SZTUCZNE LUB NATURALNE POŁĄCZENIE WÓD ROZDZIELONYCH LĄDEM, DROGA WODNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTUCZNE LUB NATURALNE POŁĄCZENIE WÓD ROZDZIELONYCH LĄDEM, DROGA WODNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.736

PRĄTNIKOWCOWE, DEWELOPER, FITONCYD, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, POWIEŚĆ SF, KATAFALK, ZAŚPIEW, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, ANTENA SATELITARNA, USTNIK, RÓŻA BARYTOWA, IMPUTACJA, OTRZEWNA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ARMATKA WODNA, KNEL, KOLCZAK, BLUZG, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, OBRZĘK GAZOWY, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PRZETWÓR, TANTALIT, STARY MALUTKI, KAMARYLA, DROGI, GRABINA, ŻYDOWSKOŚĆ, KOŁNIERZ, INWESTYCJA PORTFELOWA, POLEW, ALFRED, POWTÓRKA, JEDWAB, OLEFINA, BONET, KOŁNIERZ, BUŁGARSKI, WISZOR, INTENSJA, EMENTALER, MATOŁEK, KLASTER DYSKOWY, PRZYBYTEK, CLERK, ANTEPEDIUM, SAUNAMISTRZ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, MANEŻ, PRZEWODNICZĄCY, DYSTONIA TORSYJNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, WPRAWKA, GRETING, MIODNIK, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, AURORA, ZŁOTOROST, ZACIERKA, ZŁOTOGŁÓW, WEZYRAT, EMULSJA ASFALTOWA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, PAPUGA, CZAS ZIMOWY, CIS POSPOLITY, KALETA, WULKAN CZYNNY, WOKALIZA, SZKANDELA, OBUSTRONNOŚĆ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, PACZKA, REWALIDACJA, RANA POSTRZAŁOWA, RYNNA, RZECZOWNIK POSPOLITY, BEZPIECZNY SEKS, OWAD, NADZIENIE, POJAZD KOLEJOWY, LEBERKA, POLONEZ, SUROWICA, ANGINA MONOCYTOWA, HALBA, GĄSKA, HOSTIA, SZPRING, LITERATURA FAKTU, SUBSTANCJA DODATKOWA, NURZANIEC, WIROSZYBOWIEC, JĘZYK ANGIELSKI, STWORZENIE NIEBOŻE, TERYNA, IZOLATKA, LODOWNIA, TEST CIS-TRANS, KOMISUROTOMIA, DOWÓZ, PARAPET, COKÓŁ, MADZIARKA, SIMON, HANOWER, KURS, ŻYCIE, DOBÓR GENETYCZNY, KUNDMAN, PUŁAP, STECZKA, KRUŻA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KRĘGOWIEC, CHARAKTERYSTYKA, PIEC INDUKCYJNY, SPEAKER, ZENDRA, OSTROGA PIĘTOWA, BASENIK, KARTAUN, KB, KARBOLINA, ECCHI, SATELITA SZPIEGOWSKI, PAJĘCZAK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, STROICZKOWE, NIEDOROZWÓJ, DEZASEMBLER, CZUPRYNA, PALCÓWKA, GRENADYNA, NEPER, WRĄB, KREPA, MARTWE POLE, PIĄTY, USZAK, ARALIA, ZIELE, PISTOLET, KRWIODAWSTWO, DYPTYCH, DZ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, PAPIER WELINOWY, BEIRA, MOGISYGMATYZM, KROPIELNICA, ROZTRUCHAN, PLISZKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PLAFON, PACHWINA, ANTAŁEK, SAMOTOK, ROZPRAWKA, KOMÓRKA, GIGANT, KIRPAN, BARIERA, ORLICZKOWATE, PYSZCZEK, TRZYDZIESTY PIERWSZY, LAS GALERIOWY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SYNAPIZM, RETABULUM, SURDYNKA, PROJEKT TECHNICZNY, PIGWA, TRIFORIUM, DOJŚCIE, WOLT, MAH JONG, ŻACHWY, CHOWANIEC, PŁYTA STOLARSKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ORZECH, WŁOSY TETYDY, CIAŁO, DYMA, ZDRADLIWOŚĆ, KONKURS, ENAMINA, ZRZUT, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, OBUDOWA, SKŁADAK, ANGLIK, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, WAFEL, WISZNICA, KRÓLOWA RENET, PALNIK, DOŚWIADCZENIE, SIAD RÓWNOWAŻNY, MISJA DYPLOMATYCZNA, LARGHETTO, FAZA, ŁOŻNIK, OWOC, SIÓDMA WODA PO KISIELU, ŻYWICA EPOKSYDOWA, STRZAŁECZKA, PENTAPTYK, MIMETYZM, METODA FEULGENA, DRABINOWIEC MROCZNY, FATAMORGANA, BAND, FILTR GĄBKOWY, GODZINA, NIEWYDOLNOŚĆ, TORWAR, SZERYF, KOREAŃSKI, DRUGI, D, MAHOŃ, DROGA WEWNĘTRZNA, CIĘGNO KOTWICZE, NIECHLUJA, KOLOR LUKOWY, DŻEMIK, RACJONALNA IGNORANCJA, ROTMISTRZ, TECHNIKA GRAFICZNA, HB, ZJAWISKO, MAŁA GASTRONOMIA, DAMAST SKUWANY, PÓLKO, METAL CIĘŻKI, GŁUPKOWATOŚĆ, BAŃKA, CUDEŃKO, SREBERKO, KALWARIA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, TURNIA, ROD, ZEZWŁOK, MUZA, STAROWINA, OŚLA GŁOWA, FASOLA, AGAMA, KOMPLET, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BRYTFANNA, ROZŁOGI, ORATORIUM, STACJA, BERLACZ, ZBROJENIE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, ODRA, ŁEBEK, BUDKA, TRYMOWANIE, KUTER UZBROJONY, KOREKTOR, NIĆ, ESTOŃSKOŚĆ, BASEN, DOM, ALTERNATA, OSIEMDZIESIĄTKA, TRĄBKA, BRYZOL, TAKSYDERMIA, ZAWIKŁANIE, LICZARKA BANKNOTÓW, SIEĆ NEURONOWA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, MINIATURA, OMER, DRĘTWOTA, BUŃCZUK, TONACJA, PODKAST, SYTA, BURGER, DWUDZIESTY ÓSMY, PAPIERZAK, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, PIĘCIOGROSZÓWKA, KLOPSIK, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, TRAGICZNOŚĆ, CAP, DŹWIG, KURACJA SZOKOWA, INTRUZJA, WIEŃCE, ?ZWORNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.736 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTUCZNE LUB NATURALNE POŁĄCZENIE WÓD ROZDZIELONYCH LĄDEM, DROGA WODNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTUCZNE LUB NATURALNE POŁĄCZENIE WÓD ROZDZIELONYCH LĄDEM, DROGA WODNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.).

Oprócz SZTUCZNE LUB NATURALNE POŁĄCZENIE WÓD ROZDZIELONYCH LĄDEM, DROGA WODNA sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - SZTUCZNE LUB NATURALNE POŁĄCZENIE WÓD ROZDZIELONYCH LĄDEM, DROGA WODNA. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x