MIEJSCE PRZETRZYMYWANIA, ZWYKLE BEZ WYROKU SĄDU, DUŻEJ LICZBY OSÓB UZNAWANYCH Z RÓŻNYCH POWODÓW ZA NIEWYGODNE DLA WŁADZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONCENTRAK to:

miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz (na 10 lit.)OBÓZ KONCENTRACYJNY to:

miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE PRZETRZYMYWANIA, ZWYKLE BEZ WYROKU SĄDU, DUŻEJ LICZBY OSÓB UZNAWANYCH Z RÓŻNYCH POWODÓW ZA NIEWYGODNE DLA WŁADZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.673

FUNKCJA DODATNIA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, LUNETA, KAWOWIEC, KOJEC, HALA, MIRAŻ, ZGODA, PAGRUS, NARAMIENNICA, POSTĘPACTWO, PARKIET, OŁTARZ, WYCHOWAWCA, PODKOWA, AUTOTERAPIA, USYTUOWANIE, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, KINO SAMOCHODOWE, WITALIZM, ZASADA PODCZEPIENIA, ŚRODOWISKO, STYK, AMERYKANIZM, HEAVY METAL, ZOO, OGATA, TROLEJBUS, KROTON, MORAŁ, TARLISKO, MATERIA, ZWOLNIENIE GRUPOWE, FILOGENEZA, FORKASZTEL, GŁOWOCISOWATE, IZA, PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY, GORETEX, WARTOWNIK, JAK, BROŃ AUTOMATYCZNA, KAMUFLET, SŁUP ENERGETYCZNY, STAROIRLANDZKI, FRYZJER, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, POMORSKI, TARADAJKA, KULTURA MUSTIERSKA, OCTOWNIA, ZDECYDOWANIE, ADORACJA, UKŁAD DZIESIĘTNY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MELANODERMIA, SYNERGIZM, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, BIEDRZENIEC, WIGILIA, MYDŁO I POWIDŁO, MORULA, RYNEK KONSUMENTA, MEDALION, OPALENIZNA, OPIEKUN FAKTYCZNY, KAPOK, ZARZEWIE, GEODEZJA NIŻSZA, ENCYKLOPEDYSTA, DRZAZGA, NISZA EKOLOGICZNA, PLEBISCYT, SKŁADNICA, FIRMA ZWROTOWA, ŁAWKA REZERWOWYCH, TAMBURA, SYTUACJA PATOWA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, CZŁOWIEK PRACY, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, LUZ, CHLEB KLASZTORNY, ADHORTACJA APOSTOLSKA, ARBORETUM, PALTO, MEDAL, GNIADY, EKOLOGISTYKA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, UMIEJSCOWIENIE, PRZESYP, DŻOLER, BATYSFERA, RADIOZNACZNIK, BEZ, MIEJSCE, TRANSPARENCJA, MONOCENTRYZM, WYPUKLINA, INFORMATOLOGIA, IDIOSYNKRAZJA, OBOZOWISKO, WÓR, LUDOJAD, DWUPIENNOŚĆ, PRZEZIERNIKOWATE, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, FILLO, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, KWIAT, ZŁĄCZENIE, GORĄCZKA PONTIAC, PAMIĘĆ UKRYTA, KLINCZ, WEKSEL TRASOWANY, PINTA, NIŻ DEMOGRAFICZNY, OBIJACZ, SUKNIA, TAMTEN ŚWIAT, ROTUNDA, PRUSAK, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, SKRZACIK, KONFERENCJA, TOBOŁKI, TRUSKAWKA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, WYSEPKA, STYL, TAGESTOLOGIA, KONCERNIAK, CECHA DYSMORFICZNA, RYNEK WEWNĘTRZNY, OGNIWO GALWANICZNE, DERA, BRALETKA, BRAMKA HONOROWA, KART, TROJAN, KONTRDEMONSTRACJA, DZIAŁANIE, ZAPYCHACZ, NAWYCZKA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, DOM HANDLOWY, CZEPLIWOŚĆ, BANITA, KRATA, KROTNOŚĆ, PRZYWÓZKA, GOŁĘBIĄTKO, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, MADŻONG, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, OSOBA BOSKA, SARAN, BUSZEL AMERYKAŃSKI, STADION, MATINKA, WIDMO OPTYCZNE, MŁODZIAK, MIKOŁAJCZYK, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, TEMPERATURA, STOŻEK, PODPORA, ZDANIE, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, PODRYDZYK OSTRY, TUŃCZYK, BASEN, KONWEJER, GŁADKOPOKŁADOWIEC, TYMPAN, SPICZAK, KOLORATURA, INDYK, WĘGIEL BRUNATNY, KABARET, ROMANS, ŚWIATŁA, BICZYKOODWŁOKOWCE, BACIK, EKSTENSJA, KONFEDERATKA, HAWELOK, SKRYTKA POSELSKA, BUSZ, ROZSZCZEP, TAGER, WYRĘB, MIECH, PLAN, ORBIT, RADA GABINETOWA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, OGNISKO, KONFISKACJA, ORIENTACJA, FRANCISZKANKA, FENOMENOLOGIA, DZIECKO EPOKI, NONSENS, GRUPA, DATEK, PISMO, LEJEK, KUBRAK, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, EMFITEUZA, PRYSIUDY, WIELOSTYLOWOŚĆ, KADŹ, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, GRIECZANINOW, TORBACZE, OBLAT, PALMA, BRYZOL, BASEN, FRANCUSZCZYZNA, SPAW, ZBIÓR POTĘGOWY, ARENA, ZBIEG, RADIO TAXI, ULISTNIENIE, GAJAL, LOKATA DYNAMICZNA, ANGORA, PIJAWKA, STRAŻ POŻARNA, PARKAN, BRZYDAL, GRZYB DĘBOWY, OWAL CASSINIEGO, WŁOCHACZ, UCZEŃ, PUNKT, HIPOTEKA, POKER, ZDRADA, MIKROKULTURA, CHŁÓD, BEZ, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, KARTUZJA, OREAS, KOLEC, HULL, DOM LETNISKOWY, KUREK, WYSTAWA, DULĘBA, MONOCENTRYZM, RUCH ODRZUTOWY, BIMA, ALEJA SZTYWNYCH, FREELANCER, KIT, ZBÓJNIKOWATE, NIECZUŁOŚĆ, KLAUZURA, KAFLE, SHUTE, ZIBI, WYRĘBA, MASOŃSKOŚĆ, AWANGARDA, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, STAWONOGI, BADANIE PRZESIEWOWE, KOCIOKWIK, EKSPOZYCJA, MORA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, ACAN, DORAB, PAPIER, ADRES, ARKA PRZYMIERZA, BASEN, EDYCJA, MAGISTRAT, SZMIRA, MUSZLA PIELGRZYMIA, KULISA, WROCŁAW, KADŁUB, ROZKOJARZENIE, KREDYT KONSUMPCYJNY, SĄD GARNIZONOWY, MISKA, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, ?SZTOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.673 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE PRZETRZYMYWANIA, ZWYKLE BEZ WYROKU SĄDU, DUŻEJ LICZBY OSÓB UZNAWANYCH Z RÓŻNYCH POWODÓW ZA NIEWYGODNE DLA WŁADZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE PRZETRZYMYWANIA, ZWYKLE BEZ WYROKU SĄDU, DUŻEJ LICZBY OSÓB UZNAWANYCH Z RÓŻNYCH POWODÓW ZA NIEWYGODNE DLA WŁADZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONCENTRAK miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz (na 10 lit.)
OBÓZ KONCENTRACYJNY miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONCENTRAK
miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz (na 10 lit.).
OBÓZ KONCENTRACYJNY
miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz (na 18 lit.).

Oprócz MIEJSCE PRZETRZYMYWANIA, ZWYKLE BEZ WYROKU SĄDU, DUŻEJ LICZBY OSÓB UZNAWANYCH Z RÓŻNYCH POWODÓW ZA NIEWYGODNE DLA WŁADZ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MIEJSCE PRZETRZYMYWANIA, ZWYKLE BEZ WYROKU SĄDU, DUŻEJ LICZBY OSÓB UZNAWANYCH Z RÓŻNYCH POWODÓW ZA NIEWYGODNE DLA WŁADZ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x