FOLWARK; OBSZERNY DOM MIESZKALNY, TYPOWY DLA DAWNYCH POSIADŁOŚCI ZIEMSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWÓR to:

folwark; obszerny dom mieszkalny, typowy dla dawnych posiadłości ziemskich (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWÓR

DWÓR to:

przestrzeń wokół domu, podwórze; też miejsce pod gołym niebem (na 4 lit.)DWÓR to:

świta; najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak (na 4 lit.)DWÓR to:

właściciele dworku, posiadłości, wraz z mieszkańcami (na 4 lit.)DWÓR to:

majątek, posiadłość ziemska, folwark (na 4 lit.)DWÓR to:

siedziba, zamek panującego (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FOLWARK; OBSZERNY DOM MIESZKALNY, TYPOWY DLA DAWNYCH POSIADŁOŚCI ZIEMSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.656

KOZA BURSKA, LAURKA, SAMOSIEJKA, TROFEUM ŁOWIECKIE, BENEFICJENT, KRZYWA PODAŻY, MURŁATA, KOSMOS, ASCEZA, KWARTET, TRANSPARENCJA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, AKCENTACJA, OBROK, GETRY, AGREGACJA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, ROCAILLE, BLASZKA, RZEPAK, FELV, KOŃ TROJAŃSKI, BALON METEOROLOGICZNY, OWAL CASSINIEGO, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, TROPIK, KANONIK, SKAZA WYSIĘKOWA, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, KLATKA BŁAZNÓW, ZWROT WEKTORA, FILHELLENIZM, ZEWNĘTRZE, MONOCENTRYZM, SHOUNEN, OSTNICA, PAPA MOBILE, BAROSKOP, DRWINA, CHAN, LINIA MĘSKA, POJEDYNKA, POMNICZEK, PLATYNOWA PŁYTA, GRAF SKIEROWANY, STRĄCZYNA, CHANEL, SKRZYNIEC, STAND, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, KOTERYJNOŚĆ, POKER, OBWODNICA POZAMIEJSKA, LIWERUNEK, ZABIEG, GALON AMERYKAŃSKI, ROMA, NIEOSTATECZNOŚĆ, KOZA, KOPULACJA, GALERIA HANDLOWA, PONY AMERYKAŃSKI, PIANKA, WODA PODSKÓRNA, DOM, TEMACIK, DAKKA, JĘZYK, AFERA KOPERKOWA, PRZYSWAJANIE, JASYR, NUTRIA, EGZOTERYCZNOŚĆ, AMFIKTIONIA, WZÓR, RUDAWIEC, SAMOGRAJ, MURŁATA, MARKETING TERYTORIALNY, BREWIARZ, STYL, SOCJOLOGIA RADYKALNA, WALEC PARABOLICZNY, GADŻETOMANIA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, MIKROSOCZEWKA, GNIAZDO SIEROCE, KUC AMERYKAŃSKI, ROŚLINA TRUJĄCA, STRATOTYP, ODCISK PALCA, JEEP, ARSENAŁ, EPITET, PSI ZĄB, ŻŁÓB, CHOINKA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, IGRA, CHODNICZEK, MIEJSKOŚĆ, GĘSI, DERKA, SŁUP ENERGETYCZNY, MODRZEW EUROPEJSKI TYPOWY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, JARZMO, ANNAŁ, ELITARNOŚĆ, GYNYCEUM, OBSADA ETATOWA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SHOUNEN, BEYER, SKALA PORÓWNAWCZA, PODJAZD, CZYN SPOŁECZNY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, CHARAKTER PISMA, KAJMAN, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, CHAŁUPINA, PŁETWAL, GROWL, DELIKT KONSTYTUCYJNY, PÓŁWYSPIARZ, HISTOGENEZA, BARNABA, GOSPODARSTWO, WOLNY STRZELEC, MANGOSTAN, SYNDROM, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, FURAŻER, BLOKERS, RYBA AKWARIOWA, HELIOLATRIA, ŻERCA, E, KOZA, SZADOK, KAPILARNOŚĆ, DAR ZIEMI, OWCA, DEKURIA, FAŁDZISTKA, TOMBEAU, OGOŃCZOWATE, CHÓR, BŁYSK, SOCZEWICA, GAJDAR, INKWIZYCYJNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, KUC HACKNEY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ŻABA RYŻOWA, PERLICA, PELARGONIA ANGIELSKA, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, KONINA, BLIŹNIACZOŚĆ, KLEJNOTKI, BAKTERIOCYD, CHOROBA DZIEDZICZNA, NOWICKI, ŻABIA LASKA, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, SELER TYPOWY, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, ŁĄKA, OWOCNIK, PARZENICA, FORMACJA ROŚLINNA, ILDEFRANSY, TWARDE LĄDOWANIE, KASZTEL, HAKONOS, WYŻSZE NACZELNE, RÓG MGŁOWY, OPIEKA SPOŁECZNA, TRAWA KANARYJSKA, PLECHA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, DEPORTOWANY, EKONOM, ZANIECZYSZCZENIE, GARAŻ, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, LANSJER, DODATEK AKTYWIZACYJNY, PUSTELNIA, STOPIEŃ, SUSZKA, GAJAL, JEGO WYSOKOŚĆ, TENOR BOHATERSKI, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SALADA, WIENIEC, SCENICZNOŚĆ, DROGA, ZESTAWIK, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, KOPISTA, ARIA, PŁÓD, KREOL, FILANDER KOSMATY, GRINDWAL, GERMAŃSKI, DYMNICOWATE, TYKA, KOK, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, DAWNOŚĆ, RYKSZA, KOD JĘZYKOWY, OCZKO W GŁOWIE, DOM, MANIERYZM, LUKRECJA, IGLOO, PARAWANING, SKRÓT, DEBEL, KIERKI, ROCKOWIEC, RYNEK LOKALNY, AKLIMATYZACJA, WYPRAWA, ODWACH, MASKA, SOLNICA, TABOR, DIALIZA OTRZEWNOWA, KANTYNA, WOTUM ZAUFANIA, BRAHA, SAMOJEDZI, ZIMA, KWARTA, POEMAT HEROICZNY, CMENTARZ, CURRY, MIEJSCE ZEROWE, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, OLA, FILLO, IZA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, KUBRYK, SANIE, CAL, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, WYPRAWKA, OGAREK, SZCZENIACKOŚĆ, SUTEK, WYCHOWAWCA, ROŻEK, DOM TOWAROWY, KOLUMNA AMUNICYJNA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PRZEMYSŁÓWKA, OSOWATE, CEPER, NIM, AWOKADO, LIPINA, LOKACJA ATELIEROWA, KUKIEŁKA, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, APANAŻ, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, SIEDLISKO, GRUPA NACISKU, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, NEGACJONISTA, PISMO, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, KLESZCZE MIĘKKIE, ARENA, FAZENDA, KONWIKT, OPŁATA KONCESYJNA, MILANO, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, FRYCOWE, PISTOLET, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, WARSZTAT, WAŁKOŃ, AZOR, REZONANS, KONCERTYNA, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, PETREL WULKANICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: folwark; obszerny dom mieszkalny, typowy dla dawnych posiadłości ziemskich, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FOLWARK; OBSZERNY DOM MIESZKALNY, TYPOWY DLA DAWNYCH POSIADŁOŚCI ZIEMSKICH to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWÓR, folwark; obszerny dom mieszkalny, typowy dla dawnych posiadłości ziemskich (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWÓR
folwark; obszerny dom mieszkalny, typowy dla dawnych posiadłości ziemskich (na 4 lit.).

Oprócz FOLWARK; OBSZERNY DOM MIESZKALNY, TYPOWY DLA DAWNYCH POSIADŁOŚCI ZIEMSKICH inni sprawdzali również:

rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
gęś łabędzionosa, gęś garbonosa, Anser cygnoides - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje Mongolię i wschodnią Rosję ,
uszkodzenie maszyny lub urządzenia ,
murowany budynek ,
płyta, zachodnia część Zatoki Gdańskiej, nad Zatoką Pucką- Puck ,
część gospodarki narodowej, która nie jest finansowana ani kapitałem państwowym ani samorządowym ,
siedmiostopniowa skala muzyczna o budowie tetrachordowej powstała w średniowieczu ,
postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli) ,
kobieta z Teheranu ,
malarka francuski (1841-95) związana z impresjonistami ,
rozkaz sułtana do wezyra ,
szeroka ulica do przejażdżek i spacerów ,
kruszący materiał wybuchowy, mieszanina ciekłego tlenu i sustancji palnej ,
ogół zwierząt pływających w otwartej strefie wód ,
BARRAMUNDA; słodkowodna ryba dwudyszna; muliste rzeki Australii ,
Pinus pinaster - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
właściciel sklepu kolonialnego, kupiec korzenny ,
TENREK,TANREK ,
kawa w proszku ,
człowiek agresywny, skłonny do awantur ,
instytucja, firma lub jej część, działająca w pewnej dziedzinie ,
niska, miękka kanapa ,
podłużna wypukłość pędu pełniąca zwykle funkcję mechaniczną ,
zdrobniale o trepie; lekkim bucie na derwnianej podeszwie ,
kredyt udzielany przez sprzedawców towarów lub usług ich klientom, polegający na dostarczeniu przedmiotu transakcji i umownym odroczeniu terminu płatności ,
gouda lub parmezan ,
rodzaj francuskiego ciasta z masą migdałową, pieczonego tradycyjnie we Francji z okazji święta Trzech Króli ,
barwnik pozyskiwany z liści i gałęzi sumaku garbarskiego używany w garbarstwie oraz w farbiarstwie do barwienia na czarno ,
krakowski - z odpustem na Zwierzyńcu ,
imadło - przyrząd służący do mocowania przedmiotów poddawanych obróbce ręcznej lub mechanicznej

FOLWARK; OBSZERNY DOM MIESZKALNY, TYPOWY DLA DAWNYCH POSIADŁOŚCI ZIEMSKICH. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x