TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUMA to:

tworzywo sztuczne, rozciągliwy materiał kauczukopochodny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GUMA

GUMA to:

zewnętrzna część koła o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 4 lit.)GUMA to:

prezerwatywa, mechaniczny środek antykoncepcji (na 4 lit.)GUMA to:

wyrób pasmanteryjny, taśma z gumą (na 4 lit.)GUMA to:

produkt cukierniczy, rodzaj nierozpuszczalnego cukierka (na 4 lit.)GUMA to:

dętka bez powietrza (na 4 lit.)GUMA to:

rodzaj zabawki, długa kolorowa taśma lub sznur z gumą w środku, która służy do skakania przez nią a nawet do wykonywania dość skomplikowanych układów skoków (na 4 lit.)GUMA to:

policyjna gumowa pałka (na 4 lit.)GUMA to:

artykuł piśmienniczy, kawałek gumy służący do wycierania (czasem do rozcierania) śladów ołówka lub długopisu (na 4 lit.)GUMA to:

z niej opony (na 4 lit.)GUMA to:

... arabska (na 4 lit.)GUMA to:

... do żucia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 438

HUBKA, CHROMOSOM BAKTERYJNY, GUMA, HEKSANIT, ZAMSZ, KOREK, SKLEROPROTEID, DRAMAT HISTORYCZNY, ASFALTOGUMA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BRUS, IZOLACJA TERMICZNA, GUMA, FENOPLAST, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, KARBON, ELASTOMERY, SZARPIE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, GLINA ZWAŁOWA, PROCH, MŁOT, SZKŁO PIANKOWE, BLOK WULKANICZNY, KOFERDAM, GASIWO, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, WEŁNIAK, MŁYNOWNIA, KLISZA, DRĘTWOTA, SZMATA, TERGAL, WULKAN EKSPLOZYWNY, PYŁ WULKANICZNY, PRACA DOMOWA, AMINOPLAST, ELEKTROKORUND, NONAJRON, KALAN, MONOPAK, MIKANIT, KLINKIER, LOFIKS, TORKAT, SKÓRA, SZTUCZNE OGNIE, MATERIAŁ WYBUCHOWY, FAJANS, ZASŁONA, POZŁOTA, STYLON, PIANKA POLIURETANOWA, STOPIWO, OKSYLIKWIT, GIPS, GWAJAK, NYLON, LANITAL, TAMBOREK, DUROPLAST, OŚRODEK POROWATY, PROCH, TAMBOREK, WEŁNA MINERALNA, PODPAŁ, SMOCZEK, BURZA PIASKOWA, POKRYCIE, MATERIAŁ, OPAŁ, ZARZEWIE, CECHA PROBIERCZA, SYNTETYK, PIANKA, FILM DOKUMENTALNY, ŚNIEG, GUMA BALONOWA, STYLON, KORA, METANIT, CZOŁÓWKA, DONARYT, ŚLINOCHRON, OBRĘB, PRASA, NOŚNIA, IZOLACJA CIEPLNA, POLIETYLEN, LIGNINA, WĘGLIK SPIEKANY, AKRYL, SZERŻA, STRECZ, HIPERGOL, KARBONIT, PODBICIE, KITAJ, LAKIER, BARBARYT, SURÓWKA, TWORZYWO SZTUCZNE, BETON KOMÓRKOWY, TORWAR, SPOIWO BUDOWLANE, LAMINAT, PAKŁAK, KRATKA, SERŻA, WYPEŁNIENIE, GLINA MORENOWA, MIĘTA, MATERIA, SZARPANKA, PODBITKA, DEDERON, PŁYTA WIÓROWA, GASIWO, GWAJAKOWIEC, MORENA, GASIWO, PARCIAK, MONOKRYSZTAŁ, LAK, BORAZON, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, STRETCH, GUMA, SZTUCZNE ŻYCIE, PLASTIK, RUBEROID, PROTEZA, LITERATURA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, WATA, TERMOTRANSFER, MINI-ALBUM, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ZALEW, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, NIEWYBUCH, LUREKS, ŚLIZG, STOPIWO, KLINKIER, EP, GUMA, TRANSGEN, PENTROLIT, PAPIRUS, PAPIER, GUMA DO ŻUCIA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, MATERIAŁ SKALNY, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, TUF, LAMINAT, KIR, PLASTOMER, WYSZYWANKA, DETONATOR, SŁOMA, GUMA, EKSTRUZJA, ASFALT, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, EPKA, HEKSOGEN, IMPREGNAT, IGELIT, PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, ARKUSZ AUTORSKI, PIROELEKTRYK, TWORZYWO, TERMOIZOLACJA, KREDA, NAROST, PALIWO JĄDROWE, MIGAWKA, WELON, GUMA, PIANKA, TERAKOTA, SZCZELIWO, BETON, SKLEROPROTEINA, ASFALTOBETON, SCENARIUSZ, AKRYL, TAMPON, HEMOSTAZA, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, PODSZEWKA, GNIOTOWNIK, RZAZ, KORUND SYNTETYCZNY, SZTUCZNE SERCE, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, SKAJ, NON-IRON, OSAD FLUWIOGLACJALNY, ELASTOMER, STRETCH, BOMBA WULKANICZNA, REFLEKTOR NEUTRONÓW, MATERIAŁ ZECERSKI, STILON, FEDRUNEK, WULKAN, IMPUTOWANIE, GUMA, MINIALBUM, NASZYWKA, SCENARIUSZ FILMOWY, WYKRÓJ, KITAJKA, SZKŁO ORGANICZNE, KAFLE, GÓRKA ROZRZĄDOWA, DYNAMIT, AMONIT, WISTRA, PRZĘDZIWO, MACICA PERŁOWA, LEKCJA, KLONOWANIE, NAWIS, KLISZKA, TŁOCZYWO, MORENA ABLACYJNA, SYSTEM TONALNY, SAJETA, GUMA, TUNEL FOLIOWY, INIEKCYJNOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, KAMIEŃ BUDOWLANY, TERATOZAUR, EKRAZYT, OBRÓBKA PLASTYCZNA, MATERIAŁ, WOJŁOK, ALUMATOL, GUMA, TEKSTOLIT, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, MATERIAŁ GENETYCZNY, EKSTERN, GAZA, GABARDYNA, BLOCZEK, STYLON, KOŚĆ SŁONIOWA, PODŁOŻE DRUKOWE, KRATA, RESPIRATOR, MATERIAŁ BUDOWLANY, SPOT REKLAMOWY, TERMOPLAST, MATERIAŁ, GUMA, ZGRZEBŁO, PLOTER GRAWERUJĄCY, BIEGUN WEGETATYWNY, GUMA, CZERŃ, ZAKŁADKA, SZARSZA, KERAMZYTOBETON, METANIT, ILUMINACJA, PLOMBA, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, FILTR, LAMPA RENTGENOWSKA, GUMA BENJAMINA, CEGŁA, MATERIAŁ EJEKCYJNY, SAMIKA, PIANOPLASTYK, ŻAKARD, STOPA LĄDOLODU, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, TETRYL, WEŁNA KAMIENNA, ŁADUNEK, PODLEW, ROZCIĘCIE, OSŁONKA, GAĆ, SZYLKRET, WEŁNA SZKLANA, LAMINAT, WŁOSIE, TRESKA, PET, MASKA, LUREKS, ?STEMPEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 438 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUMA tworzywo sztuczne, rozciągliwy materiał kauczukopochodny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUMA
tworzywo sztuczne, rozciągliwy materiał kauczukopochodny (na 4 lit.).

Oprócz TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - TWORZYWO SZTUCZNE, ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ KAUCZUKOPOCHODNY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x