PRZEN. OSOBA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO JAKIEJŚ ROLI LUB NA JAKIEŚ STANOWISKO ZE WZGLĘDU NA CECHY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATERIAŁ to:

przen. osoba, która nadaje się do jakiejś roli lub na jakieś stanowisko ze względu na cechy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MATERIAŁ

MATERIAŁ to:

najczęściej tkanina lub dzianina, wyrób włókienniczy w postaci (wyjściowo zwykle) dużej płachty, z której można wykroić, odciąć kawałek i coś np. z niego uszyć (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

tworzywo, surowiec, substancja, rzecz, z której coś powstanie, która posłuży do zrobienia czegoś (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

zbiór wiadomości i faktów (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

tworzywo krawca (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

tkanina (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. OSOBA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO JAKIEJŚ ROLI LUB NA JAKIEŚ STANOWISKO ZE WZGLĘDU NA CECHY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.281

STALLA, BEZBRZEŻ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, MOSKWICZ, SWAWOLNIK, NIMB, BRUDY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, SZEŚĆSETKA, NIEULECZALNOŚĆ, STARA, OPROWADZACZKA, GWIAZDA PODWÓJNA, TROLLING, PERFUMA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, OBCOKRAJOWIEC, SFERA GWIAZD STAŁYCH, BLISTR, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, MYDLARZ, BEZGŁOŚNOŚĆ, BŁONA MIĘŚNIOWA, OSTINATO, PLANKTON WIRÓWKOWY, STOWARZYSZENIE, NUR LODOWIEC, EKSPEDYCJA, TYPOGRAFIA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, PIĘTRO, POTWÓR, NIEZDARSTWO, ZAWODOWIEC, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ŻAGIEL, NOTARIAT, MUESLI, CYNK, JĘZYK OGÓLNY, BIOCENOZA, TĘSKNOTA, ALARM POWODZIOWY, ANSAMBL, SAMOWOLKA, GARY, HISTORYZM, STOMATOLOG, CHIRURGIA URAZOWA, DESPOTA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, ROGAINING, ANTAŁEK, FANTOM, GANOIDY KOSTNE, KACZKA, SYTA, PROFANATORKA, OTWÓR, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, INKAS, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PODSZYCIE, MIOTEŁKA, FUSY, FOTOWOLTAIKA, ODSTĘP, SŁODOWNIA, PRZECHOWANIE, KARBON, KOSZYCZEK, BASEN, WILCZE STADO, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, SELENOGRAFIA, BIAŁE WINO, OSPA, SCHLUTER, POLE DRUMLINOWE, HYDRIA, NIECKA BASENOWA, BITELS, OPAS, ASCETA, ŻAKINADA, STYLISTKA, SKARPA, PLASTYKA, DOLAR FIDŻI, PUSTOGŁÓW, PRANIE PIENIĘDZY, RENESANSOWOŚĆ, KIWI, ŁUPEK, PRZEBIERANIEC, DUSZA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BAJKA, STRATEGIA, PIĘKNOŚĆ, WOAL, NEUROMEDIATOR, HANDLARZ, LICZBA UROJONA, BENGALSKI, DZIEWUSZKA, AGREGAT POMPOWY, GNIEW, SŁUPISKO, DENDROMETRIA, PUENTA PŁASKA, POTRZEBA, SEJM KONWOKACYJNY, OBSUW, NAKIEROWANIE SIĘ, ŁAPKA, NOMINAŁ, ROZKŁAD MAXWELLA, LIST POETYCKI, LATELIONAL, KOLCZAKOWATE, TEORIA KOLEJEK, FALKA, TRANCE, NIEDOKRWIENIE, KOLAUDACJA, LENIWCOWATE, EPIC TRANCE, PROGRAMOTWÓRCA, NARZECZEŃSTWO, KOT, RICERCAR, KOMITET KOORDYNACYJNY, ŻWACZ, NERW MIĘDZYŻEBROWY, KTOŚ, WIDELEC, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ZEWŁOK, PROSTNICA, SOWIECKOŚĆ, BŁONA LOTNA, POJAZD, WTYCZKA, KOŁOMYJKA, CUMMINGS, JASZCZUR, WAGA, PARA 0, MANIFESTACJA, OŚRODEK WYŻOWY, SPRZĘŻNICE, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ISKRA, MIĘSO, ŚWIDRAK, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, CIĘGNO NAPĘDOWE, NAZWA INDYWIDUALNA, MASKARADA, GĘBA, SZKOŁA, ROZBITEK, WERBENA, LIDER, ZAPRUCIE SIĘ, GUMA, WSTECZNICTWO, OBJAW ZASŁONOWY, PARTYJNIAK, PŁUG TALERZOWY, POMPA ODŚRODKOWA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, NIEWYPAŁ, WŁOSIE, ALTERNAT, ASPIRANT, BAT, ROZSTRZAŁ, POPISOWOŚĆ, OPOZYCJONISTA, ANTAGONIZM, PŁEĆ, WSZARZ, OGÓREK, MIOTEŁKA, APTEKARZ, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, MARYNARCZYNA, KOLCZATKA, WYWIAD SKARBOWY, USTROJSTWO, JASTRZĘBIE OKO, WIKTYMOLOGIA, BORYS, KROK PÓŁROZKROCZNY, APTAMER, WOJNA, POPYCHLE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PIANA, KAZAMATA, PROCES DECYZYJNY, DAEWOO, KALETKA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, KĄT, IMITATOR, GALARETKA, ZWIERZĘ, KOMORA, DRŻĄCZKA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, ZMIANA WSTECZNA, STAUROPIGIA, HUTNICTWO, JĘZYK WEHIKULARNY, MAŁYSZOMANIA, DOBÓR GENETYCZNY, OSTEOTOMIA, SKARBNIK, ZIMOWISKO, GIEZŁO, ODPRAWA, BARTNIK, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PĘTAK, LUTNIA, ZDRADA, PODNÓŻEK, MEDYCYNA PALIATYWNA, MULTIKULTURALIZM, DŁUGIE RĘCE, DACH POGRĄŻONY, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, KLINIEC, TRANSSEKSUALISTKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, RUBIN, ANATOMIA WARSTWOWA, NIESPIESZNOŚĆ, LITOSFERA KONTYNENTALNA, KROKODYLEK, SZKARADZIEŃSTWO, SZEW, BIAŁY TYDZIEŃ, ROZGRZEWACZ, SZKOŁA, AKCENCIK, AKCJONARIUSZ, KIFOZA PIERSIOWA, MIARKA, MORGANUKODON, WARTKOŚĆ, GÓRY PIERŚCIENIOWE, INSEKT, SONOMETR, PŁYTA STOLARSKA, CELOWNICA, PRZEDMURZE, GRUBA KRESKA, SZAFLIK, TELETECHNIKA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ZAKON KLERYCKI, KOTLET, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, MATKA POLKA, LUGIER, PILAW, PROTOAWIS, OBÓZ, KIEROWCA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, EMANACJA, KAPUŚCIANY ŁEB, GĘSTE, POZIOM, KRA, GRONO, GORĄCE KRZESŁA, RIST, FILET, SET, WINIETA, KWIAT LOTOSU, GOLEC, SURF, PAREMIOGRAFIA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, MAŁPKA, CYKL PRECESYJNY, OBORA DWORSKA, ?OKUCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. OSOBA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO JAKIEJŚ ROLI LUB NA JAKIEŚ STANOWISKO ZE WZGLĘDU NA CECHY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. OSOBA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO JAKIEJŚ ROLI LUB NA JAKIEŚ STANOWISKO ZE WZGLĘDU NA CECHY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATERIAŁ przen. osoba, która nadaje się do jakiejś roli lub na jakieś stanowisko ze względu na cechy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATERIAŁ
przen. osoba, która nadaje się do jakiejś roli lub na jakieś stanowisko ze względu na cechy (na 8 lit.).

Oprócz PRZEN. OSOBA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO JAKIEJŚ ROLI LUB NA JAKIEŚ STANOWISKO ZE WZGLĘDU NA CECHY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PRZEN. OSOBA, KTÓRA NADAJE SIĘ DO JAKIEJŚ ROLI LUB NA JAKIEŚ STANOWISKO ZE WZGLĘDU NA CECHY. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x