STRZĘPY CHMUR STRATUS FRACTUS LUB CUMULUS FRACTUS BĘDĄCE PONIŻEJ PODSTAWY CHMURY OPADOWEJ; MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PRZED, PODCZAS I PO OPADZIE TWORZĄC CIĄGŁĄ, CIEMNĄ I POSZRPANĄ WARSTWĘ NISKICH CHMUR, CZASAMI PRZYLEGAJĄCĄ DO CHMURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POWYŻEJ I PRZESŁANIAJĄC JĄ; NA OGÓŁ TOWARZYSZĄ CHMUROM NIMBOSTRATUS, ALTOSTRATUS, CUMULUS LUB CUMULONIMBUS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANNUS to:

strzępy chmur Stratus fractus lub Cumulus fractus będące poniżej podstawy chmury opadowej; mogą występować przed, podczas i po opadzie tworząc ciągłą, ciemną i poszrpaną warstwę niskich chmur, czasami przylegającą do chmury znajdującej się powyżej i przesłaniając ją; na ogół towarzyszą chmurom Nimbostratus, Altostratus, Cumulus lub Cumulonimbus (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRZĘPY CHMUR STRATUS FRACTUS LUB CUMULUS FRACTUS BĘDĄCE PONIŻEJ PODSTAWY CHMURY OPADOWEJ; MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PRZED, PODCZAS I PO OPADZIE TWORZĄC CIĄGŁĄ, CIEMNĄ I POSZRPANĄ WARSTWĘ NISKICH CHMUR, CZASAMI PRZYLEGAJĄCĄ DO CHMURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POWYŻEJ I PRZESŁANIAJĄC JĄ; NA OGÓŁ TOWARZYSZĄ CHMUROM NIMBOSTRATUS, ALTOSTRATUS, CUMULUS LUB CUMULONIMBUS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.224

PŁYWACZEK, KROPIELNICA, PIKIETA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, APLIKANT ADWOKACKI, STAND, TOREBKA BOWMANA, JAMA, KOŁEK, BŁĘDNIK KOSTNY, KASZA JAGLANA, MENISK, BALKONIK, GRZECZNOŚĆ, OPRYSZCZKA POSPOLITA, KLAPECZKA, KSIĘGA HODOWLANA, KLEJOWNIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MUZYKA PROGRAMOWA, CHOPIN, ZIELONA NOC, STATEK GŁĘBINOWY, MANDAT WOLNY, STARTER, ZASTRZALIN, PERIOD, MIKROOTOCZENIE, PAWĘŻ, SZKIC POLOWY, ALLEL DOMINUJĄCY, INICJATYWA USTAWODAWCZA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, KWAS BURSZTYNOWY, DWUDZIESTY ÓSMY, ŚCIEŻKA, NIMFAJON, HYDRIA, MALARSTWO IKONOWE, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, BOJKA, SUKA, WYWALENIE SIĘ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, SMOLUCH, KAWALER, SOCJOLOGIA RADYKALNA, SETKA, ZAKON KLERYCKI, RADIOELEKTRYKA, POTWÓR, JONOSFERA, SPÓŹNIALSTWO, KOMPLEMENTARIUSZ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SZPARNICOWATE, POLEWA, NIETOPERZ, RZEP, NARYS POLIGONALNY, SZLAMIEC, PAŃSTWO ZŁOŻONE, ZATOR, RESTRYKCJA, PROZIAK, WARSZTAT, POZA, BARCZATKA, ROK KOŚCIELNY, TINA, OBERLUFT, KSIĘŻUNIO, HELIKOPRION, MAGNES, POJĘCIE LOGICZNE, GRZYB PODSTAWKOWY, OKNO, HARCERKA, SATELITA, BUDLEJA, PÓŁCIEŃ, PODBRÓDEK, ROLA, PODWÓJNA HELISA, REMINISCENCJA, METALICZNOŚĆ, KOŁOMYJEC, JORDANEK, USZKO, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, PRZEBARWIENIE, RÓŻOWA LANDRYNKA, WYCIERACZKA, WYKRZTUSZANIE, POGOTOWIE GAZOWE, KLER, PRAWO JOULE'A, INSTYTUCJA KREDYTOWA, NIECZYSTOŚCI PŁYNNE, ANTENA YAGI-UDA, CZTERDZIESTKA, INWEKTYWA, PŁYWANIE, AKSAMITKA, CELEBRACJA, REWIZOR, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, LĘDŹWIE, SZPANERSTWO, SZPECIELOWATE, SUŁTANIT, DROŻDŻOWNIA, ERICKSON, JANE, DŻIG, PUDDING, SYSTEM OBRONNY, HYDROFOR, SAVE, HIPOTERMIA, NADAWCA SPOŁECZNY, KULEBIAK, KARTA WIZYTOWA, WRÓBEL POLNY, ZARZUT, NIEODZOWNOŚĆ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, OPALENIZNA, OKALECZENIE, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, CHEMIA ORGANICZNA, JELEŃ, WALONEK, LATAWIEC, GOLEŃ, PROMIENIOWANIE, DERESZ, WOJSKA PANCERNE, MONOGENIZM, GÓRY PIERŚCIENIOWE, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, HANOWER, WŁÓKNO, POLSKI-SLOWNIK.PL, WYPŁYW, NAPIĘTEK, POMOC, BARWNIK, BINDA, MONSTRUM, WYDŁUŻALNIK, PROLEK, WARAN BEZUCHY, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KRATER UDERZENIOWY, TRIADA, ARMATA POLOWA, FANPEJDŻ, TRANSLACJA, GRODZISZCZANKA, PARA, HISZPAŃSKIE BUTY, ROCK AND ROLL, GLEJCHENIOWATE, SOLARIUM, POKŁAD GŁÓWNY, FANPAGE, ZMOTORYZOWANY, MIASTO OGRÓD, OKRASA, BIPOLARNOŚĆ, ŚWINIA CELEBESKA, ADEPTKA, GNOMOLOG, EGZEKUTORKA, KURS, ANEKS, LUFKA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, RETENCJA, BOHATER NEGATYWNY, KOŁNIERZ SZALOWY, ŚMIECH, BÓBR KANADYJSKI, KROK SKRZYŻNY, HAWAJSKI, PIRACTWO, ROPUCHA PANTEROWATA, WPŁYWOWOŚĆ, OBSUWISKO, BURGRAF, ACHONDRYT, KONOTACJA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, PÓŁRUCH, GALINSTAN, KOTEWKA, LILA, KARETKA, ZAŚWIATY, KURS, BOCZNIAK, SAMOZAPALENIE SIĘ, IRANISTAŃSKI, KAPLICA, ZWARCIE SZEREGÓW, RUCHANKA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SŁUPISKO, SZTUKA DEKORACYJNA, MIEDZIONIKIEL, NARAKA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, ŁAPÓWKARSTWO, KUMOTERSTWO, MANELE, DOSTĘP, KRÓLOWA MATKA, PTERION, ZAMEK, BEZBRZEŻE, SOMATYZACJA, ZAPLECZE SOCJALNE, DYSZA WYLOTOWA, EKLIPTYKA, BOMBA LOTNICZA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, MODA, ADHEZJA, DRAMAT HISTORYCZNY, MINISTRANT OŁTARZA, BAT, NIEWYPARZONY JĘZYK, ŚLĄSKI, OCHRONNIK, HYDROBUS, OPAR, AWANSCENA, SOS SOJOWY, ZEGAR WODNY, PLAN AMERYKAŃSKI, MIRAŻ, PODKÓWKA, OPRYSZCZKA WARGOWA, PISIOR, PODKOWIEC MAŁY, KONGLOMERACJA, SKŁADANKA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ORGAN PROMULGACYJNY, STONOGA MUROWA, PYSZCZEK, PODSKOK, KOMAROW, PRZEWÓD ODGROMOWY, KURS, MAKINTOSZ, MECHANIKA NIEBA, ŁUSKOSKÓRNE, KROTOCHWILA, PRZESTĘPCA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, LOKATOR, ŚWIĄTEK, OPOŃCZYKOWCE, SETKA, MASKA WSTYDU, PAULINIA, ANTRYKOT, FANTAZJA, MAZER, KRÓCIEC, MAJĄTEK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, RZECZ PRZYSZŁA, FILM ANTYWOJENNY, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KURKA ŻÓŁTA, CUDEŃKO, KOSMETYK KOLOROWY, TEMNODONTOZAUR, ABERRACJA, HORYZONT, ODGROMNIK, PLENNOŚĆ, DEMONSTRACJA, KERO, PRYMULA, STUDNIA