WZORNIK (NARZĘDZIE, ZWYKLE CZĘŚĆ MASZYNY PRZEMYSŁOWEJ), WEDŁUG KTÓREGO NADAJE SIĘ KSZTAŁTY SERYJNIE WYTWARZANYM ELEMENTOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPIAŁ to:

wzornik (narzędzie, zwykle część maszyny przemysłowej), według którego nadaje się kształty seryjnie wytwarzanym elementom (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPIAŁ

KOPIAŁ to:

dawny zbiór dokumentów i odpisów edyktów, dotyczących majątków ziemskich, przeważnie klasztornych (na 6 lit.)KOPIAŁ to:

książka z kalką (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZORNIK (NARZĘDZIE, ZWYKLE CZĘŚĆ MASZYNY PRZEMYSŁOWEJ), WEDŁUG KTÓREGO NADAJE SIĘ KSZTAŁTY SERYJNIE WYTWARZANYM ELEMENTOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.001

LEKARSTWO, LOTNICTWO WOJSKOWE, KARETKA REANIMACYJNA, PRAJEDNIA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, GORZKA ZGNILIZNA, WATA CELULOZOWA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, PALIK, AZYL, FALA BALISTYCZNA, ZADZIOR, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, FICTIO PERSONAE, WŁÓKNIAK TWARDY, BIEDA, NOMOKRACJA, ZBIORÓWKA, WIERTŁO UDAROWE, MOSTOWNICZY, CHASER, PORNOGRAFIA TWARDA, ŁAM, ROŚLINA BULWIASTA, GRUBIANIN, OSOWATE, CZARA, SZKARADZTWO, HAK ABORDAŻOWY, MISIAK, KABOTAŻ, CUKIER, IRISH DRAUGHT, DOTHRACKI, KOTLARNIA, CZĘŚĆ MOWY, ARTYSTA, CIEKAWY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, MILCZĄCA ZGODA, NIEOPANOWANIE, BELKA, CEMENTOWE BUTY, MORESKA, DIAKON, PIOTROWO, EMPIRE, KABINA, WĘZEŁ KOLEJOWY, PERTYT, WINDA, MAGNESIK, ŁACIŃSKI, REWIZJONIZM, GATUNEK ITEROPARYCZNY, BITNOŚĆ, STRZEMIĘ, TRIADA CARNEYA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ŁUPACZKA, NACISK, POJAWIENIE SIĘ, SŁUCHAWECZKA, DZIEKANAT, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, MALKONTENCTWO, APLIKACJA ADWOKACKA, NEKROFAG, SAMOCZYSZCZENIE, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, POKŁAD, KARAKUŁ, PRALUDZIE, DRZEWO, STRZEMIĄCZKO, NĘCISKO, INWAZJA, PSZENICA DURUM, KABOTYNIZM, ANTROPOZOONOZA, ANTENA YAGI-UDA, BOGRACZ, KONKURENCJA, FILET, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, SZKARADZIEJSTWO, FLORYSTA, PRZYGOTOWALNIA, ADSORBAT, NIERUCHOMOŚĆ, PRZEŁĄCZNICA, ODSETEK, SZWADRON ŚMIERCI, ZAŁOM, ŻAL, AWANTUROWANIE SIĘ, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, LANGUR WSPANIAŁY, TAMBURYN, CZYNNIK WYTWÓRCZY, SYMBOLIZM, JAKOŚĆ, PULPIT, BECZUŁKA, RADŁO, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KATEGORIA OPEN, OPAL, NUDYZM, ARENA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, SYNTETYK, FARSA, WIERSZ OBRAZKOWY, ANIMAG, UKRAINISTYKA, FAŁDA, PODCIEP, STYL WILHELMIŃSKI, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, KISIEL, KOMAR, BUTELKA, PÓŁKULA MÓZGOWA, FOTOGRAFISTA, KRYPTOREKLAMA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, CHLUBNOŚĆ, AEROLIT, NIEPOJĘTOŚĆ, BARBARZYŃSKOŚĆ, DENDROMETRIA, ZOROASTER, WYPALANKA, WŁAMANIE, CIEMNOGRÓD, PLEBEJKA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, ZAPŁATA, PAS MIEDNICZNY, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, RESORTACJA GENOWA, MANIPULATOR, PRZEKUPKA, NAUKA PRZYRODNICZA, GASTRONOM, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, OOLOGIA, SKNERSTWO, GARDZICIEL, MŁOTECZEK, RZEPKA KOLANOWA, INSTAGRAMER, FENICKI, PANORA, KWADRAT, JASŁO, PROTROMBINA, TRĄBOWCE, MARKETING PARTNERSKI, PĄCZEK, RÓG SZOTOWY, ZAKON MĘSKI, PALEOBOTANIKA, RDZA ZBOŻOWA, AKTORKA, KROATYSTYKA, KUC MERENS, IDENTYFIKACJA, SESJA, HALOFIL, WULKAN DRZEMIĄCY, CECHA RECESYWNA, WCIĄGARKA, WYPRAWIACZ, GAWĘDA, ETERYCZNOŚĆ, FARMACEUTA, NATRYSK, SENTENCJA, TURMA, JELEC, PERIODYK, PARTIA HISZPAŃSKA, FIBROMIALGIA, JEDNOSTRONNOŚĆ, MOGIKAPPACYZM, DZIELNICA, PISTOLET, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, SERBISTYKA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, STYL CASUALOWY, NIEOKRZESANIEC, MIĘKKIE SERCE, PAPROĆ, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, USKOK, KURA DOMOWA, WOLNY, GOŁĄBKA, NEUROCHEMIA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, MODERNIZM, KRYMINAŁ, PALATOGRAM, SPLUWACZKA, LAMPA ELEKTRONOWA, MIŁOŚĆ, PRZEWÓD, VAT, ABNEGATKA, POMPA WYPOROWA, JĘZYK ŁACIŃSKI, SAMOTRZASK, FREAK, STYCZEŃ, GIERKA, CHWYT, PRZEŻYCIE, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, ZABAWA, ODZIOM, FATALISTA, BADYL, TEŚCIK, DRAG, PŁAT, HUTNICTWO, MACHANIE RĘKĄ, APOSTOŁ, TENOR DRAMATYCZNY, KAPOK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, MECH JAWAJSKI, WARIACJA, ASTRONOMIA, DIMER, RAJTARIA, RIST, TEREN, EKSHIBICJONISTKA, TOPOREK, LENIWIEC BRUNATNY, TRANSAKCJA WIĄZANA, DYSKURSYWNOŚĆ, BEZWŁAD, GNIAZDO PROCESOROWE, RUCH, SAMOAKTUALIZACJA, FLACHA, UKŁAD SAMODZIELNY, SĄD OSTATECZNY, GÓRNICTWO WĘGLOWE, PROKARBAZYNA, KIJEK, DIABELSKI WYNALAZEK, ŁOKIEĆ, TŁUK PANCERNY, NEURON LUSTRZANY, POLITYKA MIESZKANIOWA, ŁUPEK OSADOWY, GEOFIT CEBULOWY, SZEREG, SYRENA ALARMOWA, PODSTOPIEŃ, DYFERENCJACJA, PODANIE, PRZECIĘTNIACTWO, TRAFUNEK, ZASTÓJ ŻYLNY, PRZYBYTEK, PANTOMIMA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, RAMIĘ, REJESTRACJA, KABOTYŃSTWO, STRUNA ŚCIĘGNISTA, GĘSIARZ, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, OŚNIK, WILLA, DYNAMIKA, GRUPA KETONOWA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, CZERWONY PAS, PASIECZYSKO, KONSYGNATARIUSZ, SYROP, MIS, BOMBA KOBALTOWA, BAJKA, MODNIARZ, HIGIENA ZWIERZĄT, ASTROLOG, EGZOTYK, KANCONETA, OSTRZE LIŚCIOWATE, KUMOTERSTWO, ?PUPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZORNIK (NARZĘDZIE, ZWYKLE CZĘŚĆ MASZYNY PRZEMYSŁOWEJ), WEDŁUG KTÓREGO NADAJE SIĘ KSZTAŁTY SERYJNIE WYTWARZANYM ELEMENTOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZORNIK (NARZĘDZIE, ZWYKLE CZĘŚĆ MASZYNY PRZEMYSŁOWEJ), WEDŁUG KTÓREGO NADAJE SIĘ KSZTAŁTY SERYJNIE WYTWARZANYM ELEMENTOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPIAŁ wzornik (narzędzie, zwykle część maszyny przemysłowej), według którego nadaje się kształty seryjnie wytwarzanym elementom (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPIAŁ
wzornik (narzędzie, zwykle część maszyny przemysłowej), według którego nadaje się kształty seryjnie wytwarzanym elementom (na 6 lit.).

Oprócz WZORNIK (NARZĘDZIE, ZWYKLE CZĘŚĆ MASZYNY PRZEMYSŁOWEJ), WEDŁUG KTÓREGO NADAJE SIĘ KSZTAŁTY SERYJNIE WYTWARZANYM ELEMENTOM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WZORNIK (NARZĘDZIE, ZWYKLE CZĘŚĆ MASZYNY PRZEMYSŁOWEJ), WEDŁUG KTÓREGO NADAJE SIĘ KSZTAŁTY SERYJNIE WYTWARZANYM ELEMENTOM. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast