CZĘŚĆ OPONY, WARSTWA (LUB CZĘŚCIEJ WARSTWY) KORDU WYKONANA Z MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJ ROZCIĄGLIWEGO MATERIAŁU, UŁOŻONA OBWODOWO, JEJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE CZOŁA OPONY I ZAPOBIEGNIĘCIE JEGO DEFORMACJOM POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCYCH SIŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPASANIE to:

część opony, warstwa (lub częściej warstwy) kordu wykonana z możliwie jak najmniej rozciągliwego materiału, ułożona obwodowo, jej zadaniem jest usztywnienie czoła opony i zapobiegnięcie jego deformacjom pod wpływem działających sił (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OPONY, WARSTWA (LUB CZĘŚCIEJ WARSTWY) KORDU WYKONANA Z MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJ ROZCIĄGLIWEGO MATERIAŁU, UŁOŻONA OBWODOWO, JEJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE CZOŁA OPONY I ZAPOBIEGNIĘCIE JEGO DEFORMACJOM POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCYCH SIŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.099

EGZEMPLARZ RECENZYJNY, OWADOŻERNOŚĆ, CHEDDAR, CYGAN, NORNIK BURY, NAPPA, ŚWIĘTA KSIĘGA, PODWÓJNOŚĆ, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, METAMORFIZM WSTECZNY, POZYCJA TRENDELENBURGA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, DWA OGNIE, POWINOWACTWO CHEMICZNE, SIARCZEK, DUŃSKOŚĆ, DEMENTI, RADIOBIOLOGIA, CHODZĄCY SZKIELET, PERKOZ Z ALAOTRA, AKRECJA, KONKURENCJA, KAUCZUK, WROTA LODOWCOWE, ZWOLNIENIE, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, PAL, TRYSEKCJA, MODA, ESICA, PRZEWÓD SĄDOWY, GOŁOGŁOWY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, ZAKŁADKA, PALLAS, RAPORT, UKŁAD ODNIESIENIA, GRYZIEL ZACHODNI, RUCHOMOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SZPARA, TABOR, KOD DWÓJKOWY, PŁAT SKRONIOWY, PALISADA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WILCZY BILET, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, KASZTELANIA, PARAFRAZA, SZPATUŁKA, TŁUK PIĘŚCIOWY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, EWALUACJA, SZMUGIEL, OCZOJEBKA, DOSTOJEŃSTWO, GRUCZOŁ KROKOWY, METEORYT HED, KEFALINA, WELON, NAJDUCH, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, STRASZYK, BUTLA, MACIERZYSTOŚĆ, OZDOBA, LIMONIADA, PIKIETA, ZWARCIE, SKORUPA, KONDOTIER, CZAPKA FRYGIJSKA, EKSPRESOWOŚĆ, DUMPING, LAS, PIKOT, PODWODZIE, MAŁPI GAJ, ESTETYKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, HOŁUJ, PRZYCZÓŁEK, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ZIOŁO, OBSŁUGA, MARRAN, AKTORKA, KONDYCJONALIZM, PRODROM, SAKLA, TOKI, RELACJA, SŁOMA TARGANA, EMISJA, ROZGAŁĘZIACZ, PROSEKTORIUM, ANTYPOLSKOŚĆ, LICZBA BRINELLA, DECHA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, GENERAŁBAS, MAŁA OJCZYZNA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, WYBUCH, HOMINIDY, ŻABA RYŻOWA, ZWIERZĘ, OPASANIE, PODATEK ROLNY, HISZPAŃSKOŚĆ, BIAŁA DIETA, ASTRAGAL, SERBSKOŚĆ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, MAKARONIARZ, OBRZĘK GAZOWY, STOŁP, WYPYCHACZ, WYROK PRAWOMOCNY, LEKCJA, PALIWO KOPALNE, SPÓŁKA HOLDINGOWA, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, DEMONSTRACJA, PTASZYNA, NALEWKA, SUW, KASA, PÓŁSIOSTRA, DOMINIUM, BILANS BRAMKOWY, KLINGA, NOC, BERA, PIÓRO, SALTARELLO, WIERZBÓWKA, ZATOKA, CZŁON NADRZĘDNY, KOTLET, CHORY NA GŁOWĘ, KOLKA JELITOWA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, OPĘTANIE, MAJONEZ, BEZSENS, CEGŁA SUSZONA, TERCET, KLIMAT STEPOWY, FRANSZYZA, GEOGRAFIA, DUMA, SĄCZEK, LEKKOMYŚLNOŚĆ, PLATER, TECZKA PERSONALNA, DYSHARMONIA, RUCH HIPPISOWSKI, SKRZYDŁO, POKŁAD, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ZABURZENIE LĘKOWE, SUBRETKA, ŚNIEDŹ, REAKCJA ALARMOWA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PIĘTA, ODWÓD, OKRĘT DOZOROWY, PLASTROM, PIEPRZYK, ORGANIZM, CIENNIK, GONZALEZ, MATERIAŁ SKALNY, CZERNICA, NAROWISTOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PIĘCIORNIK GĘSI, PRZYTULIA, HEL, RYKSZA, GACEK SZARY, ZATRZYMANIE, STALNICA, WZORZEC, POWIĘŹ, SZPATUŁKA, METAL CIĘŻKI, TONAŻ, DROGA KONIECZNA, HOMARZEC, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NACZELNIK, PONCZÓWKA, KATHARSIS, DWUSTRONNOŚĆ, LIBELLA, PLAFON, AKTORKA, OBRÓT PODATKOWY, POMURNIK, PIĘĆDZIESIĄTKA, JĘZYK GYYZ, TURKIESTAN, WYSPA KONTYNENTALNA, AMNEZJA, HUCUŁ, BANDAŻ, WOŁYNIAK, DODATEK KOMPENSACYJNY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, WÓR, WYNACZYNIENIE, DYSCYPLINA POKAZOWA, EPOKA LODOWCOWA, PROJEKCYJNOŚĆ, ANGLIC, KONTYNGENT, SZPRYCA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, HAZENA, BENZYNA CIĘŻKA, OSTANIEC, MORAWSKI, KOTWICA, SWING, MIERZENIE, MARTWIAK, PISMO IDEOGRAFICZNE, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PROWINCJA, CENTYMETR SZEŚCIENNY, PRZESTRZEŃ ZWARTA, PIJUS, RAWKA BŁAZEN, GALICJA, MATERIA, WOLNY OBSZAR CELNY, MEZOSFERA, PIANA, SZCZENIACZEK, KOTLARNIA, LĄDZIENIE, DOBRO KOMPLEMENTARNE, PRYWATNOŚĆ, MODRASZEK IKAR, WOJNA, DERYWAT, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DRASTYCZNOŚĆ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, WARKOCZ, BAZA ODSETKOWA, WIERSZ, ZAGRANICZNOŚĆ, EKSPOZYCJA, FAJKA WODNA, LUDY TURAŃSKIE, PLOMBA, PUNKT, WIELKOŚĆ, DEZINTEGRACJA SKAŁ, SKRAJ, DELOKALIZACJA, HALE, POLIETER, SAMOROZPUSZCZANIE, KURDYBAN, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, INFOMAT, GOL SAMOBÓJCZY, PŁASZCZ, ZAWODOWO CZYNNY, EWOLUCJA, TRAWA MORSKA, ROSYJSKI, PIRYDOKSAMINA, ŚWIETLISTOŚĆ, FAZOWNIK, BAŃKA, TŁUMACZ, GRODŹ, DEKANTER, NUR, SŁOWO MASZYNOWE, RELATYWIZM MORALNY, KANTAR, ZAPACH, PRZESZKADZAJKA, CZARCIE NASIENIE, GRA LOSOWA, DESKA KLOZETOWA, KB, ?SĄD SZCZEGÓŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OPONY, WARSTWA (LUB CZĘŚCIEJ WARSTWY) KORDU WYKONANA Z MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJ ROZCIĄGLIWEGO MATERIAŁU, UŁOŻONA OBWODOWO, JEJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE CZOŁA OPONY I ZAPOBIEGNIĘCIE JEGO DEFORMACJOM POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCYCH SIŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OPONY, WARSTWA (LUB CZĘŚCIEJ WARSTWY) KORDU WYKONANA Z MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJ ROZCIĄGLIWEGO MATERIAŁU, UŁOŻONA OBWODOWO, JEJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE CZOŁA OPONY I ZAPOBIEGNIĘCIE JEGO DEFORMACJOM POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCYCH SIŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPASANIE część opony, warstwa (lub częściej warstwy) kordu wykonana z możliwie jak najmniej rozciągliwego materiału, ułożona obwodowo, jej zadaniem jest usztywnienie czoła opony i zapobiegnięcie jego deformacjom pod wpływem działających sił (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPASANIE
część opony, warstwa (lub częściej warstwy) kordu wykonana z możliwie jak najmniej rozciągliwego materiału, ułożona obwodowo, jej zadaniem jest usztywnienie czoła opony i zapobiegnięcie jego deformacjom pod wpływem działających sił (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OPONY, WARSTWA (LUB CZĘŚCIEJ WARSTWY) KORDU WYKONANA Z MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJ ROZCIĄGLIWEGO MATERIAŁU, UŁOŻONA OBWODOWO, JEJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE CZOŁA OPONY I ZAPOBIEGNIĘCIE JEGO DEFORMACJOM POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCYCH SIŁ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ OPONY, WARSTWA (LUB CZĘŚCIEJ WARSTWY) KORDU WYKONANA Z MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJ ROZCIĄGLIWEGO MATERIAŁU, UŁOŻONA OBWODOWO, JEJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE CZOŁA OPONY I ZAPOBIEGNIĘCIE JEGO DEFORMACJOM POD WPŁYWEM DZIAŁAJĄCYCH SIŁ. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x