MATERIAŁ, LANGUSTA POSPOLITA, JĘZYK CHIŃSKI, ADVOCATUS DIABOLI, JARZĘBIAK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KRÓL, RAJDER, FIGURA, DROŻNOŚĆ, INTROMISJA, DOMEK LORETAŃSKI, COKÓŁ, POLONEZ, KRUPA, LIST, MARTA, DROŻDŻE, WRAK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ŻÓŁW NATATOR, PAWLACZ, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, CIOS, DYPTYCH, TRYMER, ARYTMOMETR, POPELINA, GŁOWIZNA, OCZY, MOCHWIAN, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, STĄGIEWKA, KONCEPT, ŁAŃCUCH, ŁBISKO, CZERWONY, SPALINY, LISTA PROSKRYPCYJNA, EPITET, MIESZEK, ?AREA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKONKRETYZOWANA WERSJA ALGORYTMU, JĘZYKA PROGRAMOWANIA LUB STANDARDU POD POSTACIĄ KODU KOMPUTEROWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKONKRETYZOWANA WERSJA ALGORYTMU, JĘZYKA PROGRAMOWANIA LUB STANDARDU POD POSTACIĄ KODU KOMPUTEROWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPLEMENTACJA skonkretyzowana wersja algorytmu, języka programowania lub standardu pod postacią kodu komputerowego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPLEMENTACJA
skonkretyzowana wersja algorytmu, języka programowania lub standardu pod postacią kodu komputerowego (na 13 lit.).

Oprócz SKONKRETYZOWANA WERSJA ALGORYTMU, JĘZYKA PROGRAMOWANIA LUB STANDARDU POD POSTACIĄ KODU KOMPUTEROWEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SKONKRETYZOWANA WERSJA ALGORYTMU, JĘZYKA PROGRAMOWANIA LUB STANDARDU POD POSTACIĄ KODU KOMPUTEROWEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast