LEKKO WKLĘSŁA LUB WYPUKŁA PŁASZCZYZNA BĘDĄCA ELEMENTEM PODZIAŁU ŚCIANY, BOAZERII, MEBLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYCINA to:

lekko wklęsła lub wypukła płaszczyzna będąca elementem podziału ściany, boazerii, mebla (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁYCINA

PŁYCINA to:

FILUNEK; płyta stanowiąca wypełnienie ramy skrzydła drzwiowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKKO WKLĘSŁA LUB WYPUKŁA PŁASZCZYZNA BĘDĄCA ELEMENTEM PODZIAŁU ŚCIANY, BOAZERII, MEBLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.763

TRAŁ, LOBELIOWE, OCHRONA INDYWIDUALNA, AKRYL, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ŻYŁKA, MURARKA, ARCYDZIEŁO, LIPOLIZA, DEWALUACJA, KRZYŻ PAPIESKI, MARSZ, LICZEBNIK, OFICER PRASOWY, MŁOT, FAŁSZERZ, STWORZENIE, KOMBINACJA, KLIKER, PROFILOWANIE, DEFERENT, MAGNEZJA, BREK, KULCZYBA WRONIE OKO, PIĘTA ACHILLESOWA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, PETRYFIKACJA, PŁOMIEŃ, CZASTUSZKA, UKRAIŃSKOŚĆ, HIPSOMETRIA, DRAPACZ, OLIWA, AMNEZJA, SER, KOEGZYSTENCJA, ALASKAN HUSKY, DUPLIKA, KUJAWIAK, ZAJĘCIE, KARMEL, KIEŁBAŚNICA, KUREK, WAFEL, WĘDRÓWKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, NAWIS, ZBAWICIELKA, HRABINI, BRUDAS, ANTYMONARCHISTA, PRZEWRÓT, DENAT , AGENT, KIT, WPADKA, ASYSTA, KONSERWATYWNOŚĆ, ŚMIECIARZ, NIEWYDOLNOŚĆ, MAZER, DROGA WOJEWÓDZKA, WARTOWNIK, UŻYTEK ZIELONY, BLOKADA, SUROWICA, PRZEJRZYSTKA, PUŁAP, KONURBACJA, PROTEKCJONIZM, OCHRONA, USŁUGODAWCA, RĘKAWICZNIK, AKOMODACJA, KATEGORIA OPEN, IMPLANT ŚLIMAKOWY, RÓŻA SKALNA, EDYKUŁA, BRĄZOWNIK, AKTYWISTA, UBOGI KREWNY, SOK, MATRYLINEARNOŚĆ, DZIECINA, PRZECIER, MIĘTÓWKA, TYTUŁ NAUKOWY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, CEWKA, KRÓCICA, PIROGRAFIA, PRZERYWACZ, ZRZUT, SALA, KARP PO POLSKU, SURFINGOWIEC, PYŁ, REZEDA, CZUWANIE MODLITEWNE, ODWIERT, REWOLTA, MAJÓWKA, PROWINCJA, DESEREK, KONDOMINIUM, LAKIER, MONOLOG, RUCHY EPEJROGENICZNE, BURZA PIASKOWA, OŚCIEŻE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ARABICA, SALATERKA, NIECKA, ŻAKARD, FLET PROSTY, ZAGRYWKA, RUCH OPORU, UCHWAŁA, PROJEKT TECHNICZNY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, POTWÓR, KUŹNICA, SATYRYCZNOŚĆ, REBOKSETYNA, HERBATA, PIEKŁO, REGLAN, CZEREP, TERAPIA ODRUCHOWA, LIZANIE , MAKATA, NIEWYDOLNOŚĆ, TRIPANTIUM, KAPTUR, NADZIEMNOŚĆ, MIĘSOŻERCA, LINA, TATRA, STOPA ZWROTU, JĘZYK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, TAKT, PLATYKLADUS, OBLICÓWKA, ŚCIANA, PIECZYWO, REKWIZYCJA, STANOWISKO, SYNTETYK, PRÓBA GENERALNA, CZARNY PUNKT, TYTUŁ, POMROK, HUCUŁ, MÓR, WIEŚ PLACOWA, BEŁT, RYBA PO GRECKU, NAWA, EUROPEJSKOŚĆ, TARCZA, KINOTEATR, PODWIĘŹ, RZECZ, ZAZNAJOMIENIE, OWOC SZUPINKOWY, RABARBAR, PIANA, ZGĘSTEK, GAJ, STROP, BRAZYLIANY, GUMA, NUŻENIEC LUDZKI, FASOLKA PO BRETOŃSKU, STOWARZYSZENIE, WĘGLIK SPIEKANY, ZĄB, HALA, BAMBO, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, RADA, SZLAUF, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, CYGAN, MIEDZIORYT, TOREBKA BOWMANA, ŚWIDOŚLIWKA, CHÓR, TRANSPORTER, KALATOS, SOS SOJOWY, PRANIE MÓZGU, SKUP, PRZYBYTEK, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SUROWOŚĆ, WZGLĄD, REGENERACJA, EKSPLANTAT, GENDER, MAZUREK, RYNNA, ŁAGIEW, NIEDOPRZĘD, WIĄZANIE, RATA BALONOWA, OŚ ŚWIATA, PLAZMOLIZA, PLEWKA, PROSUMENT, SPAD, UPROWADZENIE, KACZY DÓŁ, KARTA WIZYTOWA, OSTATNI MOHIKANIN, GLORYFIKATOR, WĘGIER, WYKUPNE, KOŁO, PODŁOGA, KURTYZANA, CANZONA, RZUT, KOMISJA SKRUTACYJNA, KUDŁACZ, KRÓLEWICZĄTKO, NAZWA ZWYCZAJOWA, SZLUFKA, TECHNIKA ANALOGOWA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, NOWICJAT, DŁUGI WEEKEND, SAJGONKA, SZTYCH, KOROZJA BIOLOGICZNA, ARTUR, EDYCJA, DŹWIG, ADWEKCJA, MŁOTOWNIA, SZNAPS, ZATOR PŁUCNY, JAGODÓWKA, PLAMKA FORDYCE'A, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ZAKURZENIE, KOZŁEK LEKARSKI, MAJKA, WZÓR JAWNY, DYSKRETKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, WASZA WYSOKOŚĆ, DZIESIĘCINA, SKAŁA ALITOWA, CHORWACKOŚĆ, EGZORCYZM, KORPUS NAWOWY, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ABONAMENT, WYNIK, REMONT ŚREDNI, NIEMOŻEBNOŚĆ, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, INFORMACJA, NIECHLUBNOŚĆ, SERENADA, KROSOWNICA WIZYJNA, PARÓWKA, ARTROZA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, MUR, DRYBLAS, BENEDYKCJA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, CHOROBA POPROMIENNA, BOMBA TERMOJĄDROWA, OSTENTACJA, POJAZD NIENORMATYWNY, TREŚĆ, MACIEJ, FETYSZYZM, ALFABET PUNKTOWY, PODUSZKA, POWÓD, HEL, ŻACHWY, FLANSZA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, SZASZŁYK, TYŁÓWKA, GRUBOŚĆ, CYGANECZKA, KATALIZA, ?PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.763 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKKO WKLĘSŁA LUB WYPUKŁA PŁASZCZYZNA BĘDĄCA ELEMENTEM PODZIAŁU ŚCIANY, BOAZERII, MEBLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEKKO WKLĘSŁA LUB WYPUKŁA PŁASZCZYZNA BĘDĄCA ELEMENTEM PODZIAŁU ŚCIANY, BOAZERII, MEBLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYCINA lekko wklęsła lub wypukła płaszczyzna będąca elementem podziału ściany, boazerii, mebla (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYCINA
lekko wklęsła lub wypukła płaszczyzna będąca elementem podziału ściany, boazerii, mebla (na 7 lit.).

Oprócz LEKKO WKLĘSŁA LUB WYPUKŁA PŁASZCZYZNA BĘDĄCA ELEMENTEM PODZIAŁU ŚCIANY, BOAZERII, MEBLA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - LEKKO WKLĘSŁA LUB WYPUKŁA PŁASZCZYZNA BĘDĄCA ELEMENTEM PODZIAŁU ŚCIANY, BOAZERII, MEBLA. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x