IRONICZNIE O KOBIECIE STROJĄCEJ SIĘ; MODNISIA. (UWAGA! WŚRÓD ŻEŃSKICH NAZW CZŁOWIEKA UKŁAD LEKSEMÓW W SYNSETACH I RELACJI MIĘDZY SYNSETAMI MOŻE NIE BYĆ ANALOGICZNY DO SYTUACJI WŚRÓD NAZW MĘŻCZYZN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEGANTKA to:

ironicznie o kobiecie strojącej się; modnisia. (UWAGA! wśród żeńskich nazw człowieka układ leksemów w synsetach i relacji między synsetami może nie być analogiczny do sytuacji wśród nazw mężczyzn) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELEGANTKA

ELEGANTKA to:

elegancka kobieta (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE O KOBIECIE STROJĄCEJ SIĘ; MODNISIA. (UWAGA! WŚRÓD ŻEŃSKICH NAZW CZŁOWIEKA UKŁAD LEKSEMÓW W SYNSETACH I RELACJI MIĘDZY SYNSETAMI MOŻE NIE BYĆ ANALOGICZNY DO SYTUACJI WŚRÓD NAZW MĘŻCZYZN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.217

ŁUCZNIK, KRĘG LĘDŹWIOWY, BARBARZYŃCA, ŚLEPA PRÓBA, PITU-PITU, OTWARCIE RÉTIEGO, TIRET, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, KARAKOL, BURŻUJSTWO, GARDŁO, CHEMOTROPIZM DODATNI, PIEPRZ, GATUNEK POGRANICZNY, KORONKA BRABANCKA, MALAJ, NIESPORCZAKI, JĘZYK ALEUCKI, IMMUNOCHEMIA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, TARCZA, SKOCZKOWE, GEJOSTWO, UKŁAD HOMOGENICZNY, CZECZEŃSKI, ODWIECZERZ, JASKINIOWIEC, OGNISKO, RZODKIEWNIK, FARBA OLEJNA, AKCENT OSTRY, POWOLNOŚĆ, BIOMET, ŁOZA, BIERNY ZAWODOWO, UNIK, MOSTOWNICZY, FILOZOFIA NAUKI, KULAS, DYSPOZYCJA, DEKANTER, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, NIESKALANOŚĆ, CYGAN, FILECIK, PŁEĆ, IRREALIZM, TREN, MANDRYL, STAN USTALONY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, INŻYNIERIA TKANKOWA, AMFIUMY, GASTROENTEROLOGIA, FORNALKA, ILUZORYCZNOŚĆ, DZIDA, PUNKT WYPADOWY, OFIAKODONTY, MADŻONG, TRAGIKA, LATIMERIA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, BAJKOPIS, KONIK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, ROZBUDOWA, IGŁY, OZONOSFERA, CIĄG, MERYSTEM, TAPIR WEŁNISTY, AKTYNOWIEC, ORZECHÓWKA, ROZBÓJNIK, JASTRZĘBIE OKO, CHROPOWATOŚĆ, REP, GATUNEK KATADROMOWY, PÓŁBÓG, MAGNETOSTATYKA, TRAWERS, KOSTIUM HISTORYCZNY, BUTA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ANTYDOGMATYZM, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, VALLA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, OBRONA ROSYJSKA, CICHY WSPÓLNIK, BIBUŁKARZ, KOŁTRYNA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, TŁUSZCZYK, SUPOZYCJA, LITAURY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, BAKTERIEMIA, KOD DWÓJKOWY, WIDZENIE PERYFERYJNE, CIELENIE SIĘ LODOWCA, SSAKI, SKŁADNIA, ŚWIĄTKI, CYTOSTOM, NEURON LUSTRZANY, DEMOLUDY, SŁABEUSZ, PULSACJA, OBJAWIENIE, POKŁONY, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, TEMAT, BOMBONIERKA, ŁĄCZNIK, ŚCIANKA DZIAŁOWA, BIAŁA GORĄCZKA, SADYZM, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, MATERIAŁ WYBUCHOWY, INFORMATYK, OBLICZNOŚĆ, PARTNERKA, PODRYWKA WĘDKARSKA, DRZWI HARMONIJKOWE, NASZYWKA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, KENIJSKI, BARIATRIA, GRAMATYK, TRAFIENIE, EKONOMIA SPOŁECZNA, TARANTELA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KRATA, PRZESIĘK, WAMPIREK, FARBOWANY LIS, ACID WESTERN, WIATR, SZCZEP, MIEDNICA, BANAT, NIEODPORNOŚĆ, CZŁOWIEKOWATE, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, WAGON PULMANOWSKI, OPRYSZCZKA, PRZYGOTOWALNIA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FRANCISZKANIZM, ŚWINIA DOMOWA, ÓSEMKA, WARIAT, ŚWIATŁO ZIELONE, PRZEDSZKOLE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, HYGROPSAMMON, STANIĘCIE, DOLICHOCEFALIA, OUTLIER, ARCHITEKTURA, PASCHA, PLEMIĘ, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, PĄCZKOWCE, GWAJAK, KAPITAŁ REZERWOWY, GENOMIKA TEORETYCZNA, NOZOLOGIA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, RDZEŃ GRAFU, LAMA, KARMAN, DUSZA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, HORYZONT CZĄSTEK, GRUNCIK, PRZYBŁĘDA, MIKROFILAMENT, CZARNA MOWA, RZEŹNIK, ENERGIA WIATROWA, PREPARATYKA, LARYNGOLOGIA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, BEJT, DRABINA, NIEPOKORNOŚĆ, POTRZEBA, ELEGANT, WNIEBOWSTĄPIENIE, DWUSTER, ASTROFOTOMETRIA, IMMUNOONKOLOGIA, BEZBRONNOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, OGRANICZONOŚĆ, ZNACZENIE, SZCZUR POLINEZYJSKI, TBV, KSIĘŻULEK, HELIKOPRION, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, PIONEK, PRZYCHYLNY WIATR, RYNEK KONKURENCYJNY, TROMPA, SZPIK KOSTNY, CZERWONAK, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, HULMAN SZARY, BISKAJSKA, DUŻA LITERA, JĘZYK ROSYJSKI, ZGNIŁY KOMPROMIS, ARCHITEKTURA, PAŁĄK, KLAUZURA, BIDON, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, TAJEMNICA ADWOKACKA, TOPSPIN, OLBRZYM, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WODA STOJĄCA, PAPROTNICA GÓRSKA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, RĘKAW, INWAZJA, GEKON PAZURZASTY, KAC, WIZJER, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, STREFA PERYGLACJALNA, NIOB, ELEGIA, GEKON, ZAĆMIENIE, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, MAŁODUSZNOŚĆ, MEZOMORFIA, DYSKRECJA, DELAWIRDYNA, ETNOBOTANIKA, PIZZER, DZIKUSKA, ŁAMANIEC, FILOLOGIA KLASYCZNA, MUR PODWALA, LANGWEDOCJA, TOKARKA KŁOWA, SPOINA, FRAGMENTACJA PLECHY, ROSA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WYGADANIE, KULTURA WIELBARSKA, OWADOŻERNOŚĆ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, REAKCJA ZAPALNA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, JĘZYK WIETNAMSKI, SUKINKOT, ANTYWESTERN, SCENKA RODZAJOWA, PLEWY, LICZBA WYMIERNA, PRINCESSA, KLAWIATURA EKRANOWA, TERENOZNAWCA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, ABNEGAT, MIRAŻ, ZŁO, NARNIA, IMIONNIK, SKWAPLIWOŚĆ, KOTWICA, UKŁAD MINIMALNY, NORMA OPERATOROWA, DUPA BLADA, OTĘPIENIE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, DOCINEK, MIKROCHEMIA, MISIEK, DZWONY, PISANKA, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, ?KĄPIEL LECZNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE O KOBIECIE STROJĄCEJ SIĘ; MODNISIA. (UWAGA! WŚRÓD ŻEŃSKICH NAZW CZŁOWIEKA UKŁAD LEKSEMÓW W SYNSETACH I RELACJI MIĘDZY SYNSETAMI MOŻE NIE BYĆ ANALOGICZNY DO SYTUACJI WŚRÓD NAZW MĘŻCZYZN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE O KOBIECIE STROJĄCEJ SIĘ; MODNISIA. (UWAGA! WŚRÓD ŻEŃSKICH NAZW CZŁOWIEKA UKŁAD LEKSEMÓW W SYNSETACH I RELACJI MIĘDZY SYNSETAMI MOŻE NIE BYĆ ANALOGICZNY DO SYTUACJI WŚRÓD NAZW MĘŻCZYZN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEGANTKA ironicznie o kobiecie strojącej się; modnisia. (UWAGA! wśród żeńskich nazw człowieka układ leksemów w synsetach i relacji między synsetami może nie być analogiczny do sytuacji wśród nazw mężczyzn) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEGANTKA
ironicznie o kobiecie strojącej się; modnisia. (UWAGA! wśród żeńskich nazw człowieka układ leksemów w synsetach i relacji między synsetami może nie być analogiczny do sytuacji wśród nazw mężczyzn) (na 9 lit.).

Oprócz IRONICZNIE O KOBIECIE STROJĄCEJ SIĘ; MODNISIA. (UWAGA! WŚRÓD ŻEŃSKICH NAZW CZŁOWIEKA UKŁAD LEKSEMÓW W SYNSETACH I RELACJI MIĘDZY SYNSETAMI MOŻE NIE BYĆ ANALOGICZNY DO SYTUACJI WŚRÓD NAZW MĘŻCZYZN) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - IRONICZNIE O KOBIECIE STROJĄCEJ SIĘ; MODNISIA. (UWAGA! WŚRÓD ŻEŃSKICH NAZW CZŁOWIEKA UKŁAD LEKSEMÓW W SYNSETACH I RELACJI MIĘDZY SYNSETAMI MOŻE NIE BYĆ ANALOGICZNY DO SYTUACJI WŚRÓD NAZW MĘŻCZYZN). Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast