MIARA KĄTA (TYSIĄCZNA), KTÓRĄ W NIEKTÓRYCH ARMIACH UZNAJE SIĘ DLA UPROSZCZENIA ZA 1/6400 KĄTA PEŁNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYSIĄCZNA Z NADMIAREM to:

miara kąta (tysiączna), którą w niektórych armiach uznaje się dla uproszczenia za 1/6400 kąta pełnego (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA KĄTA (TYSIĄCZNA), KTÓRĄ W NIEKTÓRYCH ARMIACH UZNAJE SIĘ DLA UPROSZCZENIA ZA 1/6400 KĄTA PEŁNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.283

ZWIERCIADŁO, AGAR, DŁUGOGŁOWIE, BRANIE PRZYKŁADU, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, DŻEZ, BARWINEK, KURTYNA SKALNA, KOMUNIKACJA, EPOS HOMERYCKI, MUSICAL, KANALIK NERKOWY, KARCZOWISKO, ELEKTROLOKACJA BIERNA, STARAJĄCY SIĘ, OPTYKA ELEKTRONOWA, KORPUS NAWOWY, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, KOŁATKA, POCZUCIE HUMORU, ZUPA Z GWOŹDZIA, KOMBINEZONIK, PRZEKLEŃSTWO, DETEKTYW, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, MUCHA, PŁYNNOŚĆ, PRZYPŁYW, WYBRZEŻE SZKIEROWE, WYGASZACZ, WYMOWNOŚĆ, TAŚMA MONATAŻOWA, BRZOZA, DEMOBILIZACJA, KANAR, BAJCIK, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, CHODZĄCA POWAGA, LARWA, KOLEJ LINOWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, KOJEC, KOCHANEK MUZ, PASEK MAGNETYCZNY, SKUPSZTYNA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, EPIC TRANCE, OPRZĘD, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, AZOLLA, KRZYŻAK ROGATY, CHANSON, HACEL, KARTAGIŃSKI, SANATORIUM UZDROWISKOWE, PROCES POSZLAKOWY, TYBINKA, MENU PODRĘCZNE, OSIEMDZIESIĄTKA, PEŁNIA, WKŁAD, SEITAN, ZWIERAK MIKROFALOWY, LATAWIEC, TERRARYSTA, UPIÓR, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ACHTEL, FILOLOGIA CHORWACKA, NARAMIENNICA, ŻYCIAN, ADMIRALICJA, TERAPIA BEHAWIORALNA, OBRONA, BREAKDANCE, JĘZYK EZOPOWY, APRIORYZM, OSTRĘŻYNA, BIOGERONTOLOGIA, NATYWIZM, ARAUKARIOWCE, MEGARON, MORION, PRZYZWYCZAJENIE, DORTMUNDER, KUK, PRZODEK, PŁOMIEŃ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, TERRINA, ESTETYKA, GŁUPEK, ZAOPATRZENIE, GWIZD, PARZYSTOŚĆ, SZTUKA PERFORMATYWNA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, PRZEDMIOT, ZAKUP, DEFICYT, WSZYSTKOIZM, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, OKOT, TARTAK, WURST, CHOROBA PICKA, JEJMOŚĆ, APELACJA, CZARA, LOSOWANIE PROSTE, ZATOPIONA DEPRESJA, RĄCZNIK, AZYL, SEJM KONWOKACYJNY, GEN HIPOSTATYCZNY, SANDAŁOWIEC, RZUT KAMIENIEM, ASTROTURFING, KLATCHIAŃSKI, KONWOJER, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, LODRANIT, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PAPRYKARZ, SKANER PŁASKI, PRAWA MIEJSKIE, DOMOKRĄŻCA, MIMETYZM, INDYWIDUALIZM, KORONA, ROZMIĘKANIE, SNICKERS, KOMÓRKA MATECZNA, MONOCENTRYZM, KUNDMAN, SAJKA, TERENOZNAWCA, WARS, POSMAK, PALMA, WATÓWKA, OPÓR WZNIESIENIA, PODKŁAD, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MIESZALNIK, CHROBOTEK, POJAWIENIE SIĘ, SAŁATA, STOLICA, POLIGAMISTKA, BURŻUJSTWO, ESPRESSO, GLOBIGERYNA, STYL DORYCKI, MURSZ, MEDYCYNA PALIATYWNA, CHRUPKOŚĆ, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, PONCZÓWKA, GAWORZENIE, REAKTOR JĄDROWY, MALOWANIE, SZTORMLINA, ZARZUCAJKA, DIAŁ, POCHRZĘST, SYNERGETYKA, PELYKOZAURY, POPIELICA, WIGOŃ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, DISC JOCKEY, SYNTAKTYKA, KOTAN, MARUDA, MIARA SPEKTRALNA, SUŁTANIT, KWAS TŁUSZCZOWY, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, CUDOWNY OWOC, MONOCENTRYZM, SEMINARZYSTA, PRAWO BERNOULLIEGO, STAROŻYTNICTWO, PERISTOM, NASYCENIE, POMIDOR, RODZINA NUKLEARNA, BŁYSTKA OBROTOWA, KABINA, OPERA, PINGWIN BIAŁOBREWY, KLINOPIROKSEN, WIEK NIEMOBILNY, PRAWO ZATRZYMANIA, INDYWIDUALNOŚĆ, CHMURA WARSTWOWA, CIELĘCE LATA, SKARBNICA, OMAN, MANEŻ, TOPIALNIA, ANGEOLOGIA, POMPA, OKRĄGŁOŚĆ, OSET, PARODOS, KURS, SINGIEL, ZBÓJNICKI, STRZAŁA AMORA, PEPTON, OMER, TYFLOLOGIA, UPOJENIE SENNE, BUDOWLA CENTRALNA, PODWÓJNA HELISA, WIBRACJA, SAMOROZPAD, MOTYLEK, ZWÓJKOWATE, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GRUPA NACISKU, TERROR, ZASTANOWIENIE, KOPERTA, SERNICA, INSTRUMENTALISTYKA, ARTYSTKA, PAJĘCZYNA, TOCZYSKO, SMOCZEK, PRZETARG OGRANICZONY, PIÓRKO, LANTANOWIEC, INGRESJA MORZA, AKCELERATOR CYKLICZNY, FUNDUSZ SOŁECKI, PRANERCZE, WŁAŚCIWOŚĆ, PCHŁA MORSKA, CHÓR, OCIEKACZ, AFTERPARTY, SYJON, SOLNISKO, ARCTG, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PERLATOR, TĘTNICA NERKOWA, MARSZAŁEK POLNY, PRZERÓBKA, ZASYP, STYL TOSKAŃSKI, CEWA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, MARKETING RELACYJNY, DOKTORAT HONORIS CAUSA, SOPRAN KOLORATUROWY, OFTALMOLOG, KOŁATANINA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, ELITA, SUCHA IGŁA, FEUDUM, NERW MIĘDZYŻEBROWY, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, DRAMAT WOJENNY, ZIELONA FALA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, KIBOLSTWO, PAMPA, PIECZONA ALASKA, EWAPORAT, IMMUNOHEMATOLOGIA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, HONOR, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, SZYK TOROWY, IZOLATKA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, ILLOKUCJA, ŁATEK, DENUNCJANT, IMMUNOLOGIA, RADIACJA, WCIĄGARKA, SKÓRZAK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MIĘSOPUST, MANIERA, JUMPER, KOTEW, PREFERENCJA, AREOGRAFIA, ELA, ?DROGI MOCZOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA KĄTA (TYSIĄCZNA), KTÓRĄ W NIEKTÓRYCH ARMIACH UZNAJE SIĘ DLA UPROSZCZENIA ZA 1/6400 KĄTA PEŁNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA KĄTA (TYSIĄCZNA), KTÓRĄ W NIEKTÓRYCH ARMIACH UZNAJE SIĘ DLA UPROSZCZENIA ZA 1/6400 KĄTA PEŁNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYSIĄCZNA Z NADMIAREM miara kąta (tysiączna), którą w niektórych armiach uznaje się dla uproszczenia za 1/6400 kąta pełnego (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYSIĄCZNA Z NADMIAREM
miara kąta (tysiączna), którą w niektórych armiach uznaje się dla uproszczenia za 1/6400 kąta pełnego (na 19 lit.).

Oprócz MIARA KĄTA (TYSIĄCZNA), KTÓRĄ W NIEKTÓRYCH ARMIACH UZNAJE SIĘ DLA UPROSZCZENIA ZA 1/6400 KĄTA PEŁNEGO sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - MIARA KĄTA (TYSIĄCZNA), KTÓRĄ W NIEKTÓRYCH ARMIACH UZNAJE SIĘ DLA UPROSZCZENIA ZA 1/6400 KĄTA PEŁNEGO. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast