4047 M KW. DLA FARMERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKR to:

4047 m kw. dla farmera (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKR

AKR to:

równy ok. 0,4 hektara (na 3 lit.)AKR to:

ang. jedn. powierzchni ziemi (na 3 lit.)AKR to:

miara gruntu u Anglików (na 3 lit.)AKR to:

miara ziemi nad Tamizą (na 3 lit.)AKR to:

ang. miara gruntu (na 3 lit.)AKR to:

miara powierzchni ziemi w Anglii (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "4047 M KW. DLA FARMERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.364

PAMELO, FIZJOGNOMIA, PIASTUNKA, LICEALIADA, OWCA, KAMORA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ANALIZA KANONICZNA, RUCH ODRZUTOWY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, GŁOS, BANAN, OŚMIORAK, NIEROGACIZNA, KOSZMAR, NAWÓZ KATALITYCZNY, PODZBIÓR, PENTAN, DUO, NEGACJONISTA, PORTIERNIA, NAWA, KUCZBAJ, TAKTYKA, PAGRUS, FURAŻ, NATURALIZM, GOŁĄBEK, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROWEREK BIEGOWY, SCENORYS, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, KLASYFIKACJA KANADYJSKA, SMOK, STOPIEŃ WARSTWICOWY, STALAG, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KARA KWALIFIKOWANA, KUBIAK, KARMA, FORMACJA ROŚLINNA, AUTOTELICZNOŚĆ, OLA, ZAKON ŚWIECKI, PRĄD ZMIENNY, SHONEN-MANGA, NEOLIBERALIZM, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, EDYKUŁ, KSIĘGA METRYKALNA, GERMAŃSKOŚĆ, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, ILDEFRANSY, TAŚMIAK, ZWIERZĘ, ANDROID, CHÓR, JEŹDZIK, TŁUSZCZAK, ACAN, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, BENEFIS, GINECEUM, KUŁAK, DOKTORAT HONOROWY, RADZIECKOŚĆ, ASCEZA, BEYER, OWODNIOWCE, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, TEATR, BOZA, ROŻEK, URYNA, POIDŁO, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, KUWETA, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, MARCÓWKA, JUFERS, STULETNIE JAJO, STRAŻ, OFIARA, MARRAN, ANIMALIZM, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MIKOŁAJCZYK, OBIJACZ, LOŻA HONOROWA, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, LUBASZKA, WYBIERAK, MELODYJNOŚĆ, KINDERBAL, KORONA, DWÓJKA, ZERNIKE, GRZYBOLUBKI, KASAK, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, MOCZ, JASZCZURKA SARGANTANA, DRABINA, DANINA, KABINA, CZYNOWNICTWO, BURNETT, SÓL FIZJOLOGICZNA, ZGORZEL, BRAMKA HONOROWA, CEL, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, RZEMIOSŁO, KOPULACJA, ŻÓŁTY ALARM, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, PCHACZ, BIEGŁY SĄDOWY, DYSONANS, MURZYŃSKOŚĆ, PYZY, MASZTÓWKA, IGLOO, SKORPION, UCHA, BUK, TESTAMENT, PRÓBA TUBERKULINOWA, TYGRYSIE OKO, NUMEREK, KURONIÓWKA, BEKADŁO, TRANSPARENTNOŚĆ, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, PROTEKCJONIZM, ESTRADOWOŚĆ, FIORD, SUMAK, WYBRYK NATURY, CEMENTOWE BUTY, ZGRAJA, CHOINKA, PODUSZKA, TYSIĘCZNIK, ŻÓŁTOZIEM, TERMY, SZARE KLUSKI, SCENICZNOŚĆ, BALON ZAPOROWY, HURYSA, RZUTKI, EUROPEJSKOŚĆ, POMOC, KAJUTA, PRZYSTAŃ MORSKA, KLEIK, MYKOLOGIA, LEOPARD, GARAŻ, ANTONIM, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, REWIR, ŻYCIE PRYWATNE, JAWNOŚĆ, MELONOWIEC, APROBACJA, MATCZYNOŚĆ, FRANCISZKANKI, CIĘCIE WARSTWIC, BOHEMA, HOMERYDA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, FORUM, KRAAL, ŁUK TRIUMFALNY, ORZECZNIK, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, MESA, RARÓG, ARABSZCZYZNA, EKSŻONA, OBORA, HAKONOS, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, PSI ZĄB, STECZKA, SPRZEDAWCZYK, GRUPA AMINOWA, ŚLEPE RYBY, ADA, PINGWIN CESARSKI, BONITO, TĘCZA, MASŁO, NERKOWIEC, SZADOK, WIECZÓR KAWALERSKI, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, WIECZÓR PANIEŃSKI, JEŹDZIEC APOKALIPSY, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POLE, ARIA, POPLECZNICTWO, ZIOMEK, PARZENICA, ŻYLETA, KRZYWA PROSTOWALNA, SKWAR, DRĄŻEK POGO, SZPILKA, KATAFRAKTA, PRZEMYSŁÓWKA, WENUS, CZERWONY KRZYŻ, TERIODONTY, MUCHOMOR BULWIASTY, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, GRZEBACZ, ŻÓŁTKO, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, OWSIANKA, DZIAŁOBITNIA, TWARDE LĄDOWANIE, KUBRYK, SALADA, TYKA, SPACJA, KONTENERYZACJA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, OKAP, DUKLA CHODNIKOWA, MILANO, SPLOT, KRYMINAŁ, FLASZOWIEC, ZABIEG, STANCJA, AZYL, GEOFIT, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, ŚCIEŻKA, WYWIADOWCA, CENA INTERWENCYJNA, KORA, PODYPLOMÓWKA, GRINDWAL, DOWÓD RZECZOWY, CZAS ZAPRZESZŁY, ZBIÓR POTĘGOWY, WNUK, MONODRAMAT, ŻARŁACZOWATE, MORGANUKODONTY, RĄBANKA, DONŻUANIZM, BARBARZYŃCA, ŻOŁD, SKŁONNOŚĆ, PŁYTA WIÓROWA, OPTOFON, KIJANKA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, MATKA POLKA, OBWÓD ELEKTRYCZNY, KOSZAROWOŚĆ, PROGNOZA BRANŻOWA, ARSENAŁ, HEAVY METAL, GIMNAZJADA, KAZARKA RAJSKA, POWAŻNY WIEK, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, ZAPIAN, SKALA PORÓWNAWCZA, ŚWIADCZENIE, GRODŹ, ZAŁOŻENIE, KOCIE OKO, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, DZIAŁKA, OBJĘTOŚĆ, CZĄBER, RABARBAR, PREMIA TECHNOLOGICZNA, OFIARA, INDYK, REKIN, KOD OGRANICZONY, ALGORYTM MRÓWKOWY, MIKROSOCZEWKA, CZYNNIK NORMUJĄCY, ODWACH, SHITSTORM, GRIECZANINOW, KANN, SUPERRAKIETA, ?DOM STUDENCKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.364 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

4047 M KW. DLA FARMERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: 4047 M KW. DLA FARMERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKR 4047 m kw. dla farmera (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKR
4047 m kw. dla farmera (na 3 lit.).

Oprócz 4047 M KW. DLA FARMERA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - 4047 M KW. DLA FARMERA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x