ROZPADLINA, DZIURA ZIEJĄCA W ZIEMI LUB TRUDNE DO PRZEBYCIA MIEJSCE POWSTAŁE MIĘDZY STROMYMI I WYSOKIMI ŚCIANAMI GÓRSKIMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEPAŚĆ to:

rozpadlina, dziura ziejąca w ziemi lub trudne do przebycia miejsce powstałe między stromymi i wysokimi ścianami górskimi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEPAŚĆ

PRZEPAŚĆ to:

przenośnie: wielka różnica, która dzieli ludzi lub rzeczy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZPADLINA, DZIURA ZIEJĄCA W ZIEMI LUB TRUDNE DO PRZEBYCIA MIEJSCE POWSTAŁE MIĘDZY STROMYMI I WYSOKIMI ŚCIANAMI GÓRSKIMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.400

POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, NADAWCA PUBLICZNY, BEZPIECZEŃSTWO, KRĄG POLARNY, NIEPEWNOŚĆ, RETUSZ, WIEŻA HEJNAŁOWA, AC, ODWIECZERZ, ŁUSZCZAK INDYGO, PYTANIE, BRYFOK, NA JEŹDŹCA, ZASADA REAFERENCJI, SYSTEM, POŻARZYSKO, WOJNA CELNA, BRUKSELA, RELISH, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WYBIEG, ANTEPEDIUM, ZAGRODA, SUBSTYTUCJA, MATKA BOSKA ZIELNA, CZAS PRZYSZŁY, DIAPAUZA ZIMOWA, DMUCHAWA, RODZAJ, UMOWA WIĄZANA, CZYTELNIA, OBRONA, MOŁODYCA, DYSALTERACJA, LUSTRO, DŻINGEL, PIEPRZ CZERWONY, KASZA MANNA, MIĘTÓWKA, OSPOWATOŚĆ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, KWATERA GŁÓWNA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, MAKROPOLECENIE, BRĄZOWY MEDAL, PREFIKS, PAKOWNOŚĆ, BAŁYK, ASFALT, REGENERAT, HLAK, MIEJSCE, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, RAJZERKA, GAZ, TATERSAL, WĘGIERKA, WIR POLARNY, MANEŻ, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CZESKI BŁĄD, KOSZ, CHÓR, DEMOT, KOMBATANT, KLUCZ GŁÓWNY, USTKA, WYCHÓD, NOPKI, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PANNA, OLEJEK ABSOLUTNY, PRÓCHNO, KPINA, BAŁUCKI, ZACIĘCIE, EWOLUCJA KASKADERSKA, KOZAK, KORPUS, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, METROPOLIZACJA, OPĘTANIE, POSKROMICIEL, KAPITEL, PÓŁKULA, NIEDOROZWÓJ, PROPAROKSYTON, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, POGODNOŚĆ, PONĘTA, POSZKODOWANA, MAKROKIERUNEK, OSTINATO, ESKORTOWIEC, WYPUKŁOŚĆ, WEZWANIE, KURS, NAWA, BUCHTA, ALTOSTRATUS, ARABICA, TABLOIDYZACJA, MIKSER, GAZ DOSKONAŁY, SZOK CENOWY, RUMUŃSKOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PIEKARNIK, ODCHYŁ, ANGARIA, NIEZGODA, KARYKATURALNOŚĆ, PREDESTYNACJA, TOKSYNA SINICOWA, LEJ KRASOWY, KURDYBAN, NIĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, PODRYG, KELOWEJ, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, OKRES INTERGLACJALNY, ĆWIERĆTUSZA, PŁATECZEK, ANIOŁEK CHARLIEGO, KANCELARYZM, EFUZJA, FLORA, WSPORNIK, NIEMIEC, UWYPUKLENIE, SKATING, KOPUŁA, MIEJSCE ŚWIĘTE, OBRONA STREFOWA, LOBELIA, FRYZ, DZIECIACZEK, SPAD, POWTÓRKA, DEKANTER, ROLA, SUCHORYT, DOMINATOR, KOPALINA STAŁA, TAMARILLO, SEZONOWIEC, CELLA, STRZAŁKA, SYSTEM OBRONNY, KIJEK NARCIARSKI, CAŁKA PIERWSZA, INFORMACJA, SIODZI, RAMA KOMUNIKACYJNA, WOKALIZA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, OBÓZ PRACY, NIEPOKALANEK MNISI, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, RADIANT, WOSK, DZIADZIENIE, ROBOTY DROGOWE, WILCZE STADO, GALASÓWKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ŁAMACZ BLOKADY, KOSÓWKA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, BUDKA SUFLERA, BIUSTONOSZ, POTENTAT, HOSTEL, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, PILOT, CEMENT STOMATOLOGICZNY, TELEWANGELIZM, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PRZEPŁYW, CUKIER WANILIOWY, ZGORZELINA, GIERASIMOW, PEREŁKA, POŁOŻENIE, OKALECZENIE, CAR, ZBIOROWISKO, PRZESZUKANIE, SYDEROLIT, KUNA, WSPARCIE, SKALA RICHTERA, SANSON, SERWIS, UCIECZKA, LIBELA, UTC, BOLA, ŻONISKO, WAGONIK, KUCHNIA, SESJA, PLANETOIDA, HARFA CELTYCKA, PRZYLŻEŃCE, BAGATELA, CHLOROHEKSYDYNA, DRZEWO SOLITEROWE, BONN, PRAWNICTWO, REKONWERSJA, PODMIOT LOGICZNY, PŁYTA STOLARSKA, WEŁNIAK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, USŁUGI SPOŁECZNE, DOWÓD, TAJSTRA, WAKUOLA, LOT, GIPSATURA, CECHA POŚREDNIA, BOJKA, HELIOFIT, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, PARCIAKI, LIŚĆ ODZIOMKOWY, GAJA, OPERATOR LINIOWY, SEKS ORALNY, IBERYSTYKA, ŁAŃCUSZEK, CALGARY, PODPINKA, PIŁKA MECZOWA, KRAJE, PROCES ODWRACALNY, ROZWAGA, REAKCJA JĄDROWA, ALGARVE, GENERACJA ROZPROSZONA, DOM REKOLEKCYJNY, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, KORNET, KOŁTRYNA, OBSIEW, BUGAJ, KANAŁ TEMATYCZNY, LECZENIE CHIRURGICZNE, DRABIK DRZEWKOWATY, SZKAPLERZ, FUNT-SIŁA, MORWA, OSKAR, CIEMNOGRÓD, CEWKA INDUKCYJNA, PUSTAK, ARŁAMÓW, ŁYSAK, ALT, BODOR, DRACENA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, NAGRANIE WIDEO, KOREK, LINIA BRZEGOWA, FORMACJA, RERECORDING, OMEGA, MASER, TENUTA, HIPOREFLEKSJA, HEBAN, DROGA GRUNTOWA, BESZBARMAK, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ISTOTA ŻYWA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DYSZKANCIK, ELKI, FROTKA, POMOST, START, ŚCIEŻKA, KLASTER DYSKOWY, INSTALACJA, BŁYSZCZ SREBRA, PIĘTNASTKA, NOTARIAT, HULAJDUSZA, BÓR BAGIENNY, FEJHOA, DRUGI PLAN, LABOLATORIUM, KOKTAJL KRABOWY, PIDŻIN, ?POLEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZPADLINA, DZIURA ZIEJĄCA W ZIEMI LUB TRUDNE DO PRZEBYCIA MIEJSCE POWSTAŁE MIĘDZY STROMYMI I WYSOKIMI ŚCIANAMI GÓRSKIMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZPADLINA, DZIURA ZIEJĄCA W ZIEMI LUB TRUDNE DO PRZEBYCIA MIEJSCE POWSTAŁE MIĘDZY STROMYMI I WYSOKIMI ŚCIANAMI GÓRSKIMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEPAŚĆ rozpadlina, dziura ziejąca w ziemi lub trudne do przebycia miejsce powstałe między stromymi i wysokimi ścianami górskimi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEPAŚĆ
rozpadlina, dziura ziejąca w ziemi lub trudne do przebycia miejsce powstałe między stromymi i wysokimi ścianami górskimi (na 8 lit.).

Oprócz ROZPADLINA, DZIURA ZIEJĄCA W ZIEMI LUB TRUDNE DO PRZEBYCIA MIEJSCE POWSTAŁE MIĘDZY STROMYMI I WYSOKIMI ŚCIANAMI GÓRSKIMI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ROZPADLINA, DZIURA ZIEJĄCA W ZIEMI LUB TRUDNE DO PRZEBYCIA MIEJSCE POWSTAŁE MIĘDZY STROMYMI I WYSOKIMI ŚCIANAMI GÓRSKIMI. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast