ZABURZENIE GENETYCZNE LUB ZMIANA WRODZONA, KTÓRA POWODUJE U LUDZI I ZWIERZĄT NIENORMALNIE NISKI WZROST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARŁOWATOŚĆ to:

zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 11 lit.)NISKOROSŁOŚĆ to:

zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARŁOWATOŚĆ

KARŁOWATOŚĆ to:

zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 11 lit.)KARŁOWATOŚĆ to:

w przenośni: cecha czegoś, co nie posiada wielkiej wartości, jest marne i nijakie (na 11 lit.)KARŁOWATOŚĆ to:

cecha tego, co jest małe, niskie, mniejsze niż inne, typowe obiekty tej samej klasy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE GENETYCZNE LUB ZMIANA WRODZONA, KTÓRA POWODUJE U LUDZI I ZWIERZĄT NIENORMALNIE NISKI WZROST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.183

SENSACJA, BENEDYKCJA, EMISJA WTÓRNA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, ODKAŻACZ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, BAGNO, PIECZYWO, OKRZOSEK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SKAŁA ORGANOGENICZNA, ANALFABETKA, BOZIA, SAMOGRAJ, HARDTOP, ECCHI, MSZA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ALOES, FASOLA, KOŃ BULOŃSKI, ODKAŻACZ, POMOC, KONTROLA DOSTĘPU, ZGNIATACZ KCIUKÓW, BUŁAN, BAWEŁNA, SYMETRIA FIGURY, CENTRALNE, ARTROZA, SKURCZ, PÓŁRUCH, TYRANIA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, CIĄGNIK, WIELKOŚĆ, KALCEOLARIA, STYPENDIUM SOCJALNE, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ŁOŻE, HOBBY, MUŁ, MISTRZU, POSIADŁOŚĆ, STRZAŁ, ZIEMIA, KUJON, EKSPERTKA, TYNIEC, DOMENA MAGNETYCZNA, KATAR SIENNY, ŚWIETLIK, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, ANEKSJA, HANDEL ŻYWYM TOWAREM, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PUŁAP, PŁYTKA POSADZKOWA, BULIONÓWKA, BRAT KRWI, SYLABA ZAMKNIĘTA, SURMA, LINIA KOLEJOWA, ORGANIZACJA, AKSAMITNA REWOLUCJA, OSTROGI, NAPASTNICZKA, ROTA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, STEMPEL, DOLAR FIDŻI, KOK, SEQUEL, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, WISZOR, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, CZASZA, SALETRA, TIPI, NIEOCZYWISTOŚĆ, PODRZĘDNIK, KWIATUSZEK, OBELGA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, GROWL, STWORZENIE NIEBOŻE, BAŁYK, GALISYJKA, POMROK, PRZECIWUTLENIACZ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, DUCH, PRZEJEZDNY, ZAKURZENIE, POŻAR, KHMER, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, KWATERA GŁÓWNA, WRZÓD HUNTERA, WERSJA LEKTORSKA, CHOROBOWOŚĆ, WYTWÓR, BEZDUSZNOŚĆ, PRZESYP, OMAM, STACCATO, PROGRAM, KRÓCIEC, SKÓRA, MOBING, NOCKA, MISKA KLOZETOWA, MADZIARKA, BIZA, POKŁAD, RÓŻA BAZALTOWA, TŁUMACZKA, TUBULOPATIA, WATA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, SZTUCIEC, STARA GWARDIA, NULLIPARA, OBUDOWA, CZESKI, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, OBJAW ZASŁONOWY, MASA RELATYWISTYCZNA, FOCH, SARAFAN, ELEW, HOKEJ, KOMBINACJA, ENTEROTOKSYNA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, ZAKONY, OBCOWANIE PŁCIOWE, KOMŻA, DYSPOZYTURA, KOSMOGONIA, PRACOWNIK FIZYCZNY, OBSTRUKCJA, INGUSZKA, WESTA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, LINIA PIERWIASTKOWA, WILCZUR, KROWIENTA, PODSADKA, ZAKON ŚWIECKI, WĄSKIE GARDŁO, NIĆ, RITA, FORMA DRUKOWA, WYŻERACZ, WIZYTÓWKA, NOGA, NIEBIOSA, ŚCIEKI BYTOWE, KASETOFON, PROMENADA, MIŁOŚĆ, DZIEŁO OTWARTE, CZYNNIK BIOTYCZNY, KAPONIERA, LINIA HODOWLANA, JANKA, RUNA, KOMPLEKS, DYSCYPLINA NAUKOWA, ZWORKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, ŚMIAŁOŚĆ, BISEKSUALISTA, DYSKRETKA, ROZBÓJNIK MORSKI, WIELOPIĘTROWIEC, KAPISZON, PUKLERZ, NADZIEMNOŚĆ, SZYDLARZ, ZORZA, HACZYK, DYNAMIZM, CHOINKOWOŚĆ, KOREGENT, BACIK, KITEL, WCZASY POD GRUSZĄ, ŻONISKO, PŁYTA, PANSEKSUALIZM, NAWÓJ, MŁODA, PRZETWÓRCZOŚĆ, KLASTER REGIONALNY, BOCZNIK, PROFIT, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, ABANDON, SZYLKRET, SPRAWNOŚĆ, KERMESYT, ŻUPA, AWANTURNICA, JEJMOŚĆ, OŚLA GŁOWA, DIAPAUZA LETNIA, MAJĄTEK RUCHOMY, PODRYG, BLOKADA, IMITATOR, BOCIAN, KURDYBAN, GWAŁT, PASAŻ, BEFSZTYK, BEZCZELNIK, OFICERKI, SAKPALTO, ŚCISKACZ, GÓRKA, INTROMISJA, CERES, PREZYDENTKA, FAZA, TINGEL, SZALKA PETRIEGO, TROLLKONTO, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, INSTRUMENT MECHANICZNY, STYMULATOR, OBJAW ZWIASTUNOWY, GRUNT, GÓRALSKI, HAK, KANAŁ, SIŁA POCIĄGOWA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, PRZEŚMIEWKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, RADIOMAGNETOFON, INWAZJA, LANE KLUSKI, ZWIEDZAJĄCA, AKROPOL, AFERKA, AFERZYSTA, CZUBEK, TAG, DANA, ORDA, BACIK, CUMULONIMBUS, BIAŁA SALA, MASZKARON, HYDROFIL, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SPRZĘŻAJ, WĘZEŁ, ZAJAD, BIAŁORUSKI, KOSODRZEWINA, WZÓR CHEMICZNY, BALDACHIM, DEFERENT, CYGANECZKA, TRANSLACJA, PŁOZA, GOSTEK, PACHCIARKA, ZORZA POLARNA, APANAŻ, SZPAGIETKA BAHAMSKA, JEDWAB, ZABURZENIE AFEKTYWNE, CHOROBA BOSTOŃSKA, SERENADA, PRODUKT TRADYCYJNY, MCV, PRZECIER, ŁOMIKOST, PANTOGRAF, RICOTTA, KIERUNKOWSKAZ, METAMERIA, RYBONUKLEAZA, CHORIJAMB, KASOWNIK, ONDYNA, MENTALNOŚĆ, CZAPRAK, KUREK, SILNIK, OBRAZ, ?NERW ODWODZĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.183 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE GENETYCZNE LUB ZMIANA WRODZONA, KTÓRA POWODUJE U LUDZI I ZWIERZĄT NIENORMALNIE NISKI WZROST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE GENETYCZNE LUB ZMIANA WRODZONA, KTÓRA POWODUJE U LUDZI I ZWIERZĄT NIENORMALNIE NISKI WZROST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARŁOWATOŚĆ zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 11 lit.)
NISKOROSŁOŚĆ zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARŁOWATOŚĆ
zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 11 lit.).
NISKOROSŁOŚĆ
zaburzenie genetyczne lub zmiana wrodzona, która powoduje u ludzi i zwierząt nienormalnie niski wzrost (na 12 lit.).

Oprócz ZABURZENIE GENETYCZNE LUB ZMIANA WRODZONA, KTÓRA POWODUJE U LUDZI I ZWIERZĄT NIENORMALNIE NISKI WZROST sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZABURZENIE GENETYCZNE LUB ZMIANA WRODZONA, KTÓRA POWODUJE U LUDZI I ZWIERZĄT NIENORMALNIE NISKI WZROST. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast