PROCES CHEMICZNY ŁĄCZENIA SIĘ MNIEJSZYCH CZĄSTEK W WIĘKSZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGREGACJA to:

proces chemiczny łączenia się mniejszych cząstek w większe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGREGACJA

AGREGACJA to:

jednogatunkowe zbiorowisko roślinne (na 9 lit.)AGREGACJA to:

proces łączenia wartości mikroekonomicznych w celu uzyskania agregatu (na 9 lit.)AGREGACJA to:

w inżynierii procesowej - proces tworzenia granulatu (na 9 lit.)AGREGACJA to:

w programowaniu obiektowym - zasada opisu nowej klasy za pomocą klas już istniejących. (na 9 lit.)AGREGACJA to:

działanie matematyczne, polegające na wyliczeniu jednej lub wielu statystyk dla grup obserwacji wyznaczonych przez kategorie zmiennych grupujących (na 9 lit.)AGREGACJA to:

proces zlepiania komórek czy tkanek w organizmie (na 9 lit.)AGREGACJA to:

w szerokim rozumieniu: proces łączenia mniejszych elementów w większą całość, tworzenia całości z czegoś rozproszonego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES CHEMICZNY ŁĄCZENIA SIĘ MNIEJSZYCH CZĄSTEK W WIĘKSZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.468

RAWENNA, PARCIANKA, BOTULIZM PRZYRANNY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, HELMIOTOLOGIA, MRÓWKA PNIOWA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, SOLENIK, TERENOZNAWCA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, CUG, PEDOFILSTWO, TANINA, ARCHOZAUROMORFY, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, KATAKAUSTYKA, FEERIA, ANALITYK, ROZKŁAD, CHALKOGRAF, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, ANTYROMANTYZM, ODLEWNIA, TŁO, MISTERIUM, GARNIZON, PERKOZ DWUCZUBY, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, CYKL WYDAWNICZY, PRZEJRZYSTKA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FARBIARSTWO, ROZWÓJ, GLIZA, ANARCHISTA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, AGENEZJA NEREK, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, IMPULS, KOŁEK, DERYWAT, FALA, ASTROSPEKTROSKOPIA, VIANI, PIKNIK, OKRES DOSTOSOWAWCZY, FUNT ANGIELSKI, ENERGETYKA CIEPLNA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, ŻYŁA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, MENISK, SKLEPIENIE PALMOWE, EKRAN, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, RAMA KOMUNIKACYJNA, LOG, DIALER, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, SPRAWNOŚĆ, PKB PER CAPITA, STRES, KROTOCHWILA, PEGMATYT, BOROWINA, KARCZOWISKO, KRACH, PROTUBERANCJA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, HARLEKIN, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, KAMARAN, WYRAŹNOŚĆ, ZAKWASZENIE, ELEKTROLIT, WŁÓCZĘGA, ZMARZLAK, PRYMUS, AKTYWNOŚĆ, BLUES, ŁOKIEĆ TENISISTY, LYGODIUM JAPOŃSKIE, WIEŻA, KINOMAN, KSENOLIT, EDUKATORKA, EPIMYTHION, WODOCIĄGOWNIA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, STYLIKOWCE, WRZECIENNIK, WIRTUOZERIA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, STRĄGA, ALGI, PADACZKA MIOKLONICZNA, MATRYCA LOGICZNA, DUSZA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, SEMESTR ZIMOWY, PIERÓG KARELSKI, DIEREZA, RUMIEŃ NAGŁY, HIGHLAND, WINDSOR, POLEMIZATOR, JAZGOT, WYDATKI KONSUMPCYJNE, CZYRACZNOŚĆ, WSCHODY, GAMELAN, PROCES PERYGLACJALNY, ROZWÓJ, OBSERWATOR, TEOLOGIA WYZWOLENIA, TENDENCJA, PRZESMYK, KONIEC, DIVA, MAMUT POŁUDNIOWY, ADWENTYSTA, CYGARNICA, BUCHALTERIA, HAMULEC NAJAZDOWY, CZYNNIK NIECENOWY, AMFIBIA, DEMÓWKA, WITEKS CZCZONY, LÓD LODOWCOWY, PONCZ, KALCYFIKACJA, PŁYWACZOWATE, KWAS SELENOWY, BROGSY, WODA POZAKLASOWA, OBSZAR TRANZYTOWY, DEKORATOR WNĘTRZ, KROWA, SPRAWNOŚĆ, IBISOWATE, POMOC DROGOWA, PŁASZCZ DOLNY, PUŁAPKA KREDYTOWA, OPAS, WĘZEŁ, DEKORATORKA WNĘTRZ, KOMÓRKA SERTOLEGO, KWAS BURSZTYNOWY, EROS, DOM KATECHETYCZNY, BALIA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, MAJÓWKA, KOCZKODAN, PROTESTANTYZM, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, CZAS MĘSKI, KROCHMAL, WYPRAWIACZ, RADIANT, ASTROLOGIA, ITALIAŃSKI, ŁOŚ, TIOMERSAL, KACAPSKI, NARAMIENNICA, LODOWIEC SZELFOWY, SYRENA OKRĘTOWA, MIERNIKOWCOWATE, MODEL REDUKCYJNY, WIEŚ, OBEJMA, PUSZKA MÓZGOWA, CHONDRA, CEGŁA LICÓWKA, GRABARZ, CROSSING-OVER, FREE JAZZ, INWERSJA, HYDRAZYD, SYLWETKA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, GAZ MUSZTARDOWY, KREDYT KONTRAKTOWY, TOPIEL, NARRATOR, TEORIA DESKRYPCJI, SACHARYD, CHRYZMO, MINIMALISTA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, KŁOBUK, PRZEDROŚLE, RODZAJ ŻEŃSKI, ZERÓWKA, PROTETYKA, ANGIELSKI, REINKARNACJA, MONOETANOLOAMINA, IZOTROPIA, UBYTEK, LOGIKA FILOZOFICZNA, TUNDRA, SÓL GORZKA, SŁOWO, KWAS AZOTOWY, PASIECZYSKO, ANTYMONEK GLINU, SPAWALNIK, KONTRABANDZISTA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, FLĄDRA, WZGLĄD, LĘG, ANTYCYPACJA, DENUNCJANT, PAREMIOGRAFIA, DYBUK, WALTER SCOTT, OUTSIDER, MONARCHIANIZM, DIAGNOZA, PAJAC, MRAŹNICA, TONGHUA, MIĘSOŻERCA, AGENEZJA NERKI, CHLORAN SODU, ROPOMOCZ JAŁOWY, LATAWIEC, DETEKTYW, STOPA, INDIAŃSKI, NAPÓJ WINOPOCHODNY, BAKTERIA, KAMBIUM WASKULARNE, STOLICA, RADIOTA, MAN, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, NASOSZNIK TRZĘŚ, NIEZBĘDNOŚĆ, OSTOJA, PONCZOWNICA, DEFINIOWALNOŚĆ, PRÓBA, RUMUŃSKI, NAFAZOLINA, NIESUBORDYNACJA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, GEOMETRIA RZUTOWA, DEPILACJA, FISZBINOWCE, BANOWINA, SAMOŁÓWKA, ŁONO ABRAHAMA, MITSUKURINA, NEANDERTAL, ŚCISŁY POST, AZOTAN(III) ALKILOWY, STACJA DUSZPASTERSKA, OBRZYD, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, WITAMINA, PIASKOWNICA, KOPALINA STAŁA, STĄGIEW, PLATYNA, FROTKA, ZWYŻKA, GERONTOLOGIA, WARSTWA OZONOWA, OMASTA, ROZETKA, HIPOTELORYZM, LENIUSZEK, KSIĘGOWOŚĆ, LIŚCIONOGI, SENTYMENT INWESTYCYJNY, DZIDZIA PIERNIK, PARASZKA, ZWIERCIADŁO, KWADRANT, RĘKAWICZNIK, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, NAPAD, SYSTEM WYBORCZY, INHIBICJA, STRATYFIKACJA, TKANINA UBRANIOWA, ZNAMIĘHALO, ABSOLUT, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, POLSKI, ?ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES CHEMICZNY ŁĄCZENIA SIĘ MNIEJSZYCH CZĄSTEK W WIĘKSZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES CHEMICZNY ŁĄCZENIA SIĘ MNIEJSZYCH CZĄSTEK W WIĘKSZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGREGACJA proces chemiczny łączenia się mniejszych cząstek w większe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGREGACJA
proces chemiczny łączenia się mniejszych cząstek w większe (na 9 lit.).

Oprócz PROCES CHEMICZNY ŁĄCZENIA SIĘ MNIEJSZYCH CZĄSTEK W WIĘKSZE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PROCES CHEMICZNY ŁĄCZENIA SIĘ MNIEJSZYCH CZĄSTEK W WIĘKSZE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x