ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; BLOK TEN BYŁ WYRÓŻNIANY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSCHÓD to:

zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej; blok ten był wyróżniany od zakończenia II wojny światowej do początku lat 90. XX wieku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSCHÓD

WSCHÓD to:

pora dnia, gdy wschodzi Słońce (na 6 lit.)WSCHÓD to:

jedna z czterech głównych stron świata; odnosi się do punktu horyzontu, w którym wschodzi Słońce w dniu równonocy (na 6 lit.)WSCHÓD to:

kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa (na 6 lit.)WSCHÓD to:

część obszaru (kraju, regionu, kontynentu) położona na wschodzie (na 6 lit.)WSCHÓD to:

pojawienie się jakiegoś ciała niebieskiego (np. gwiazdy, planety lub satelity) ponad linią horyzontu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; BLOK TEN BYŁ WYRÓŻNIANY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.160

KÓŁKO, OSKARŻENIE, OBWAŁ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PATRONAŻ, UNIA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, LĘK, RAKARZ, BOMBA KOBALTOWA, EUFONIA, PRZEGRANY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, KAMIEŃ MILOWY, OCZKO W GŁOWIE, CELESTA, WYŁAM, JEZIORO POLIHUMUSOWE, NUMULIT, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SALA, GRZEBIEŃ, CHOMIKOWATE, PRZEDMIOT, POSTĘP TECHNICZNY, SZEŚCIAN, PARAPECIK, POSZLAKA, WODNIAK, SAPROFAG, KAIN, KWADRYPTYK, PYLICA TALKOWA, WAHADŁO, CZŁOWIEK INTERESU, ŁUCZNY, KOŁODZIEJ, PASKUDNIK, CIEŚŃ NADGARSTKA, ANTOCYJANIDYN, OGRZEWNICTWO, ZMARSZCZKA, DIETA, HARMONIA, ZLEW, KOŃ TROJAŃSKI, JĘZYK ALBAŃSKI, GRA POJEDYNCZA, SYSTEM PRZYPOROWY, KANAŁ RODNY, JĘZYK ISLANDZKI, NIUCHACZ, TWIERDZENIE, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, KRATKA ŚCIEKOWA, NIEOBLICZALNOŚĆ, IZOMER OPTYCZNY, WSTRZYMANIE, ARYTMETYKA MODULARNA, GŁASZCZEK WARGOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, UT, PRZYPADEK, SZTUCZNA INTELIGENCJA, CUG, GRA RÓŻNICZKOWA, STAŁA, KONSTABL, SZCZUR, PATAGOZAUR, SŁOWIANIN, EMERYTURA POMOSTOWA, RODZINA JĘZYKOWA, STOMATOLOG, OUTSIDER, WIĄZANIE, DOGADZANIE SOBIE, GWIAZDA BETLEJEMSKA, ROZBIEŻNOŚĆ, PANCERNIK KIESZONKOWY, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, FIZYKA TEORETYCZNA, AUTSAJDER, CZERWIEC, BLOK, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, INTEL, POBORCA, MOŻNOŚĆ, TEORIA CIAŁ, PŁUG TALERZOWY, TOLERASTIA, TEMPERATURA NÉELA, INŻYNIERIA TKANKOWA, PRYMAS, WYPADEK PRZY PRACY, GRUSZA, PRZĘDZIWO, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, EPILEPTOLOGIA, WRAP, REPETYCYJNOŚĆ, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, GALARETKA, LIOPLEURODON, PRAWO MEDYCZNE, METAJODAN(VII) SODU, POJAZD, FALA WZROSTOWA, PROTEZA, WSKRZESICIEL, PIECZONA ALASKA, KWAS, MAJKA, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, FLAWONOID, CHAOS, IZOMER GEOMETRYCZNY, ZIOŁO, WÓR, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, MĘŻOBÓJCA, KOPCIUCH, FIRLETKA, TEMAT, ALGEBRA OGÓLNA, WYGA, KAMBUZ, POŻYWIENIE, AGENT, WYPŁYW, TECHNOKRATYZM, TECHNOKRACJA, HAPTODUS, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, PRAWNICTWO, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, WSKAŹNIK SIMPSONA, WOLNY, ŻYWNOŚĆ, SETKA, MAKIJAŻYSTA, GRANICA KULTUR, JEGGINSY, SUBTELNOŚĆ, ZNAMIĘ SPITZ, CRIOLLO, PODSYP, OŚRODEK WYŻOWY, ORBITAL, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ZENIT, ZASTAWKA, SSAK WYMARŁY, OAZA SPOKOJU, BORDER, UPOLITYCZNIENIE, NIEOCHRZCZONY, CHIROPRAKTYKA, ŻAL, EUPELYKOZAURY, KOLAMINA, ŻÓŁTY ALARM, ANTYK, HRABINA, INTUICJONIZM, CNOTA, SIŁA, ROZMIAR KĄTOWY, IMPERIUM KHMERSKIE, JĘZYK PRASEMICKI, ZWÓJKI, KOMORA, REKIN PIASKOWY, PRAWO, CEBER, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, ROBOTA, PIERŚCIENICE, DEKADA, FOTOGRAFISTA, ZWARCIE, MOCARSTWO, MUFLA, ASFALTOBETON, KLIMAKTERIUM, PLACÓWKA RODZINNA, MISIO, BAYES, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SCENICZNOŚĆ, GERONTOLOGIA, ANANDA, OPÓR, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, PLAN SYTUACYJNY, NATOLIN, RYSUNEK, GRA RPG, WINNY, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ŻABA MOCZAROWA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, STERNICZKA, KRÓCIEC, FALAFEL, NIHILIZM, JEŻ AMURSKI, PĘDRAK, ANTYTRYNITARZE, WAFELEK, JUNAK, BOMBA EKOLOGICZNA, ADHEZJA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, DYWIZJA, KARCZMA PIWNA, LICHWA, INTROJEKCJA, KURIER TATRZAŃSKI, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ROSYJSKI, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, PIES STRÓŻUJĄCY, KARETKA REANIMACYJNA, PICA, ELIMINACJE, METEOR, REKLAMIARZ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ZWIERANIE SZYKÓW, OFIARA ZAKŁADZINOWA, KUBEK, NIETOLERANCJA, FRANCISZKANIZM, METROPOLIA, WIERTNIK, BYLICA CYTWAROWA, POJAZD SILNIKOWY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, LEK PRZECIWLĘKOWY, KABOTYNIZM, BOREWICZ, SZRANKI, AKUMULACJA, BACHATA, KROWA, SCEPTYCYZM, FARBA OLEJNA, WORECZKOWY, GE'EZ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, SKAŁA PLUTONICZNA, PLIOCEN, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, SZYSZKA, SKÓRA WŁAŚCIWA, KLASA, OTWORZENIE SERCA, JĘZYK PASZTO, GOMÓŁA, TEKST, BEZWODNIK, GARKOTŁUK, ECHOMETR, GRZECH CIĘŻKI, KROYER, PENTOKSYFILINA, PAJĄK, FILM ANIMOWANY, ROZMNOŻA, PREZENTER, CHODZĄCA REKLAMA, KOŻUSZYSKO, METRUM, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, TARCZKA, DZIADZIENIE, ELEKTROLIT, POJAZD, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, AMYLOFAGIA, RZEP, ACENA ARGENTYŃSKA, POPRZEDNIK, DĄBROWIANKA, NASTAWANIE, REPERTUAR, GRUBY, AHISTORYZM, ?LUSTRO TEKTONICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; BLOK TEN BYŁ WYRÓŻNIANY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; BLOK TEN BYŁ WYRÓŻNIANY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSCHÓD zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej; blok ten był wyróżniany od zakończenia II wojny światowej do początku lat 90. XX wieku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSCHÓD
zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej; blok ten był wyróżniany od zakończenia II wojny światowej do początku lat 90. XX wieku (na 6 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; BLOK TEN BYŁ WYRÓŻNIANY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; BLOK TEN BYŁ WYRÓŻNIANY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ DO POCZĄTKU LAT 90. XX WIEKU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x