GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 16 ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZESNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 16 elementów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZESNASTKA

SZESNASTKA to:

nuta w notacji muzycznej trwająca tyle, co jedna szesnasta całej nuty (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

format książki wynikający z podziału arkusza drukarskiego na szesnaście równych części (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

liczba 16, numer 16 (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone szesnastką, noszące taki numer (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

impreza z okazji czyichś szesnastych urodzin (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

szesnastolatka (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 16 ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.676

ŻĄDŁÓWKI, SŁOWACYSTYKA, HALLOTRON, NEGATYWA, SKROMNIŚ, SZEW PODNIEBIENNY, CHASER, KROPLA W MORZU, ELEKTRONIKA, WIECZORÓWKA, PRAWO KARNE, PRZEKŁADOWCA, KURANT, PARTER, PLUJ-ZUPKA, CENTRUM KONFERENCYJNE, ODWARSTWIENIE, PRZYBLIŻENIE, RIST, PSTRYKACZ, PIJALNIA, WĘŻOWNIK, KICHLARZ, PRYMATOLOGIA, HAK, ASOCJATYWNOŚĆ, DELFIN BIAŁONOSY, REFREN, GATUNEK POGRANICZNY, DOLA, KSIĘGOWOŚĆ, JĘDZA, RÓG, IGLICA, GRZYBIARZ, KUMOTER, NABOJKA, ISTOTA SZARA, CHLEBAK, FERRIMAGNETYZM, MACEDONIA, NARYS FORTYFIKACYJNY, PASO PERUWIAŃSKI, ZMIANA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, DWA OGNIE, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, MIMBAR, ETIOLOGIA, SZKOŁA WYŻSZA, DOWÓD POŚREDNI, ERA KENOZOICZNA, MACH, WIOSKA, NACZYNIAK GRONIASTY, KRYSZTAŁ, EONIZM, GRUPA IMINOWA, PODCIEP, OPERATOR, LOJALIZM, STATYK, SĄD GRODZKI, CZYRAK GROMADNY, PEWNIAK, PODNIEBIENIE TWARDE, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, LAMPA PUNKTOWA, BABKA PIASKOWA, IMMUNOPATOLOGIA, KOLIBER, OMNIBUS, POPYT ELASTYCZNY, EWOLUCJA MOLEKULARNA, ARYJKA, TAMBOREK, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, MONARCHIA STANOWA, ANALIZA LITERACKA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, EKSPREZYDENT, CHOCHELKA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, WODOCIĄGOWNIA, EOZYNOCYT, ALIGATOROWATE, KWARTALNIK, RYBIARZ, KLERYK, ŁUPACZKA, PRZYNĘTA, EKONOMIA ROZWOJU, KROJCZY, OBOZOWISKO, ALPINARIUM, CZYN SPOŁECZNY, TEMPURA, SKURWYSYŃSTWO, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PLAN OGÓLNY, KLEKOTKA, FRAKCJA, ZAJĘCZA WARGA, ELEKTRONOWOLT, PUNKT ZLEWNY, UBYTEK, KAGU, CIEŚŃ NADGARSTKA, MARTWY, FUNKCJANA, BANDA, KLASTER, RZUT BERETEM, KULT ŚWIĄTYNNY, RADYKALNA PRAWICA, SYSTEM INFORMATYCZNY, GIĘTKOŚĆ, CHONDRA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, DELTA KRONECKERA, DYSZKANT, NATARCZYWOŚĆ, DEKORATOR WNĘTRZ, BAON, STARY KOŃ, ASTRONOMIA POZYCYJNA, MATKA BIOLOGICZNA, PRAWOMOCNOŚĆ, GRZYB PLEŚNIOWY, NIZIOŁEK, BASISTA, NEOFITA, PILON, OSKARŻONY, SHORT-TRACK, KLEJOWNIA, TOCZYSKO, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, ANATOMIA KLINICZNA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KWAS KAMFOROWY, GWIAZDKA, JEZIORO DRUMLINOWE, WOREK, FONDUE CZEKOLADOWE, PUNKT PRZYZIEMNY, ZORBA, BURŻUJSTWO, SENSACJA, DIRT, CZŁON NADRZĘDNY, ZAKRES REAKCJI, POLITYKA KURSOWA, ALGEBRAIK, PUBLIKA, RYNEK PODSTAWOWY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, OSAD, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ODLEWARKA, WIEDENKI, FILOLOGIA, DETEKTORYSTKA, WYŁAPYWACZ, KLESZCZE, STONKA, CUG, UDAR, TUŁACTWO, NIEROZEZNANIE, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, ŻYWIOŁ, ANTENA DOOKÓLNA, DOLICHOCEFALIA, ZWIERCIADŁO, RADA STARCÓW, MENADA, LINIE OCEANICZNE, DZIAD, KATAKUMBY, OGNIWO ZASADOWE, GLUKOZOAMINOGLIKAN, DWUSETKA, WYNAJEM, INDUKTOR, ABORTERKA, MIECH, HIPNOTYK, ASPAZJA, OTĘPIENIE, SEKCIARSTWO, KLEJOWNIA, SPIRALA ARCHIMEDESA, MAFIA PALIWOWA, RÓŻA PUSTYNI, SULFOTLENEK, INICJATYWA PRYWATNA, SIEWKI, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, BUTERSZNYT, WIELOETATOWOŚĆ, HEREZJA, NAUKA ŚCISŁA, SACHARYD, TRANSWESTYTA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, BIAŁA DIETA, PROCES INWESTYCYJNY, COCKNEY, BYDLĘCTWO, DIAPSYDY, PEDOFIL, BOSS, BALANTIDIOZA, SPEDYTOR, ARENGA, BANANOWA MŁODZIEŻ, KONFESJA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, JADŁOSPIS, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, POKER ROZBIERANY, SZCZĘŚCIARA, RESTAURATOR, OSPAŁOŚĆ, PAREMIOGRAFIA, MISIOLUB, MLECZAJ LEPKI, WALUTA BAZOWA, WARZELNIA, KLOSZ, SYMETRYCZNOŚĆ, BUDOWANIE, ZDOBYWCA, DYFTERIA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, REWERENCJA, BUT, PROSTE SKOŚNE, PROTOHISTORIA, NIEKLAROWNOŚĆ, NATURYZM, PALMA KRÓLEWSKA, POZBYCIE SIĘ, LALKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, ANGLOSAS, REPETYTYWNOŚĆ, KONFEDERACJA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, ELIKSIR, KOSTIUM, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ŚLONSKI, NIEDOMYKALNOŚĆ, PIZZERIA, CZERWONA KSIĘGA, PORTE-PAROLE, ALBUM, SIEROTA NIEBOŻA, ROCZNIK, STECHIOMETRIA, ORCZYK, NAWIJACZ, WYRĄB, PANŚWINIZM, PEŁNIA, DIAMAGNETYK, KOMEDIA DELL'ARTE, SIEWECZKA, PUDŁO REZONANSOWE, PODSZYWACZ, LODOWIEC GRUZOWY, GEN PLEJOTROPOWY, KRAJNIK, KLEJONKA, OCHRONA UZDROWISKOWA, MCLAREN, SZTUKA MINOJSKA, LICHWIARSTWO, KURS, PRZYBUDÓWKA, KONFIRMACJA, SPOIWO MALARSKIE, BŁONICA SKÓRY, MADISON, EOZYNOFIL, POCZUCIE, PRZEŁĄCZNICA, WSTĘPNICA, CÓRKA ŚMIECIARZA, NOWA, POGOTOWIE, ZACHOWANIE, ?TOR WODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 16 ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 16 ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZESNASTKA grupa obiektów, która składa się z 16 elementów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZESNASTKA
grupa obiektów, która składa się z 16 elementów (na 10 lit.).

Oprócz GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 16 ELEMENTÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 16 ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast