WŁADCZYNI LUB NAUCZYCIELKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANI to:

władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANI

PANI to:

bogaczka - posiadaczka majątku (na 4 lit.)PANI to:

dorosły człowiek płci żeńskiej, kobieta (na 4 lit.)PANI to:

władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.)PANI to:

zwrot grzecznościowy używany przy zwracaniu się do kobiety (na 4 lit.)PANI to:

właścicielka zwierzęcia (na 4 lit.)PANI to:

w gwarze uczniowskiej: nauczycielka, zwłaszcza wychowawczyni klasy (na 4 lit.)PANI to:

pracodawczyni, która bywa tak nazywana np. przez służbę (na 4 lit.)PANI to:

żartobliwie o partnerce, np. żonie, narzeczonej, kochance (na 4 lit.)PANI to:

kobieta (na 4 lit.)PANI to:

aśćka (na 4 lit.)PANI to:

madame z Francji (na 4 lit.)PANI to:

zwrot do kobiety (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁADCZYNI LUB NAUCZYCIELKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.230

KRYTYCZNOŚĆ, PANIKA BANKOWA, KANCONETTA, SUCHOKLATES, BEZPROBLEMOWOŚĆ, DZWONNICA, LOT NURKOWY, MARTWE POLE, ŻARNIK, EKRAN AKUSTYCZNY, OSSUARIUM, LOKACJA, MUSZLA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, PRYSZNIC, CIECZ WYCZERPANA, GRZYBIARSTWO, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, BASKINKA, PARCIAKI, ŻABKI, SZKLARKA, KOK, ODPOWIEDŹ, KRATKA WENTYLACYJNA, PILOT, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, DUPLIKACJA, BALSAM, SMOLUCH, BLOCZEK, PASZTETÓWKA, BYSTROŚĆ, BŁYSZCZYK, STOŁP, DYSALTERACJA, INWALIDA WOJSKOWY, GEST, BAJKA, BORIS, VIP, PLEWKA, ENTOMOFAGI, ROSTBEF, ROZZIEW, PUNKTUALNOŚĆ, KWARTET, SALTARELLO, PODATEK ROLNY, TRAP, REGENERACJA, REZEDA, MAGNES, RETENCJA, HERA, POLIGYNANDRIA, FORMAT, TUSZ, RYTOWNIK, ZNAK MUZYCZNY, POZIOM, NOBEL, HALMA, SUBEMITENT, NIKIELINA, KORKI, PRAWO GŁOSOWE, WYLOT, OSZCZĘDNOŚĆ, WIATROWNICA, TUBULOPATIA, ZAKRZTUSZENIE, TRAGICZNOŚĆ, SYSTEM, KONTAKT, STOPIEŃ NAUKOWY, PRZETACZANIE KRWI, KUCHNIA GAZOWA, KONSOLETA, PAUTSCH, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, POMORSKI, OPŁATA KONCESYJNA, BEZŻENNOŚĆ, MANCA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, DOMEK LORETAŃSKI, POTOP, KOMORA, FAŁDA, STAWKA, MUTACJA, GŁUCHY TELEFON, KOŹLAK, OZOREK, WARTOŚĆ, CHOINKA, MIĘCZAK, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, TIUL, KAMYCZEK USZNY, HIPSOMETRIA, ODKRYCIE, INSTYTUCJA PROCESOWA, GRZYWNA, NIECKA BASENOWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, DEVELOPER, WOJNA, JĘZYK SZTUCZNY, SURFINGOWIEC, MOŁDAWSKI, MAŁPI GAJ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, DROBNICA, IRYS, WĄTROBOWIEC, GOBELIN, DYWDYK, ABONAMENT, GUMIDRAGAN, HIPOREFLEKSJA, NIHILIZM, STAL, PRZEZIERNOŚĆ, DYSPENSER, SZLACHAR, STARZĘŚLA, WYŻYNY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ZĄB, GRABINA, BOKS GARAŻOWY, TRANSWESTYTA, KURCZAK TIKKA MASALA, INWESTOR, MANES, KOSZULKA, WŁÓKNO, PODATEK GRUNTOWY, JACK, LB, LEON, OPERACJA, KLAPECZKA, ODCZYN, IGLICA, LOKACJA ATELIEROWA, PANI, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, KOŃ, OŚWIADCZENIE, SCENKA RODZAJOWA, CIĄGOTY, CZTEROKROTNOŚĆ, KIEROWNIK BUDOWY, MUFA, CYMBAŁ, ZBOCZENICA, MIZOPEDIA, ZEWŁOK, RZUT WOLNY, SAKLA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PHISHING, MONITORING, KOSZ, PODEJŚCIE, RETENCJA, EKOGROSZEK, ADAGIO, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, FĄFEL, JEDENASTY, CHAŁTURA, ICHTIOFAUNA, OLEFINA, KOMISJA SKRUTACYJNA, NIEŻYWOŚĆ, HERBATA, STOŻEK USYPISKOWY, MAJSTERSTWO, CENZURA, NIEBIOSA, SEKSUOLOGIA, KOPROFIL, WSTAWKA, KRATKI, GRZYB SIARKOWY, BOLA, TUBA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, CYWIL, ADALINA, EMAKI, DEPESZA, FAZA, PAPRYKARZ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, TOKSYNA SINICOWA, DZIADOWINA, PLAFON, CUDZOZIEMSKOŚĆ, FILM S-F, GARY, CELKA, STYPENDIUM, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, LAKSACJA, ELEW, ŁUSZCZAK, SIEDEMNASTY, EKSPOZYCJA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, USZYSKO, STRZYKAWKA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, MOSH, IZBA, ZAŚWIATY, GRA KOMPUTEROWA, WĘGLÓWKA, SKŁAD, GWINT, STUPOR, NADBITKA, KACOWE, MECHANIKA, KLERK, MAGIEL, OBSERWATOR, MAKINTOSZ, KASA, ALBINOS, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRZĘSŁO, LUK, MANEWR PRINGLE’A, MATRYCA STRUKTURALNA, OSEŁEDEC, NIEREGULARNOŚĆ, BECZKA BEZ DNA, STACJA POSTOJOWA, PRZYLEPNOŚĆ, MONITORING, OBSZAR WODNY, MACIEJ, KRĘGOWIEC, HYDROBUS, ORLĘ, DYREKCJA, TENDENCJA, DZIKA KARTA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, CIĘGNO KOTWICZE, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, TEST, WARIACJA, SZTURMAK, ZARODEK, ROZTWÓR STAŁY, KOMPETYCJA, INEZ, MAKAGIGA, BLOCZEK, RURKA, ALUZJA, GARDEROBIANA, PILOT, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, HANKA, WARZYWO, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, LASERUNEK, ALIENACJA RODZICIELSKA, ALMANACH, SECESJONISTA, LICZKO, OBYWATEL, PROPORZEC, CIĘGNO NAPĘDOWE, KĘPA, ZAKOP, POŁYSK, BIELIZNA, HALA, KROSNO, WOLNY ZAWÓD, WERANDA, MEDALION, BASKINA, NIC, PRZYLEPNOŚĆ, BOROWIKOWA, ANALIZA FUNKCJONALNA, STOPOFUNT, SZTUKA KINETYCZNA, ENTEROKOK, ?POLISYNDETON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁADCZYNI LUB NAUCZYCIELKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁADCZYNI LUB NAUCZYCIELKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANI władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANI
władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.).

Oprócz WŁADCZYNI LUB NAUCZYCIELKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WŁADCZYNI LUB NAUCZYCIELKA. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast