TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUMA to:

tworzywo sztuczne, rozciągliwy materiał kauczukopochodny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GUMA

GUMA to:

zewnętrzna część koła o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 4 lit.)GUMA to:

prezerwatywa, mechaniczny środek antykoncepcji (na 4 lit.)GUMA to:

wyrób pasmanteryjny, taśma z gumą (na 4 lit.)GUMA to:

produkt cukierniczy, rodzaj nierozpuszczalnego cukierka (na 4 lit.)GUMA to:

dętka bez powietrza (na 4 lit.)GUMA to:

rodzaj zabawki, długa kolorowa taśma lub sznur z gumą w środku, która służy do skakania przez nią a nawet do wykonywania dość skomplikowanych układów skoków (na 4 lit.)GUMA to:

policyjna gumowa pałka (na 4 lit.)GUMA to:

artykuł piśmienniczy, kawałek gumy służący do wycierania (czasem do rozcierania) śladów ołówka lub długopisu (na 4 lit.)GUMA to:

z niej opony (na 4 lit.)GUMA to:

... arabska (na 4 lit.)GUMA to:

... do żucia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 438

PRZĘDZIWO, SZKŁO ORGANICZNE, EP, HEKSOGEN, KITAJKA, KAMIEŃ BUDOWLANY, STILON, ASFALT SZTUCZNY, MATERIAŁ SKALNY, GUMA DO ŻUCIA, SKAŁA WAPIENNA, ORLON, POZŁOTA, GASIWO, WŁÓKNO SZTUCZNE, LEKCJA, PODLEW, LAMINAT, UROBEK, POKAZOWOŚĆ, BARBARYT, TEKSTOLIT, GUMA, MATERIAŁ GENETYCZNY, FILM DOKUMENTALNY, FILTR, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, CHROMOSOM BAKTERYJNY, BLOK WULKANICZNY, SKÓRA, PIROELEKTRYK, GLINA BAZALNA, CEGŁA CERAMICZNA, FERRIMAGNETYK, WŁOSIE, STOPIWO, SUSZ PASZOWY, MATERIAŁ ŚCIERNY, GUMA, LUREKS, STRETCH, WEŁNA SZKLANA, STYLON, GNIOTOWNIK, PODŁOŻE MALARSKIE, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, LANITAL, KLINKIER, POKRYCIE, MORENA, AKRYL, GUMA ARABSKA, POLIETYLEN, OCIEPLENIE, NONAJRON, MINI-ALBUM, BLOCZEK, HANDICAP, MARBLIT, STRECZ, PODBITKA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, SCENARIUSZ FILMOWY, LAKIER, KIR, OKSYLIKWIT, STILON, MORENA DENNA, CERAMIKA, FILTR OPTYCZNY, WYRÓB MEDYCZNY, SERŻA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, NASYP, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, SZTYWNIACTWO, KREDA, PROCH, STYLON, TRANSGEN, PAKLAK, SITO MOLEKULARNE, CZŁOWIEK GUMA, GASIWO, BETON, OSAD FLUWIOGLACJALNY, OBRĘB, BIEGUN WEGETATYWNY, TETRYL, SZKŁO AKRYLOWE, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ELEKTROKORUND, GUMA, ELASTOMERY, ZATOR PŁUCNY, KRATA, MATERIAŁ, MATERIAŁ, GABARDYNA, TAMBOREK, PET, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KOŚĆ SŁONIOWA, GUMA, PRYZMA AKRECYJNA, SZKŁO PIANKOWE, CARBON, MATERIA, SZMATA, ŻÓŁTKO, SZTUCZNE PŁUCO, NON-IRON, SYSTEM TONALNY, GUMA, WATA SZKLANA, STOPA LĄDOLODU, KLISZKA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, GUMA, TORWAR, TERMOIZOLACJA, BIAŁKO FIBRYLARNE, SZARPIE, DUROMER, WYCISKANIE, KORESPONDENT, SKLEROPROTEINA, ZGRZEBŁO, SZKŁO, CEMENT, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KORALOWINA, KARBON, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, PIANKA, PYŁ WULKANICZNY, PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, OPAŁ, LUREKS, SIERAK, WEŁNA KAMIENNA, GUMA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, MIAŁ, KLONOWANIE, SAJETA, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, SPOIWO, DEDERON, GUMA, KRATKA, MORENA BOCZNA, IMPUTOWANIE, LINKRUSTA, BETON KOMÓRKOWY, TWORZYWO SZTUCZNE, KANAŁ, ZARZEWIE, DONARYT, MATERIA, SZTUCZNE ŻYCIE, DRAMAT HISTORYCZNY, KITAJ, FARBA DRUKARSKA, SKAJ, WYSKROBINA, GAZA, MINIALBUM, TROTYL, IZOLACJA TERMICZNA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, MŁOT, NAWIS, SZTUCZNE OGNIE, SZARSZA, SPOT, SZARPANKA, LAMINAT, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, WYKŁADZINA, PAPIRUS, EKRAZYT, POCHWALSKI, ŚLINOCHRON, WATA, CZOŁÓWKA, PENTROLIT, BIPAK, WYPEŁNIENIE, WYKRÓJ, POLAN, MEGANIT, MATERIAŁ DOWODOWY, MIĘTA, WISTRA, MIKROGUMA, METANIT, FEDRUNEK, FAJANS, TŁOCZYWO, TUNEL FOLIOWY, PLASTIK, WZÓR PRZEMYSŁOWY, CECHA PROBIERCZA, GÓRKA ROZRZĄDOWA, SPOT REKLAMOWY, ROZCIĘCIE, ROZPAŁKA, MATERIAŁ EJEKCYJNY, ASFALTOGUMA, EPKA, BRUS, SKAJ, LAMINAT, LAMPA RENTGENOWSKA, GAĆ, TAMPON, TERMOPLAST, PROCH, ŚRODEK STRZAŁOWY, DRĘTWOTA, MONOPAK, MIKROFAZA, SURÓWKA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MATERIAŁ SIEWNY, ABELIT, PODPAŁKA, ALUMATOL, PODBICIE, SMOCZEK, SPOIWO BUDOWLANE, TARTAN, ZASŁONA, WYSZYWANKA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, RESPIRATOR, GUMA NATURALNA, BURZA PIASKOWA, MORENA ABLACYJNA, STRETCH, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, BROSZURA, TERATOZAUR, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, MELINIT, OKSYLIKWIT, PATOS, ZASŁONA, DYNAMIT, GUMA, GÓRKA, AMONIT, GUMA TRAGANKOWA, FENOPLAST, KERAMZYTOBETON, MASKA, SZYLKRET, MATERIAŁ, TERMOTRANSFER, LITERATURA, PRZESZYCIE, AKRYL, LIGNINA, INIEKCYJNOŚĆ, KORUND SYNTETYCZNY, STYLON, PRASA, KLISZA, PAPIER ŚCIERNY, NANSUK, MATERIAŁ WYBUCHOWY, MIGAWKA, WEŁNA MINERALNA, ETERNIT, MORENA POWIERZCHNIOWA, MATERIAŁ, BROSZURKA, FERMI, PUMEKS, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, NOŚNIA, EKSTRUZJA, TERGAL, ALBUMINOID, TROTYL, SAMIKA, WEŁNIAK, GWAJAK, HUBKA, LYDDIT, AUDYTOR, SŁOMA, TUF, IZOLACJA CIEPLNA, EKSTERN, MONOKRYSZTAŁ, AKRYL, PODSZEWKA, ?ŻAKARD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 438 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUMA tworzywo sztuczne, rozciągliwy materiał kauczukopochodny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUMA
tworzywo sztuczne, rozciągliwy materiał kauczukopochodny (na 4 lit.).

Oprócz TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast