COŚ, CO OKALA, STANOWI ZWYKLE INTERESUJĄCY AKCENT I WYZNACZA GRANICĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMA to:

coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAMA

RAMA to:

zwykle ozdobna oprawa (wyrób rzemiosła lub wytwór artystyczny) służąca do ekspozycji czegoś, co jest płaskie, dwuwymiarowe, wyznaczająca granice tego czegoś (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcyjny pojazdu, podstawowa część tworząca jego szkielet, wyznaczająca jego oś, zapewniająca nośność i odpowiednią sztywność podwozia (na 4 lit.)RAMA to:

element konstrukcji, rodzaj stelaża, na którym coś jest rozpięte lub w którym coś jest umocowane (na 4 lit.)RAMA to:

ograniczenie jakiegoś zakresu (na 4 lit.)RAMA to:

pewne założenia stanowiące podstawę jakiegoś przedsięwzięcia (na 4 lit.)RAMA to:

paczka papierosów (na 4 lit.)RAMA to:

szablon, wzorzec (na 4 lit.)RAMA to:

pewna usztywniona i elegancka postawa ciała, pożądana w tańcu (na 4 lit.)RAMA to:

w budownictwie: prętowy układ konstrukcyjny, płaski lub przestrzenny, obciążony siłami skupionymi, momentami lub obciążeniem rozłożonym (równomiernie bądź też nierównomiernie) (na 4 lit.)RAMA to:

układ sztywno ze sobą połączonych prętów (na 4 lit.)RAMA to:

otacza obraz (na 4 lit.)RAMA to:

łączy rower z obrazem (na 4 lit.)RAMA to:

roweru lub obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

wokół obrazu (na 4 lit.)RAMA to:

okienna nieraz się wypacza (na 4 lit.)RAMA to:

w niej obraz lub okno (na 4 lit.)RAMA to:

w niej tkwi obraz (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO OKALA, STANOWI ZWYKLE INTERESUJĄCY AKCENT I WYZNACZA GRANICĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.501

HIT, ŚWIADEK, SOŚNINA, ZABORCZOŚĆ, OBDZIERCA, PRZEGLĄDACZ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, KLEJONKA, ADIUTANT, TYGIEL, PROJEKT, DYWETYNA, MISIAK, WYWÓZKA, ZAKAZANY OWOC, GRZEBIEŃ, DIAFRAGMA, OGROM, PRZEZROCZE, HIEROFANT, JASZCZUR, NIEKOMERCYJNOŚĆ, GIERKA, ETAPOWOŚĆ, ŚMIGŁOŚĆ, AUTOMAT, DRAMAT WOJENNY, BLACHA, PŁOMIEŃ, SINFONIETTA, PERYFERIE, PRZESTRZELENIE, FUGA, GROM, KALIKO, PIERDOLNIK, KATASTROFALNOŚĆ, POLONIZATOR, PRZYGOTOWANIE, POKAZOWOŚĆ, SKRZYNIA OGNIOWA, WYBIERACZ, RAPAPORT, MELDUNEK, WYŁAPYWACZ, PODSYPANIE, ŁZY, ORUROWANIE, SMAKOWITOŚĆ, KONCENTRAK, SIŁA, KREACJONIZM, ZWODNICZOŚĆ, HORRENDUM, NIEUPRZEJMOŚĆ, UDERZENIE, ZWIJACZ, ZIMÓWKA, UZDROWICIEL, ANALOG, KORYTKO, APLIKACJA, POWŁOKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, SPRAWDZIAN, SZKOLNOŚĆ, POZYCJA, PRZYGODÓWKA, ODKAŻACZ, TRIO, TRUDNOŚĆ, CZAD, PRODUCENTKA, SZPIGAT, BRZYDAL, CHORĄŻY, DALMIERZ LASEROWY, MASYW GÓRSKI, BEZCELOWOŚĆ, GWIAZDA, OPOŃCZA, CHCICA, METODA SANGERA, BROŃ, ODCHYŁKA, LIS, ZBIÓRKA, FUNDATOR, FAKT, PIERWSZOŚĆ, BRANIE POD WŁOS, BLEJTRAM, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, REWIOWOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, BEJT, ZROST, LINEARNOŚĆ, ZDANIE, ZNAK, WINNY, BOŚNIACKOŚĆ, RYBA MASŁOWA, GÓWNO, PLACEK AMERYKAŃSKI, WYKUPNE, PUDERNICZKA, WIELOZADANIOWOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, OSCYLACJA, PRZYKRYWADŁO, ZGADYWACZ, KREDYCIK, RURA, NOWOŚĆ, BAPTYSTERIUM, PUL, UCIECZKA, GLOBALNOŚĆ, BRUTAL, TREK, SPRZECIW, GAZA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, RENCISTA, ODPŁATA, WALENTYNKA, KAMARYLA, WYDAWNICTWO SERYJNE, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, SŁODZIAK, DUCHAMP, ŚCISŁOŚĆ, NIENEUTRALNOŚĆ, NIEUCHRONNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, KIEROWALNOŚĆ, OPIS, CERATOFILID, PODSTAWA, KOMBINATOR, PRZĘSŁO, NIEAKTYWNOŚĆ, ALKALIZACJA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, JADZICA, NABYTEK, ŁOTEWSKOŚĆ, WZNOSZENIE, COŚ NIECOŚ, PLUS DODATNI, MANIFESTACJA, KĄT GRANICZNY, WYMÓG, NONSENSOWNOŚĆ, RUMSZTYK, NORMAN, TRZPIEŃ, INWOKACYJNOŚĆ, SCENA, KURSISTA, SZKOŁA, JEDNOSTRONNOŚĆ, APOZYCJA, PANCERNIK KARŁOWATY, BRUTALNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, KOLOR, RYBA MAŚLANA, DROBINKA, RAPORT, USTAWKA, DUMPING, JEDZENIE, MIRAŻ, ZJAWISKO, USZKO, WZGLĄD, SUSZARNIA, TRZYDZIESTKA, KOŚĆ GUZICZNA, NIEOCZYWISTOŚĆ, ZEFIR, OKLASK, INSYNUATOR, DOMEK Z KART, STEPÓWKA, NASADA, RARYTAS, WIWAT, CZWÓRKA, DŹWIGNIA, NIEZAWODOWIEC, FLEGMA, RADYKALNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, BULION, KORUPCJOGENNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, SPLENDOR, PRZENOSICIEL, CZYŚCIK, KRATKA WENTYLACYJNA, ROZBIEŻNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KONWIKT, MŁODZIEŃCZOŚĆ, DOCIEPLENIE, TRANSPARENT, PIĄTKA, RAMA, NADDATEK, OSIEMNASTKA, PRZEMYT PLECAKOWY, KING, MUR PRUSKI, TOALETA, OŚMIORAK, PRZEDMIOT, DWÓJECZKA, TRUFLA, METRYKA, SERWITUT, CIASNOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, GRA NIESKOŃCZONA, PRÓG, RASOWOŚĆ, PROMIEŃ, NIEOKREŚLONOŚĆ, TAJNOŚĆ, PIĘTNASTKA, ŚCIANA DZIAŁOWA, NIEUNIKNIONOŚĆ, USTANOWICIEL, RUCH, SZOT, BLEZER, INDYJSKI, MISJA, STRZAŁKA, DOJŚCIE, KOMERAŻ, CZAPKA GARNIZONOWA, ARTYSTA, MEANDER, KUBEŁ, DZIAŁANIE, INICJATYWNOŚĆ, KURAŻ, MOC, PUBLIKA, NIEAKTYWNOŚĆ, WZNOWICIEL, NIEWZAJEMNOŚĆ, POBOŻNE ŻYCZENIE, CHIŃSKOŚĆ, ESTETYCZNOŚĆ, STYLOWOŚĆ, OPOZYCJA, ROŚLINA OLEJKODAJNA, PODGATUNEK, KAMERTON, FILM WOJENNY, OGIEŃ NIEBIESKI, SMUSZKA, SZAFUNEK, ZAPORA WODNA, LUDOJAD, ZAJĄC, BEZPOSTACIOWOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, STOPIEŃ CELSJUSZA, NÓŻ NA GARDLE, TRZMIEL, UCZEŃ, PAJĘCZYNA, ISTOTA RZECZY, PRECYZYJNOŚĆ, PRZEJŚCIÓWKA, OBOSIECZNOŚĆ, BARD, PACZKA, NOMINALNOŚĆ, ZATOR, NAWROTOWOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, POMNIK, SCENICZNOŚĆ, MUR, BIELNIK BIAŁY, WIENIEC, UWAGA, PASTERSKOŚĆ, NOZDRZE, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, CHOLEWKA, POWINOWACTWO, ?SPECJAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO OKALA, STANOWI ZWYKLE INTERESUJĄCY AKCENT I WYZNACZA GRANICĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO OKALA, STANOWI ZWYKLE INTERESUJĄCY AKCENT I WYZNACZA GRANICĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMA coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMA
coś, co okala, stanowi zwykle interesujący akcent i wyznacza granicę (na 4 lit.).

Oprócz COŚ, CO OKALA, STANOWI ZWYKLE INTERESUJĄCY AKCENT I WYZNACZA GRANICĘ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - COŚ, CO OKALA, STANOWI ZWYKLE INTERESUJĄCY AKCENT I WYZNACZA GRANICĘ. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x