ZJAWISKO OPTYCZNE ZACHODZĄCE W ATMOSFERZE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA LUB PRZEDMIOTU WIDZIANEGO NA TLE CHMURY LUB WARSTWY MGŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLORIA to:

zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze, polegające na pojawieniu się barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora lub przedmiotu widzianego na tle chmury lub warstwy mgły (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLORIA

GLORIA to:

sława, która towarzyszy jakiejś postaci (na 6 lit.)GLORIA to:

świecące się koło nad głową świętego (w potocznym wyobrażeniu) lub otok ze światła wokół jego postaci (na 6 lit.)GLORIA to:

zjawisko optyczne polegające na wystąpieniu barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora widocznego na tle chmur lub mgły, przy czym niebieski pierścień ma mniejszą średnicę od czerwonego (na 6 lit.)GLORIA to:

część mszy (utworu muzycznego) (na 6 lit.)GLORIA to:

koncentryczne, barwne okręgi wokół cienia obserwatora widzianego na tle mgły lub chmury (na 6 lit.)GLORIA to:

barwne kręgi wokół cienia obserwatora widzianego na tle mgły lub chmury (na 6 lit.)GLORIA to:

jedwabna, półjedwabna lub bawełniana tkanina podszewkowa, zazwyczaj w czarnym kolorze (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO OPTYCZNE ZACHODZĄCE W ATMOSFERZE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA LUB PRZEDMIOTU WIDZIANEGO NA TLE CHMURY LUB WARSTWY MGŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.290

ANOMALIA POLANDA, PASO PERUWIAŃSKI, SEKWENCJA TATA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, MACH, CHONDRYT WĘGLISTY, TĘCZA, KOT, PRYMITYW, MIKROSKOP WARSZTATOWY, ROŻEK, BUT, OMAR, PODKŁAD KOLEJOWY, PRZYJACIEL, STREFA KONWEKTYWNA, SCHEDA, EPIGENEZA, JĘZYK INDIAŃSKI, LAPARENTOZAUR, BIEDRONKA, KOŁO HISTORII, FIZYKA TEORETYCZNA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, UKŁAD URBANISTYCZNY, BORDER, SKRZELONOGI, PĘD, IMPULS, CHWALBA, TABLICA, IVAN, MIKROSKOP ŚWIETLNY, STACJA, LOT CZARTEROWY, DRAPIEŻNIK, HISTOLOGIA, MANIERY, WZNIESIENIE, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, BADANIE JAKOŚCIOWE, PATRON, LAPAROTOMIA, DIZAJNER, SPOŁECZNE, SZTUKA PERFORMATYWNA, SKRZYDLATE SŁOWO, TERMOOBIEG, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, AFERKA, TUŁACZKA, KANTOR, ARABICA, KARTA TYTUŁOWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, MIODOWÓD, ZWYŻKA, DINO, SZASZŁYK, IGŁY, MUZA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, RZEKOTKA KRZYŻOWA, NIEBIOSA, WYRÓB MEDYCZNY, NUMER, JESIOTR JEZIORNY, ALGEBRAIK, ITINERER, ŻEBRO, JĄDRO SOCZEWKOWATE, GWASZ, HUMORESKA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, NIEUPRZEJMOŚĆ, KOSZER, DUBLET, WYGŁAD LODOWCOWY, RELING, OPONA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, GRANAT, ŻÓŁW, FILOZOFIA, SZPRYCKA, MARUDA, SALOPA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, METODA TERMICZNA, RACHUNEK WEKTOROWY, REDA, STROIK, POLEWACZKA, OBUDOWA, KUBAS, PROTUBERANCJA, LALA, KARCZOWISKO, ARTYKUŁ, KLOPS, AUTOCHTONICZNOŚĆ, MODEL POINCARÉGO, KRATER, RONDO, PEREŁKA, POŻYCZKA, MER, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, GLIZA, KRAJANKA, TUNICZKA, AWANGARDA, KIESZEŃ, LAMPA ŁUKOWA, SŁUŻBISTKA, RYTM, SEKSTOLA, KASZA JĘCZMIENNA, JĄDRO CZERWIENNE, KOLEŚ, ROZCZAROWANIE, LIBELLA, ZRZECZENIE SIĘ, WYPŁYW, NAUKA SPOŁECZNA, EON, LITOSFERA OCEANICZNA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, WEDETA, KLEDONISMANCJA, EKSTRADYCJA, PUSZKA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, POWÓD, KOMOSA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, SEKRECJA, SZEW STRZAŁKOWY, FILOLOGIA ORIENTALNA, PLAKAT, BURŁAK, OPENER, JĄDRO ŚLIMAKOWE, MEMORANDUM, WSPÓLNOTA, FILEMONKA, LANE CIASTO, FIFKA, IDENTYFIKACJA, BUGAJ, KOEGZYSTENCJA, POWŁOCZKA, OPAKOWANIE, ŻYDOWSKOŚĆ, PIERWIASTEK, STACJE ZLEWNE, ESTAKADA, CIĄGOTY, GŁOŻYNA, ŻAKARD, AGROWŁÓKNINA, UNIŻENIE, NASTAWNOŚĆ OKA, PÓJDŹKA, ZASIŁEK PORODOWY, SAGAN, LAWENDA FRANCUSKA, KURZAJKA, MATKA POLKA, KAMERDYNER, PUNKT WITALNY, OPARCIE, FUZJA KONGLOMERATOWA, DIATERMIA, ANIMIZM, FILAKTERIE, SPLOT, STÓJKA, SKIP, FORMA DRUKOWA, IRRADIACJA, JĘZYKI URALSKIE, KATAFRAKTA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, RĄCZNIK, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, ŻOŁDAK, KOSZT INWESTYCYJNY, POSŁUSZNIK, LEŚNIK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, LALKARSTWO, OPIEKUŃCZOŚĆ, PERIODYK, ZAMYKANIE USZU, NAWALENIE SIĘ, PIERWORYS MAPY, OZONEK, SEKWENCJA CHI, KASTYLIJSKI, ISLANDZKI, ACID WESTERN, KRYZA, PROPAGACJA, BEARS, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, BUDLEJA, OSTROGA PIĘTOWA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, WYKROCHMALENIE SIĘ, CZYSTKA, LIBRA, OBÓZ KONDYCYJNY, STUPOR, TRÓJKĄT, GÓRA, STOSUNEK PRZERYWANY, KATEGORYCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, TAKSON MONOTYPOWY, KURA DOMOWA, PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY, PAJĘCZYNÓWKA, MONTAŻ, AKCJONARIUSZ, PŁAWA SONAROWA, MIDAZOLAM, PROSO, KĘPA, SKRYBA, RYBA, CYKL KOSMICZNY, WELUR, DUŃSKI, TRZĘSIENIE ZIEMI, DETENCJA, CEMBROWANIE, GANGSTER, SKÓRKA, CHMURA, NOOB, GRAFIKA, LAK, POMOC DROGOWA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, BARCIAK, TUNIKA, PRZYGOTOWANIE, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KILOMETRAŻ, OKSZA, KWARTET, KOLONIA, LEGHORN, GONIOMETRIA STATYCZNA, TEOGONIA, ASTROGRAFIA, POPIELNIK, FARMA, ŁADOWACZ, SKLERODERMIA UKŁADOWA, WYCHOWANKA, PEAN, PIERWSZOŚĆ, PASKUDA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PLAC, OLEJ SMAROWY, POZIOM MORZA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, NAJEMNICTWO, DYPTYK, SPĘKANIE, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, MASZYNKA, NIEBACZNOŚĆ, SSAK MORSKI, PANTOGRAF, PLAFON, TAPETA, SERWITUT, INSTAGRAMERKA, SZPATUŁKA, BRANIE ROZWODU, KSIĘGA WÓJTOWSKA, TERMINAL, PRZECIWLEGŁOŚĆ, WYSYP, MASELNICZKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, UBARWIENIE OCHRONNE, REFRAKCJA ATMOSFERYCZNA, AKOMPANIAMENT, ŁYK, ?MANCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.290 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO OPTYCZNE ZACHODZĄCE W ATMOSFERZE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA LUB PRZEDMIOTU WIDZIANEGO NA TLE CHMURY LUB WARSTWY MGŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO OPTYCZNE ZACHODZĄCE W ATMOSFERZE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA LUB PRZEDMIOTU WIDZIANEGO NA TLE CHMURY LUB WARSTWY MGŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLORIA zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze, polegające na pojawieniu się barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora lub przedmiotu widzianego na tle chmury lub warstwy mgły (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLORIA
zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze, polegające na pojawieniu się barwnych pierścieni wokół cienia obserwatora lub przedmiotu widzianego na tle chmury lub warstwy mgły (na 6 lit.).

Oprócz ZJAWISKO OPTYCZNE ZACHODZĄCE W ATMOSFERZE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA LUB PRZEDMIOTU WIDZIANEGO NA TLE CHMURY LUB WARSTWY MGŁY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZJAWISKO OPTYCZNE ZACHODZĄCE W ATMOSFERZE, POLEGAJĄCE NA POJAWIENIU SIĘ BARWNYCH PIERŚCIENI WOKÓŁ CIENIA OBSERWATORA LUB PRZEDMIOTU WIDZIANEGO NA TLE CHMURY LUB WARSTWY MGŁY. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x