CHRZĄSZCZ ŻYJĄCY POD KORĄ DRZEW, GROŹNY SZKODNIK, ZAKOREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORNIK to:

chrząszcz żyjący pod korą drzew, groźny szkodnik, zakorek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORNIK

KORNIK to:

chrząszcz z rodziny kornikowatych, żyjący pod korą lub w drewnie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHRZĄSZCZ ŻYJĄCY POD KORĄ DRZEW, GROŹNY SZKODNIK, ZAKOREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.111

KAMPYLOGNATOID, SZKOŁA, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, MIKROKRYSZTAŁ, GRYZIEL ZACHODNI, BACA, PHISHING, BEZTORBIK BAMBUSOWY, FUNDUSZ REMONTOWY, BYK SYCYLIJSKI, PELONEUSTES, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, SERYCYTYZACJA, PREMIA ZALESIENIOWA, TRZY KRÓLE, REAL, PERTA, GEOKARPIA, JESION, ELEKTROLIZA, RYNSZTOK, SPAD, KOROWÓDKA, PISMO, AJAKS, KIEŁŻ ZDROJOWY, MENTYK, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, WIDMO ROTACYJNE, PODSKÓRNIA, SPRĘŻYK, PIERSIOPŁAWKA, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PODUSZKA CIĄŻOWA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, KARBOLINA, SZARAŃCZAK, KRĘTAK, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, MIKROORGANIZM, SAKI SZATANKA, SKÓRNIK, KOPUŁKA WYSMUKŁA, RAFA, GALICJA, WYLĘGARNIA, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, DROBNIACZEK WAPIENNY, CYPRYŚNIK, OSNUJA, FOTEL ROZKŁADANY, RYNNA SUBGLACJALNA, METAMORFIZACJA, ZNAMIĘ ITO, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, WYNURT, KLESZCZE, WODY PODZIEMNE, ZLEW, ADAPTACJA, RUCH KATABATYCZNY, KATALIZA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, DYNAMIKA, DOLMAN, PRZEKRASKA, LAMPA ŁUKOWA, LEPTOCERATOPS, ZWÓJKA, MAŚLAK, WASAL, FAŁSZYWE ZEZNANIE, OSNUJA, SERENDIPACERATOPS, ISTOTA BIAŁA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KRAKOWSKOŚĆ, POTNIK, TAUTOCHRONA, BURSZTYNKA, PAWPAWZAUR, STRYCH, OWOCNICA, ROZTWÓR STAŁY, ULEPSZACZ, PODSYP, SYFON, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, DON KISZOT, AŁUN POTASOWY, ODMA, BIEG ALPEJSKI, GILOTYNA, MACHINACJA, CHEBZAUR, KORÓWKA WEŁNISTA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, WZGLĄD, PODDRUK, DENDROGRAFIA, JACHALERIA, TORREJA, KONGRUENCJA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, HERMENEUTYKA, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, SIFAKA BIAŁA, ŚWIERK, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, DYLĄŻ, KONWERSJA, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, AUSTRALODOK, PAKA, KAZAMATY, EKSTRUZJA, KROKODYL, DRAKOPELTA, ORBITA, PORĘBA, TAMBUR, POTNIK, MARTEAU, FANTASTYK, MĄCZNIK, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, RADA GABINETOWA, PLANTACJA NASIENNA, KONIK POLNY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, RZĄD KOŃSKI, PAKARANA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, SKRYTEK, GEHENNA, LAND ROVER, SPRĘŻYK, STREFA PODKOSZOWA, KOMA, WAFEL, ZWÓJKA, PÓŁKOSZULEK, PROBLEMATYZACJA, GRAFA, HERKULES, TALENKAUEN, PORT MACIERZYSTY, SYNAPSYDY, UTWÓR WKŁADOWY, PIROELEKTRYK, BUKSZPAN, BROŻYNA, KĄT GRANICZNY, CHUDOPACHOŁEK, RZESZA, AVOCADO, STUDNICZEK, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, OBOCZEK, BICZ WODNY, KWIECIAK, KAPIBARA, OWCA WIELKOPOLSKA, RUTEL, ORCZYK, PIEZOMAGNETYK, BRUDNICA, NELSON, DRZEWO MAMUTOWE, BRYZGUN, JEMIOŁA, WZGÓRZE, NANJANGOZAUR, BRODZIK, PARALELIZM, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, ŻABA OGONIASTA, CYKL MENSTRUACYJNY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, DIAFTOREZA, ULGA MIESZKANIOWA, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, TRIFORIUM, SERPULA, TEKSASET, ŻYWICZLIN, LUTNIA, KARCZOWNIK, PODKŁAD, EUDIBAMUS, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, NAROŻNICA, MANIPULATOR KULKOWY, CZARNY DĄB, MKLIK, ILUWIUM, TRYMER, CZATKOBATRACH, MURSZ, DYLĄŻ, MNISZKA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, JODŁA KAUKASKA, BORODZIEJ, GLIKOKORTYKOSTERYD, FOTOCHROMIA, TORZYŚNIAD, PEDAŁ, ZAUROZUCH, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, ZWARA, SZELINIAK, DRZEWOSTAN NASIENNY, AWERROIZM, MAZAMA KARŁOWATA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, MŁOKOS, ZIEMIA, PACHA, ABYSOBENTAL, WIELKOŚĆ, ANTETONITRUS, IRONICZNOŚĆ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, FAMA, KAPUSTA, DZIELNICA, ZIOŁOMIREK, KOREKTOR, DARWIN, BIELINEK, OLEICA, RDZEŃ, SKRYBA, TEORIA MNOGOŚCI, PĘTÓWKA BALEARSKA, PSZCZOŁA OLBRZYMIA, RURA, KOALICYJKA, MAHOŃ, JEDLINA, PEDAŁY, PÓŁŚWIATEK, PSZCZOŁA WSCHODNIA, STYLOWOŚĆ, SEKWOJA OLBRZYMIA, OPĘTANIE, SKARB, SOLOWIEC, IPERYT, SZCZUR, NARWAL, ESENCJALIZM, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, HEMIKRYPTOFIT, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, HYDROFIL, LAMACERATOPS, KOZIORÓG, PISOWNIA, CZAMBON, ZNAK WODNY, GAIK, TATUAŻ AMALGAMATOWY, JASKINIA LAWOWA, PODSZYWACZ, DĘTKA, REDEMPTOR, KOLEJKA METRA, GUNIAK, WĘŻOGŁÓWKA ARGENTYŃSKA, PAPIEREK LAKMUSOWY, DUSZA, OBŁÓG, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, ARRAU, PŁYTA PILŚNIOWA, RZECZKA, KOALOWATE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ŚCIGA, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PALISANDER, APLA, STALLE, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, AMPLA, CZWARTAK, KAPITALISTA, SĄD PODKOMORSKI, KALWARIA, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, PISOWNIA, HALSOWANIE, LANAZAUR, ?PIĘDZIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.111 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHRZĄSZCZ ŻYJĄCY POD KORĄ DRZEW, GROŹNY SZKODNIK, ZAKOREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHRZĄSZCZ ŻYJĄCY POD KORĄ DRZEW, GROŹNY SZKODNIK, ZAKOREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORNIK chrząszcz żyjący pod korą drzew, groźny szkodnik, zakorek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORNIK
chrząszcz żyjący pod korą drzew, groźny szkodnik, zakorek (na 6 lit.).

Oprócz CHRZĄSZCZ ŻYJĄCY POD KORĄ DRZEW, GROŹNY SZKODNIK, ZAKOREK sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CHRZĄSZCZ ŻYJĄCY POD KORĄ DRZEW, GROŹNY SZKODNIK, ZAKOREK. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x