ABISYŃSKA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, NATRYSK, WKRĘTKA, KALATOS, NARZECZEŃSTWO, DOMOFON, PŁYWAK, PROMIEŃ, ?MAZUREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.224 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRZĘPY CHMUR STRATUS FRACTUS LUB CUMULUS FRACTUS BĘDĄCE PONIŻEJ PODSTAWY CHMURY OPADOWEJ; MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PRZED, PODCZAS I PO OPADZIE TWORZĄC CIĄGŁĄ, CIEMNĄ I POSZRPANĄ WARSTWĘ NISKICH CHMUR, CZASAMI PRZYLEGAJĄCĄ DO CHMURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POWYŻEJ I PRZESŁANIAJĄC JĄ; NA OGÓŁ TOWARZYSZĄ CHMUROM NIMBOSTRATUS, ALTOSTRATUS, CUMULUS LUB CUMULONIMBUS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRZĘPY CHMUR STRATUS FRACTUS LUB CUMULUS FRACTUS BĘDĄCE PONIŻEJ PODSTAWY CHMURY OPADOWEJ; MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PRZED, PODCZAS I PO OPADZIE TWORZĄC CIĄGŁĄ, CIEMNĄ I POSZRPANĄ WARSTWĘ NISKICH CHMUR, CZASAMI PRZYLEGAJĄCĄ DO CHMURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POWYŻEJ I PRZESŁANIAJĄC JĄ; NA OGÓŁ TOWARZYSZĄ CHMUROM NIMBOSTRATUS, ALTOSTRATUS, CUMULUS LUB CUMULONIMBUS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANNUS strzępy chmur Stratus fractus lub Cumulus fractus będące poniżej podstawy chmury opadowej; mogą występować przed, podczas i po opadzie tworząc ciągłą, ciemną i poszrpaną warstwę niskich chmur, czasami przylegającą do chmury znajdującej się powyżej i przesłaniając ją; na ogół towarzyszą chmurom Nimbostratus, Altostratus, Cumulus lub Cumulonimbus (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANNUS
strzępy chmur Stratus fractus lub Cumulus fractus będące poniżej podstawy chmury opadowej; mogą występować przed, podczas i po opadzie tworząc ciągłą, ciemną i poszrpaną warstwę niskich chmur, czasami przylegającą do chmury znajdującej się powyżej i przesłaniając ją; na ogół towarzyszą chmurom Nimbostratus, Altostratus, Cumulus lub Cumulonimbus (na 6 lit.).

Oprócz STRZĘPY CHMUR STRATUS FRACTUS LUB CUMULUS FRACTUS BĘDĄCE PONIŻEJ PODSTAWY CHMURY OPADOWEJ; MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PRZED, PODCZAS I PO OPADZIE TWORZĄC CIĄGŁĄ, CIEMNĄ I POSZRPANĄ WARSTWĘ NISKICH CHMUR, CZASAMI PRZYLEGAJĄCĄ DO CHMURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POWYŻEJ I PRZESŁANIAJĄC JĄ; NA OGÓŁ TOWARZYSZĄ CHMUROM NIMBOSTRATUS, ALTOSTRATUS, CUMULUS LUB CUMULONIMBUS sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - STRZĘPY CHMUR STRATUS FRACTUS LUB CUMULUS FRACTUS BĘDĄCE PONIŻEJ PODSTAWY CHMURY OPADOWEJ; MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PRZED, PODCZAS I PO OPADZIE TWORZĄC CIĄGŁĄ, CIEMNĄ I POSZRPANĄ WARSTWĘ NISKICH CHMUR, CZASAMI PRZYLEGAJĄCĄ DO CHMURY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POWYŻEJ I PRZESŁANIAJĄC JĄ; NA OGÓŁ TOWARZYSZĄ CHMUROM NIMBOSTRATUS, ALTOSTRATUS, CUMULUS LUB CUMULONIMBUS. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast