ROWERU LUB OBRAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMA to:

roweru lub obrazu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAMA

RAMA to:

zwykle ozdobna oprawa (wyrób rzemiosła lub wytwór artystyczny) służąca do ekspozycji czegoś, co jest płaskie, dwuwymiarowe, wyznaczająca granice tego czegoś (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcyjny pojazdu, podstawowa część tworząca jego szkielet, wyznaczająca jego oś, zapewniająca nośność i odpowiednią sztywność podwozia (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcji, rodzaj stelaża, na którym coś jest rozpięte lub w którym coś jest umocowane (na 4 lit.)RAMA to:

ograniczenie jakiegoś zakresu (na 4 lit.)RAMA to:

pewne założenia stanowiące podstawę jakiegoś przedsięwzięcia (na 4 lit.)RAMA to:

paczka papierosów (na 4 lit.)RAMA to:

coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.)RAMA to:

szablon, wzorzec (na 4 lit.)RAMA to:

pewna usztywniona i elegancka postawa ciała, pożądana w tańcu (na 4 lit.)RAMA to:

w budownictwie: prętowy układ konstrukcyjny, płaski lub przestrzenny, obciążony siłami skupionymi, momentami lub obciążeniem rozłożonym (równomiernie bądź też nierównomiernie) (na 4 lit.)RAMA to:

układ sztywno ze sobą połączonych prętów (na 4 lit.)RAMA to:

otacza obraz (na 4 lit.)RAMA to:

łączy rower z obrazem (na 4 lit.)RAMA to:

wokół obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.)RAMA to:

w niej obraz lub okno (na 4 lit.)RAMA to:

w niej tkwi obraz (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROWERU LUB OBRAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.312

AKROBACJA, GRADACJA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ZAPRAWA, DEFERENT, DŻEMIK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, LĄDZIENIE, NARKOTYK, ATRYBUCJA, SZAMBELAN PAPIESKI, EKSPERYMENT KLINICZNY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, TARNOWIANKA, KAPITALISTKA, PINGWIN MASKOWY, KESON, ARANŻER, KLUCZ, PATRONKA, SKŁADNIK POKARMOWY, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BLISKIE SPOTKANIE, PINCETA, WESTA, BIRET, SMAK, POSUW, KLINIEC, PRZEWODNIK, ŁOŻYSKO, LEPSZA POŁOWA, WOLUTA, PĘTLA, SKOPEK, FARMERKI, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, GORGONZOLA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, METAL, PROWINCJA, SZNAPS, GŁOWA, REGENERATOR, LITOBENTOS, DRABIK DRZEWKOWATY, ZAKON KLERYCKI, OLEJ Z OLIWEK, ORBITA, KIWI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, SZWAGROSTWO, SPAD, ROZDZIAŁKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, POZIOM, DEKORTYKACJA, DESPOTYZM, WOJNA, TRYL, TERMOSTAT, WIROSZYBOWIEC, TENDENCJA ROZWOJOWA, ALGORYTM ITERACYJNY, PŁAWA SONAROWA, PIŁA, SAMOCHODZIARZ, SERCÓWKA, IZBA CZELADNA, WIĘZADŁO, SKUTEK PRAWNY, TYNK, DOBRO FINALNE, USTNIK, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, CEBULAK, FORYŚ, KOŁO RATUNKOWE, KAJMAK, GWARA, CIĘGNO NAPĘDOWE, CHOROBA UHLA, FALA MORSKA, OBRONA, STACJA, GROWL, KOSMETYK KOLOROWY, SINGIEL, REKWIZYCJA, ŁAPÓWKARSTWO, SREBRZENIE, KOKTAJL KRABOWY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BAŻANT, INWESTYCJA PORTFELOWA, TARCZA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, AWERSJA DO RYZYKA, RAWKA BŁAZEN, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KABEL, IMITATOR, WYDRA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ROZGRZEWACZ, ISKRA ELEKTRYCZNA, KRWAWNIK, MURARKA OGRODOWA, AKOMPANIAMENT, KARTOFELEK, GRANAT, WAMPIR, BELLOTTO, ODTWARZACZ, KORKI, GRZĘDA, SPRAWA, KWAS, PELAGIAL, MŁOTEK, ETERIA, LATOROŚL, INTERPRETATOR, LAS OCHRONNY, MOLESKIN, WYMÓG, DMUCHAWKA, CEZURA, EMALIA, MUŚLIN, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KRÓLIK FLORYDZKI, WYŁADOWANIE KORONOWE, BABINIEC, AGENCJA, FARMAKOTERAPIA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, PODYPLOMÓWKA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, PŁAWINA, DYSPEPSJA, MECHOWCOWE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, LISTWA, BAŁAMUTNICA, MASZTÓWKA, KOPIA, KIEŁŻ, ROZSTRZYGNIĘCIE, TRYSKAWKA SZKLANA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, TRENCZ, WYCHÓD, ZŁĄCZE, WZORZEC, WIERCENIE, PODWYMIAR, GAZÓWKA, JAŁOWIEC, NAROST, CHEMOTAKSYNA, ZNAKOMITOŚĆ, WODNIAK, SMOCZEK, GWIAZDKA, BŁAZENEK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, LUK, KIKS, BIOKOMPONENT, ŚLIWA, ADRESAT, GYMKHANA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, BÓR BAGIENNY, GOFR, FUNDAMENT, OWOC SZUPINKOWY, IGŁA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, TOKSEMIA, ŚWIATŁO ZIELONE, AFRYKANIZACJA, GOL, DZIELNOŚĆ, INWEKTYWA, PLURALISTA, PRZĘDZA, MINORKA, STOPA ZWROTU, TKANKA MIĘKKA, MUFKA, ODRĘTWIENIE, ŁUK ELEKTRYCZNY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, MELON, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KAMIEŃ, KAROWNIK, POŻYTEK, RIKSZARZ, PUSTAK, STARA MALEŃKA, KORPUS NAWOWY, KULE, OBRONA, FILTRACJA, INDOKTRYNACJA, RISOTTO, NASTAWA, SYMBOL, WINIETA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, SIŁY, NIEPOKALANEK, ARTUR, SPIS POWSZECHNY, LARGO, MISIEK, AMFITEATR, TRIFORIUM, MORAWSKI, TRZMIELINA, TSUNAMI, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, DESKA RATUNKU, ANEMOSTAT, KASZA JAGLANA, EMPORA, MYSZ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PUCHAR, PRĄD INDUKCYJNY, KONWENANSE, TYSIĄCKROTNOŚĆ, WĘGLIK, CYNGLE, BARWNIK SPOŻYWCZY, REFLEKS, POCZEKALNIA, PODZBIÓR, SPRZEDAŻ, WYRĘBA, ZAWODNIK, MEDALION, APOSTOŁ, BASEN, GEORGE, RABACIK, KOLET, ZABIEG FIZYKALNY, IMACZ, FARA, PODCASTING, DYFTYK, SAMOTNA MATKA, HEGEMON, MIĘKISZ SPICHRZOWY, GORĄCY PIENIĄDZ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ODGAŁĘZIACZ, BOSS, KANAŁ, BARWICA, WOLANT, KALIBRACJA, NIERUCHLIWOŚĆ, CZEREP, OBLĘŻENIE, REMIZA, SPÓJNIK, ROZKŁAD, ZOOFAG, DOKTOR, ASTROTURFING, MUZA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, ZABURZENIE, NASIONNICE, KREDYT PAŃSTWOWY, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KOLOR OCHRONNY, ZĄB, GUMKA, CZEBUREK, PANDANOWIEC, SZTYLPY, REGION STREFOWY, APATIA, NIEDOROZWÓJ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KOMOSA, ZAGOŃCZYK, INTERESOWNOŚĆ, ?WYGIĘCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROWERU LUB OBRAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROWERU LUB OBRAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMA roweru lub obrazu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMA
roweru lub obrazu (na 4 lit.).

Oprócz ROWERU LUB OBRAZU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - ROWERU LUB OBRAZU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x